logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2023-04-25 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. VšĮ „Biržų rajono socialinių paslaugų centras“ atvejo vadybininkės Ingridos Butkevičiūtės skundas dėl Alfredos Gudienės publikacijos „Socialinė pagalba ir politinė „vadyba“ – iš tų pačių rankų“ („Šiaurės rytai“, siaure.lt, 2023-03-02).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Alfredos Gudienės publikacijoje „Socialinė pagalba ir politinė „vadyba“ – iš tų pačių rankų“ („Šiaurės rytai“, siaure.lt, 2023-03-02) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis į laikraščio „Šiaurės rytai“ redakciją individualiu kreipimusi ir atkreipti dėmesį, jog žurnalistas, net jei ir cituoja konkrečius asmenis, visuomet turėtų rūpestingai atsirinkti, kokią informaciją viešai skelbti, ypač jei ši informacija gali turėti neigiamos įtakos socialiai pažeidžiamiems asmenims.

 

SVARSTYTA:

2. V.V. skundas dėl žurnalisto Luko Pilecko įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos skundžiamuose žurnalisto Luko Pilecko įrašuose socialiniame tinkle „Facebook“ pažeistos nebuvo;

2) kreiptis į žurnalistą Luką Pilecką viešu kreipimusi ir atkreipti dėmesį, jog nevertėtų nuolat viešai priminėti asmenims apie jų praeityje buvusius galimai netinkamus ir (ar) visuomenės nevienareikšmiškai vertinamus poelgius, kaip ir priekaištauti (minėti neigiamame kontekste) jiems dėl jų pilnamečių vaikų.

 

SVARSTYTA:

3. Ginčų komisijos prie SADM skundas dėl programos „Savaitė“ reportažo „Seimas rengiasi priimti Neįgalumo reformą, tačiau sulaukia pasipriešinimo: nesutinka ir opozicija, ir valdininkai“ („LRT televizija“, 2022-12-11).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programos „Savaitė“ reportaže „Seimas rengiasi priimti Neįgalumo reformą, tačiau sulaukia pasipriešinimo: nesutinka ir opozicija, ir valdininkai“ („LRT televizija“, 2022-12-11) pažeistos nebuvo.