logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2023-05-09 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. S.P. skundas dėl Astos Dykovienės publikacijos „Teisėsaugos akiratyje – bankroto administratoriai“ (klaipeda.diena.lt, 2023-01-27).

Skundo nagrinėjimas pradėtas 2023-03-28 posėdyje.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Astos Dykovienės publikacijoje „Teisėsaugos akiratyje – bankroto administratoriai“ (klaipeda.diena.lt, 2023-01-27) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į laikraščio „Klaipėda“ redakciją bei publikacijos autorę ir atkreipti jų dėmesį, jog, siekiant tinkamai užtikrinti atsakymo teisę bei nuomonių įvairovę publikacijose, būtina išnaudoti visas esamas galimybes susisiekti su potencialiais pašnekovais, o konstatuoti, kad pašnekovo nuomonės gauti nepavyko, galima tik tuomet, kai susisiekti su potencialiu pašnekovu nepavyko dėl nuo žurnalisto nepriklausančių priežasčių arba pašnekovas atsisakė savo nuomonę pateikti;

3) kreiptis viešu kreipimusi į visus žurnalistus ir atkreipti jų dėmesį, jog publikacijų autorių atsisakymas dalyvauti Komisijos posėdžiuose ne tik apsunkina Komisijos darbą, siekiant visapusiškai ir objektyviai išsiaiškinti visas ginčo publikacijos parengimo aplinkybes, bet ir atima iš pačių autorių galimybę nušviesti ginčytinas aplinkybes, paaiškinti savo motyvaciją ir pan.

 

SVARSTYTA:

2. Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovės prie VRK Rasos Kiūdytės skundas dėl žurnalistės Vilmos Danauskienės veiksmų atitikimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. reikalavimams.

NUSPRĘSTA: Vilma Danauskienė, būdama laikraščių „Lazdijų žvaigždė“ ir „Lazdijų reklama“ žurnaliste ir tuo pačiu metu – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos iškelta kandidate į Lazdijų rajono savivaldybės merus, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

3. Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendrijos pirmininko Vytauto Šlenderio skundas dėl publikacijos „Tamsios Latvijos Jehovos liudytojų paslaptys: buvęs narys atskleidė, kas dėjosi už uždarų durų“ (15min.lt, 2022-05-22).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Tamsios Latvijos Jehovos liudytojų paslaptys: buvęs narys atskleidė, kas dėjosi už uždarų durų“ (15min.lt, 2022-05-22) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti Vilmanto Venckūno publikaciją „Matijošaičio pavardės negalintis paminėti Juozapaitis: „Po asfaltu pakišti sąžinę labai pavojinga“ (tv3.lt, 2022-12-11) politinės reklamos ir visuomenės informavimo etikos požiūriu.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Vilmanto Venckūno publikacijoje „Matijošaičio pavardės negalintis paminėti Juozapaitis: „Po asfaltu pakišti sąžinę labai pavojinga“ (tv3.lt, 2022-12-11) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo tv3.lt redakciją ir atkreipti dėmesį, jog skelbiant interviu serijas su rinkimų politinių kampanijų dalyviais, visuomet būtina itin pasyti kandidatų lygiateisiškumo principo ir visus interviu rengti vienodo stiliaus ir formato.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl A.Š. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjui patikslinti skundą, kad jis atitiktų Komisijos darbo reglamento 19 p. reikalavimus.