logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2015-04-28 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Marytė Kontrimaitė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė.

SVARSTYTA:

1. Remigijaus Lauručio 2014-11-21 skundas dėl internetiniame portale „tv.lrytas.lt“ paskelbto vaizdo įrašo apie narkotines medžiagas rūkančias močiutes.

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lrytas.lt“ advokatas Paulius Čelkis.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos internetiniame portale „tv.lrytas.lt“ paskelbtame vaizdo įraše apie narkotines medžiagas rūkančias močiutes pažeistos nebuvo. Bendru sutarimu taip pat nuspręsta informuoti Pareiškėją, jog dėl galimos narkotikų reklamos jis gali kreiptis į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o dėl galimo neigiamo poveikio nepilnamečiams - į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą.

SVARSTYTA:

2-3. K.Komskio skundai dėl informacijos, paskelbtos 2014-11-11 UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas“ LNK televizijoje transliuotoje UAB „Be tabu ir Ko“ laidoje „KK2“ ir 2014-11-14 UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas“ LNK televizijoje transliuotoje UAB „Be tabu ir Ko“ laidoje „KK2 penktadienis“.

Nuspręsta: Programoje „KK2“ (LNK, 2014-11-11) ir „KK2 penktadienis“ (LNK 2014-11-14 ) buvo pažeistos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 23 str. nuostatos, įpareigojančios žurnalistus paisyti kalbos kultūros.

SVARSTYTA:

4. Kęstučio Jucevičiaus skundas dėl informacijos, paskelbtos žurnalisčių Rūtos Janutienės ir Saulės Pauliuvienės publikacijoje „FNTT vadą klampina ir turtai, ir moterys“ (dienraštis „Lietuvos rytas“, 2014-10-08; internetinis portalas „lrytas.lt“, 2014-10-08) ir programoje „Patriotai“ (televizijos programa „Lietuvos ryto“ televizija“, 2014-10-07, 21.00 val.).

Klausimo svarstyme dalyvavo Kęstutis Jucevičius, Kęstučio Jucevičiaus advokatas Laimundas Baršauskas, žurnalistė Saulė Pauliuvienė, žurnalistė Rūta Janutienė ir UAB „Lietuvos ryto“ televizija“ advokatė Aušra Ižickienė.

Nuspręsta: Svarstymo metu šalys pateikė daug papildomos informacijos, kurią taip pat būtina įvertinti. Bendru sutarimu Komisijos nariai nusprendė sprendimo priėmimą dėl K.Jucevičiaus skundo atidėti kitam posėdžiui, kuris įvyks 2015-05-11.