logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2015-08-31 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Estela Luckienė, Ąžuolas Čekanavičius.

  1. Susitikimas su Žurnalistų etikos inspektore.

Susitikime dalyvavo žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė – Tiumenevienė.

Susitikimo metu buvo aptartos Inspektorės ir Komisijos bendradarbiavimo galimybės. Pasikeista informacija apie gautus skundus, kurie buvo adresuoti abiem institucijoms, aptartos bendradarbiavimo galimybės rengiant Visuomenės informavimo etikos kodeksą, sutarta, jog Inspektorė ateityje dalyvaus Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis.

SVARSTYTA:

2. Sonatos Dadūraitės skundas dėl Daivos Žebelienės publikacijos „Savivaldybės darbuotoja sirgo ar atostogavo?“ („Tauragės žinios“, 2015-06-19, Nr. 24/285).

Klausimo svarstyme dalyvavo S.Dadūraitė.

Nuspręsta: Daivos Žebelienės publikacijoje „Savivaldybės darbuotoja sirgo ar atostogavo?“ („Tauragės žinios“, 2015-06-19, Nr. 24/285) buvo pažeistos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16 str., nustatantis, jog žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas, pateikdamas informaciją, privalo atskirti informaciją, kurios paskelbimą iš tikrųjų pateisina visuomenės (viešasis) interesas nuo informacijos, kuri tik tenkina smalsumą.

SVARSTYTA:

3. Bronislavos Kujelienės, Linos Čiuželienės ir Silvos Bitinienės skundas dėl Linos Liūnienės publikacijos „Klaipėdos apygardos teismas Plungės medikų kaltės neaptiko“ („Laikrastisplunge.lt“, 2015-05-15).

Klausimo svarstyme dalyvavo „Laikrastisplunge.lt“ advokatas Vidmantas Stonkus.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Linos Liūnienės publikacijoje „Klaipėdos apygardos teismas Plungės medikų kaltės neaptiko“ („Laikrastisplunge.lt“, 2015-05-15) pažeistos nebuvo. Komisija taip pat nusprendė kreiptis individualiu kreipimusi į „Laikrastisplunge.lt“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog, kai rašoma apie tendencijas, būtų tikslinga pateikti daugiau šias tendencijas atspindinčių atvejų, pateikti daugiau nuomonių, tarp jų ir suinteresuotų asmenų, pvz. pacientų, interesams atstovaujančių visuomeninių organizacijų.

SVARSTYTA:

4. Romos Banevičės skundas dėl programos „TV Pagalba“ (TV3, 2015-05-19).

Klausimo svarstyme dalyvavo Roma Banevičė, Romos Banevičės advokatė Inga Mekienė, programos „TV Pagalba“ vedėjas Egidijus Knispelis ir reporteris Arnas Švilpauskas.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos programoje „TV Pagalba“ (TV3, 2015-05-19) pažeistos nebuvo. Komisija taip pat nusprendžia kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „TELE-3“ ir atkreipti dėmesį, jog būtina paisyti asmenų reikalavimų dėl jų privatumo ir neviešinti perteklinių duomenų, taip pat rekomenduoti UAB „TELE-3“ pašalinti šios programos vaizdo įrašą iš interneto erdvės.

SVARSTYTA:

5. Artūro Račo skundas dėl Šarūno Černiausko publikacijos „Lietuvos įstaiga dirba Maskvai – įrodyta“ („15min.lt“, 2015-06-18).

Klausimo svarstyme dalyvavo Artūras Račas ir publikacijos autorius Šarūnas Černiauskas.

Nuspręsta: Šarūno Černiausko publikacijoje „Lietuvos įstaiga dirba Maskvai – įrodyta“ („15min.lt“, 2015-06-18) buvo pažeista Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str., nuostata, jog perteikdamas įvairias nuomones, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę bei etiką.

SVARSTYTA:

6. Artūro Račo ir grupės asmenų skundas dėl Andriaus Užkalnio publikacijos „Emigravai? Ir gerai, durniau“ („Delfi.lt“, 2015-06-24).

Klausimo svarstyme dalyvavo Artūras Račas, publikacijos autorius Andrius Užkalnis ir UAB „Delfi“ advokatas Andžej Čaikovski.

Nuspręsta: Andriaus Užkalnio publikacijoje „Emigravai? Ir gerai, durniau“ („Delfi.lt“, 2015-06-24) Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos pažeisto nebuvo.

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

Nuspręsta:

Dėl Vidos Šutovos skundo dėl publikacijos „Kaip lietuvės dirba valytojomis Anglijoje: klientai priekabiauja, atlyginimai nukarpomi, o vietoje pirštinių – duonos maišelis“ („Anglija.today“, 2015-06-12). Bendru sutarimu Komisijos nariai nusprendžia, jog, atsižvelgiant į tai, jog portalas „Anglija.today“ yra registruotas Anglijoje, o ne Lietuvoje, skundo nenagrinėti ir pasiūlyti Pareiškėjai kreiptis į atitinkamą Anglijos reguliuojančią instituciją.

Dėl Ugnės Mateikaitės skundo dėl galimų Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimų pažeidimų, skelbiant informaciją apie laikraštį „Galvė“ portaluose „Delfi.lt“ ir „Trakietis.lt“. Bendru sutarimu Komisijos nariai nusprendžia rekomenduoti Pareiškėjai kreiptis pagalo kompetenciją - į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą.