logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2023-01-10 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. G.B. skundas dėl programos „TV Pagalba“, S17E59 („TV3“, 2022-11-29).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „TV Pagalba“, S17E59 („TV3“, 2022-11-29) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Just.HD“ ir UAB „All Media Lithuania“ ir atkreipti jų dėmesį, jog programos vedėjai, būdami profesionaliais žurnalistais, neturėtų pasiduoti emocijoms ar, juo labiau, jas skatinti ir tiražuoti, kaip ir turėtų vengti nepatikrintų ir konkrečiais faktais neparemtų kaltinimų.

 

SVARSTYTA:

2. Kiti klausimai.

- Dėl Ginčų komisijos prie SADM skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjai patikslinti skundą, kad jis atitiktų Komisijos darbo reglamento 19 p. reikalavimus.

 

- Dėl G.P. skundo.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog skunde keliami kliausimai Komisijos kompetencijai nėra priskirtini.

 

- Dėl R.M. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjui patikslinti skundą, kad jis atitiktų Komisijos darbo reglamento 19 p. reikalavimus, bei persiųsti skundą papildomai ŽEIT, kad įvertintų ginčo publikaciją dėl galimų Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų.