logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2022-12-13 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. UAB „Skominta“ skundas dėl Arvydo Jockaus publikacijos „Neries krantinės pabaigtuvių konkursą laimėjo įmonė, kuri kartą jau pabėgo iš statybų“ (alfa.lt, 2022-07-13).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Arvydo Jockaus publikacijoje „Neries krantinės pabaigtuvių konkursą laimėjo įmonė, kuri kartą jau pabėgo iš statybų“ (alfa.lt, 2022-07-13) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. UAB „Baltijos gildija“ skundas dėl:

1) Mindaugo Aušros publikacijos „Po tyrimo. Medvedčuko ir Janukovyčiaus šešėlis persekioja Ukrainos verslininkus, ekspertai įtaria bandymą išvesti pinigus“ (lrt.lt, 2022-05-12);

2) Mindaugo Aušros publikacijos anglų kalba „Oligarchs cashing out: Vilnius property linked to Yanukovych and Medvedchuk goes on sale – LRT Investigation“ (liet. „Oligarchai išveda pinigus: parduodamas su Janukovyčiumi ir Medvedčiuku siejamas Vilniaus turtas – LRT tyrimas) (lrt.lt, 2022-05-16).

NUSPRĘSTA: skundo nagrinėjimą atidėti ir pasiūlyti LRT pateikti papildomus paaiškinimus dėl Mindaugo Aušros publikacijos anglų kalba „Oligarchs cashing out: Vilnius property linked to Yanukovych and Medvedchuk goes on sale – LRT Investigation“ (liet. „Oligarchai išveda pinigus: parduodamas su Janukovyčiumi ir Medvedčiuku siejamas Vilniaus turtas – LRT tyrimas) (lrt.lt, 2022-05-16) atitikimo Kodekso 20 str. reikalavimams.

 

SVARSTYTA:

3. Kiti klausimai.

- Dėl A.P. skundo.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog programos „TV Pagalba“ rengėjai, neturėdami galimybės išklausyti antrosios pusės, nusprendė aptariamų įvykių nefilmuoti ir laidos nerengti. Jeigu pareiškėja turi pretenzijų dėl kurios nors konkrečios „TV Pagalba“ laidos, ji turėtų pateikti Komisijai skundą, atitinkantį Komisijos darbo reglamento 19 p. reikalavimus.

 

- Dėl E.V. skundo.

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog skundą persiuntė ŽEIT, informuoti pareiškėją, kad jeigu ji mano, kad ginčo publikacijose buvo pažeisti Kodekso reikalavimai, ji turėtų patikslinti skundą pagal Komisijos darbo reglamento 19 p. reikalavimus.

 

- Dėl Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos persiųsto skundo.

NUSPRĘSTA: priimti persiųstą informaciją žiniai bei informuoti tarnybą ir pareiškėją, jog šis skundas Komisijos kompetencijai nepriskirtinas.