logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2015-06-08 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Marytė Kontrimaitė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Estela Luckienė.

SVARSTYTA:

1. Giedriaus Stakeliūno skundas dėl publikacijos „Pakaunės sodų bendrijai apkarto policininko kaimynystė“ („Laikinoji sostinė“, 2014-11-08; „Lrytas.lt“, 2014-11-09). Klausimas pradėtas svarstyti 2015-05-25 posėdyje.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijoje „Pakaunės sodų bendrijai apkarto policininko kaimynystė“ („Laikinoji sostinė“, 2014-11-08; „Lrytas.lt“, 2014-11-09) pažeistos nebuvo. Komisija parengs individualų kreipimąsi į UAB „Lietuvos rytas“ ir atkreips šio viešosios informacijos rengėjo dėmesį, jog, rengiant publikacijas apie problemines ir konfliktines situacijas, būtina pateikti kuo daugiau įvairių nuomonių ir užtikrinti kuo tikslesnį faktinių aplinkybių atspindėjimą.

SVARSTYTA:

2. Plungės lopšelio – darželio „Rūtelė“ darbuotojų skundas dėl publikacijos „Kas vyksta lopšelyje – darželyje „Rūtelė“?“ („Plungės žinios“, 2015-02-06, Nr. 10/1277).

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijoje „Kas vyksta lopšelyje – darželyje „Rūtelė“?“ („Plungės žinios“, 2015-02-06, Nr. 10/1277) pažeistos nebuvo. Komisija taip pat nutarė kreiptis į „Plungės žinių“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog, aprašant konfliktines situacijas, visuomet būtina išklausyti ir pateikti kitą nuomonę, kol nebaigtas tyrimas, nereikėtų viešinti konflikte įpainiotų asmenų vardų, būtina kritiškai vertinti informaciją ir prašyti „Plungės žinių“ redakciją šį Komisijos kreipimąsi paskelbti savo laikraštyje.

SVARSTYTA:

3. ).Utenos „Juventus“ klubo skundas dėl publikacijų „Buvusiems „Juventus“ varžovams mesti įtarimai dėl lažybų“ („BasketNews.lt“, 2015-02-21) ir „Juventus“ BBL aštuntfinalyje pralaimėjo tyčia?“ („15min.lt“, 2015-02-21

Klausimo svarstyme dalyvavo „Basketnews.lt“ vyr. redaktorius Jonas Miklovas.

Nuspręsta: publikacijose „Buvusiems „Juventus“ varžovams mesti įtarimai dėl lažybų“ („BasketNews.lt“, 2015-02-21) ir „Juventus“ BBL aštuntfinalyje pralaimėjo tyčia?“ („15min.lt“, 2015-02-21) Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

4 – 5. Gintaro Skorupsko skundai dėl Tomo Dapkaus paskleistos informacijos programoje „Alfa savaitė“ („LNK“, 2015-01-18, 19.30 val.) ir Tomo Dapkaus publikacijos „Dešimčių milijonų schemos: kaip šokdinama apvogta valstybė“ („Alfa.lt“, 2015-01-21).

Ą.Čekanavičius pareiškė nusišalinąs nuo šių klausimų svarstymo, nes yra susijęs su UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB „Alfa Media“.

Klausimo svarstyme dalyvavo Gintaro Skorupsko atstovas advokato padėjėjas Justinas Jarusevičius. Komisija taip pat gavo Tomo Dapkaus ir UAB „Alfa Media“ prašymus atidėti klausimo svarstymą, kadangi Tomas Dapkus bus išvykęs į užsienį.

Bendru sutarimu Komisijos nariai nusprendė šiame posėdyje išklausyti J.Jarusevičiaus paaiškinimus ir atidėti tolimesnį skundų svarstymą iki kito posėdžio, kuomet galės dalyvauti publikacijų autorius Tomas Dapkus.

SVARSTYTA:

6 – 9. Gedimino Žiemelio skundai dėl Mindaugo Veličkos publikacijos „Ambasadoriaus jubiliejus baigėsi skandalu“ („Alfa.lt“, 2015-01-05), publikacijos „Kas sieja Žiemelį ir galingą Rusijos saugumo generolą?“ („Alfa.lt“, 2015-01-26), Andriaus Gabrieliaus publikacijos „Ar bepiločius orlaivius Lietuvai galės gaminti su Rusijos saugumo generolu dirbantis verslininkas?“ („Alfa.lt“, 2015-03-05) ir Gyčio Pankūno publikacijos „Žiemeliui norima užtrenkti dar vienus aerodromo vartus“ („Alfa.lt“, 2015-05-08).

Ą.Čekanavičius pareiškė nusišalinąs nuo šių klausimų svarstymo, nes yra susijęs su UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB „Alfa Media“.

Klausimo svarstyme dalyvavo Gedimino Žiemelio advokatas Ronaldas Kontautas, UAB „Alfa Media“ advokatė Viktorija Budreckienė, „Alfa.lt“ vyr. redaktorius Tadas Marčiukaitis ir „Alfa.lt“ žurnalistas Gytis Pankūnas.

Nutarta: kadangi „Alfa.lt“ raštiški paaiškinimai dėl G.Žiemelio skundų buvo gauti tik prieš pat Komisijos posėdį, Komisijos nariai nespėjo su jais susipažinti. Todėl tam, kad Komisijos nariai spėtų tinkamai susipažinti su šiais paaiškinimais, siūloma sprendimo nagrinėjamu klausimu priėmimą atidėti kitam posėdžiui. Bendru sutarimu Komisijos nariai nusprendžia sprendimo priėmimą šiuo klausimu atidėti kitam posėdžiui.

10. Kiti klausimai.

Sprendimų priimta nebuvo.