logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2023-01-24 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario Sauliaus Luščiko skundas dėl Roberto Samuilio publikacijos „Vaikų maitinimas tapo socialdemokratų politikavimo įkaitu?“ („Radviliškio kraštas“, 2022-11-03).

NUSPRĘSTA: Roberto Samuilio publikacijoje „Vaikų maitinimas tapo socialdemokratų politikavimo įkaitu?“ („Radviliškio kraštas“, 2022-11-03) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2. Kiti klausimai.

- Dėl J.S. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti skundą ŽEIT, kad įvertintų ginčo publikaciją dėl galimai pažeistos pareiškėjos teisės į privataus gyvenimo apsaugą.

 

- Dėl VRK prašymo įvertinti publikaciją.

NUSPRĘSTA: eilės tvarka įvertinti ginčo publikaciją dėl jos atitikimo Kodekso 26 ir 27 str. reikalavimams.

 

Dėl STT kreipimosi.

NUSPRĘSTA: atsakyti į STT paklausimą bei papildomai išaiškinti visuomenės informavimo priemonių priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų (skleidėjų) kategorijai sąlygas ir tvarką.