logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimai - 2001

2001 01 15                  Nr. 1
 
1. Svarstyta: Kandidato į etikos inspektorius rinkimai. Keturi kandidatai pretenduoja užimti etikos inspektoriaus postą: A. Patašius, R. Gudaitis, T. Mačiulienė ir V. Valiušaitis.
Nutarta:
Kandidatu į Žurnalistų ir leidėjų etikos inspektorius išrinkti Romą Gudaitį.
 
2. Svarstyta: “Lietuvos aido” 2001 01 03 d. publikacijos “Kieno scenarijus prastūmė Valdą Adamkų į Lietuvos Prezidento kėdę” ir 2001 01 05 d. “Kodėl Lietuvos Prezidentas bet kuria kaina mėgina uždaryti “Lietuvos aidą”?” svarstymas. Į komisiją kreipėsi Egidijus Aleksandravičius, Edvardas Gudavičius, Bronys Savukynas ir Saulius Žukas prašydami įvertinti “Lietuvos aide” prasidėjusią šmeižto kampaniją prieš Lietuvos Respublikos Prezidentą. Straipsniuose Prezidentas nepagrįstai kaltinamas korupcija ir dėl p. S. Lozoraičio mirties.
Nutarta:
1. Pripažinti, kad “Lietuvos aidas” pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 19, 40 ir 42 straipsnius.
2. Kreiptis į prokuratūrą su prašymu ištirti, ar tokia veika neužtraukia atsakomybės, kuri numatyta LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2146 straipsnyje “Respublikos Prezidento įžeidimas arba šmeižimas masinės informacijos priemonėse”.
3. Informuoti Prezidentūrą apie Etikos komisijos posėdžio nutarimą.
 
2001 02 01                  Nr. 2
 
1. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
1.1. Dvi vaizdajuostės iš Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato
Nuspręsta: 
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai 5.”Multiki dlia vzroslych” ir 20.”Multiki dlia vzroslych” pripažinti pornografinėmis.
 1.2. Trys kompaktiniai diskai iš Vilniaus m. 2-jo policijos komisariato
Nuspręsta:
Kompaktinius diskus, kurių pavadinimai “Video erotica for PC” Cum One 2”; “Devičji radosti” (okolo 7000 slaidov erotičeskogo šou)”; “Roskošnyje ženščiny i roskošnyje avtomobili” pripažinti erotiniais.
 
2. Svarstyta: Č. Krečiaus skundo svarstymas. Č. Krečiaus ir V. Krečienės iš Alytaus skundžiasi dėl š. m. sausio 09 d. laidoje “Be tabu” parodyto siužeto apie jų šeimą. Tėvai priekaištauja žurnalistei, kad be tėvų sutikimo buvo imtas interviu iš jų dukros, kad buvo prašyta siužeto nerodyti, bet į jų prašymą niekas neatsižvelgė
Nuspręsta:
Atsakyti p. p. Č. ir V. Krečiams, kad laidos “Be tabu” žurnalistė nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
3. Svarstyta: H. Grušnio skundo svarstymas
Nuspręsta:
Kadangi UAB TELE-3 per dvi savaites nesugebėjo pristatyti laidos įrašo, svarstymą atidėti kitam posėdžiui ir dar kartą priminti TELE-3 vadovei V. Marciulevičiūtei, kad, pagal VIP įstatymą, jos vadovaujama televizija privalo pateikti Komisijai reikalaujamos laidos įrašą.
 
4. Svarstyta: Vilniaus m. apylinkės prokuratūros 2001 01 22 nutarimas dėl dienraščio “Vakaro žinios” 2000 01 03 Nr. 25, 2000 01 04 Nr. 2(26), 2000 01 05 Nr. 3(27), 2000 01 06 Nr. 4(28), 2000 01 07 Nr. 5(29), 2000 01 10 Nr. 6(30), 2000 01 11 Nr. 7(31), 2000 01 12 Nr. 8(32), 2000 01 13 Nr. 9(33), 2000 01 14 Nr. 10(34), 2000 01 18 Nr. 12(36), 2000 01 19 Nr.13(37), 2000 01 20 Nr. 14(38) ir 2000 01 21 Nr. 15(39) ekspertizės. Gautas Vilniaus m. apylinkės prokuratūros nutarimas atlikti ekspertizę, ar minėti “Vakaro žinių” numeriai ar atskiri straipsniai yra smurto ir žiaurumo kultą propaguojantys kūriniai.
Nuspręsta:
1. Pagal Visuomenės informavimo įstatymą ir Komisijos reglamentą, Komisija neįgaliota atlikti tokią ekspertizę. Informuoti Vilniaus m. prokuratūrą, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija negali atlikti 2001 01 22 nutarimu skirtos ekspertizės.
2. Pateikti prokuratūrai 2000 m. sausio 24 Komisijos sprendimą dėl dienraščio “Vakaro žinios”.
 
5. Svarstyta: Nauji skundai
5.1. Byla su “Vakaro žiniomis”
L. Remeika informavo, kad dalyvavo teismo posėdyje su laikraščiu “Vakaro žinios” ir, kad posėdis baigėsi tuo, jog teisėja pasiūlė naujos sudėties komisijai dar kartą peržiūrėti 2000 m. sausio 24 d. nutarimą dėl “Vakaro žinių” paskelbimo smurtiniu leidiniu.
Nuspręsta:
Klausimą nagrinėti kitame posėdyje.
 5.2. Straipsnis “Laikinojoje sostinėje”
2001 m. sausio 12 d. laikraštyje “Laikinoji sostinė” buvo išspausdintas straipsnis “Fakulteto dekanas kaltinamas priekabiavimu [Studentė teigė paliekanti universitetą dėl dviprasmiškų užuominų bei pasiūlymų]”. Klausimas, ar etiškai pasielgė žurnalistė išspausdindama nepatikrintas žinias?
Nuspręsta:
Pripažinti, kad laikraštis “Laikinoji sostinė” pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7, 18, 40 ir 42 straipsnius.
5.3. “Lietuvos ryto” straipsnis “Pasvalio kaimus paralyžiavo mirties baimė”
2001 m. sausio 31 d. numeryje išspausdintas straipsnis nagrinėja opią visai visuomenei problemą – AIDS plitimą. Tačiau straipsnyje nurodytas ne tik kaimas, bet ir sergančiosios bei su ja gyvenusių vyrų pavardės, išspausdinta nuotrauka.
Nuspręsta:
1. Pripažinti, kad “Lietuvos rytas” pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 17 ir 20 straipsnius.
2. Laiške p. G. Vainauskui taip pat nurodyti, kad nebuvo galima skelbti pavardžių ir spausdinti nuotraukų.
5.4. Susisiekimo ministro patarėjos ryšiams su visuomene N. Pumprickaitės darbas LRT
Ar būdama valstybės tarnautoja, ministro patarėja gali vesti laidą valstybinėje televizijoje?
Nuspręsta:
Kreiptis į LRT dėl iškilusių abejonių, ar žurnalistė N. Pumprickaitė nepažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 29 str.
5.5. Nuosaikiųjų konservatorių sąjungos raštas         
Rašte pateikiama informacija apie teismus dėl dienraščio “Respublika” straipsnių apie ekspremjerą G. Vagnorių. Jokio konkretaus klausimo Komisijai nėra.
Nuspręsta:
Informaciją priimti dėmesin.
           
2001 02 19                  Nr. 3
 
1. Svarstyta: Komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai.
Į Komisijos pirmininkus pasiūlytas iki šiol laikinai ėjęs pirmininko pareigas Leonas Remeika, Gintaras Songaila ir Laimonas Tapinas.
Nuspręsta:
1. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininku išrinkti G. Songailą.
2. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininko pavaduotoju išrinkti L. Tapiną.
 
2. Svarstyta: LR Vyriausybės nutarimo “Dėl erotinio ir smurtinio pobūdžio spaudos leidinių, kino filmų ir videofilmų, radijo ir TV programų platinimo tvarkos” projektas
Nuspręsta:
Pavesti Komisijos pirmininkui paruošti Vyriausybės nutarimo “Dėl erotinio ir smurtinio pobūdžio spaudos leidinių, kino filmų ir videofilmų, radijo ir TV programų platinimo tvarkos” projektą.
 
3. Svarstyta: Skundų svarstymas
3.1. Vartotojų asociacijos pareiškimas dėl diskusijos apie nelietuviškų tikrinių vardų rašybą
Laikraščiuose vyksta diskusija tarp dviejų inteligentų grupių dėl nelietuviškų tikrinių vardų rašybos. Vartotojų asociacija kaltina vieną pusę - Viešo pareiškimo autorius (E. Ališanką, V. Ališauską, A. Andriuškevičių ir kt.) – neetišku diskusijos tonu. Posėdyje dalyvavo du Vartotojų asociacijos atstovai M. Tamošiūnas ir I. Ledas.
Nuspręsta:
Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos nepažeistos.       
3.2. H. Grušnio skundas dėl reportažo “Be tabu” laidoje
H. Grušnys nepatenkintas laidoje “Be tabu” rodytu siužetu apie įsigytas patalpas Didžiojoje gatvėje.
Nuspręsta:
Atsakyti p. H. Grušniui, kad laidos “Be tabu” siužeto autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
3.3. V. Krištaponio paklausimas dėl straipsnio “Lietuvos ryte”
Straipsnelyje “Per muštynes Viešvilėje – mirtinas smūgis” korespondentė Erika Baronaitė aprašo muštynes, kurių metu buvo mirtinai sužalotas žmogus. Įvykis aprašomas taip, lyg žurnalistė pati būtų dalyvavusi. p. V. Krištaponis klausia ar etiška viešai skelbti nežinia iš kur gautą versiją ir be teismo išvadų ką nors teisinti ar kaltinti?
Nuspręsta:
Dienraštis “Lietuvos rytas” pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7, 9 ir 42 straipsnius.
3.4. KAM vyr. specialisto M. Vaišvilos prašymas dėl publikacijos “Lietuvos aide”
KAM visuomenės informavimo sk. vyr. specialistas M. Vaišvila nepatenkintas kaip dienraštis “Lietuvos aidas” skyrelio “Kas ką kalba, arba gyvenimas troleibuse” publikacijoje “Kareivinių sąmojis” pateikė jo neformalų pokalbį telefonu su žurnaliste G. Gardauskiene.
Nuspręsta:
Įspėti dienraštį “Lietuvos aidas” dėl neetiško Krašto apsaugos ministerijos paminėjimo kartu su samprotavimais apie tualetus ir seksualines mažumas.
3.5. O. Kubilienės pareiškimas
O. Kubilienė skundžiasi, kad 1997 m. “Valstiečių laikraščio” korespondentė Nijolė Petrošiūtė išspausdino tikrovės neatitinkančias žinias apie ją ir jos šeimą.
Nuspręsta:
p. O. Kubilienės pareiškimą ir visą medžiagą perduoti Etikos inspektoriui, kai jis bus patvirtintas Seime. Apie tai informuoti p. O. Kubilienę.
3.6. Dėl lošimo kortų ekspertizės
Nuspręsta:
1. Kortų kaladę “With Cum Shots” pripažinti pornografine.
2. Kortų kaladę “Playing cards” pripažinti erotine
3. Kortų kaladę “Adult playing cards” pripažinti erotine.
 
2001 03 12                  Nr. 4
 
1. Svarstyta: Dėl 2001 03 02 d. LNK laidoje “Arena” rodytų siužetų.
Nuspręsta:
1. Pripažinti, kad laidos rengėjai pažeidė privataus gyvenimo neliečiamumo principą ir ignoravo privataus gyvenimo apsaugos reikalavimus. Pažeistas VIP 14 str, ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 39 str.
2. Pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7, 10, 20, 25, 42 str.
3. Pripažinti, kad nepagrįsta informacija apie filmuotos medžiagos priklausymą “lietuviškajai pornografijai” gali būti susijusi su LR VIP 13 str. 2 p. ir kt. straipsniuose apibrėžtų draudimų platinti melagingą informaciją ir šmeižtą pažeidimais.
4. Pripažinti, kad laidoje transliuoti montuoti siužetai yra erotinio pobūdžio.
5. Įpareigoti UAB “Laisvas ir nepriklausomas kanalas” artimiausios laidos “Arena” metu paskelbti Komisijos sprendimą.
6. Patvirtinti sprendimo projektą išbraukiant straipsnius, kuriuos Komisija atmetė nenustačiusi pažeidimų.
 
2. Svarstyta: Švėkšnos psichiatrijos ligoninės vyr. gydytojo skundas. Psichiatrijos ligoninės vyr. gydytojas piktinasi, kad straipsnis “Kodėl karalienė Silvija rašė Švėkšnos “bepročiui” laikraštyje “Akistata” formuoja neigiamą įstaigos įvaizdį, jame yra daug tikrovės neatitinkančių teiginių, įžeidžiančių darbuotojus ir pacientus. Posėdyje dalyvavo “Akistatos” žurnalistė Daiva Norkienė.
Nuspręsta:
1. Žurnalistų etikos kodekso 7 str. nepažeistas.
2. Skundą perduoti Etikos inspektoriui.
 
3. Svarstyta: Vilniaus apskrities administracijos skundas. Vilniaus apskrities viršininko administracija skundžiasi, kad laikraštis “Ūkininko patarėjas” išspausdino tikrovės neatitinkančią informaciją straipsnyje “Netikėtas baltarusių delegacijos vizitas Vilniaus apskrityje” ir prašo įvertinti korespondento darbo stilių ir poelgį.  Posėdyje dalyvavo “Ūkininko patarėjo” korespondentas Česlovas Skaržinskas.
Nuspręsta:
 1. Komisija nevertina stiliaus klaidų.
2. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas nepažeistas.
 
2001 03 26                  Nr. 5
 
1. Svarstyta: A. Zuoko skundas dėl straipsnio “Lietuvos žiniose”. A. Zuokas teigia, kad 2001 02 21 d. “Lietuvos žinių” straipsnyje “Politikus grūdina komunaliniai mūšiai” ir anotacijoje paskleistos tikrovės neatitinkančios žinios, o antraštės ir anotacijos kontekste išspausdinta nuotrauka pažeidžia jo garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Laikraštis “Lietuvos žinios” pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 ir 22 str.
 
2. Svarstyta: N. Januškevičienės skundas dėl straipsnio “Panevėžio ryte”. N. Januškevičienė skundžiasi dėl straipsnio “Klasė atsisveikina su antruoju Mantu”, išspausdinto 2001 02 10 “Panevėžio ryte”.
Nuspręsta:
Atkreipti redakcijos dėmesį, kad buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6, 7 ir 16 str., bet nereikalauti paskelbti šį Komisijos sprendimą.
           
3. Svarstyta: Dėl videomedžiagos pripažinimo pornografine
Kalbėjo: Pristatė G. Songaila: Yra gauta vaizdo kasetė iš Vilniaus m. 1-ojo policijos komisariato su prašymu atlikti ekspertizę apie įrašo pobūdį ir 32 kompaktiniai diskai iš Mokesčių policijos departamento Panevėžio skyriaus su prašymu pateikti specialisto išvadą dėl kompaktuose įrašytų kūrinių.
Nuspręsta:
1. Atsakyti pareiškėjams, kad Komisija neatlieka ekspertizių.
2. Paruošti laišką Tesingumo ministerijai dėl išaiškinimo kaip elgtis su iš policijos gaunamais prašymais atlikti vaizdo medžiagos ekspertizę.
 
4. Svarstyta: Vyriausybės nutarimo projekto svarstymas
Nuspręsta:
1. Pavesti Komisijos pirmininkui paruošti galutinį projekto variantą, ir kitos informacijos, galinčios pakenkti nepilnamečių vystymuisi, platinimo tvarką.
2. Įpareigoti p. p. E. Baltutytę ir L. Slušnį kitam posėdžiui pateikti pasiūlymus dėl kriterijų, kokia informacija pripažįstama galinčia pakenkti nepilnamečių vystymuisi.
 
5. Svarstyta: L. Garbenio skundas dėl straipsnio “Akistatoje”
Nuspręsta:
Atsakyti p. L. Garbeniui, kad humoristinių feljetonų Komisija nesvarsto.
 
2001 04 23                  Nr. 6
 
1. Svarstyta: Vyriausybės spaudos tarnybos kreipimasis dėl išgalvoto R. Pakso interviu “Vakaro žiniose”. Į komisiją kreipėsi Vyriausybės spaudos tarnyba su prašymu įvertinti “neetišką dezinformacijos skleidimą”. Taip jie pavadino 2001 03 30 laikraštyje, Balandžio pirmosios dienos proga, išspausdintą išgalvotą interviu su premjeru R. Paksu. Posėdyje dalyvavo “Vakaro žinių” vyr. redaktorius R. Celencevičius.
Nuspręsta:
Komisija nenustatė etikos pažeidimo.
 
2. Svarstyta: “Lietuvos žinių” prašymas iš naujo apsvarstyti straipsnį “Politikus grūdina komunaliniai mūšiai”. Posėdyje dalyvavo UAB “Lietuvos žinios” gen. direktorius D. Arlauskas. Jis išdėstė savo poziciją, kodėl nesutinka su kovo 26 d. Komisijos sprendimu. Sakė, kad šis sprendimas laikraščiui nieko nereiškia ekonomine prasme, bet moraline – taip, todėl norėtų, kad Komisija atšauktų savo sprendimą.
Nuspręsta:
1. Palikti galioti Komisijos 2001 m. kovo 26 d. sprendimą.
2. Nereikalauti, kad Komisijos sprendimas būtų išspausdintas artimiausiame “Lietuvos žinių” numeryje, kaip to reikalauja VIP įstatymas.
 
3. Svarstyta: R. Žemaičio skundas dėl straipsnio “Laikinojoje sostinėje”. R. Žemaitis skundžiasi, kad 2000 05 06 “Laikinojoje sostinėje” išspausdintame straipsnyje “Kai siužetų herojams pakrinka nervai, žurnalistų tyko įvairūs pavojai” buvo pažeistas Etikos kodekso 20 str.
Nuspręsta:
Komisija negali priimti sprendimo, nes vyksta teisminis procesas.
 
4. Svarstyta: Dėl informacijos priskyrimo pornografijos kategorijai
4.1. Penkios vaizdajuostės ir žurnalas iš Tardymo valdybos prie Vilniaus m. VPK
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostę pavadinimu “Teresa Orlovski video The Pink Laagon” galima platinti be apribojimų.
2. Leidinį “Sadizmas” galima platinti be apribojimų
3. Vaizdajuostę pavadinimu “Neobyčnyj seks 2 tolko dlia vzroslych” pripažinti pornografine.
4. Vaizdajuostę pavadinimu “Super seks “Magma” Biseksualy Gomoseksualy” pripažinti pornografine.
5. Vaizdajuostę pavadinimu “Superprograma 26 (suaugusiems) 1995” pripažinti pornografine.
6. Vaizdajuostę be pavadinimo pripažinti pornografine
4.2. Vienuolika fotonuotraukų iš Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos
Nuspręsta:
Fotonuotraukas Nr.10, Nr. 7, Nr. 6, Nr. 5, Nr. 3, Nr. 2 ir Nr. 1 pripažinti pornografinėmis.
 
5. Svarstyta: Dėl informacijos, galinčios pakenkti nepilnamečių vystymuisi, kriterijų
Nuspręsta:
Dar kartą paprašyti, kad p. p. E. Baltutytė ir L. Slušnys pasidomėtų kitų šalių patirtimi ir pateiktų pasiūlymus dėl informacijos, galinčios pakenkti nepilnamečių vystymuisi, kriterijų.
 
6. Svarstyta: Publikacija laikraštyje “Litovskij kurjer”. Tai be jokių redakcijos komentarų iš Rusijos laikraščio perspausdintas Rusijos dūmos deputato V. Alksnio straipsnis.
Nuspręsta:
1. Svarstymą atidėti kitam posėdžiui.
2. Įpareigoti Komisijos pirmininką paruošti sprendimo projektą.
 
2001 05 14                  Nr. 7
 
1. Svarstyta: “Lazdijų žvaigždės” redaktoriaus K. Matulevičiaus prašymas dėl straipsnių laikraštyje “Dzūkų žinios”. Laikraščio “Lazdijų žvaigždė” redaktorius K. Matulevičias prašo nustatyti ar laikraštyje “Dzūkų žinios” išspausdintos publikacijos: “S. Radzevičius: Rašysiu tik “Dzūkų žinioms” (2001 03 31) ir “Rimtais dalykais nepokštaujama” (2001 04 11) nepažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso. Jis mano, kad Etikos kodeksas pažeistas, nes per laikraštį suvedinėjamos sąskaitos.
Nuspręsta:
Įspėti laikraštį “Dzūkų žinios”, kad buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 23, 53 ir 55 straipsniai, bet nereikalauti paskelbti šį Komisijos sprendimą.
 
2. Svarstyta: Dėl “Lietuvos ryto” publikacijos “Hipnozė ukrainiečiui kainavo 100 dolerių”. Gautas p. Geoffrey Vasil prašymas dėl 2001 03 03 d. “Lietuvos ryto” priede “Sostinė” išspausdintos publikacijos apie čigonus, kuri, jo manymu prieštarauja VIP nuostatai, uždraudžiančiai kurstyti rasinę, etninę ir nacionalinę nesantaiką.
Nuspręsta:
Įspėti dienraščio “Lietuvos rytas” priedo “Sostinė” redakciją, kad buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 17, 21 ir 40 str., tačiau nereikalauti paskelbti šį Komisijos sprendimą.
 
