logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2015-03-30 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Estela Luckienė, Ramutė Šimukauskaitė.

SVARSTYTA

1.I.Valatkienės, S.Gervienės, R.Budvytytės skundai dėl „Lietuvos rytas“ publikacijos „Vienuolės nebaus dėl nudaigoto šuns“ (autorius V. Trainys).

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos „Lietuvos rytas“ publikacijoje „Vienuolės nebaus dėl nudaigoto šuns“ pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA

2.K.Komskio skundas dėl informacijos, paskelbtos 2014-11-11 UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas“ LNK televizijoje transliuotoje UAB „Be tabu ir Ko“ laidoje „KK2“.

Nuspręsta: Bendru sutarimu Komisijos nariai nusprendžia paprašyti UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ pateikti laidos „KK2 penktadienis“ vaizdo įrašą ir, kol nebus susipažinta su minėtu įrašu, atidėti sprendimo šiuo klausimu priėmimą ir antrojo K.Komskio skundo dėl laidos „KK2 penktadienis“ svarstymą.

3 ir 4 darbotvarkės klausimai svarstyti nebuvo.