logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2015-07-27 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.
Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Estela Luckienė.

SVARSTYTA:

1. Dainiaus Matijošaičio skundas dėl Monikos Baltrušaitytės publikacijos „Politinėje rinkodaroje – Paksaitės ir Matijošaituko dvikova“ („Valstybė“, 2015 kovo mėn., Nr. 3 (95)).
2. Visvaldo Matijošaičio skundas dėl Eduardo Eigirdo publikacijos „Politiniai zombiai atrieda atidunda“ („Valstybė“, 2015 balandžio mėn., Nr. 4 (96)) ir publikacijos „V.Matijošaitis su Broške – oligarchinės nomenklatūros dovanėlė D.Grybauskaitei“ („Valstybė“, 2015 balandžio mėn., Nr. 4 (96)).
3. Visvaldo Matijošaičio skundas dėl Eduardo Eigirdo publikacijos „Ačiū nomenklatūrai ir Z.Vaigauskui už dar vieną rinkimų cirką“ („Valstybė“, 2015 kovo mėn., Nr. 3 (95)), Eduardo Eigirdo publikacijos „Kol yra krabų ir agurkų, lietuviams Kremlius nebaisus“ („Valstybė“, 2015 kovo mėn., Nr. 3 (95)), Monikos Baltrušaitytės publikacijos „Politinėje rinkodaroje – Paksaitės ir Matijošaituko dvikova“ („Valstybė“, 2015 kovo mėn., Nr. 3 (95)) ir Eduardo Eigirdo publikacijos „Įtakingiausių ir pavojingiausių Lietuvos oligarchų dešimtukas“ („slaptai.lt“, 2015-03-16, šaltinis – www.valstybe.eu).
Svarstyme nedalyvavo E. Luckienė.
Nuspręsta: Bendru sutarimu Komisijos nariai nusprendžia atidėti visų skundų dėl E.Eigirdo publikacijų svarstymą iki 2015-08-17 posėdžio ir pakartotinai jį pakviesti dalyvauti Komisijos posėdyje.

SVARSTYTA:
4. Kristinos Plutienės skundas dėl programos „Yra kaip yra“ („LNK“, 2015-05-06, 17.05 val.).
Klausimo svarstyme dalyvavo Kristina Plutienė ir UAB „Be tabu ir Ko“ atstovas Vytenis Sinkevičius. K.Plutienės prašymu klausimas buvo svarstomas uždarame posėdyje.
Nuspręsta: Programoje „Yra kaip yra“ („LNK“, 2015-05-06, 17.05 val.) buvo pažeistos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 12 straipsnio nuostatos, įpareigojančios žurnalistus ir viešosios informacijos rengėjus skelbiant informaciją, kurią jiems suteikė sukrėtimo, bejėgiškos būsenos paveiktas žmogus, įsitikinti, ar jos paskelbimas nepažeis šių asmenų teisių, stengtis numatyti galimas neigiamas pasekmes šiam asmeniui.

SVARSTYTA:
5. Oksanos Juciutės skundas dėl programos „24 valandos“ („LNK“, 2015-02-27).
Nuspręsta: kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir atkreipti jų dėmesį, jog, rengiant reportažus apie konfliktines situacijas, žurnalistai turėtų vengti skatinti šiuos konfliktus ir (ar) dalyvauti darant teisės aktų pažeidimus, kaip ir neturėtų susitapatinti su viena konflikto puse.

SVARSTYTA:
6. AS „Latvijas Tilti“ skundas dėl žurnalisto Tomo Juškėno publikacijų „Strateginius šalies objektus kausto Latvijos įmonės šmėkla“ („Alfa.lt“, 2015-04-21) ir „Kriminalinių įtarimų šešėlis netrukdo nei gerai uždirbti, nei stabdyti strateginių objektų“ („Alfa.lt“, 2015-04-30).
Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Alfa Media“ advokatė Viktorija Budreckienė ir žurnalistas Tomas Juškėnas.
Nuspręsta:
Tomo Juškėno publikacijoje „Strateginius šalies objektus kausto Latvijos įmonės šmėkla“ („Alfa.lt“, 2015-04-21) buvo pažeista Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d., įpareigojanti kritikuojamam asmeniui visada suteikti atsakymo teisę, t.y. galimybę pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, pranešti apie tai visuomenei.
Tomo Juškėno publikacijoje „Kriminalinių įtarimų šešėlis netrukdo nei gerai uždirbti, nei stabdyti strateginių objektų“ („Alfa.lt“, 2015-04-30) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str., įpareigojantis žurnalistus ir viešosios informacijos rengėjus gerbti nuomonių įvairovę ir pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių, ypač, kai viešojoje informacijoje atsiliepiama į aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus.
Tomo Juškėno publikacijoje „Kriminalinių įtarimų šešėlis netrukdo nei gerai uždirbti, nei stabdyti strateginių objektų“ („Alfa.lt“, 2015-04-30) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str., įpareigojantis žurnalistus ir viešosios informacijos rengėjus kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumą, apie tai nurodyti skelbiamoje informacijoje.
Tomo Juškėno publikacijoje „Kriminalinių įtarimų šešėlis netrukdo nei gerai uždirbti, nei stabdyti strateginių objektų“ („Alfa.lt“, 2015-04-30) buvo pažeista Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d., įpareigojanti kritikuojamam asmeniui visada suteikti atsakymo teisę, t.y. galimybę pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, pranešti apie tai visuomenei.

SVARSTYTA:
7. Kiti klausimai.
Nuspręsta:
7.1. Dėl Kauno visuomenės sveikatos centro skundo dėl programos „Žinios. Kriminalai“ („LNK“, 2015-04-21) nagrinėjimo. Kadangi gautas Pareiškėjo pranešimas, jog ir UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ paneigė programoje „Žinios. Kriminalai“ per klaidą paskelbtą klaidingą informaciją, bendru sutarimu Komisijos nariai nusprendžia Kauno visuomenės sveikatos centro skundo nenagrinėti.
7.2. Dėl Gedimino Žiemelio advokato Ronaldo Kontauto prašymas susipažinti su Komisijos individualiu kreipimusi į UAB „Alfa Media“, dėl kurio buvo nuspręsta 2015-06-22 posėdyje, išnagrinėjus G.Žiemelio skundus dėl publikacijų portale „Alfa.lt“. Bendru sutarimu Komisijos nariai nusprendžia patenkinti šį prašymą bei tenkinti visus kitus analogiškus prašymus, kurie bus pateikti raštu.