3. Svarstyta: Dėl laikraštyje “Litovskij kurjer” perspausdinto V. Alksnio interviu.. 2001 m. balandžio mėn. “Litovskij kurjer” Nr. 15(320) perspausdino Rusijos dūmos deputato V. Alksnio straipsnį “Baltijskij uzel”, kuriame kėsinamasi į Lietuvos konstitucinę santvarką ir teritorinį vientisumą. Posėdyje dalyvavo “Litovskij kurjer” redaktoriaus pav. Tatjana Maškevič.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką nutarimo projekto pagrindu paruošti laišką “Litovskij kurjer” redakcijai. (įdėti)
 
5. Svarstyta: D. Šuliokienės prašymas dėl “Lietuvos ryto” televizijos reportažo. D. Šuliokienė skundžiasi dėl 2000 11 28 “Lietuvos ryto” televizijos reportažo per TV3. Prašo nustatyti, ar žurnalistės J. Valeikaitės veika nepažeidžia profesinės etikos, įvertinti UAB “Spaudos televizija” direktorius R. Mirono etiką ir veiką.
Nuspręsta:
1. “Lietuvos ryto” televizija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
2. Atsižvelgiant į Etikos inspektoriaus informaciją, kad “Lietuvos ryto” televizija sutinka išklausyti p. Šuliokienę, laiške pasiūlyti jai pasinaudoti tokia galimybe ir baigti konfliktą.
 
6. Svarstyta: Komisijos pasiūlymai keičiant Komisijos reglamentą “Dėl visuomenės informavimo priemonių skirstymo kriterijų”.
Buvo aptariamas Komisijos pirmininko paruoštas nutarimas dėl VIP skirstymo kriterijų. bėti priimti nutarimo, geriau ilgiau padirbėti, bet darbą atlikti kiek įmanoma geriau.
Nuspręsta:
1. Toliau dirbti prie VIP skirstymo kriterijų.
2. Komisijos pirmininkui sutikus, pavesti jam išversti olandų naudojamą klausimyną į lietuvių kalbą.
 
7. Svarstyta: Vilniaus m. 1-ojo policijos komisariato prašymas įvertinti 1 vaizdajuostės turinį.
Nuspręsta:
Vaizdajuostę pavadinimu “Devid Arkett Oliver Platt Džo Pantoliano Gotovsia k boju” pripažinti pornografine.
 
2001 05 28                  Nr. 8
 
1. Svarstyta: Trijų autorių laiškas komisijai dėl vienašališkumo “Lietuvos ryte” ir “Respublikoje” interpretuojant inteligentų atvirą laišką LR Prezidentui.
Nuspręsta:
Įpareigoti komisijos primininką parašyti komisijos vardu laišką nusiskundimo autoriams, kuriame būtų prašoma pateikti konkrečius vienašališkos informacijos faktus, taip pat jame būtų informuojama apie komisijos įgaliojimus bei pareiškima komsijos nuostata, kad diskusija apie valstybės ateities viziją yra sveikintina.
 
2. Svarstyta: Dėl visuomenės informavimo priemonių skirstymo kriterijų.
Nuspręsta:
Sudaryti redakcinę grupę informacijos skirstymo kriterijų papildymo projektui parengti (G. Songaila, V. Aliulis, L. Slušnys, E. Baltutytė).
.
3. Svarstyta:   Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prašymas dėl publikacijų savaitraštyje “Mūsų dienos”. Savaitraštyje “Mūsų dienos” buvo spausdinama informacija, nenurodant, kad už ją buvo mokėjo savivaldybė.
Nuspręsta:
1. Įspėti laikraščio “Mūsų dienos redakciją, kad mokama informacija (reklama) turi būti aiškiai atskirta nuo kitos informacijos, o taip pat, kad netikslios informacijos paneigimai turi būti adekvatūs.
2. Pasiūlyti nusiskundimo autoriams reikšti pretenzijas dėl paneigimų neadekvatumo.
 
4. Svarstyta: T. Karoso skundas dėl publikacijų “Lietuvos ryte.
Nuspręsta:
Nepriimti sprendimo ir apie komisijos motyvus informuoti T. Karosą (Komisija nepriima sprendimų dėl skelbtos informacijos, jeigu dėl to jau bylinėjamasi teisme).
 
5. Svarstyta: Mokesčių policijos departamento prie LR VRM Panevėžio apskrities skyriaus prašymas įvertinti 32 kompaktinių diskų turinį.
Nuspręsta:
1. Kompaktinį diską pavadinimu “Vsie tiesty o liubvi” galima platinti be apribojimų.
2. Kompaktinius diskus, kurių pavadinimai: “Ženščiny za rabotoj”, “Enciklopedija erotiki” (du diskai) ir “The XXX Files (vypusk 1)” priskirti erotinių kūrinių kategorijai.
3. Kompaktinius diskus, kurių pavadinimai: “Sex stalker” (trys diskai), “Oceans of Lotions”, “Ridden Hard & Put Away”,  “Casting Call”, “Sex 2” ir “Knockers2” priskirti pornografinių kūrinių kategorijai.
 
6. Svarstyta:Dėl UNICEF konferencijos
G. Songaila informavo apie UNICEF kvietimą Komisijai dalyvauti konferencijoje ir pateikti pasiūlymus.
Nuspręsta:
UNICEF konferencijoje dalyvaus ir Komisijai atstovaus p. L. Slušnys.
 
2001 06 18                  Nr. 9
 
1. Svarstyta: KAM Viešųjų ryšių departamento prašymas dėl etikos pažeidimų dienraštyje “Lietuvos aidas”. KAM Viešųjų ryšių departamentas kreipėsi dėl straipsnių, išspausdintų dienraštyje “Lietuvos aidas”: “Krašto apsaugos ministerijoje – pensijų aferos”, (2001 05 05, Nr. 103) ir “Krašto apsaugos ministerijoje – ne tik pensijų bei laipsnių aferos” (2001 05 14, Nr. 110). Prašo įvertinti, ar laikraštis, pateikdamas tikrovės neatitinkančias žinias ir neišspausdindamas paneigimo, nepažeidžia profesinės etikos. Posėdyje dalyvavo “Lietuvos aido” redaktorius p. A. Pilvelis ir KAM Viešųjų ryšių departamento vyriausiasis specialistas p. M. Vaišvila.
Nuspręsta:
Atmesti KAM Viešųjų ryšių departamento prašymą.
 
2. Svarstyta: Farmacijos departamento direktoriaus prašymas dėl straipsnio “Lietuvos ryte”. Farmacijos departamento direktorius p. G. Viskaitis prašo įvertinti ar “Lietuvos ryto” žurnalistės D. Jonušienės veiksmai ruošiant straipsnį “Ligonių kasa – gniaužtuose (“Lietuvos rytas”, 2001 06 07), nepažeidžia Žurnalistų etikos kodekso.
Nuspręsta:
1. p. G. Viskaičio prašymą nagrinėti artimiausiame posėdyje.
2. Į posėdį pakviesti Farmacijos departamento ir “Lietuvos ryto” atstovus.
 
