logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2022-11-22 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1.

1) UAB „Diena Media News“ skundas dėl Olavos Strikulienės publikacijos „Kaip Lietuvoje susipina žiniasklaida, milijonų paveldėtojai ir teisė“ (respublika.lt, 2020-06-06);

2)

- UAB „Diena Media News“ skundas dėl Tomo Dumalako publikacijos „Banditų praminti keliai dar neužžėlė“ („Vakaro žinios“, 2020-06-05; respublika.lt, 2020-06-06);

- UAB „Klaipėdos dienraštis“ skundas dėl Tomo Dumalako publikacijos „Banditų praminti keliai dar neužžėlė“ („Vakaro žinios“, 2020-06-05; respublika.lt, 2020-06-06);

3)

- UAB „Diena Media News“ skundas dėl Olavos Strikulienės ir Tomo Dumalako publikacijos „Milijonų dalybos, kuriose sutapo žiniasklaidos ir korumpuotos teisėsaugos interesai“ („Respublika“, 2020-06-06);

- UAB „Klaipėdos dienraštis“ skundas dėl Olavos Strikulienės ir Tomo Dumalako publikacijos „Milijonų dalybos, kuriose sutapo žiniasklaidos ir korumpuotos teisėsaugos interesai“ („Respublika“, 2020-06-06).

NUSPRĘSTA: kreiptis viešu kreipimusi į UAB „Respublikos leidiniai“ ir UAB „Diena Media News“ ir atkreipti jų dėmesį, jog laikraščių redakcijos turėtų konkuruoti tarpusavyje turinio kokybe ir nemenkinti savo kolegų ir (ar) kerštauti jiems dėl galimai pralaimėtų konkursų ir pan.

 

SVARSTYTA:

2. A.Z. skundas dėl:

1) Mirgos Armalytės publikacijos „Siūlomos kandidatės į administracijos direktores istoriją gaubia kriminaliniai debesys“ („Šilokarčema“, 2022-05-20);

2) publikacijos „Siūlomos kandidatės į administracijos direktores istoriją gaubia kriminaliniai debesys (2 dalis)“ („Šilokarčema“, 2022-05-24).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Siūlomos kandidatės į administracijos direktores istoriją gaubia kriminaliniai debesys“ („Šilokarčema“; 2022-05-20, 2022-05-24) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. AB „Achema“ skundas dėl publikacijos „AB „Achema“ pranešė darbuotojams apie atleidimus“ (jonavoszinios.lt, 2022-09-19).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „AB „Achema“ pranešė darbuotojams apie atleidimus“ (jonavoszinios.lt, 2022-09-19) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4.

- V.G. skundas dėl Monikos Girdvainės publikacijos „Nusivylimas dėl gydytojo bendravimo“ („Telšių žinios“, 2022-09-09);

- VšĮ „Regioninė Telšių ligoninė“ skundas dėl Monikos Girdvainės publikacijos „Nusivylimas dėl gydytojo bendravimo“ („Telšių žinios“, 2022-09-09).

NUSPRĘSTA: Monikos Girdvainės publikacijoje „Nusivylimas dėl gydytojo bendravimo“ („Telšių žinios“, 2022-09-09) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl UAB „Lidl Lietuva“ skundo.

NUSPRĘSTA: kadangi ginčo publikacija nėra žurnalistinis kūrinys ir Kodekso nuostatos jai netaikytinos, persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.

 

-Dėl S.L. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl galimo Kodekso 20 ir 53 str. pažeidimo.