logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimai - 2004

2004-01-19         Nr. 1
 
1. Svarstyta:  2003.12.26 d. LNK laidos „Dviračio žynios“ siužeto svarstymas. Komisijos narys kun. V. Aliulis paprašė atkreipti dėmesį į 2003.12.31 d. dienraštyje „Lietuvos aidas“ išspausdintą p. R. Žukienės kreipimąsi į laidos „Dviračio žynios“ kūrėjus dėl tikinčiųjų jausmų įžeidimo 2003.12.26 d. laidoje.
Nuspręsta:
Įpareigoti L. Tapiną ir G. Songailą paruošti laišką laidos „Dviračio žynios“ kūrėjams atkreipiant jų dėmesį į tai, kad laida balansuoja ant gero skonio ir pagarbos savo žiūrovui ribos, kad nedera žeminti tikinčiųjų simbolių.
 
2. Svarstyta: 2003.12.16 d. LNK laidos „Srovės“ siužeto svarstymas. Klaipėdos rajono sodų bendrijos „Pakrantė“ nariai mano, kad 2003.12.16 d. LNK laidoje „Srovės“ parodytas siužetas apie tai, kaip policininkas jų sodų bendrijos ribose nušovė jauną vaikiną, yra tendencingas, neparodyta sodų bendrijos narių nuomonė, nors jie ir buvo apklausti.
Nuspręsta:
Laidos „Srovės“ autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: Vaizdo ir spausdintos medžiagos svarstymas
3.1. UAB „Evelkas“ prašymas įvertinti reklaminio kalendoriaus turinį
Nuspręsta:
Kalendorių „Sūnny Girls 2004“ (vidiniuose puslapiuose užrašyta „Loctite 2004“) pripažinti erotinio pobūdžio kūriniu.
3.2. STT Kauno sk. prašymas įvertinti 1 vaizdajuostės turinį
Nuspręsta:
Vaizdajuostė, ant kurios užrašyta „VK-2-0063-K-1“, yra pornografinio pobūdžio.
3.3. A. Žarskaus firmos „Melofanas“ prašymas įvertinti 13 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Playboy. Amerikanskije krasotki“ ir „Zviozdy moskovskogo striptiza 2“ pripažinti erotinėmis.
 
 
2004-02-23         Nr. 2
 
1. Svarstyta: 1-ojo PK prašymas dėl straipsnio dienraštyje „Lietuvos aidas“. Iš Vilniaus m. VPK 1-ojo policijos komisariato gautas prašymas nustatyti ar straipsnio „Keli teisėjo Mamerto Misiūno sprendimai šiurkščiai pažeidžia LR Konstituciją“, išspausdinto 2003.12.12 d. dienraštyje „Lietuvos aidas“, autorius Algirdas Abromaitis yra dienraščio „Lietuvos aidas“ žurnalistas, ar jo rašytas straipsnis išėjo į spaudą su vyr. redaktoriaus žinia, kokie straipsnio šaltiniai, ar žurnalistas nepažeidė Žurnalistų etikos kodekso, ar straipsnis korektiškas, ar jis nepažeidžia asmens garbės ir orumo.
Nuspręsta:
Nesvarstyti prašymo, nes viena oficiali institucija – policija - jau vykdo tyrimą. Laiške     1-ojo PK  KP NTS viršininkui paaiškinti Komisijos sprendimo motyvus.
 
2. Svarstyta: Straipsnio „Grėsmės valstybei ir demokratijai dėl žurnalistinio chuliganizmo“, išspausdinto dienraštyje „Lietuvos aidas“, svarstymas. Kun. V. Aliulis pasiūlė apsvarstyti straipsnį „Grėsmės valstybei ir demokratijai dėl žurnalistinio chuliganizmo“, išspausdintą 2004.02.07 d. dienraštyje „Lietuvos aidas“. Jame samprotaujama apie tai, ar dienraštis „Lietuvos rytas“, išspausdinęs užsieniečio gydytojo išvadas apie Lietuvos prezidento sveikatos būklę, nepažeidė įstatymų ir žurnalistų etikos normų.
Nuspręsta:
Dienraštis „Lietuvos rytas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
3.1. A. Žarskaus firmos „Melofanas“ prašymas įvertinti 11 vaizdajuosčių
Nuspręsta:
Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Vsie liudi dielajut eto“, „Člen Dante“, „Disciplina“, „Vsio na prodažu“, „Ugnat za 69 sekund 2“, „Stiuardesy za rešotkoj“, „Mir pochoti 2“, „Putany“, „Neugomonnaja Džeki“, „Imperija seksa“, „Roždestvenskaja večerinka“, pripažinti erotinėmis.
3.2. Nusikaltimų tyrimo vyriausiosios valdybos prašymas įvertinti 15 vaizdajuosčių ir 1 DVD
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Zavojevanijie. Rasskazy staroj prostitutki 99“, įdėkle „Lazer video E180“, pripažinti pornografine.
2. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Kriminalinis kvartetas“, įdėkle, ant kurio užrašyta „Pero Markiza de Sada“, pripažinti pornografine.
3. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Tragiškas Fantoci“, įdėkle, kurio pavadinimas „Fantocci“, pripažinti pornografine.
4. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Pero Mark“, įdėkle, kurio pavadinimas „Formula uspiecha“, pripažinti pornografine.
5. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Visu greičiu pirmyn“ ir „Erotika F. Minx, K. Angel“, be įdėklų, pripažinti pornografinėmis.
6. Vaizdajuostę be pavadinimo, tik užrašytas skačius „2“, be įdėklo, pripažinti pornografine.
7. Vaizdajuostes be pavadinimų įdėkluose, kurių pavadinimai „Strana gluchix“, „Kriminalnyj kvartet“, „Kliatva vernosti“, „Zona molčanija“, „Proročestvo 2“, pripažinti pornografinėmis.
8. Vaizdajuostę be pavadinimo, tik užklijuotas lapelis užrašams „Premium Grade“, plastmasiniame permatomame įdėkle be pavadinimo, pripažinti pornografine.
9. Vaizdajuostę be pavadinimo plastmasiniame permatomame įdėkle be pavadinimo, ant kurio užrašyta „N 168“, pripažinti pornografine.
10. Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle „Acme E180“, pripažinti pornografine.
11. DVD kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas „Desert camp sex exchange“, Komisija negalėjo peržiūrėti dėl ribotų techninių galimybių.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
4.1.Dėl žiniasklaidos „karo“
G. Songaila paprašė dar kartą pakalbėti apie žiniasklaidos vaidmenį šiandieniniuose politiniuose įvykiuose. Praeito posėdžio metu buvo kalbama tik dėl žiniasklaidos dalyvavimo prezidentūros skandale. Dabar, praėjus mėnesiui, jau reikia kalbėti ir apie atvirai reiškiamą dviejų didžiausių dienraščių tarpusavio nesantaiką.
            Ir komisijos narių, ir etikos inspektoriaus nuomone, viskas, kas šiandien vyksta, tikrai kenkia žiniasklaidos prestižui, ir keista, kaip leidėjai nesupranta, kad pamažu netenka visuomenės pasitikėjimo.  Ką gali padaryti Komisija? Pripažinti, kad dienraščiai tokiais savo veiksmais pažeidžia Etikos kodekso 55 str? Bet ar tai padės, ar privers susimąstyti? Greičiausiai, kad - ne. Tačiau Komisija negali tylėti matydama kas vyksta. Todėl buvo vieningai nuspręsta išplatinti Viešą laišką dienraščio „Respublika“ redaktoriui V. Tomkui, nes šiuo metu iš jo vadovaujamo laikraščio puslapių liejasi daugiausia neslepiamų kaltinimų. Viešą laišką parengti ir išplatinti įgaliotas Komisijos pirmininkas. (Žr. internetinės svetainės rubrikoje "Kreipimasis į žiniasklaidą").
 
2004-03-08         Nr. 3
 
1. Svarstyta: R. Lesnikauskienės prašymas dėl straipsnių laikraštyje „Anykšta“. R. Lesnikauskienė prašo išnagrinėti laikraščio „Anykšta“ žurnalisto A. Lingaičio straipsnius, kurie, jos manymu, žemina jos garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Laikraštis „Anykšta“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
2. Svarstyta: D. Stapčinskienės paklausimas dėl laidos „Abipus sienos“. Danutė Stapčinskienė mano, kad 2004.02.16 d. TV3 kanalu transliuotos laidos „Abipus sienos“ autoriai kalbėdamiesi su ja padarė slaptą įrašą, nes, pasak jos, ji draudė filmuoti ir buvo perspėjusi, kad „į kamerą“ nekalbės. Posėdyje dalyvavo V. Gaivenis.
Nuspręsta:
Laidos „Abipus sienos“ autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: Generalinės prokuratūros ir VSD prašymas dėl dienraščio „Respublika“ publikacijų „Kas valdo pasaulį?“. Iš Generalinės prokuratūros, VSD ir Etikos inspektoriaus (persiunčia VSD kreipimąsi į Etikos inspektorių) gauti prašymai apsvarstyti dienraščio „Respublika“ publikacijas „Kas valdo pasaulį?“ (2004.02.20, 21 ir 23 d.d.), kurios sukėlė didelį atgarsį ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Prokuratūra ir VSD prašo įvertinti publikacijas, ir atsakyti, ar jose tyčiojamasi, niekinama ir skatinama neapykanta žydų tautybės ir netradicinės seksualinės orientacijos žmonėms, ar straipsniai nepropaguoja nacionalinės nesantaikos. Jeigu taip, tai prašo nurodyti konkrečius teiginius. Posėdyje dalyvavo Lietuvos žydų bendruomenės atstovas S. Alperavičius ir Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas R. Arutunianas.
Nuspręsta:
Svarstymą pratęsti į posėdžio, kuris įvyks 2004.03.15 dieną, darbotvarkę.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
Komisijos pirmininkas ir Etikos inspektorius informavo, kad kovo 24 d. yra rengiamas leidėjų ir žiniasklaidos įmonių savininkų bendras susirinkimas, kurio pagrindinis tikslas - aptarti žiniasklaidos vaidmenį ir laikyseną šiandieninėje Lietuvos situacijoje.
 
2004-03-15         Nr. 4
 
1. Svarstyta: Generalinės prokuratūros ir VSD prašymas dėl dienraščio „Respublika“ publikacijų „Kas valdo pasaulį?“ Kovo 8 d. posėdyje buvo nuspręsta svarstyti ne tik publikacijas „Kas valdo pasaulį?“, bet visą   V. Tomkaus publikacijų ciklą, kuris buvo spausdinamas dienraštyje „Respublika“ nuo vasario 18 d. iki  kovo 6 d. 
Nuspręsta:
1. Dienraščio „Respublika“ straipsniai „Man Napoleonai iki kelių“, „Mano gyvenimo universitetai“, „Virš Lietuvos žydras dangus“, „Išgyventi Lietuvoje“ (2, 3, 4 dalys), „Kas kvailesnio, premjere?“, „Kas valdo pasaulį?“ (1, 3 dalys), pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 21 str.
2. Kaip priedą prie protokolo patvirtinti „Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos įvertinimus bei išvadas dėl V. Tomkaus rašinių „Kas valdo pasaulį?“ ir kitų publikacijų“.
 
2004-03-22         Nr. 5
 
1. Svarstyta: „Lazdynų klubo“ prašymas dėl publikacijos „Nebūties dvelksmas“. „Lazdynų klubo“ laiške prašoma įvertinti 2004.02.24 d. dienraštyje „Lietuvas aidas“ išspausdintą Juozo Marcinkevičiaus futurologinę novelę-esė „Nebūties dvelksmas“, kurioje, kaip teigiama laiške, kurstoma religinė nesantaika ir grasinama teroru.
Nuspręsta:
Nepripažinti, kad dienraštis „Lietuvos aidas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą, tačiau laiške redaktoriui A. Pilveliui išreikšti susirūpinimą, kad tokios publikacijos, kaip „Nebūties dvelksmas“, nedidina stabilumo ir saugumo jausmo visuomenėje.
 
2. Svarstyta: Dėl žiniasklaidos įmonių vadovų susirinkimo
Kalbėta apie kovo 24 d. organizuojamą susirinkimą, apie tai, kokius klausimus siūlo svarstyti Etikos komisija, ką siūlo Etikos inspektorius, pateiktas ir aptartas susitarimo projektas, kuris bus siūlomas priimti susirinkimo dalyviams.
            Buvo nuspręsta, kad susitarimo projektas turi būti kuo trumpesnis ir aiškesnis, turi būti akcentuotos tik pagrindinės nuostatos, kurių privalo laikytis visuomenės informavimo priemonių vadovai. O tai yra: bešališkumas, tikslumas ir teisingumas; žmogaus teisių apsauga (privatumas, tautinės mažumos, nepilnamečiai); viešasis interesas; smurto, agresijos skatinimas; nepamiršti ir nepažeisti visuotinai pripažįstamų vertybių ir to, kas mus visus vienija; reikalaudami iš kitų laikytis įstatymų, nepamiršti, kad pirmiausia jų reikia laikytis patiems.
 
3. Svarstyta: T. Riukos ir A. Baltušio prašymas įvertinti 1 CD turinį.
Nuspręsta:
CD kompaktinį diską be pavadinimo pripažinti pornografinio turinio.
 
