logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2015-12-14 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Estela Luckienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius, Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė.

 

SVARSTYTA:

1. V.K. skundas dėl Tomo Raulinavičiaus publikacijos „Radybos – 30 naujų telefonų“ („Tauragės žinios“, 2015-07-24, Nr. 29/290).

Klausimas buvo pradėtas svarstyti 2015-10-26 posėdyje. Sprendimo priėmimas buvo atidėtas laukiant patikslintos informacijos.

Nuspręsta: 

1. Tomo Raulinavičiaus publikacijoje „Radybos – 30 naujų telefonų“ („Tauragės žinios“, 2015-07-24, Nr. 29/290) buvo pažeista Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d., nustatanti, jog kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t.y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina apie tai pranešti visuomenei.

 

2. Publikacijos autorius Tomas Raulinavičius, rengdamas publikaciją „Radybos – 30 naujų telefonų“ („Tauragės žinios“, 2015-07-24, Nr. 29/290) ir tuo pačiu metu būdamas Seimo nario Stasio Šedbaro padėjėju, pažeidė Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 str. nustatantį, jog vykdydamas savo veiklą žurnalistas neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui.

 

SVARSTYTA:

2. S.P. skundas dėl programos „TV pagalba“ („TV3“, 2015-07-16, 16.30 val.).

Klausimo svarstyme dalyvavo programos „TV pagalba“ vedėjas Egidijus Knispelis ir UAB „TELE-3“ advokatė Rūta Balkevičiūtė-Mačeikienė.

Nuspręsta:  kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „TELE-3“ ir atkreipti šio transliuotojo dėmesį, jog santykių aiškinimaisi jėga ir smurtu neturėtų būti toleruojami ir juo labiau viešai demonstruojami, ypač kai tai rodoma nepilnamečiams prieinamu metu programose, pažymėtose indeksu N-7. Be to programos herojė, nepilnamečių vaikų motina, buvo rodoma neigiamų socialinių reiškinių kontekste. Tokia informacija gali turėti neigiamą poveikį jos nepilnamečiams vaikams.

 

SVARSTYTA:

3 - 4. G.T. skundai dėl Arvydo Lekavičiaus publikacijų „STT agentai loja, tačiau didelio grobio negaudo“ („Lietuvos rytas“, 2013-11-13, Nr. 262/6927) ir „Prokurorai tampa politikų tarnais“ („Lietuvos rytas“, 2014-09-04, Nr. 171/7135).

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lietuvos rytas“ advokatė Aušra Ižickienė.

Nuspręsta:

1.  Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Arvydo Lekavičiaus publikacijoje „STT agentai loja, tačiau didelio grobio negaudo“ („Lietuvos rytas“, 2013-11-13, Nr. 262/6927) pažeistos nebuvo.

 

2. Arvydo Lekavičiaus publikacijoje „Prokurorai tampa politikų tarnais“ („Lietuvos rytas“, 2014-09-04, Nr. 171/7135) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str. nustatantis, jog žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumą, apie turi būti nurodyta skelbiamoje informacijoje,  Kodekso 7 str. nustatantis, jog jeigu nėra galimybės tinkamai patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje nurodoma, kad ji nėra patikrinta bei 38 str. nustatantis, jog žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų.

 

SVARSTYTA:

5. A.B. skundas dėl publikacijos „15min.lt“ atsiriboja nuo žurnalisto Aurimo Budraičio“ („15min.lt“, 2015-09-02).

Klausimo svarstyme dalyvavo skundo autorius.

Nuspręsta:  Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijoje „15min“ atsiriboja nuo žurnalisto Aurimo Budraičio“ („15min.lt“, 2015-09-02) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. Kiti klausimai.

Nuspręsta:

Dėl H.D. skundo:  informuoti pareiškėją, jog knyga yra meno kūrinys ir Etikos kodekso nuostatos jai nėra taikomos. Rekomenduoti dėl galimų pažeidimų kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą;

 

Dėl T.K. skundo dėl publikacijų „Iškrypėlio dejonės“ („Lietuvos rytas“, 2015-07-29) ir „Pedofilui už grotų nesaldu“ („Lietuvos rytas“, 2015-08-08):  nuspręsta, jog skundas nagrinėtinas dėl atitikimo Kodekso nuostatoms.

 

Dėl D.P. skundo dėl neetiško ir nepadoraus laikraščio „Rinkos aikštė“ korespondento Dimitrijaus Kuprijanovo elgesio viešo renginio metu: skundą nagrinėti ir paprašyti pareiškėjo papildomai pateikti turimus žurnalisto netinkamo elgesio įrodymus.

 

Dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso:  sušaukti Komisijos posėdį  2016-01-11 13.00 val. ir jį visą paskirti pasiūlymų dėl Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso svarstymui.