logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2015-11-09 POSĖDĮ

 

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.
Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Estela Luckienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius.
Posėdyje taip pat dalyvavo Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė.

 

SVARSTYTA:
1. Raseinių liberalaus jaunimo asociacijos skundas dėl Nijolės Petrošiūtės publikacijos „Liberalus jaunimas be svaigalų švęsti nesugeba?“ („Mūsų Raseiniai, 2015-08-07, Nr. 15/30).
Klausimo svarstyme dalyvavo RLJ atstovas.
Nuspręsta:
Nijolės Petrošiūtės publikacijoje „Liberalus jaunimas be svaigalų švęsti nesugeba?“ („Mūsų Raseiniai, 2015-08-07, Nr. 15/30) buvo pažeista Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d., nustatanti, jog kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t.y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina apie tai pranešti visuomenei.
Publikacijos autorė Nijolė Petrošiūtė, rengdama publikaciją „Liberalus jaunimas be svaigalų švęsti nesugeba?“ („Mūsų Raseiniai, 2015-08-07, Nr. 15/30) ir tuo pačiu metu dirbdama Raseinių rajono savivaldybės administracijoje, pažeidė Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 str. nustatantį, jog vykdydamas savo veiklą žurnalistas neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui.
Perduoti skundo medžiagą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai ir prašyti įvertinti, ar tai, kad laikraštį „Mūsų Raseiniai“ leidžia Raseinių rajono švietimo centras, neprieštarauja Visuomenės informavimo įstatymo 22 str. 8 d.


SVARSTYTA:
2. R. K. skundas dėl publikacijos „Baltas chalatas slepia grėsmingą prigimtį?“ („Kauno diena“, 2015-07-29).
Komisijos narys Ą.Čekanavičius nusišalino nuo šio klausimo svarstymo, kadangi asmeniškai pažįsta kai kuriuos publikacijoje minimus asmenis.
Nuspręsta:
Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijoje „Baltas chalatas slepia grėsmingą prigimtį?“ („Kauno diena“, 2015-07-29) pažeistos nebuvo.
Kreiptis individualiu kreipimusi į „Kauno dienos“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog ateityje reikėtų vengti provokuojančių publikacijų antraščių ir buitinių konfliktų eskalavimo žiniasklaidoje.

SVARSTYTA:
3. P. K. skundas dėl Rūtos Pukenės publikacijos „Iš Londono grįžęs lietuvaitis savęs nevaržo: vietoje numerių – įžeidžiantis užrašas“ („delfi.lt“, 2015-08-10).
Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Rūtos Pukenės publikacijoje „Iš Londono grįžęs lietuvaitis savęs nevaržo: vietoje numerių – įžeidžiantis užrašas“ („delfi.lt“, 2015-08-10) pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:
4. A. R. skundas dėl Andriaus Užkalnio publikacijos „Angliška publikacija uždavė nepatogius klausimus“ („protokolai.com“, 2015-07-15).
Klausimo svarstyme dalyvavo pareiškėjas A. R.
Nuspręsta:
Andriaus Užkalnio publikacijoje „Angliška publikacija uždavė nepatogius klausimus“ („protokolai.com“, 2015-07-15) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str., nustatantis, jog, gerbdamas žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdamas įvairias nuomones, negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę bei etiką.
Andriaus Užkalnio publikacijoje „Angliška publikacija uždavė nepatogius klausimus“ („protokolai.com“, 2015-07-15) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str., nustatantis, jog žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos, o žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų.
Andriaus Užkalnio publikacijoje „Angliška publikacija uždavė nepatogius klausimus“ („protokolai.com“, 2015-07-15) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 56 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai neturi skelbti dirbtinai deformuotų nuotraukų montažų, neteisingų parašų po nuotraukomis, galinčių įžeisti jose pavaizduotus asmenis.

SVARSTYTA:
5. A. R. skundas dėl Algio Ramanausko publikacijos „Mirtis liaudies muzikai“ („alfa.lt“, 2015-08-04).
Klausimo svarstyme dalyvavo pareiškėjas A. R., publikacijos autorius A.Ramanauskas bei UAB „Alfa media“ advokatė Viktorija Budreckienė.
Klausimo svarstyme nedalyvavo Komisijos narys Ą.Čekanavičius.
Nuspręsta:
Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Algio Ramanausko publikacijoje „Mirtis liaudies muzikai“ („alfa.lt“, 2015-08-04) pažeistos nebuvo.
Kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Alfa media“ ir atkreipti redakcijos dėmesį, jog, nežiūrint to, jog redakcija šią publikaciją vertina kaip autoriaus saviraišką, būtina taip pat užtikrinti ir nuomonių pusiausvyrą, paskelbti kitokią nuomonę. Tai yra ypač aktualu, kai skelbiamos tokios drastiškos nuomonės ar socialinė kritika, kadangi tokiu būdu yra formuojama viešoji nuomonė.
Parengti ir paskelbti viešą Komisijos kreipimąsi į žurnalistus ir viešosios informacijos rengėjus

SVARSTYTA:
6. Kiti klausimai.
Nuspręsta:
Dėl J.Z. skundo: pakoreguoti svetainės „etikoskomisija.lt“ archyve skelbiamą 2010-09-20 protokolą, paliekant tik asmens inicialus, o ateityje visais atvejais skelbti tik fizinių asmenų inicialus.
A. M. skundas dėl Dovydo Pancerovo publikacijos „Vladimiro Putino užvaldytai Rusijai reikia savo „Pravyj Sektor“ („15min.lt“, 2015-07-21): atsisakyti nagrinėti šį skundą ir informuoti pareiškėją, jog nėra jokių duomenų apie tai, kad autorius pateikė neteisingą informaciją, o apie ką rašyti - sprendžia žurnalistas ir tai yra jo teisė.
A. M. skundas dėl dienraščio „Lietuvos rytas“ redakcijos veiksmų: informuoti pareiškėją, jog Komisija tiria galimus profesinės žurnalistų etikos pažeidimus jau paskelbtose publikacijose. Publikacijų temas pasirenka pati redakcija ir Komisija neturi įtakos viešosios informacijos rengėjų sprendimams, kieno publikacijas šie turėtų skelbti.
A.B. skundas dėl jo asmens duomenų skelbimo internetinėse publikacijose: informuoti pareiškėją, jog Komisija negali įpareigoti pašalinti publikacijas ir pasiūlyti pareiškėjui kreiptis šiuo klausimu tiesiogiai viešosios informacijos rengėjus arba spręsti šį klausimą civilinio proceso tvarka.