2004-04-05        Nr. 6
 
1. Svarstyta: Dėl fotomontažo žurnalo “Veidas“ viršelyje. Seimo Užsienio reikalų komitetas prašo nustatyti, ar žurnalo „Veidas“ leidėjai nepažeidė Žurnalistų etikos kodekso žurnalo Nr. 11 viršelyje išspausdindami fotomontažą (žurnalas pridedamas).
Nuspręsta:
Fotomontažas žurnalo „Veidas“ Nr. 11 viršelyje nepažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: Dėl publikacijos interneto svetainėje „kavkazcenter.com“. Posėdyje dalyvavo Interneto paslaugas teikiančios bendrovės „Elneta“ vadovas R. Pašys, V. Petkus ir A. Endriukaitis.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką paruošti laišką bendrovei „Elneta“, įspėjant, kad ateityje svetainės redaktoriai būtų kritiškesni tinklalapyje „kavkazcenter“ pateikiamai informacijai.
 
3. Svarstyta: Seimo Europos reikalų komiteto kreipimasis. Komiteto primininkas V. Andriukaitis praneša, kad komitete buvo svarstyti antisemitiniai „Respublikos“ straipsniai ir dabar siūlo Etikos komisijai kartu su Etikos inspektoriumi inicijuoti diskusijas dėl reikiamų VIĮ ir Etikos kodekso pataisų, kad ateityje būtų užkirstas kelias panašių straipsnių ar laidų atsiradimui. Komisijos narių nuomone, demokratinė visuomenė ir cenzūra - nesuderinami dalykai. Jie neabejoja, kad šiuo metu įstatymų pakanka, tik reikia jų laikytis. Ir, pagaliau, tai ne VIĮ problema, o teisėsaugos organų. Bet ir iš jų pusės reakcija yra – vyksta ikiteisminis tyrimas. Todėl Komisijos nariams nelabai aiškus Seimo Europos reikalų komiteto susirūpinimas.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką paruošti atsakymą Seimo Europos reikalų komitetui, kuriame išsakyti svarstymo metu išreikštas Komisijos narių mintis.
 
4. Svarstyta:  Vaizdo medžiagos svarstymas
4.1. Panevėžio m. KPNTT prašymas įvertinti  4 DVD
 Nuspręsta:
DVD kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai „Loriny universitety“, „Kontrakt s angelom“, „Jagodka v zaprete“, „Eksgibicionist, čast 2“, pripažinti pornografinėmis.
4.2. Lietuvos KPB NTVV prašymas įvertinti 2 DVD
Nuspręsta:
DVD kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai „Butt Slammers 18“ ir „Where The Girls Play 3“, pripažinti pornografinėmis.
 
2004-04-13         Nr. 7
 
1. Svarstyta: Pirmininko ir pavaduotojo rinkimai
Pasibaigus Komisijos pirmininko vienerių metų darbo kadencijai, Komisija turi išsirinkti naują, arba pratęsti esamo pirmininko ir pavaduotojo įgaliojimus.
Nuspręsta:
1. Komisijos pirmininku vienerių metų kadencijai patvirtinti G. Songailą.
2. Komisijos pirmininko pavaduotoju vienerių metų kadencijai patvirtinti L. Tapiną.
 
2. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
2.1. Firmos „Melofanas“ prašymas įvertinti 14 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Liubimicy Avstralii“, „Nesravnennaja Pamela Anderson II“, „Nesravnennaja Pamela Anderson“, „Sladkije paročki“, „Obnažonyje šalunji“, „Liubimica 2003: Kristina Santjago“, „Dievičnik. Poigraj s nimi“, „Videokalendar 2004“, „Illiuzija strasti“, „Razvratnaja milionierša“, „Soveršennoletnie“, „Sokrovennyje mečty“, „Bosonogie krasotki“, „Devičnik. Obojtis možno i bez mužčin“, pripažinti erotinėmis.
2. Erotinių kūrinių platinimo tvarką reglamentuoja Vyriausybės 1996 09 25 d. nutarimas Nr. 1111.
2.2. Lietuvos KPB  NTVB prašymas įvertinti 329 DVD
Nuspręsta:
DVD kompaktines plokšteles be įdėklų, kurių pavadinimai „Schneewittchen“ (13 vnt.), „The best of Tanya Hansen“ (11 vnt.), „Das Monster und die Schopen“ (2 vnt.), „Der Clan 3“ (3 vnt.), „Lost in Sex“ (13 vnt.), „The Bride More Black“ (7 vnt.), „Private cafe. Private. Black Label“ (11 vnt.), „Alpine Sex. Private X-treme“ (11 vnt.), „Private. Black Label. Private cafe“ (9 vnt.), „Pleasure Island“ (6 vnt.), „Triple Files X 3“ (11 vnt.), „Virgin treasures“ (12 vnt.), „VPS Erotic Division“ (10 vnt.), „Cunt of Monte Crosto“  (2 vnt.), „Aphrodisiac“ (2 vnt.), „“Elixir“ (2 vnt.), „Marylin“ (2 vnt.), „Zazel“ (4 vnt.), „Private. Tropi Sunrise“ (1 vnt.), „Gina Wild. Das Beste 1“ (8 vnt.), „Die Lust Katzen“ (12 vnt.), „Lesben party“ (8 vnt.), „Naked pictures“ (8 vnt.), „Private Superfuckers“  (4 vnt.), „Sex&Fun mit Harry” (12 vnt.), “Private gold” (10 vnt.), “Porramatorerna”   (12 vnt.), “Lilith” (12 vnt.), “Living in Sin” (6 vnt.), “Lollipop” (11 vnt.), “Gina Wild. Das best 2” (11 vnt.), “Aria” (4 vnt.), “United Colors of Private” (3 vnt.), “Laufsteg Miezen” (4 vnt.), “Private” (11 vnt.), “Verfickte. Mittags-pause” (14 vnt.), “Aladin X”   (12 vnt.), “Blow Job” (10 vnt.), “The Matador series” (10 vnt.), “Amanda’s diary”  (3 vnt.), “Samba. The Brazilian connection” (2 vnt.), “Perversions of the Damned”  (6 vnt.), “Kleine Biester. Strengstes Jugendverbot” (4 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
 
2004-05-03         Nr. 8
 
1. Svarstyta: Policijos prašymas dėl LNK laidos „Sekliai“. Policijos departamentas prie VRM prašo išnagrinėti 2004.01.19 d. LNK kanalu transliuotą laidą „Sekliai“ dėl žurnalistų profesinės etikos pažeidimų. Posėdyje dalyvavo laidos „Sekliai“ kūrybinės grupės atstovai.
Nuspręsta:
Klausimo svarstymą pratęsti kito posėdžio metu.
 
