logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2023-02-28 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti Astos Lipštaitės publikaciją „Darbas ir vaikai yra mano gyvenimas“ („Moteris“, 2022 m. gruodis) politinės reklamos ir visuomenės informavimo etikos požiūriu.

NUSPRĘSTA: Astos Lipštaitės publikacijoje „Darbas ir vaikai yra mano gyvenimas“ („Moteris“, 2022 m. gruodis) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 26 straipsnis, nustatantis, jog visuomenės informavimo priemonėse turi būti aiškiai atskirta reklama (įskaitant ir politinę reklamą) nuo žurnalistų kūrinių, ir 27 straipsnis, nustatantis, jog draudžiama reklamą pateikti nepažymėtą ir kaip nešališką informaciją ar kitaip ją slėpti.

 

SVARSTYTA:

2. A.P. skundas dėl Mindaugo Kluso publikacijos „Muziejininkas Adolfas Valeška lengvai mezgė pažintis, puikiai laviravo tarp valdžių, tačiau prasileido Kazio Borutos smūgį“ (lrt.lt, 2022-06-04).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Mindaugo Kluso publikacijoje „Muziejininkas Adolfas Valeška lengvai mezgė pažintis, puikiai laviravo tarp valdžių, tačiau prasileido Kazio Borutos smūgį“ (lrt.lt, 2022-06-04) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į LRT ir atkreipti dėmesį, jog rašant svarbiomis istorinėmis temomis, kurios sukelia auditorijos susidomėjimą ir diskusijas, žurnalistas turėtų itin kruopščiai tikrinti faktus, vengti dviprasmiškų teiginių, ypač antraštėse.

 

SVARSTYTA:

3. Kiti klausimai.

- Dėl UAB „Baltijos gildija“ prašymo nutraukti jos skundo dėl publikacijų portale lrt.lt nagrinėjimą.

NUSPRĘSTA: patenkinti UAB „Baltijos gildija“ prašymą ir nutraukti jos skundo dėl publikacijų portale lrt.lt nagrinėjimą.

 

- Dėl Liberalų sąjūdžio Trakų rajono skyriaus skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl galimo Kodekso 3 ir 21 str. pažeidimo.

 

- Dėl A.A. skundo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šį skundą nagrinėti, kadangi Komisija neįžvelgia ginčo publikacijoje galimo manipuliavimo informacija ir pagal Darbo reglamento 21 p. anoniminių skundų nenagrinėja.

 

- Dėl LRTK persiųsto A.K. skundo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šį skundą nagrinėti ir informuoti LRTK, jog minėtame skunde nėra skundžiamas nei konkretus kūrinys, nei kokie nors žurnalistų veiksmai, kurie galėtų vertinami etikos požiūriu, t.y. šis skundas nepriskirtinas Komisijos kompetencijai.

 

- Dėl D.T. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.