logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2022-12-06 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. A.B. skundas dėl Loretos Bataitienės publikacijos „Bendrovei žalą padaręs politikas laukia teismo“ („Biržiečių žodis“, 2022-09-16).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Loretos Bataitienės publikacijoje „Bendrovei žalą padaręs politikas laukia teismo“ („Biržiečių žodis“, 2022-09-16) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis į UAB „Biržiečių žodis“ viešu kreipimusi ir atkreipti dėmesį, jog viešosios informacijos rengėjas turi pareigą kreiptis į neigiamai kritikuojamą asmenį dėl komentaro, o ne laukti kol šis kreipsis į redakciją pats, o jeigu kritikuojamas asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, apie tai taip pat būtina pranešti skaitytojams.

 

SVARSTYTA:

2. AB „Klaipėdos nafta“ skundas dėl publikacijos „A.Skardžius: „Sugalvotas būdas, kaip 1 centą kainuojančią MWh parduoti už 500 eurų“ („Laisvas laikraštis“, 2022-09-10).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „A.Skardžius: „Sugalvotas būdas, kaip 1 centą kainuojančią MWh parduoti už 500 eurų“ („Laisvas laikraštis“, 2022-09-10) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. LSDP Palangos skyriaus pirmininkės Svetlanos Grigorian skundas dėl laikraščio „Vakarinė Palanga“ redaktorės Tamaros Zaicevos veiksmų.

NUSPRĘSTA: pripažinti, jog Tamara Zaiceva, būdama portalo vakarinepalanga.lt redaktore ir tuo pačiu metu – Palangos miesto savivaldybės atstove spaudai, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

4. Kiti klausimai.

- Dėl D.K. paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog laikraščio fotografo (fotokorespondento) veikla taip pat laikytina žurnalistine veikla, todėl, kandidatuojant į savivaldybės tarybos narius (rinkimų politinės kampanijos metu) jam privalu nuo tokios veiklos nusišalinti, o laimėjus rinkimuose, žurnalistinę veiklą nutraukti.

 

-Dėl G.G. skundų.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šiuos skundus nagrinėti.