2. Svarstyta: Šiaulių m. mero prašymas dėl straipsnio „Bombos mechanizmas užvestas“. Šiaulių miesto savivaldybės meras skundžiasi, kad straipsnyje „Bombos mechanizmas užvestas“, kuris buvo išspausdintas 200303.02 d. dienraštyje „Šiaulių naujienos“, paskelbta informacija neatitinka tikrovės, klaidina visuomenę ir kenkia savivaldybės reputacijai.
Nuspręsta:
Dienraštis „Šiaulių naujienos“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
3. Svarstyta: A. Briedžio IĮ prašymas dėl straipsnio „Jei netapsi artimu imperatoriui“. Panevėžio apygardos teismas persiunčia A. Briedžio IĮ prašymą dėl straipsnio „Jei netapsi artimas imperatoriui...“, išspausdinto 2004.01.15 d. laikraštyje „Kupiškėnų mintys“. Prašyme teigiama, kad UAB „Kupiškėnų mintys“ direktorė ir laikraščio „Kupiškėnų mintys“ redaktorė N. Stulgienė išspausdindama straipsnį pažeidė VIĮ, Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas, teismų įstatymo reikalavimus.
Nuspręsta:
Laikraštis „Kupiškėnų mintys“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str.
 
4. Svarstyta: V. Paliliūnienės prašymas dėl straipsnių laikraštyje „Panevėžio rytas“. V. Paliliūnienė mano, kad žurnalistė Rasos Vaičiūnienės straipsniuose „Depresija dėl malūno“ (2000.12.11), „Vaikai gali likti be maisto“ (2001.01.26) ir „Nešvaruolė vaikų nebemaitins“ kurie buvo išspausdinti dienraštyje „Panevėžio rytas“, yra pažeista jos garbė ir orumas, pažeista teisė į privataus gyvenimo apsaugą.
Nuspręsta:
Dienraštis „Panevėžio rytas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27 str.
 
5. Svarstyta: Vilniaus m. VPK 1-ojo PK prašymas įvertinti 142 žurnalai ir 19 vaizdajuosčių turinį.
Nuspręsta:
1. Žurnalus, kurių pavadinimai 1. „Markiz“, 2003, 6 (2 vnt.), 2. „Sexter“, Oktiabr 2002 (2 vnt.), 3. „Sekret“ 2004, Nr.3(95) (3vnt.), Nr.3(12) (1 vnt.), 4. „Nevskaja klubnička“ 2004 Nr.03 (4 vnt.), Nr.05 (3 vnt.), Nr.06 (4 vnt.), 5. „Striptiz“ Nr.6 (1 vnt.), 6. „Peep Show“ 2003 Nr.12 (11 vnt.), 7. „Cats“ 2003 Nr. 12 (18 vnt.), 8. „Afrodyta“ 6/2003 (3 vnt.), 12/2003 (9 vnt.), 9. „Erotyka“ 11/2003 (2 vnt.), 12/2003 (8 vnt.), 10. „Extasy“ 7/2003 (2 vnt.), 12/2003 (5 vnt.), 1/2004 (7 vnt.), 11. „Sex Magazyn“ 1/2004 (8 vnt.),     12. „Intim&Kontakt“ 1/2004     (13 vnt.), 13. „Adam“ 2001 Nr.12 (1 vnt.), 2002 Nr.9(20) (7 vnt.), Nr.9(50) (13 vnt.), 2003 Nr. 4 (12 vnt.), Nr. 6 (4 vnt.), pripažinti pornografiniais.
2. Dėl vaizdajuosčių turinio nuspręsti kito posėdžio metu.
 
2004-05-17         Nr. 9
 
1. Svarstyta: LNK laida „Sekliai“ (2004.01.19). Svarstant laidą, praeito posėdžio metu Komisijos nariams iškilo kai kurių neaiškumų, nuomonės išsiskyrė ir todėl nebuvo priimtas sprendimas. Į šį posėdį buvo pakviesti policijos atstovai, tačiau jie atsisakė dalyvauti sakydami, kad jų prašyme Komisijai viskas nuosekliai išdėstyta.
Neturėdami papildomos medžiagos, Komisijos nariai nusprendė pasiūlyti laidos autoriams vienoje iš artimiausių laidų grįžti prie temos ir suteikti atsakymo teisę policijos pareigūnams, o pastariesiems pasiūlyti neatsisakyti pareikšti savo nuomonę apie laidoje rodytus įvykius.
 
2. Svarstyta: Klubo „13 ir Ko“ prašymas dėl straipsnių dienraštyje „Kauno diena“. Nevyriausybinė psichikos sutrikimus patyrusių asmenų ir jų draugų organizacija „Klubas „13 ir Ko“ piktinasi, kad 2004.02.21 ir 23 dienomis dienraštyje „Kauno diena“ spausdintame straipsnyje „Klajojantieji sąmonės šešėliuose veržiasi į laisvę“ išreiškiamas, jų nuomone, nepakantumas psichikos neįgaliesiems, formuojama priešiška nuostata jų atžvilgiu.
Nuspręsta:
Dienraštis „Kauno diena“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
3. Svarstyta: Jonavos sveikuolių klubo pareiškimas dėl straipsnio dienraštyje „Ekstra žinios“. Sveikuolių klubo „Spindulys“ manymu, 2004.04.15 d. dienraštyje „Ekstra žinios“ išspausdintas straipsnis „Nors užsimerk“ ir nuotraukos įžeidė klubo narių garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Komisija nepriėmė sprendimo, kad dienraštis „Ekstra žinios“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas.
 
4. Svarstyta: V. Kazilionio prašymas dėl straipsnio laikraštyje „Darbas“. Vilius Kazilionis skundžiasi, kad 2004.02.26 d. laikraštyje „Darbas“ išspausdintame straipsnyje „Nesąžiningą meistrą atpažino iš jo elgesio“ jis be jokio pagrindo yra kaltinamas nelegaliu darbu ir žmonių apgaudinėjimu, taip pat be sutikimo pateikiami jo anketiniai duomenys.
Nuspręsta:1. Laikraštis „Darbas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 40 str.
 
5. Svarstyta: R. Ramanausko prašymas dėl straipsnio dienraštyje „Klaipėda“. R. Ramanauskas prašo įvertinti 2004.04.28 d. dienraštyje „Klaipėda“ išspausdintą straipsnį „Policija pasigedo slaptų bylų“. Jo manymu, žurnalistas paskelbė nepatikrintas ir sąmoningai iškreiptas žinias.
Nuspręsta:
Komisija nepriėmė sprendimo, kad dienraštis „Klaipėda“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą.
 