3. Svarstyta: “Ūkininko patarėjo” kreipimasis dėl leidybinės įmonės “L.G.” veiklos. UAB “Ūkininko patarėjas” vyr. redaktorius V. Neverdauskas atsiuntė leidinį “Sodas+Daržas+Namai”, kurį platina leidybinė įmonė “L. G.” Jis prašo įvertinti leidybinės įmonės veiklą, nes leidinio straipsniai anoniminiai, anot jo, nuplagijuoti ir nukompiliuoti iš “Ūkininko patarėjo” įvairių metų leidinių nepasirašyti, tačiau paskutiniame puslapyje yra redaktoriaus Domo Kazlausko pavardė.
Nuspręsta:
Pasiūlyti UAB “Ūkininko patarėjas” kreiptis į teismą dėl Autorių teisių pažeidimo.
 
4. Svarstyta: G. Veromėjaus prašymas dėl profesinės etikos pažeidimų “Valstiečių laikraštyje”. Iš KAM gautas p. G. Veromėjus prašymas dėl profesinės etikos pažeidimų UAB “Valstiečių laikraštis” priede “Vardan Lietuvos”: 2001 04 28 d. Nr. 4(34) “Ar ignoruojama karinė kontržvalgyba?(1) ir 2001 05 26  Nr. 5(35) “Reikalauju paneigti informaciją”. Posėdyje dalyvavo G. Veromėjus ir “Valstiečių laikraščio” žurnalistai  Gintaras Visockas ir Šarūnas Valentinavičius.
Nuspręsta:
1. Publikacijų “Ar ignoruojama karinė kontržvalgyba?(1) (2001 04 28) ir “Reikalauju paneigti informaciją” (2001 05 26), išspausdintų “Valstiečių laikraščio” priede “Vardan Lietuvos” autoriai pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27 str.
 
5. Svarstyta: Žalingos nepilnamečiams informacijos nustatymo kriterijai.
Buvo pateiktas redakcinės grupės parengtas projektas “Dėl visuomenės informavimo priemonių skirstymo kriterijų papildymo.
Nuspręsta:
1. Priimti už pagrindą redakcinės grupės parengtą Visuomenės informavimo priemonių skirstymo kriterijų papildymo projektą.
2. Suredaguoti ir artimiausiame posėdyje pateikti galutinį kriterijų papildymo variantą.
 
6. Svarstyta:  Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos prašymas. Lygių galimybių kontrolierė A. Burneikienė persiunčia Dingusių žmonių šeimų paramos centro laišką, kuriame prašoma išsiaiškinti, ar  2001 04 12 “Lietuvos ryto” korespondentės Rasos Stundžienės publikacija “Prekyba žmonėmis tampa verslu. Sekso vergiją demaskuoja iš jos išsilaisvinusi mergina” nepažeidžia žurnalistinės etikos normų, nes straipsnyje nurodytos detalės, iš kurių galima atpažinti nukentėjusiąją.
Nuspręsta:
1. Įpareigoti L. Tapiną paruošti kreipimosi į žiniasklaidos priemones projektą.
 
2001 07 16                  Nr. 10
 
1. Svarstyta: Farmacijos departamento direktoriaus prašymas dėl straipsnio “Lietuvos ryte”. Praeitame posėdyje kilo klausimų, todėl buvo nuspręsta dar kartą nagrinėti G. Viskaičio prašymą dėl straipsnio “Lietuvos ryte” pasikvietę į posėdį abiejų šalių atstovus. Atvyko tik p. G. Viskaitis.
Nuspręsta:
1. Dienraštis “Lietuvos rytas” pažeidė Etikos kodekso 9 ir 27 str.
2. Pasiūlyti dienraščiui “Lietuvos rytas” išspausdinti Farmacijos departamento direktoriaus p. G. Viskaičio nuomonę.
 
2. Svarstyta: Grupės piliečių prašymas dėl LNK laidos “Dviračio žynios“. Grupės piliečių pasirašytame laiške prašoma įvertinti, ar š. m. gegužės 28 d. “Dviračio žynių” laidos kūrėjai neperžengė padorumo ribų.
Nuspręsta:
1. “Dviračio žynių” laidos kūrėjai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso. Vadovaujantis protokolu Nr. 11 pakeista į: “Komisija nepriima sprendimo, nes pritrūko absoliučios dalyvaujančių narių balsų daugumos”.
 
3. Svarstyta: Graikų bendruomenės prašymas dėl N. Medvedevo interviu. Lietuvos graikų visuomeninių organizacijų asociacija skundžiasi “Lietuvos žinių” žurnalisto A. Petrošiaus neetiškais veiksmais ir prašo apsvarstyti š. m. balandžio 30 d. “Lietuvos žiniose” išspausdintą straipsnį “Lietuvos graikams teko seklių pareigos”.
Nuspręsta:
1. Dienraščio “Lietuvos žinios” žurnalistas pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7 ir 9 str.
2. Pasiūlyti dienraščiui “Lietuvos žinios” išspausdinti kitos pusės – LGVOA – nuomonę.
 
4. Svarstyta: L. Armono (Pasvalys) skundas dėl “Lietuvos ryto” publikacijos. Tai tęsinys istorijos, susijusios su “Lietuvos ryto”straipsniu “Pasvalio kaimus paralyžavo mirties baimė”, dėl kurios Komisija jau buvo priėmusi sprendimą ir kuris buvo paskelbtas per Nacionalinį radiją. Laimutis Armonas skundžiasi, kad po to, kai kreipėsi į teismą dėl garbės ir orumo gynimo ir dėl žinių apie privatų gyvenimą paskelbimo minėtame straipsnyje, “Lietuvos ryto” žurnalistė A. Filimanavičienė atvyko pas jį į namus, darė slaptus pokalbio įrašus, klausinėjo kaimynus apie jo šeimą tuo, jo nuomone, pažeisdama Etikos kodeksą.
Nuspręsta:
1. Nepriimti sprendimo, nes vyksta teismo procesas.
2. Informuoti p. L. Armoną, kad, neturėdama pilnos informacijos, Komisija negali spręsti dėl pokalbio įrašų.
           
5. Svarstyta: A. ir V. Pilvinių skundas dėl straipsnio “Lazdijų žvaigždėje”.. Asta ir Vidmantas Pilviniai skundžiasi dėl, jų nuomone, neetiško “Lazdijų žvaigždės” žurnalisto Rimo Daugėlos straipsnio “Eksmero giminės turtai – visame rajone”, išspausdinto 2001 06 15 laikraštyje “Lazdijų žvaigždė”, nes buvo paskelbta informacija apie jų privatų gyvenimą, o tam sutikimo jie nedavę.
Nuspręsta:
1. Laikraštis “Lazdijų žvaigždė” pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7 str.
 
6. Svarstyta: Žalingos nepilnamečiams informacijos nustatymo kriterijai.
Nuspręsta:
1. Patvirtinti Nutarimą “Dėl visuomenės informavimo priemonių skirstymo kriterijų papildymo”.
 
