logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2015-04-13 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Estela Luckienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė.

SVARSTYTA:

1. K.Duderio skundas dėl 2014-10-30 internetiniame portale „siaure.lt“ ir 2014-11-02 internetiniame portale „balsas.lt“ publikuoto žurnalistės Alfredos Gudienės straipsnio „Prieš Vėlines – karių kapinėse iškasti griaučiai“ bei 2014-11-04 internetiniame portale „siaure.lt“ ir 2014-11-04 internetiniame portale „15min.lt“ publikuoto žurnalistės Alfredos Gudienės straipsnio „Biržų vadovams apsispręsti padėjo Rusijos ambasada“.

Klausimo svarstyme dalyvavo Karolis Duderis ir UAB „Šiaurės rytai“ direktorė bei straipsnio autorė Alfreda Gudienė.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Alfredos Gudienės straipsniuose „Prieš Vėlines – karių kapinėse iškasti griaučiai“ ir „Biržų vadovams apsispręsti padėjo Rusijos ambasada“ pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

2. A.Naktinytės skundas dėl 2014-12-06 dienraštyje „Šiaurės rytai“ publikuoto žurnalistės Alfredos Gudienės straipsnio „Siekiant vaiko globos – krikšto detektyvas“.

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Šiaurės rytai“ direktorė bei straipsnio autorė Alfreda Gudienė.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Alfredos Gudienės straipsnyje „Siekiant vaiko globos – krikšto detektyvas“ pažeistos nebuvo. Bendru sutarimu taip pat nuspręsta parašyti individualų kreipimąsi į laikraščio „Šiaurės rytai“ redakciją ir atkreipti dėmesį, jog minėtas straipsnis stokoja tikslumo ir, jog, rašant straipsnius apie panašias visuomenei itin opias problemas, būtina kuo visapusiškiau jas išnagrinėti ir siekti įmanomai didesnio tikslumo.

SVARSTYTA:

3. D.Ulbinaitės skundas dėl 2014-10-29 dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir internetiniame portale „lrytas.lt“ išspausdinto žurnalistės Astos Kuznecovaitės straipsnio „Prezidentė sunerimo, o jos patarėja ėmė veikti“.

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lietuvos rytas“ advokatė Aušra Ižickienė.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Astos Kuznecovaitės straipsnyje „Prezidentė sunerimo, o jos patarėja ėmė veikti“ pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

4. A.Adutavičiaus skundas dėl internetiniame portale „delfi.lt“ publikuotų straipsnių antraščių.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos 2014-11-20 internetiniame portale „delfi.lt“ publikuotame žurnalistės Virginijos Spurytės straipsnyje „Aiškėja tragiškos studentės nužudymo detalės, gali būti daugiau aukų“ pažeistos nebuvo.

5 ir 6 klausimai svarstyti nebuvo, kadangi dėl techninių kliūčių nepavyko peržiūrėti UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ pateikto 2014-11-14 laidos „KK2 penktadienis“ vaizdo įrašo. Bendru sutarimu nuspręsta šių klausimų svarstymą atidėti vėlesniam posėdžiui, kai bus gautas kitas minėtos laidos vaizdo įrašas.