logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

2019m. veiklos ataskaita

Ataskaitiniais metais įvyko 24 Komisijos posėdžiai. Komisija išnagrinėjo 129 suinteresuotų asmenų skundus dėl 195 publikacijų (programų) ir kitų visuomenės informavimo etikos pažeidimų, Išnagrinėjusi šiuos skundus, Komisija priėmė 45 sprendimus, kuriais pripažino 71 visuomenės informavimo etikos pažeidimą, 1 viešosios informacijos rengėją ir skleidėją priskyrė profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai, priėmė 33 individualius ir 3 viešuskreipimusis į viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus ir 1 pareiškimą, paskelbė 2 rekomendacijas.

 

Vykdydama susitarimą su Vyriausiąja rinkimų komisija, Komisija nagrinėjo VRK prašymus pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos 14-oje spaudos, 9-iose 4 interneto publikacijose ir 2-ose televizijos programose. Komisijos nuomone, paslėpta politinė reklama buvo skelbiama dviejose TV programose, dviejose interneto ir vienoje spaudos publikacijoje.

 

Pilną ataskaitos tekstą galite atsisiųsti PDF formatu