6. Svarstyta: Vaizdo ir spausdintos medžiagos svarstymas
6.1. Panerių policijos nuovados prašymas įvertinti 1 kortų kaladę
Nuspręsta:
Kortų kaladė „Playboy“ yra erotinio pobūdžio.
6.2. Kriminalinės policijos biuro prašymas įvertinti 7 kompaktines plokšteles
Nuspręsta:
1. Kompaktinę plokštelę, kurios pavadinimas „Trasgredire“, pripažinti erotine.
2. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai „Dream of Queenie“, „Sex in the Russian Way“, „Call Girls“, „Dark Side 2“, „Gladiator, Making of, Behind the Scenes“, pripažinti pornografinėmis.
3. Kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas „Black Beach Patrol 3“, nepavyko peržiūrėti. 
6.3. LMIA prašymas įvertinti 58 CD
 Nuspręsta:
1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: „Private Gladiator I“, „Lers Petities Ecolieres“, „Schwanger“, „X-Treme Sticky“, „Private Matador A sex portrait“, „Private Faust the Rowck of Sex“, „“Betty“, „Private Bitches“, „The House of Morecock“, „Jewel Raider“, „Lucky Lukas“, „Berlin Techno Dreams“, „12 Noeuds“, „Holler“, „City Boyz“, „The Tender Age“, „Eruption“, „Sexy Girls Voshititelnyje biodra“, „Sexy Girls Liubitelskaja erotika“, „Iron Maidens“, „Faust Fucker“, „Black Label“, „Silvia Saint“, „La marionnette“, Finger Club 21“, „Boys Foto Group Solo“, „Glupyje i seksulanyje“, „Lover“, „Respect the Cock“, „Sex Drive 11“, „Rinkinukas“, „Gay 1+1“, „Squadron“, „Frisky Summer 4“, „The Fashionistas“, „Private Penthouse“, „Le Maison des Phantasmes“, „Dark Side 2“, „Lingerie“, „Cum guns“, „Backseat Confidential“, „Private Penthouse Dangerous Things 2“, „Blue Matrix“, „College Girls Extreme“, „Illusions“, „Sex in the Russian Way“, „Without Limits“, „Pirate“, „Kids“, „Barefoot&Pregnant”, “Devoured”, “Erotičeskije multfilmy”,  pripažinti pornografinėmis.
2. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: “Secretary”, “Romance”, “100 Girls”, pripažinti erotinėmis.
3. Kompaktinę plokštelę, kurios pavadinimas “Cleopatra”, galima platinti be apribojimų
4. Kompaktinių plokštelių, kurių pavadinimai “Prime Time Pussy 2” ir “Girls of South Beach” nepavyko peržiūrėti.
 
2004-05-24         Nr. 10
 
1. Svarstyta: UAB „Šiaulių vandenys“ prašymas dėl straipsnių laikraštyje „Šiaulių naujienos“. UAB „Šiaulių vandenys“ skundžiasi, kad laikraštyje „Šiaulių naujienos“ pastoviai spausdinama tendencinga, neišsami ir neobjektyvi informacija apie jų įmonę. Posėdyje dalyvavo „Šiaulių vandenų“ gen. direktorius R. Valskis, jo advokatas ir „Šiaulių naujienų“ vyr. redaktorius Linas Garbenis.
Nuspręsta:
Dienraštis „Šiaulių naujienos“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27, 34 ir 40 str.
 
2. Svarstyta: Šiaulių m. VPK skundas dėl straipsnių laikraštyje „Akistata“. Šiaulių m. VPK prašo išnagrinėti straipsnį „Apie rujojančių šunkiukų policiją, komisarą bei neteisingus draugus“, išspausdintą 2004-03-26 d. laikraštyje „Akistata“, ir straipsnį „Atviras laiškas penkiems komisarams ir vienam šuniui“, išspausdintą 2004-04-23 d. laikraštyje „Akistata“. Policijos pareigūnų nuomone, informacija neatitinka tikrovės, žemina jų garbę ir orumą. Posėdyje dalyvavo „Akistatos“ žurnalistas Sigitas Stasaitis.
Nuspręsta:
Laikraštis „Akistata“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų. Pasiūlyti Šiaulių VPK kreiptis į redakaciją su tinkama forma parašytu paneigimo tekstu .
 
3. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
3.1. Nusikaltimų tyrimo vyriausiosios valdybos prašymas įvertinti 69 vaizdajuosčių ir  77 kompaktinių plokštelių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Solo dlia Beremeny. Facking koktel“, „Kovų klubas (ranka užrašyta Ivu Menor Neylov Bizare)“, „Drąsos spalva, Amžiaus štormas 2 (ranka užrašyta Bodibu ilding)“, pripažinti erotinėmis.
2. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Klip Piss“, „Igr. Molod.“, „Leather Party (odiniai), Garaže (grupinis), „Amerikietiškas bliuzas (ranka užrašyta Fikal Extrem 5 Piss, Sodo Bizatre)“, „Du broliai Indija (ranka užrašyta Old sex Fat Anal)“, „Old Mature Orgles 2004 Insest Fameli. Semejnyj seks“, „Molodyje debiutantki Velikoje seks čudo“, „Universalus karys: neužbaigtas darbas, Mirtinas susirėmimas (ranka užrašyta Transy 2004 Bisex)“, „Seventin Nr. 25, Bremenyje maloletki“, „Terapija-Toma-2, Komnata-Pytok-30“, „Anal Pres... Pro udov i liudej“, „Žirnyje Sučki 2004 Nevernyje žony“, „Veri Vig Tits Super Biusty“, „388 My sado Tr.“, „Seksualinis Peterburgas“, „Igry s životnymi 2001 Orgii na Ferme. Supersbornik“, „798 Profesionalai Scwanger & Serunsgeil”, “Senior Squirters/Swing with the Oldies Over Forty”, “Tykila – Žostkij Ekstaz 2002 Tykila – Sladkij Soblazn“, „303 Įsiveržimas (ranka užrašas neįskaitomas)“, „Xang Raiders 2 (gomo) Heat (gomo), „Karlik Bizdre Baron Mazox“, „Iznasilov“, „Istambul Live“, „Žuvų valdovas (ranka užrašyta Old Fat, insest, Bizure Karlik)“, „Ekologičeskaja seks bomba Super zvezda Vendi Vugr“, „Grupovoj seks 2003 8in 1“, „Gomo 2003“, „Bib Tits Wines“, „Hakeriai Sinopsis (ranka užrašas neaiškus Chankg..)“, „Malčiki iz Gostinicy 2003 Boiz in Heat (gomo)“, „Aklavietėje, Nusivylimo pyktis (ranka užrašas Trans Kirkimat. anal)“, „Ebony“, „Ulicy Niujorka 2001 Voždelionnaja Monika 1994 Erotic Dreams“, „Luana di Tutto Di Piu“, „Skrytaja kamera v Duše-2, Voeur Podgliadyvanie“, „Merija, Nemezidas 4 (ranka užrašyta Older Women Bizare)“, „Devuška dlia Deneg, Pereputannyje nasledniki 1993“, „Lili seks Viaggia nel tempo“, „Skrytaja kamera v duše 2004 Vokur – podgliadyvanijie“, „Dressirovščik Aninmals 5. Igy s životnymi“, „Fifty plus“, „Obscene Proposal Midnight Obsession“, „Lolita 12“, „Sexy killer“, „Dresirovsik animal“, „Eksgibicionisty 2003 Seks v otkrytuju – na ulicah“, „Anal fisting gumšot 2003 Gangart klipimiks 2004“, „Moskovskije devočki amateur Russkije liubiteli 3“, „Kol moterys neturėjo sparnų, Provokatorius (ranka užrašyta Pissing piomi in chains)“, „Tennis – molodyje i griaznyje Ekstazy ultra 23 XXX“, „Mamki s bolšimi siskami 2004 Amateur at home“, „Seks – Seks-drakon seks – Posledniaja devstvenica“, „Būrys „Ašmenys“, Pasiutęs (ranka užrašyta Bizare piss Psychose reetale)“, „Tutti i cazzi pez mazy“, „1. Fikal bizarre 2. Bizarre“, „Seks turne dlia tolstušek 2004 Fat seks orgii“, „Lučšeje ot beremenyh 2004 Remix izvraščionyh fantazij“, „1. Midsummer‘s night dream 2. Loss of innocence“, „Tolko anal Seks zviozdy v dejstvii“, „Sado XXX“, „Lietuvishka 2 (Santakos Run..)“, „Noras mirti Patriotas (ranka užrašyta Pusta pissers vojeuer (piss) Sanderdusgal (fisting)“, „Maga perversa –teens sado ekstrim“, „Gyva medžiaga Atsargiai durys užsidaro (ranka užrašyta Exzesse (bizar, fat) Blowling alley“, pripažinti pornografinėmis.
3. Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle, ant kurio užrašyta „JVC 180 Dynarec“, pripažinti pornografine.
4. Kompaktinius diskus, kurių pavadinimai „Betina“, „18 Birthday presents“, „100% woodman Nr. 15“, „100% woodman Nr. 16“, „Katja Kean?“, „Les obstacles de l‘amour“, „2funky4u“, „Pure anal“, „Rosttengeile blondinen“, „Diva girls“, „Fetish & Mmagic”, “Zazel”, “„100% woodman Nr. 18“, „Latex sex“, „No mercy“, „Lilith“, „Guys whop crave Big tits“ (2 vnt.), „Monique Covet“, „Zakovannaja“, „Jagodka v zaprete“, „Seducing session“, „Serial sex“, „Real XXX letters“, „Enjoy our pirate report...& 6 more hot series“, „Peep show na zyvo“, „The pyramid 3“, „The academy“ (2 vnt.), „Women on top“, „When Harry met Hairy“, „Loriny universitety“, „Masquerade“, „Les menteuses“, „100& real gigantic tit‘s“, „Aladin‘x“, „Voices“, „Anal toppers“, „Las monster und die schone“, „The sex terminators“, „Big black dicks“, „Double confusion“, „Anal academy“, „Izmena“, „Private dancer“, Suber erotica free membership“, „White girls with black guys“, „Laura .. & 5 more hot stories“, „The longest night“, „Country club“, „The best scenes of 2001“, „The pyramid 2“, „Experementation gomo“, „Casting 12 12 Debora“, „Oriental comfort“, „Hospital“, „Amat Extreme bondage babes“, „TR TR“, „American blonde“, „Doctor anal“, „Tied up women and perverted acts“, „5 TR“, „1 TR“, „Preggo girls“, „Amateue shots“, „Fisting“, „9 months preggo“, „Schiave oseene sim“, „Open wide and soy a...“, „Black cock bown gomo“, „Cordy fucktori“, „New erotic collection 9“, „2002 aerovika“, „Gynekolog 2,3“, „Slave sex“, „Leather training center (gomo)“, pripažinti pornografiniais.
5. Raudoną Acme kompaktinį diską be pavadinimo pripažinti pornografiniu.
3.2. Nusikaltimų tyrimo vyriausiosios valdybos prašymas įvertinti 29 vaizdajuosčių ir 95 kompaktinių plokštelių turinį
Nuspręsta:
1. Įrašus komopaktinėse plokštelese, kurių pavadinimai „Rocco: Animal Trainer“, „Bizrre fisting toys“, „Dominiques Bi-Adventure“, „Fisting“, „Bib Tits“, „3200 Pounds of Coek (fat)“, „Sado titnes zoosex tips“, „Gibantische besamung 19“, „Fisting“, „Bisexmanija3“, „“Dominique Goes Bi“, „Best of Bi 5 (Bisex)“, „Faust orgazmas (fisting)“, „Hidden camera“, „Uromanija 11 (piss)“, „Russian teens Hidden camera“, „Russian teens“, „Teens extrem“, „Multsex, sex12“, „Cartoons 5“, „Boundry Between Lunatic Night“, „Old sex“, „Privat Multset“, „Fat sex in the sity (fat)“, „Fatwalk (fat)“, „Nylon games“, „Iung Dalt5“, „Mama Cartoons, spiral over the puppets 1“, „Fet und Tierish Geil (fat)“, „Fat in Ship“, „Old&jong, piss, sperm orgy”, “Somerteens”, “Girls in Block (fisting), “Bisex klinika”, “Bisex2”, “Private amateur pisser”, “Bisex teens”, “Girls in Black fisting”, “Natursekt piss”, “Dos beste aus piss fotzen T-1”, “Abegefickt piss”, “Piss Geil”, “Extrem natursekt (piss)”, “Piss geil”, “Cartoons 2”, “Das beste aus faust-fick teil 1 (fisting)”, “Anal sado-fisting”, “Old ledies extrem”, “Seks multiki”, “Solo over 40 (older)”, “Arschloen extrem (fisting)”, “Klip fickal, gumm, GGG”, “Knockers”, “Griaznyje smesilki”, “Russian girls PC”, “Hospitas S/M”, “Zodiak Privat 2 h”, “St Michae; shool The word of original (cartoons)”, “Durchgeficktl must (fat)”, “Cartoons 2”, “Cartoons 3”, pripažinti pornografinio turinio.
2. Įrašų kompaktinėse plokštelėse, kurių pavadinimai “Nimfetki”, “Anal introductions”  (2 vnt.), “Fisting”, “Kolobok”, “Best of Bi 9”, “fisting 2”, “Tenng Bi-Sex auf ibiza”, “Best of Bi 4”, “Smilling boys”, “Exhibitionists”, “Pomogi koncit”, “Videorama”, “Cartoons-2”, “Erotic video coctale”  (3 vnt.), “Pam And end Tommy Lee”, “Fett und Tierisch geil (fatt), “Fette Arshfick fotzen (fat)”, “Old &jung ledy (lesbi)“, „Girl bang 3 (lesbi-group)“, „Girls bang 2 (lesbi-group)“, „Teeny Piss Exzesse“, „f-piss-faktor“, „Cartoon 4“, „Chunky Chikcs 16 (fat)“, „Exstra stark Bizare“, „Prend mon pied sim, fikal, piss“, „Trilogija ob amazonkah“, „Ultimate fantasy“, „Son korolevy“, „Erotičeskoje šou“, „Feteschisme“, nepavyko peržiūrėti, nes Komisija neturėjo tam reikalingos specialios programos
3. Vaizdajuostes, ant kurių ranka užrašyti pavadinimai „Bizare sado Big group (bizare)“, „178.1 Anders Georta (piss) Enreintes (preggo)“, „289 Riel ...(neįskaitoma)- Junge“, „791 Sado Girls 18“, „2173-221 Rife ....(neįskaitoma) -Junge 16“, „2081-169 Enceintes 2 (preggo) Gigantisne Besamung 21“, „531 Super setic 9 (fisting)“, „2002-125 Super Busty 7 Spermaorgyja“, „136 Exclusiv tatoo 3 Sonderausgabe“, „1886-61 Sex schop group Schemaleg orgy“, „Dark Mischief part 1 Ponti house ... (neįskaitoma) 195“, „Super serija (fisting) .... (neįskaitoma)“, „Bizare group orgy“, „Nina ... (neįskaitoma) Ivi memor 4: fet world“, „Gir MirAles (Piss-sado) der grosfe kitzler (bizar)“, „Super Busty 8 Anale disco opgyg“, „Ivi Menor-3 Gang Bang Audition“, „1218 American Bukake Ultimate Sne-maeoo“, „Sparking sado“, „333 ...(neįskaitoma) Ivory Summer Girls Sparkeg“, „283 Staruxi-moloie 14 Best Gong bang 5“, „395 ...(neįskaitoma) 11 Bi love 2“, „Ivis menor 2 Senitet Initiation“, „61 Real Big Afrotits“, „72 Dara Paradize Orbic in Fetish Schop“, „1412 9 Noise Preggo Sonderausgabe (pisting), „1997-122 ....(neįskaitoma) hot 50+19“, pripažinti pornografinėmis.
4. Vaizdajuostes, ant kurių užklijuoti spausdinti pavadinimai „Vagis policininkas“ ir „Peliukas Stiuartas Litlis“, pripažinti pornografinėmis.
3.3. Panevėžio VPK prašymas įvertinti 3 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle, ant kurio užrašyta „Acme MQ E180“, pripažinti pornografine.
2. Dviejų vaizdajuosčių, ant kurių užrašyta „Alina“ ir „Graškė“, Komisija negalėjo peržiūrėti, nes neturėjo tam reikalingos įrangos.
3.4. Vilniaus m. 1-ojo PK prašymas įvertinti 19 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Super erotika Devstvennica Pylkij liubovnik“, „PenisTania XXX Mix“, „Biseksualy malčiki“, „Lezbi Atak 10 klip mix Pacienrt i tolpa devoček“, „Awakening“, „Big sisters gang bang sex marionetki 2002“, „Relax sex mix 666 XXX 2003“, „Katiny snovidenija XXX sex kompiliation“, „Nasse spiele Jungle wild“, „Krem dlia lica, Seks orgii ultra bliu“, „Asian hookers“, „Secret garden“, „Special“, „Aktion sex sport-10“, pripažinti pornografinėmis.
2. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Euroangel-4“, įdėkle, kurio pavadinimas „Virus liubvi“, pripažinti pornografine.
3. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „101 kum šots sperma šou Anal na rasvete“, įdėkle, kurio pavadinimas „Ugnat za 60 sekund“, pripažinti pornografine.
4. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Seks na chaliavu“, įdėkle, kurio pavadinimas „Erotika“, pripažinti pornografine.
5. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Nevolnicy svoih želanij Sozdanyje dlia seksa“, įdėkle, kurio pavadinimas „Inspektor Gadžet“, pripažinti pornografine.
6. Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle, kurio pavadinimas „10 ways to come“, pripažinti pornografine.
 
