logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445

Visuomenės informavimo etikos komisijos 2015 metų II pusmečio veiklos apžvalga

Visuomenės informavimo komisija 2015 m. II pusmetį (liepos-gruodžio mėn.) surengė 11 posėdžių, kuriuose, kuriuose svarstė ir nagrinėjo skundus dėl 67 publikacijų, televizijos siužetų atitikimo visuomenės informavimo etikai. Interesantai skundė 31 interneto publikaciją, 28 spaudos publikacijas ir 8 televizijos siužetus. Nusiskundimų radijo veikla nebuvo.

Svarstydama skundus Komisija kviečia dalyvauti posėdžiuose redakcijų atstovus, žurnalistus, kitus suinteresuotus asmenis, nors dalyvavimas nėra privalomas. Žurnalistai su redakcijų atstovais dalyvavo svarstant 10 skundžiamų publikacijų, redakcijų atstovai ir advokatai – 13, vien redakcijų advokatai – 16, o 28 atvejais skundai išnagrinėti gavus redakcijų paaiškinimus raštu, tiesiogiai posėdžiuose nedalyvavus.

Komisija nustatė, kad 22 publikacijos neatitiko etikos normų ir pripažino jas pažeidus etiką. Dažniausiai buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 straipsnis (7 atvejai) ir 22 str. 2 dalis (7 atvejai).

 

Dažniausi etikos pažeidimai

 

 

Kodekso straipsnis Straipsnio dispozicija Pažeidimų skaičius *
3 Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones. Perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką. Nuomonės turi būti reiškiamos etiškai. 7
22 str. 2 d. Žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas privalo vadovautis taisykle, kad kritikos ribos privataus asmens atžvilgiu yra daug siauresnės negu viešojo asmens atžvilgiu, todėl informuojant apie privatų asmenį pirmenybę turi teikti privataus gyvenimo apsaugai, o apie viešą asmenį - visuomenės interesui.
Be to, kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t.y.galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją. Jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina apie tai pranešti visuomenei.
7
6 Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais. Nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta. 3
5 Gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais. 2
7 Informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais. 2
25 Vykdydamas savo veiklą žurnalistas neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui.  2
56 Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi nurodyti pirminį šaltinį, jei savo parengtoje viešojoje informacijoje jie pasinaudojo kito žurnalisto ar viešosios informacijos rengėjo parengta ar paskelbta informacija.  2

* Etikos neatitinkančių publikacijų ir lentelėje nurodytų pažeistų str. skaičius nebūtinai sutampa, nes vienoje publikacijoje gali būti pažeisti keli straipsniai.

 

Leidiniai, pažeidę visuomenės informavimo etiką 2 kartus ir daugiau

 

 

Leidinys (neetiškomis pripažintų publikacijų skaičius*) Pažeidimo turinys (Kodekso str.)

Tauragės žinios (3)

Kritikuojamam asmeniui nesuteikta galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją (22 str. 2 d.)Informuojant apie aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus neužtikrinta nuomonių įvairovė (5 str.)Pateikiama informacija, kurios paskelbimas neatitinka visuomenės (viešojo) intereso, o vien tenkina smalsumą (16 str.)Vykdydamas savo veiklą, žurnalistas prisiėmė įsipareigojimus, nesusijusius su įsipareigojimais viešosios informacijos rengėjui (25 str.)

Lietuvos rytas (2)

Nekritiškas savo informacijos šaltinių vertinimas, šaltinių įvairovės neužtikrinimas, o nesant galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumo, apie tai nenurodyta skelbiamoje informacijoje (6 str.)

Paskelbta nepatikrinta informacija, nors delsimas ją skelbti nesusijęs su galima žala visuomenei (7 str.)

Paskelbti nepagrįsti, nepatikrinti, faktais neparemti kaltinimai (38 str.)


Nusižengta reikalavimui paisyti kalbos kultūros (23 str.)

Alfa.lt (2)

Kritikuojamam asmeniui nesuteikta galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją (22 str. 2 d.)

Informuojant apie aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus neužtikrinta nuomonių įvairovė (5 str.)

Nekritiškas savo informacijos šaltinių vertinimas, šaltinių įvairovės neužtikrinimas, o nesant galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumo, apie tai nenurodyta skelbiamoje informacijoje (6 str.)

Lazdijų žvaigždė (2)

Nekritiškas savo informacijos šaltinių vertinimas, šaltinių įvairovės neužtikrinimas, o nesant galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumo, apie tai nenurodyta skelbiamoje informacijoje (6 str.)

Paskelbta nepatikrinta informacija, nors delsimas ją skelbti nesusijęs su galima žala visuomenei (7 str.)

Laisvaslaikraštis.lt (2)

Nuomonė paskleista pažeidžiant etiką (3 str.).

Valstybė (2)

Kritikuojamam asmeniui nesuteikta galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją (22 str. 2 d.)

Nuomonė paskleista pažeidžiant etiką (3 str.).

 

* Etikos neatitinkančių publikacijų ir lentelėje nurodytų pažeistų str. skaičius nebūtinai sutampa, nes vienoje publikacijoje gali būti pažeisti keli straipsniai.