7. Svarstyta: Pateiktos medžiagos priskyrimas pornografijos kategorijai.
7.1. Vilniaus m. 2-ojo policijos komisariato prašymas įvertinti 1 vaizdajuostės turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostę be pavadinimo, įdėtą į raudonos-juodos spalvos kartoninį dėklą su užrašu BASF HQ180, pripažinti pornografine.
7.2. Vilniaus m. 1-ojo policijos komisariato prašymas įvertinti pateiktą medžiagą
Nuspręsta:
1. Šešias fotonuotraukas ir dvidešimt šešis negatyvus pripažinti pornografiniais.
 
8. Svarstyta: Kiti klausimai
8.1. R. Žemaičio skundas
Į Komisiją kreipėsi p. R. Žemaičio atstovas advokatas Egidijus Milašius dėl 2000 05 01 TV-3 laidos “Be tabu” žurnalistų neetiško elgesio ir prašo teisiškai įvertinti jų veiksmus. Komisija  jau buvo priėmusi sprendimą(2001 04 23) ir informavusi p. R. Žemaitį, kad Komisija nenagrinėja klausimų, dėl kurių vyksta tesiminiai procesai.
Nuspręsta:
1. Komisija nevertina įvykių teisiškai.
2. Komisija negali priimti sprendimo, nes vyksta teisminis procesas. Dėl to jau buvo priimtas sprendimas ir 2001 04 23 d. posėdyje.
8.2. JPPC ir LTPPTA prašymas dėl smurto propagavimo ir netinkamo pagalbos tarnybos vardo panaudojimo
Kalbėjo: Pristatė G. Songaila: iš Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos ir Jaunimo psichologinės paramos centro gautas prašymas įvertinti grupės “G&G sindikatas” išleistos kasetės reklaminio priedo turinį: vizualinę medžiagą, kurioje vaizduojamos smurto scenos, ir anoniminės psichologinės pagalbos telefonu tarnybos Vilniaus “Jaunimo linija” vardo panaudojimą be jų sutikimo.
Nuspręsta:
1. Grupė “G&G sindikatas”, panaudodama “Jaunimo linijos” vardą be jų sutikimo, pažeidė Etikos kodekso 33 str.
2. Pripažinti, kad vaizdinė medžiaga, panaudota kasetės reklamai, yra smurtinio pobūdžio.
3. Apie Komisijos sprendimą informuoti Finansų ir Vidaus reikalų ministerijas.
 
2001 10 08                  Nr. 11
 
1. Svarstyta: A. Zuoko skundai dėl publikacijų “Lietuvos aide”. Iš A. Zuoko gauta 10 skundų dėl publikacijų š. m. liepos 19, 23, 24, 27, rugpjūčio 09, 16, 17, 18, 21 ir 22 d. d. dienraščio “Lietuvos aidas” numeriuose dėl jo neva įsigyto turto Vilniaus senamiestyje. Posėdyje dalyvavo dienraščio “Lietuvos aidas” žurnalistas Aurimas Drižius.
Nuspręsta:
Nepriimti sprendimo dėl p. A. Zuoko skundų, nes:
- laikraštis atsiprašė už publikacijas;
- garbės ir orumo žeminimas – ne Etikos komisijos klausimas;
- skundus išnagrinėjo ir sprendimą priėmė Etikos inspektorius.
 
2. Svarstyta: J. Šarkaus skundas dėl publikacijų “Lietuvos aide”. Š. m. birželio 28 ir 29 d. d. “Lietuvos aide” buvo išspausdintas straipsnis “Tele2” vadovas įtariamas dokumentų klastojimu”, liepos 17 d.  “Lietuvos aidui” už nusikaltimo atskleidimą grasinama susidorojimu”. Pareiškėjo manymu, tokie rašiniai prasilenkia su žurnalisto etika. Posėdyje dalyvavo J. Šarkus ir “Lietuvos aido” žurnalistas Aurimas Drižius.
Nuspręsta:
Dienraštis “Lietuvos aidas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5, 41 ir 42 str.
 
3. Svarstyta: Komisijos pozicija dėl dienraščio “Lietuvos aidas”.
G. Songaila pristatė kreipimąsi į viešosios informacijos rengėjus dėl takoskyros tarp rimtosios ir “geltonosios” žiniasklaidos. Jo nuomone, atsižvelgus į tai, jog vis dažniau tenka svarstyti “Lietuvos aido” publikacijas, reikia kreiptis į viešosios informacijos rengėjus su prašymu, kad jie kuo mažiau savo spaudos apžvalgose ar anonsuose naudotų dienraščio “Lietuvos aidas” publikacijas ir taip tiražuotų jas.
Nuspręsta:
1. Išplatinti patvirtintą Kreipimąsi į viešosios informacijos rengėjus.
(Žr. internetinės svetainės rubrikoje "Kreipimasis į žiniasklaidą).
2. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti ir išsiųsti įspėjamąjį laišką dienraščio “Lietuvos aidas” redaktoriui.
 
4. Svarstyta: AB “Ragutis” kreipimasis dėl publikacijos dienraštyje “Klaipėda”.. 2001 08 10 dienraštyje “Klaipėda“ išspausdinta publikacija “Trūksta tik “Švyturio“ alaus“ dėl kurios ir kreipėsi AB “Ragutis“ gen. direktorius A. Mikšys, nes mano, kad buvo paskelbtos tikrovės neatitinkančios žinios. Posėdyje dalyvavo AB “Ragutis“ atstovė spaudai Viktorija Jakubauskaitė (“Lukrecijos reklama“, Ryšių su visuomene sk.).
Nuspręsta:
Nesvarstyti AB “Ragutis“ prašymo, tačiau grįžti prie šio klausimo svarstymo vėliau,  jeigu dienraštis neatsiprašys bendrovės “Ragutis“ jai priimtina forma.
  
5. Svarstyta: Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos raštai
5.1. Prašymas dėl Baltijos TV laidos “Farai” siužeto.
Nuspręsta:
Atidėti svarstymą kitam posėdžiui.
5.2. Persiųstas p. A. Blauzdžiūnienės skundas dėl publikacijos laikraštyje “TV savaitė”.
Iš Marijampolės apskrities moters veiklos centro gautas jos vadovės A. Blauzdžiūnienės prašymas apsvarstyti publikacijas laikraštyje “TV savaitė”: 1999 11 18 “Kur miega visuomenės atstumtieji?”, 1999 12 02 “A. Blauzdžiūnienė “reketuoja” spaudą?”, 1999 12 09 “Apie slaptą organizaciją – viešai” ir 2001 07 12 “Moterys eina pas A. Blauzdžiūnienę, o vyrai – pas “Kaladę” ir žurnalistų darbo metodus išgaunant žinias.
Nuspręsta:
Laikraštis “TV savaitė” nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
6. Svarstyta: Dėl Komisijos reglamento laikymosi.
Kun. V. Aliulis prieš posėdį buvo išplatinęs savo samprotavimus dėl “Dviračio žynių” laidos svarstymo 2001 07 16 d. posėdyje.
Nuspręsta:
Pakeisti 2001 07 16 prokolo p. 2 formuluotę į “Komisija nepriima sprendimo, nes pritrūko absoliučios dalyvaujančių narių balsų daugumos”.
 