2004-06-21         Nr. 11
 
1. Svarstyta: M. Daugudienės prašymas dėl straipsnių laikraštyje „Anykšta“. Anykščių krašto laikraščio „Šilelis“ redaktorė M. Daugudienė prašo išnagrinėti kito Anykščių krašto laikraščio - „Anykšta“ - redaktorės ir žurnalisto A. Lingaičio elgesį publikuojant, jos manymu, neobjektyvius ir šantažuojančius straipsnius: „Marija Daugudienė pašalinta iš garbingos draugijos“ (2004-03-02), „Produktyvių eiliuotojų kampelis“ (2004-02-05), „Katalikiško leidinio darbo metodas – melas“ (2004-02-28), „Į šeimos konfliktą įsipainiojo „Šilelio“ redaktorė“ (2004-05-11).
Nuspręsta:
Laikraščio „Anykšta“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 55 str.
 
2. Svarstyta: „Vilnijos“ draugijos pirmininko prašymas dėl straipsnių laikraštyje „Vilniaus krašto savaitraštis“. „Vilnijos“ draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva prašo įvertinti laikraštyje „Vilniaus krašto savaitraštis“ išspausdintus straipsnius „Stereotipai apie Pilsudskį neturi gyvuoti amžinai“ (2003 m. spalio 30-lapkričio 05 d.), „Savotiškas etikos supratimas“ (2003 m. gruodžio 18-24 d.)„Kaltinimai ekstremizmu“ (2004 m. vasario 5-11 d.) ir 2004 m. kovo 25-31 d. numeryje išspausdintą kreipimąsi į skaitytojus. K. Garšvos teigimu, redakcija užsiima užgauliojimais, šmeižtu ir tautinės nesantaikos kurstymu.
Nuspręsta:
1. Laikraštis „Vilniaus krašto savaitraštis“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str.
2. Įpareigoti Komisijos pirmininką priminti laikraščio redakcijai apie žurnalisto profesijos misiją ir diskretiškumo būtinybę rašant istoriškai opiais nacionalinių santykių klausimais.
 
3. Svarstyta: M. Verbutaitės skundas dėl LNK kanalu rodyto filmo „Pavojinga veislė“ anonsų ir straipsnių spaudoje. M. Verbutaitė prašo ištirti LNK veiksmus anonsuojant ir reklamuojant filmą „Pavojinga veislė“, kadrų iš kino filmo platinimo teisėtumą laikraščiuose „Vakaro žinios“, „Vakarų ekspresas“ ir kt.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką paruošti laišką, kad Komisija, vadovaudamasi VIĮ jai nustatytomis funkcijomis, tokių skundų nagrinėti neturi galimybės, tačiau mano, jog p. M. Verbutaitė savo interesus gali ginti teisme.
 
4. Svarstyta: Druskininkų PK prašymas įvertinti 1 nuotrauką
Nuspręsta:
Kompiuterine įranga padaryta nepilnametės M. Matikonytės nuotrauka yra pornografinė.
 
2004-06-28         Nr. 12
 
1. Svarstyta: Laikraščio „Sidabrė“ redaktorės skundas dėl straipsnių laikraštyje „Joniškis“. Laikraščio „Sidabrė“ redaktorė prašo apsvarstyti laikraštyje „Joniškis“ išspausdintus straipsnius, kurie pateikti kaip „feljetonai“: „Plepalai-degalai:100 proc. teisybės“ (2004.06.01), „Minkštos citrinos, apvytę agurkai, o pinigėliai šlama“ (2004.06.08) ir „Muilo burbulai visad subliūkšta“ (2004.06.15). Redaktorė mano, kad laikraščio „Joniškis“ redakcija, prisidengdama feljetono žanru, ne tik šmeižia, bet ir tyčiojasi iš savo kolegų ir rajone žinomų žmonių.
Nuspręsta:
Laikraščio „Joniškis“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 55 str.
 
