logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2015-06-22 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Ąžuolas Čekanavičius, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Estela Luckienė.

SVARSTYTA:

1. Gintaro Skorupsko skundai dėl Tomo Dapkaus paskleistos informacijos programoje „Alfa savaitė“ („LNK“, 2015-01-18, 19.30 val.) ir dėl Tomo Dapkaus publikacijos „Dešimčių milijonų schemos: kaip šokdinama apvogta valstybė“ („Alfa.lt“, 2015-01-21). Klausimas pradėtas svarstyti 2015-06-08 posėdyje.

Klausimo svarstyme dalyvavo Tomas Dapkus, UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB „Alfa Media“ advokatė Viktorija Budreckienė, Gintaro Skorupsko atstovas advokato padėjėjas Justinas Jarusevičius.

Ą.Čekanavičius pareiškė nusišalinąs nuo šių klausimų svarstymo, nes yra susijęs su UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB „Alfa Media“.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos programoje „Alfa savaitė“ („LNK“, 2015-01-18, 19.30 val.) ir publikacijoje „Dešimčių milijonų schemos: kaip šokdinama apvogta valstybė“ („Alfa.lt“, 2015-01-21) pažeistos nebuvo.

Bendru sutarimu Komisijos nariai nusprendžia kreiptis į UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB „Alfa Media“ ir atkreipti šių viešosios informacijos rengėjų dėmesį, jog, siekiant didesnio skaidrumo bei vengiant galimų dviprasmybių, publikacijose būtina nurodyti apie galimas savo savininkų sąsajas ir (ar) konkurenciją su publikacijose minimais asmenimis ir (ar) jų verslu.

SVARSTYTA:

2. Laimono Jako skundas dėl Ramunės Ramanauskienės publikacijų „Pinigų Tauragės verslininkui negrąžino, tačiau žada, kad viskas bus gerai“ („Tauragės kurjeris“, 2015-02-18) ir „Vilniaus politikas pagrasino Tauragės žurnalistams“ („Tauragės kurjeris“, 2015-02-23).

Klausimo svarstyme dalyvavo „Tauragės kurjerio“ redaktorė ir autorė Ramunė Ramanauskienė bei laikraščio direktorius Renaldas Malychas.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijose „Pinigų Tauragės verslininkui negrąžino, tačiau žada, kad viskas bus gerai“ („Tauragės kurjeris“, 2015-02-18) ir „Vilniaus politikas pagrasino Tauragės žurnalistams“ („Tauragės kurjeris“, 2015-02-23) pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

3. Tomo Pukelio skundas dėl Karolinos Stažytės publikacijos „Čiurlionio gatvėje – mįslingos šunų mirtys“ (Tauragės kurjeris“, 2015-01-30, Nr. 8).

Kausimo svarstyme dalyvavo „Tauragės kurjerio“ žurnalistė Karolina Stažytė, redaktorė Ramunė Ramanauskienė ir direktorius Renaldas Malychas.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijoje „Čiurlionio gatvėje – mįslingos šunų mirtys“ (Tauragės kurjeris“, 2015-01-30, Nr. 8) pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

4. Vilniaus m. savivaldybės Naujosios Vilnios poliklinikos skundas dėl žurnalisto Šarūno Rubino veiksmų.

Klausimo svarstyme dalyvavo Naujosios Vilnios poliklinikos teisininkė Alicija Burbo ir vyr. buhalterė Tatjana Garbaliauskienė.

Nuspręsta: Parašyti Naujosios Vilnios poliklinikai išaiškinimą, jog asmuo, prisistatantis žurnalistu, privalo nurodyti, kokiam leidiniui ir (ar) redakcijai jis atstovauja, ir, jog žurnalistas neturėtų atlikinėti tyrimo dėl projekto, kuriame jis pats dalyvavo ar kurio baigtimi yra asmeniškai suinteresuotas.

SVARSTYTA:

5. Visvaldo Nekrašo skundas dėl publikacijos „Prisidirbęs gydytojas buvusią pacientę kaltina šmeižtu ir reketu“ („Plungės žinios“, 2015-03-03, Nr. 16/1283).

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijoje „Prisidirbęs gydytojas buvusią pacientę kaltina šmeižtu ir reketu“ („Plungės žinios“, 2015-03-03, Nr. 16/1283) pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

6. Eglės Simonos Mončės skundas dėl Aurelijos Žutautienės publikacijos „Atsargiai – girtuokliai samdiniai“ („Balsas.lt“ („Akistata“), 2014-08-02).

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijoje „Atsargiai – girtuokliai samdiniai“ („Balsas.lt“ („Akistata“), 2014-08-02) pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

7. Gedimino Žiemelio skundai dėl Mindaugo Veličkos publikacijos „Ambasadoriaus jubiliejus baigėsi skandalu“ („Alfa.lt“, 2015-01-05), publikacijos „Kas sieja Žiemelį ir galingą Rusijos saugumo generolą?“ („Alfa.lt“, 2015-01-26), Andriaus Gabrieliaus publikacijos „Ar bepiločius orlaivius Lietuvai galės gaminti su Rusijos saugumo generolu dirbantis verslininkas?“ („Alfa.lt“, 2015-03-05) ir dėl Gyčio Pankūno publikacijos „Žiemeliui norima užtrenkti dar vienus aerodromo vartus“ („Alfa.lt“, 2015-05-08). Klausimas pradėtas svarstyti 2015-06-08 posėdyje.

Ą.Čekanavičius pareiškė nusišalinąs nuo šių klausimų svarstymo, nes yra susijęs su UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB „Alfa Media“.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijose „Ambasadoriaus jubiliejus baigėsi skandalu“ („Alfa.lt“, 2015-01-05), „Kas sieja Žiemelį ir galingą Rusijos saugumo generolą?“ („Alfa.lt“, 2015-01-26), „Ar bepiločius orlaivius Lietuvai galės gaminti su Rusijos saugumo generolu dirbantis verslininkas?“ („Alfa.lt“, 2015-03-05) ir „Žiemeliui norima užtrenkti dar vienus aerodromo vartus“ („Alfa.lt“, 2015-05-08) pažeistos nebuvo.

Komisijos nariai taip pat bendru sutarimu nusprendžia parengti portalui „Alfa.lt“ individualų kreipimąsi ir atkreipti jo dėmesį į Komisijos pastebėtus publikacijų trūkumus.

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

Nuspręsta:

  1. dėl politinės reklamos Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa“ informuoti R.Dragūnavičių, kad politinės reklamos klausimai yra VRK kompetencija.

  2. Dėl L.Plagienės prašymo - informuoti Pareiškėją, kad Komisija neturi įgaliojimų reikalauti, kad kaltu pripažinto asmens duomenys būtų pašalinti iš publikacijų.