logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2023-03-14 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. A.A. skundai dėl žurnalistės Vilmos Danauskienės veiksmų atitikimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. reikalavimams.

NUSPRĘSTA: vadovaujantis Darbo reglamento 21 p., atsisakyti nagrinėti A.A. skundus.

 

SVARSTYTA:

2. Ginčų komisijos prie SADM skundas dėl programos „Savaitė“ reportažo „Seimas rengiasi priimti Neįgalumo reformą, tačiau sulaukia pasipriešinimo: nesutinka ir opozicija, ir valdininkai“ („LRT televizija“, 2022-12-11).

NUSPRĘSTA: skundo nagrinėjimą atidėti, kad LRT galėtų susipažinti su pareiškėjos pateikta papildoma informacija ir pateikti papildomus paaiškinimus.

 

SVARSTYTA:

3. Kiti klausimai.

- Dėl D.M. prašymo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti skundą nagrinėti pakartotinai bei papildomai išaiškinti pareiškėjui, jog ginčo publikacija buvo vertinama remiantis ta informacija, kuri buvo aktuali ir žinoma publikacijos rengimo metu.

 

- Dėl I.B. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl galimo Kodekso 13 ir 50 str. pažeidimo.

 

- Dėl J.K. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.

 

- Dėl V.V. patikslinto skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl galimo Kodekso 3, 4, 7, 8, 11, 21 ir 25 str. pažeidimo.

 

- Dėl Vilniaus m. 3-ojo policijos komisariato paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog informacijos vertinimas dėl galimo neapykantos skatinimo ir (ar) kurstymo diskriminuoti kokią nors žmonių grupę priklauso ŽEIT kompetencijai.