logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2015-11-30 POSĖDĮ

 

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Estela Luckienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius, Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė.

 

SVARSTYTA:

1. H. K. skundas dėl Dalios Gudavičiūtės publikacijos „Vištgaudžiai iš Lietuvos nori pamatyti Angliją“ („Lietuvos rytas“, „lrytas.lt“, 2015-08-12).

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lietuvos rytas“ advokatė Aušra Ižickienė.

Nuspręsta:  Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Dalios Gudavičiūtės publikacijoje „Vištgaudžiai iš Lietuvos nori pamatyti Angliją“ („Lietuvos rytas“, 2015-08-12) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. I. P. skundas dėl Vygando Trainio publikacijos „Iš devinto aukšto šokusi savižudė liko gyva tik per stebuklą“ („lrytas.lt“, 2015-08-23).

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lrytas“ advokatė Asta Bajorienė.

Nuspręsta:  Vygando Trainio publikacijoje „Iš devinto aukšto šokusi savižudė liko gyva tik per stebuklą“ („lrytas.lt“, 2015-08-23) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 47 str., nustatantis, jog žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas neturi piktnaudžiauti katastrofų, avarijų, mirties, smurto ar agresijos vaizdais, kurie gali žeisti ten atvaizduojamų asmenų ar jų artimųjų jausmus bei skaitytojų ir (ar) žiūrovų jautrumą.

 

SVARSTYTA:

3. AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundas dėl Viliaus Puškoriaus publikacijos „Pragariškos darbo sąlygos ir paminti darbuotojų interesai vienoje didžiausių Lietuvos įmonių“ („Transportas“, 2015 m., Nr. 1-2/54).

Klausimo svarstyme dalyvavo AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai Mindaugas Reinikis ir Vidmantas Gudas, VšĮ „Baltijos media centras“ direktorius Algirdas Aušra, AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai Stanislavas Fedaravičius, Petras Grėbliauskas, Daina Kvedaraitė.

Nuspręsta:  Viliaus Puškoriaus publikacijoje „Pragariškos darbo sąlygos ir paminti darbuotojų interesai vienoje didžiausių Lietuvos įmonių“ („Transportas“, 2015 m., Nr. 1-2/54) buvo pažeista Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d., nustatanti, jog kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t.y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina apie tai pranešti visuomenei.

 

SVARSTYTA:

4. R. Š. ir R. V. skundai dėl TV serialo „Visi vyrai – kiaulės“ pavadinimo („LNK“, 2015 m.).

Ą.Čekanavičius nusišalino nuo šio klausimo svarstymo, kadangi yra susijęs sutartiniais santykiais su UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“.

Nuspręsta:  informuoti pareiškėjus, jog Komisija nėra kompetentinga nagrinėti jų skundus ir paaiškinti, jog dėl galimų reklamos etikos pažeidimų jie gali kreiptis į Lietuvos komunikacijos agentūrų asociaciją (KOMAA), o dėl galimai įžeidaus TV serialo pavadinimo ir (ar) jo turinio - į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

Nuspręsta:

Dėl UAB „Plienas“ skundas dėl publikacijų laikraštyje „Klaipėda“: atidėti šio skundo nagrinėjimą iki bus gautos Žurnalistų etikos inspektorės išvados;

Dėl Ž. L. ir V. P. skundų dėl publikacijos „Vilnietė: neduosiu savo vaikų pornožvaigždei!“ („Lietuvos rytas“, 2015-07-11): Pareiškėjai informavo Komisiją, jog Etikos inspektorė jų skundus jau išnagrinėjo ir prašo, kad Komisija jų skundų nebenagrinėtų. Remiantis Komisijos darbo reglamento 22.5 punktu nuspręsta šių skundų nebenagrinėti.