7. Svarstyta: Tapino kreipimasis į žiniasklaidos priemones.
L. Tapinas buvo įpareigotas paruošti kreipimąsi į žiniaskalidos priemones dėl spausdinamų publikacijų opiomis visiems skaitytojams temomis: AIDS, prekyba žmonėmis ir t. t.
Nuspręsta:
Pritarti kreipimosi tekstui išmetant leidinio pavadinimą.
(Žr. internetinės svetainės rubrikoje "Kreipimasis į žiniasklaidą)
 
2001 12 10                  Nr. 12
 
1. Svarstyta: Jehovos liudytojų religinės bendrijos kreipimasis dėl straipsnio „Kauno dienoje“. Iš Jehovos liudytojų religinės bendrijos gautas prašymas ištirti, ar 2001 m. rugpjūčio 18 d. „Kauno dienoje“ išspausdintame straipsnyje „Jehovistai atakuoja Kauną“, nepažeistas LR Visuomenės informavimo įstatymas (ypač 20 str. 1 d.3 p.) ir žurnalistinė etika.
Nuspręsta:
Dienraštis „Kauno diena“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso ir Visuomenės informavimo įstatymo principų.
 
2. Svarstyta: Prašymas dėl Baltijos TV laidos “Farai” siužeto. Į Komisiją kreipėsi Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba su prašymu įvertinti 2001 m. birželio 26 d. Baltijos TV laidoje „Farai“ rodytą siužetą apie policijos komisariate nufilmuotą nuogą moterį.
Nuspręsta:
Baltijos TV laidos „Farai“ autoriai pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso  20 ir 21 str.
 
