logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2015-03-23 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Estela Luckienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė.

SVARSTYTA:

1. Komisijos darbo reglamento tvirtinimas.

Nuspręsta: kol bus patvirtintas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksas, Komisijos veikloje vadovautis Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu (toliau – Kodeksas).

SVARSTYTA:

2. VO „Vieninga Plungė“ skundas dėl 2015-02-24 straipsnio „Rinkimai – ne būrimas kortomis“ laikraštyje „Plungės žinios“.

Nuspręsta: publikacija nėra žurnalistų kūrinys, tai politinės partijos užsakomoji publikacija, ir tai aiškiai, kaip to reikalauja įstatymai, laikraštyje pažymėta. Siūloma Pareiškėjui kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją, kurios kompetencijai priklauso politinės reklamos klausimai.

SVARSTYTA:

3. Asociacijos „Krivilių bendruomenė“ skundas dėl 2015-02-06 straipsnio „Giminių tandemas“ laikraštyje „Giružis“.

Nuspręsta: Kadangi laikraščio „Giružis“ redakcija išspausdino asociacijos „Krivilių bendruomenė“ pirmininkės G. Ramaškienės atsakymą visa apimtimi, klausimo dėl Kodekso pažeidimo nenagrinėti. Išsiųsti individualų kreipimąsi laikraščio „Giružis“ redaktorei R. Skliutienei, atkreipiant dėmesį į profesionalumo spragas rengiant minėtą publikaciją spaudai, paraginti ateityje užtikrinti kritikuojamiems asmenims galimybę pateikti savo poziciją.

SVARSTYTA:

4. Druskininkų švietimo centro skundas dėl savaitraščio „Druskininkų naujienos“ redaktoriaus R. Sadausko veiklos bei komentarų „Facebook‘e“.

Nuspręsta: R. Sadauskas savo veiksmais nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.

SVARSTYTA:

5. A. Šilo skundas dėl 2014-12-18 LNK televizijos žinių reportažo (dalyvavo pareiškėjas A. Šilas, LNK žurnalistė E. Merkytė; Komisijos narys svarstant nuo klausimo svarstymo nusišalino).

Nuspręsta: parašyti UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ individualų kreipimąsi ir atkreipti redakcijos dėmesį, jog informacija apie visuomenėje nevienareikšmiai vertinamus įvykius ir/ar asmenis turėtų būti itin tiksli ir pagrįsta. Jeigu televizijos redakcija naudojasi kitų visuomenės informavimo priemonių parengtais pranešimais, reportaže tai turi būti aiškiai įvardyta. Atsižvelgus į dabartinę situaciją, kai pripažįstama, jog didžioji dauguma Rusijos visuomenės informavimo priemonių nesibodi meluoti, iškraipyti faktus, skleisti dezinformaciją, labai svarbu, kad Lietuvos žiniasklaida išlaikytų europietiškus visuomenės informavimo standartus, t. y. kruopščiai tikrintų informaciją, atidžiai rinktųsi informacijos šaltinius, pateiktų vartotojams nešališkas ir neiškreiptas žinias. (Klausimo svarstyme nedalyvavo Ą. Čekanavičius).

SVARSTYTA:

6. I. Valatkienės, S. Gervienės, R. Budvytytės skundai dėl 2014-12-11 lrytas.lt portale paskelbtos Š. Meškio publikacijos „Pažaislio vienuolyną sukrėtė neregėto žiaurumo protrūkis“, TV3 2014-12-12 žinių laidos reportažo, TV3 laidos „Prieš srovę“ 2014-12-16 (serija 14, sezonas 11) reportažo ir TV3 2014-12-29 laidos „Viral’as” (dalyvavo „Lrytas.lt“ atstovė advokatė A. Bajorienė, UAB „TELE-3“ atstovas S. Babilius).

Nuspręsta:

1) 2014-12-11 „Lrytas.lt“ publikacijoje ir 2014-12-12 TV3 žinių laidoje Kodekso reikalavimai nebuvo pažeisti;

2) parengti individualų kreipimąsi į UAB „TELE-3“, atkreipiant dėmesį, jog atsiliepiant į visuomenei aktualius klausimus, konfliktines situacijas, ypač kai tai susiję su asmenų priklausymu tam tikroms grupėms, tarp jų religinėms bendruomenėms, reikia būti ypač sąžiningais, vengti tendencingumo, netikslumų, pateikti kuo daugiau tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomonių.

3) kreiptis į Pareiškėją R. Budvytytę atkreipiant dėmesį, kad vieši asmenys, atsisakydami teikti informaciją žiniasklaidai visuomenei aktualiais klausimais, negali tikėtis visiško objektyvumo nušviečiant aplinkybes, apie kurias jie atsisakė suteikti informaciją. Komisija rekomenduoja nevengti bendradarbiauti su žiniasklaida, o iškilus neaiškumams, konsultuotis.