 

 

Priimta 13 kreipimųsi

 

Per nurodytą laikotarpį Komisija priėmė 13 individualių kreipimųsi (iš jų po 2 portalui 15min.lt ir televizijai Tele-3), kuriuose atkreipė redakcijų dėmesį prastą skleidžiamos informacijos kokybę ir nurodė trūkumus.

Komisija atkreipė portalo „15min“ dėmesį, jog, rašant specifinėmis temomis, būtina pasigilinti į aprašomas temas ir vartoti tikslius terminus; publikacijose reikėtų suteikti galimybę pasisakyti ir kritikuojamam asmeniui, ne tik įstaigos vadovui.

Vilkaviškio rajono laikraščio „Santaka“ redakcijai priminta, kad rengiant kritines publikacijas, visuomet būtina paisyti kitos nuomonės ir sudaryti visas sąlygas, kad ji taip pat būtų išklausyta; žurnalistams reiktų vengti galimo interesų konflikto ir nerengti publikacijų apie renginius, kuriuose jie patys aktyviai dalyvauja.

Kreipimesi į UAB „Alfa media“ atkreiptas redakcijos dėmesį, jog užtikrindama autoriaus teisę į saviraišką, redakcija privalo užtikrinti ir nuomonių pusiausvyrą, paskelbti kitokią nuomonę. Tai yra ypač aktualu, kai skelbiamos tokios drastiškos nuomonės ar socialinė kritika, kadangi tokiu būdu yra formuojama viešoji nuomonė.

Atkreiptas UAB „Tele-3“ dėmesys į tai, kad santykių aiškinimaisi jėga ir smurtu neturėtų būti toleruojami laidose ir juo labiau viešai demonstruojami, ypač kai tai rodoma nepilnamečiams prieinamu metu programose, pažymėtose indeksu N-7.

Antrą kartą Komisija atkreipė UAB „Tele-3“ dėmesį, jog būtina paisyti asmenų reikalavimų dėl jų privatumo ir neviešinti perteklinių duomenų, taip pat rekomendavo transliuotojui pašalinti konkrečios programos vaizdo įrašą iš interneto erdvės.

Bendru kreipimusi Komisija kreipėsi į „15min.lt“ ir „Lazdijų žvaigždės“ redakcijas ir atkreipti jų dėmesį, jog žurnalistai, rengdami publikacijas, turėtų išlikti objektyvūs ir nešališki, vengtų tendencingai formuoti skaitytojų nuomonę.

Komisija atkreipė bendrovių „Lietuvos rytas“ ir „Lietuvos ryto“ televizija dėmesį, jog žurnalistai, kad ir rengdami ironiško stiliaus publikacijas ir (ar) programas, pateikdami informaciją, privalo paisyti tikslumo.

Portalui „Laikrastisplunge.lt“ priminta, jog, kai rašoma apie tendencijas, tikslinga pateikti daugiau šias tendencijas atspindinčių atvejų, pateikti daugiau nuomonių, tarp jų ir suinteresuotų asmenų, pvz. pacientų, interesams atstovaujančių visuomeninių organizacijų.

Žurnalui „Valstybė“ adresuotame kreipimesi Komisija atkreipti redakcijos dėmesį, jog, rašant apie kolegų darbą, būtina paisyti kultūringos leksikos, vengti įžeidžių ir menkinančių išsireiškimų.

Kreipimesi į UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ Komisija atkreipė dėmesį, jog, rengiant reportažus apie konfliktines situacijas, žurnalistai turėtų vengti skatinti šiuos konfliktus ir (ar) dalyvauti darant teisės aktų pažeidimus, bei neturėtų susitapatinti su viena konflikto puse.

 

 

Veiklos tobulinimas, konsultavimas

 

Komisija bendru sutarimu pritarė Darbo reglamento 28 str. pakeitimui, numatančiam, jog skundą pateikusio asmens prašymu jo klausimo nagrinėjamas gali būti uždaras, dalyvaujant tik su skundo nagrinėjimu susijusiems asmenims.

Gaudama skundų dėl publikacijų užsienio šalyse registruotuose lietuviškuose interneto portaluose, Komisija išaiškino, kad, atsižvelgiant į tai, jog portalai yra registruoti užsienyje, o ne Lietuvoje, pareiškėjai turėtų kreiptis į atitinkamų valstybių reguliuojančias institucijas.

 

Bendradarbiavimas

 

Komisija surengė susitikimą su žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumeneviene.

Susitikimo metu buvo aptartos inspektorės ir Komisijos bendradarbiavimo galimybės. Pasikeista informacija apie gautus skundus, kurie buvo adresuoti abiem institucijoms, aptartos bendradarbiavimo galimybės rengiant Visuomenės informavimo etikos kodeksą, sutarta, jog inspektorė ateityje dalyvaus Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis.

Komisijos nariai skaitė pranešimus Lietuvos žurnalistų sąjungos praktinių seminarų ciklo renginiuose, Vytauto Didžiojo universitete ir Socialinių mokslų kolegijoje, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos konferencijoje. Surengė praktinį seminarą Tauragės rajono savivaldybėje.

Parengė Viktoras Trofimišinas