logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2023-03-28 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. D.B. skundas dėl Editos Vežbickaitės publikacijos „Kaimynai prabilo apie Švenčionių rajone namuose rastą negyvą porą: „Čia šeimininkė kalta“ (tv3.lt, 2023-01-04).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Editos Vežbickaitės publikacijoje „Kaimynai prabilo apie Švenčionių rajone namuose rastą negyvą porą: „Čia šeimininkė kalta“ (tv3.lt, 2023-01-04) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis viešu kreipimusi į portalo tv3.lt redakciją ir atkreipti dėmesį, jog publikacijų antraštėse nevertėtų skleisti nepatikrintų ir faktais neparemtų kaltinimų asmenims, ypač kai šie asmenys iš pateiktos informacijos gali būti atpažinti.

 

SVARSTYTA:

2. S.P. skundas dėl Astos Dykovienės publikacijos „Teisėsaugos akiratyje – bankroto administratoriai“ (klaipeda.diena.lt, 2023-01-27).

NUSPRĘSTA: skundo nagrinėjimą atidėti, pasiūlyti redakcijai pateikti papildomą informaciją ir dar kartą pasiūlyti publikacijos autorei (redakcijos atstovui) dalyvauti skundo nagrinėjime, o pareiškėjui suteikti galimybę susipažinti su redakcijos pateiktais paaiškinimais.

 

SVARSTYTA:

3. Kiti klausimai.

- Dėl J.B. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl galimo Kodekso 5 ir 20 str. pažeidimo.

 

- Dėl VRK prašymo.

NUSPRĘSTA: įvertinti ginčo publikaciją eilės tvarka dėl jos atitikimo Kodekso 26 ir 27 str. reikalavimams.

 

- Dėl L.R. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.

 

- Dėl D.M. prašymo.

NUSPRĘSTA: skundo nagrinėjimo neatnaujinti bei išaiškinti pareiškėjui, kad jeigu jis mano, kad naujai paaiškėjusi informacija patikslina ir (ar) paneigia anksčiau viešosios informacijos priemonėse paskelbtą informaciją, jis turėtų kreiptis į šią informaciją paskelbusią redakciją dėl atitinkamo jos patikslinimo, naujai paaiškėjusios informacijos paviešinimo ar pan.