3. Svarstyta: Iš policijos gautos vaizdo medžiagos svarstymas.
3.1. 9 Vaizdo kasetės iš Pilaitės nuovados
Nuspręsta:
Vaizdo kasetėse, kurių pavadinimai: „Babnik 6“, „Ochotnik za ženskimi zadnicami“, „Agenstvo po minjetu“ („Džena uže slušajet tebia“), „Podsmatrivajuščije v noč („Dobropožalovat v buduščeje“), „Liod i plamia“, „Armija liubovnikov“, „Gostinica iskušenij“, „Trach-Bach“, „Potriasajuščije pozy“, įrašyti filmai nėra pornografiniai.
3.2. 2 Vaizdo kasetės iš Kupiškio apylinkės prokuratūros
Nuspręsta:
1. Vaizdo kasetę, ant kurios užrašyta „Pornografija“, pripažinti pornografine.
2. Vaizdo kasetę be pavadinimo (tik užkištas raštelis „Tarzanas“) baltame įdėkle, ant kurio užrašyta JVC, pripažinti pornografine.
 3.3. 4 Vaizdo kasetės iš Panerių policijos nuovados
 Nuspręsta:
1. Vaizdo kasetę be pavadinimo juodame-melsvame įdėkle, ant kurio užrašyta SCENA HQ, pripažinti pornografine.
2. Vaizdo kasetę be pavadinimo įdėkle, ant kurio užrašyta POLAROID HQ, pripažinti pornografine.
3. Vaizdo kasetę be pavadinimo juodame įdėkle, ant kurio užrašyta AKAI, pripažinti pornografine.
4. Vaizdo kasetę, kurios pavadinimas „Reketas“ (Mafija), pripažinti pornografine.       
3.4. Kompaktinis diskas su 296 nuotraukomis (LR KP ONTT)
Nuspręsta:
1. Direktorija „202“. Nuotraukas 18.jpg, 181.jpg, 184.jpg, 186.jpg, 187.jpg, 190.jpg, 192.jpg, 193.jpg, 194.jpg, 196.jpg, 197.jpg, 200.jpg, 202.jpg pripažinti pornografinėmis.
2. Direktorija „216“. Nuotraukas 203.jpg, 204.jpg, 206.jpg, 208.jpg, 209.jpg, 210.jpg, 211.jpg, 212.jpg, 215.jpg, 216.jpg pripažinti pornografinėmis.
3. Direktorija „231“. Nuotraukas 217.jpg, 218.jpg 222.jpg, 224.jpg, 226.jpg, 228.jpg, 229.jpg, 230.jpg, 231.jpg pripažinti pornografinėmis.
4. Direktorija „253“. Nuotraukas 232.jpg, 234.jpg, 240.jpg, 241.jpg, 245.jpg, 246.jpg, 249.jpg, 250.jpg, 251.jpg, 252.jpg, 253.jpg pripažinti pornografinėmis.
5. Direktorija „282“. Nuotraukas 257.jpg, 258.jpg, 26.jpg, 260.jpg, 261.jpg, 263.jpg, 265.jpg, 266.jpg, 269.jpg, 27.jpg, 270.jpg, 281.jpg, 282.jpg pripažinti pornografinėmis.
6. Direktorija „42“. Nuotraukas 283.jpg, 284.jpg, 286.jpg, 300.jpg, 301.jpg, 302.jpg, 303.jpg, 41.jpg, 42.jpg pripažinti pornografinėmis.
7. Direktorija „p10“. Nuotraukas 43.jpg, 44.jpg, 45.jpg, 47.jpg, 48.jpg, 49.jpg, 50.jpg, 53.jpg, 54.jpg, 55.jpg, 60.jpg, 61.jpg, 62.jpg, 63.jpg, 64.jpg, p1.jpg, p10.jpg pripažinti pornografinėmis.
8. Direktorija „p119“. Nuotraukas p100.jpg, p102.jpg, p103.jpg, p104.jpg, p105.jpg, p106.jpg, p108.jpg, p11.jpg, p110.jpg, p112.jpg, p113.jpg, p114.jpg, p115.jpg, p116.jpg, p117.jpg, p118.jpg pripažinti pornografinėmis.
9. Direktorija „p150“. Nuotraukas p12.jpg, p121.jpg, p122.jpg, p123.jpg, p124.jpg, p126.jpg, p127.jpg, p13.jpg, p134.jpg, p135.jpg, p136.jpg, p138.jpg, p14.jpg pripažinti pornografinėmis.
10. Direktorija „p25“. Nuotraukas p151.jpg, p152.jpg, p154.jpg, p158.jpg, p159.jpg, p16.jpg, p163.jpg, p167.jpg, p17.jpg, p19.jpg, p2.jpg, p20.jpg, p21.jpg, p25.jpg pripažinti pornografinėmis.
11. Direktorija „p45“. Nuotraukas p26.jpg, p27.jpg, p28.jpg, p29.jpg, p3.jpg, p30.jpg, p32.jpg, p34.jpg, p36.jpg, p37.jpg, p39.jpg, p.4.jpg, p41.jpg, p42.jpg, p43.jpg, p45.jpg pripažinti pornografinėmis.
12. Direktorija „p62“. Nuotraukas p46.jpg, p47.jpg, p48.jpg, p49.jpg, p5.jpg, p50.jpg, p51.jpg, p53.jpg, p54.jpg, p56.jpg, p57.jpg, p58.jpg, p59.jpg, p60.jpg, p61.jpg, p62.jpg pripažinti pornografinėmis.
13. Direktorija „p79“. Nuotraukas p63.jpg, p64.jpg, p66.jpg, p68.jpg, p69.jpg, p70.jpg, p71.jpg, p72.jpg, p73.jpg, p77.jpg, p79.jpg pripažinti pornografinėmis.
14. Direktorija „pick1“. Nuotraukas p8.jpg, p82.jpg, p86.jpg, p88.jpg, p89.jpg, p9.jpg, p90.jpg, p97.jpg, pat.12.jpg, patrick1.jpg pripažinti pornografinėmis.
15. Nuotraukas 11.jpg, 13.jpg, 16.jpg ir 171.jpg pripažinti pornografinėmis.
16. Komisija negalėjo peržiūrėti failų su išplėtimu *.rar, nes neturėjo tam reikalingos programos.
3.5. Mokesčių policijos departamento Kauno apskrities skyriaus pateikta medžiaga
Nuspręsta:
1. Vaizdo kasetes: „Black and Horny“ (2 vnt.), „Double Anal“ (2 vnt.), „Sunny Girls“ (Lusterne Lesben am Mittelmeer) (2 vnt.), „Super Big Bust Clips“, „Teeny Lesbie Show“ (Slippery Wet Young Lesbians), „Rhe Best Extreme Scenes“, „Matolata i Starsi Panowie Dwaj“, „Hunchback of Notre Dame“, „Sweet Seventeens“ (Toys and Girls), „la Bacheliere 5“, „Penetrator 2“, „L‘Obsession de Laure“, „Sexualne Manewry“, „Penetrator“, „Fuck-Door“ (2 vnt.), „Splatter Babes“, „The Visit“, „Transexual Age I / Trans“ (Italian Sadomaso 2), „Euro Clips 17, 19 „Magma““, „The Porcone in Palestra /Trans, Lesbien, Bi 8 mm/Lesbien“, „Sweet Seventeens“ (She‘s so young) (3 vnt.), „Anal Teenies“ (Summer, Sun and hot bums) (2 vnt.), „Babyface“ (2 vnt.), „Diener Der Herrin / SM Rasiert and Faustgefickt/Bizarr“, „Sex Machine Infinite Bliss“, „The Morgan Sex Project Pin-Ups 2“, „Cindy-Connection“, „Sunny Girls“ (Wilde Lesben), „Fuck My Big Tits“, „Na osiem batow“, „Pan Fasola w Podrozy“, „Sperm as Sweet as Champagne“, „Starmme Lust“ (Kusse, Chaos&Orgasmus) pripažinti pornografinėmis.
2. Kasetę „Real Master Japan“ (3 vnt.) pripažinti smurtinio pobūdžio.
3. Žurnalus: „Lady Domina“ (Nr.5 ir 9), „SublieM“ (Nr. 4 ir 7), „Schwanger girls“ (Nr. 1, 7 ir 9), „Extreme special“ (Nr. 38, 41, 42, 43 (2 vnt.), 44 ir 45), „Magazine index 95/96“, „Young girls ecstasy“ (Nr. 14), „Eva‘s in love“ (Nr. 19), „Euroticon“ (Nr. 6), „Erotic Fire“ (Nr. 8), „Young & Nasty“ (Nr. 8), „Cum Shot“, (Nr. 9) „Eroticat special“ (Anal 3), „Facet“, „Nowy Men“ (Nr. 1, 2 ir3), „Striptiz“ (2001 m. Nr.1 (2 vnt.) ir Nr. 3 (5 vnt.)), „Afrodyta“ (2001 m. Nr. 1 (2 vnt.), Nr. 2 (4 vnt.), Nr. 5, Nr. 6 (4 vnt.), 2000 m. Nr. 12 (2 vnt.)), „Extasy“ (2001 m. Nr. 1 (2 vnt.), Nr. 4 (14 vnt.), Nr. 5 (3 vnt.), Nr. 6 (4 vnt.)), „Sex Fantasy“ (2000 m. Nr. 5 (4 vnt.), 2000-2001 m. Nr. 6 (5 vnt.), 2001 m. Nr. 2 (4 vnt.)), „Erotyka“ (2000 m. Nr. 12 (4 vnt.), 2001 m. Nr. 1 (3 vnt.), Nr. 2 (4 vnt.), Nr. 3 (6 vnt.), Nr. 6 (4 vnt.)), „Cats“ (1994 m. Nr. 5, 2000 m. Nr. 11 (2 vnt.), Nr. 12 (4 vnt.), 2001 m. Nr. 1 (3 vnt.)), „Album Extasy“ (3 vnt.), „Sex live“ (2001 m. Nr. 5 ir 6) pripažinti pornografiniais.
4. Komisija negalėjo peržiūrėti DVD diskų, nes neturėjo tam reikalingos technikos. Bet sprendžiant iš jų metrikos, audiovizualinė medžiaga atitinka tokio pat pavadinimo vaizdo kasečių turinį.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
4.1. UAB „Amfiteatro filmai“ prašymas
 Posėdyje dalyvavo UAB „Amfiteatro filmai“ direktorius p. Gerinas Petkevičius. Jis paaiškino, kad jų kompanija turi juostos „Išdulkink mane“ rodymo teises Lietuvos Respublikos kino teatruose. Tai kontraversiškas filmas, ir kompanija, suprasdama, kad filmas gali susilaukti dalies visuomenės priešiškumo ar net pasipiktinimo (taip ir buvo – vieni giria, kiti keikia), priėmė sprendimą, kad filmas gali būtų rodomas prisilaikant tam tikrų sąlygų ir apribojimų. Kiek žinoma, kino teatrai jų laikosi. Tačiau į Vilniaus m. VPK 2 PK SP Naujamiesčio PN kreipėsi pilietis su pareiškimu dėl pornografijos elementų šiame filme ir policija mus įpareigojo gauti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos išvadą.
Nuspręsta:
Kiekvienas Komisijos narys peržiūri filmą ir savo išvadą pateikia raštu Komisijos pirmininkui.
4.2. Dėl Komisijos darbo
Baigiant metus kun. V. Aliulis pasiūlė savikritiškai pažiūrėti į Komisijos darbą. Jo nuomone, Komisija per mažai nuveikė. Nei televizijos, nei spauda nekreipia pakankamo dėmesio į Komisijos sprendimus: kaip buvo rodomi abejotinos vertės laidos ir filmai pačiu žiūrimiausiu laiku, taip ir toliau rodomi, kaip buvo spausdinami abejotinos vertės straipsniai, taip ir toliau spausdinami. Komisija neturi pakankamo poveikio. Užtenka paskaityti Žurnalistų žiniose straipsnį „Debiliškos „fuksų“ krikštynos“ ir darosi aišku, kaip auklėjami būsimieji žurnalistai. Todėl tokios laidos, ir tokie straipsniai.... Ugdyti žurnalistų etiką – pagrindinė Komisijos užduotis. Reikia ieškoti ryšių su studentų organizacijom.
Nuspręsta:
1. Pavesti L. Tapinui kitam posėdžiui pateikti siūlymus dėl Etikos kodekso papildymo. Pakviesti visuomenės informavimo priemones teikti savo pasiūlymus dėl Etikos kodekso papildymo.
2. Pavesti Komisijos pirmininkui ir A. Marcinkevičiui artimiausiu metu paruošti pasiūlymus dėl Komisijos statuso, ir, esant galimybei, įregistruoti Komisiją kaip juridinį asmenį.
3. Planuoti susitikimą su televizijų vadovais ir studentų atstovybe.