logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2015-05-11 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Marytė Kontrimaitė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Estela Luckienė.

SVARSTYTA:

1. Sauliaus Pidziono skundas dėl internetiniame portale „lrytas.lt“ 2015-01-20 publikuoto negyvo vaiko atvaizdo.

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lrytas“ advokatė Asta Bajorienė.

Nuspręsta: publikuojant internetiniame portale „lrytas.lt“ negyvo vaiko atvaizdą, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos pažeistos nebuvo. Komisija padarys viešą pareiškimą dėl drastiškų nuotraukų publikavimo.

SVARSTYTA:

2. Viktoro Muntiano skundas dėl laikraštyje „Rinkos aikštė“ 2014-09-06 publikuoto žurnalistės Kristinos Kasparavičienės straipsnio „V.Muntianą vėl kankina valdžios troškulys“ ir 2014-10-11 publikuoto žurnalisto Andriaus Bolučio straipsnio „Ponas V.M.: „Nekenčiu, vadinasi, esu“.

E.Luckienė nusišalino nuo šio klausimo svarstymo, nes yra susijusi darbo santykiais su įmone, priklausančia tiems patiems savininkams, kaip ir laikraštis „Rinkos aikštė“.

Klausimo svarstyme dalyvavo V.Muntianas.

Nuspręsta: straipsnyje „V.Muntianą vėl kankina valdžios troškulys“ (laikraštis „Rinkos aikštė“, 2014-09-06) buvo pažeistos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. nuostatos, įpareigojančios žurnalistus kritikuojamam asmeniui suteikti atsakymo teisę, t.y. galimybę pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją; Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str. nuostatos, įpareigojančios žurnalistus aiškiai atskirti žinias ir nuomones.

SVARSTYTA:

3. Kęstučio Jucevičiaus skundas dėl informacijos, paskelbtos žurnalisčių Rūtos Janutienės ir Saulės Pauliuvienės publikacijoje „FNTT vadą klampina ir turtai, ir moterys“ (dienraštis „Lietuvos rytas“, 2014-10-08; internetinis portalas „lrytas.lt“, 2014-10-08) ir programoje „Patriotai“ (televizijos programa „Lietuvos ryto“ televizija“, 2014-10-07, 21.00 val.). Klausimas pradėtas svarstyti 2015-04-28 posėdyje.

Klausimo svarstyme dalyvavo Žurnalistų etikos inspektorės patarėjas Deividas Velkas.

Nuspręsta: Komisijos nariai nusprendžia atidėti sprendimo šiuo klausimu priėmimą iki Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos tyrimo pabaigos.

SVARSTYTA:

4. Dėl vykstančių teisminių bylinėjimųsi (informacijos pristatymas).

V.Popandopula trumpai pristatė šiuo metu vykstančius teisminius procesus, į kuriuos yra įtraukta Komisija ir Asociacij. Visi tyrimai vyksta dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos (ŽLEK) priimtų sprendimų.

Viena tokių bylų, į kurią įtraukta Komisija, yra byla dėl ŽLEK 2014-01-27 priimto sprendimo, kuriuo žurnalistė R.Šeštokienė buvo pripažinta pažeidusi žurnalistinę etiką, nes tuo pat metu dirbo laikraštyje „Mano Druskininkai“ ir Druskininkų savivaldybės administracijoje. Komisijos nariai išsakė nuomones, jog žurnalistams, siekiant nešališkumo nušviečiant įvykius ir vengiant dviprasmybių, būtina vengti sąsajų su politine veikla ar valdžios ir valdymo institucijomis. Pirmininkės siūlymu nuspręsta parengti viešą Komisijos dėl darbo žiniasklaidoje ir politikoje.

5. Dėl Komisijos veiklos gairių.

Komisija išklausė V.Trofimišino parengtas Komisijos veiklos gaires, joms iš esmės pritarė ir pasiūlo autoriui parengti priemonių plano projektą, kuriame būtų numatyti Gairėse aptartos veiklos įgyvendinimas.