2. Svarstyta: V. Paliliūnienės prašymas dėl straipsnių laikraštyje „Sekundė“. V. Paliliūnienė skundžiasi dėl straipsnių dienraštyje „Sekundė“: „Užsakyta šventė – už uždarų kavinės durų“ (2003, 03.27), „Kavinės direktorė – ir virėja, ir barmenė, ir indų plovėja“ (2003.10.09), „Skolininkas tikisi pasipelnyti iš valdininkų aplaidumo“ (2004.05.12). Ji prašo padėti gauti kompensaciją už nuostolius, kuriuos patyrė dėl minėtų straipsnių.
Nuspręsta:
V. Paliliūnienės skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
3. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
3.1. Panevėžio m. VPK prašymas įvertinti 1 vaizdajuostės turinį
Nuspręsta:
Vaizdajuostę kurios pavadinimas „Alina“, pripažinti pornografine.
3.2. Vilniaus m. VPK prašymas įvertinti 4 fotoalbumų, 45 fotonegatyvų ir 1 CD turinį
 Nuspręsta:
Komisija, turėdama omenyje, kad vertina medžiagą, kurioje buvo fotografuota nepilnametė, nusprendė, kad :
1. Fotoalbumuose Nr. 1, 2, 3 ir 4 nėra pornografinio turinio nuotraukų.
2. Fotonegatyvuose nėra pornografinio turinio vaizdų.
3. Nuotraukos kompaktinėje plokštelėje „Acme“, kurių pavadinimai „Amours Romantiques“, „back-v setocke“, „I think“, „IMAG0006“, „presque la Eve le costume“, „Rotation of IMAG0002“, „Rotation of IMAG0004“, „Rotation of IMAG0006“, „Spinka“, yra pornografinės.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
Pirmininkas informavo, kad š. m. liepos 1 d. Etikos inspektorius inicijuoja susitikimą su stambiausių internetinių portalų vadovais bei elektroninės periodikos redaktoriais ir pakvietė dalyvauti Komisijos narius. Taip pat buvo kalbėta dėl VIĮ pataisų. Komisijos narių manymu, vis dėlto prievolė priskirti kūrinius vienai ar kitai kategorijai turėtų būti uždėta Etikos inspektoriaus tarnybai. Buvo pasiūlyta darbo grupei dar kartą apsvarstyti šį klausimą.
 
2004-08-24         Nr. 13
 
1. Svarstyta: UAB "Trolių namas" prašymas dėl straipsnio laikraštyje "Santarvė". UAB "Trolių namas" direktorė mano, kad straipsnyje "Jei nusipirkai nekokybišką prekę", kuris buvo išspausdintas 2004.06.15 d. Mažeikių rajono laikraštyje "Santarvė", paskleistos parduotuvės "Miglė" dalykinę reputaciją žeminančios žinios.
Nuspręsta:
Laikraštis "Santarvė" pažeidė Žurnalistų ir leidėjų Etikos kodekso 7 ir 9 str.
 
2. Svarstyta: V. Aliulio prašymas dėl voko viršelio, išspausdinto laikraštyje "Lietuvos aidas". Kun. V. Aliulis prašo nuspręsti, ar voko viršelyje, išspausdintame 2004.06.25 d. laikraštyje "Lietuvos aidas", J. Pilsudskio gretinimas su J. Stalinu ir A. Hitleriu nereiškia tautinės nesantaikos kurstymo.
Komisijos nariai nusprendė nesvarstyti prašymo, nes laikraštyje išspausdintas dailininko sukurtas kūrinys.
 
3. Svarstyta: K. Garšvos prašymas dėl straipsnio laikraštyje "Vilniaus krašto savaitraštis". "Vilnijos" draugijos pirmininkas K. Garšva skundžiasi dėl straipsnio "Demokratija - ne radikalams", išspausdinto 2004 m. liepos 8-14 d. laikraštyje "Vilniaus krašto savaitraštis".
Nuspręsta:
Pasiūlyti p. K. Garšvai savo teises ginti teisme.
 
4. Svarstyta: Ateitininkų federacijos kreipimasis. Ateitininkų federacija (jų kreipimąsi persiuntė ir Vyriausybė) ragina visas atsakingas institucijas susirūpinti per TV4 ir Tango TV transliuojamomis tiesioginėmis SMS žinutėmis, kuriose siūlomos seksualinės paslaugos.
Nuspręsta:
Bendradarbiaujant su kitomis suinteresuotomis institucijomis siekti, kad ateityje tokių žinučių iš viso nebūtų TV ekranuose.
 
5. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
5.1. A. Žarskaus firma "Melofanas"prašymas įvertinti 10 vaizdajuosčių, 1 DVD turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai "Poročnyje studenti na kanikulach", Vozbuždajuščije sny", "Oslepitelnyje zviozdy", "Poroždajuščije ogon", "Delovyje devuški", "Soveršenoletnije 2", "Španskaja muška", "Dikarki", "Seksi", "Djavol na vysokich kablukach", pripažinti erotinėmis.
2. DVD kompaktinę plokštelę, kurios pavadinimas "Chronika slučainogo seksa", pripažinti erotine.
3. Erotinių kūrinių platinimo tvarką reglamentuoja 2004.06.02 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 681.
5.2. Lietuvos KPB NTVV prašymas įvertinti 871 DVD turinį
Nuspręsta:
1. Maišelis Nr. 1
1.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Belyje Noči Sankt-Peterburga. Noč pervaja" (7 vnt.), "Belyje Noči Sankt-Peterburga. Noč četviortaja" (7 vnt.), "Pervoklasnyje zadnicy" (8 vnt.), "Poslednije devstvenicy" (20 vnt.), "P.T.U.šnicy v kamere pytok" (5 vnt.), "Piotr I velikij babnik" (18 vnt.), "Po ščjučemu velenju" (20 vnt.), "Profesor anatomii" (20 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
1.2. Kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas "Razvratnicy" (18 vnt.) - nepavyko peržiūrėti.
2. Maišelis Nr. 2:
2.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Markiza de Sad" (19 vnt.), "Nevesta" (20 vnt.), "O, ženščiny" (1 vnt.), "Ledianoj angel" (8 vnt.), "Neobuzdannyj železnyj člen" (17 vnt.), "Odna noč v "Saxare" (12 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
2.2. Kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas "Komanda spasatelnic" (22 vnt.) - nepavyko peržiūrėti.
3. Maišelis Nr. 3:
3.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Dark side II" (10 vnt.), "Lost in sex" (5 vnt.), "Bal u satany" (7 vnt.), "Kolobok" (5 vnt.), "Belosnežnica i sem gnomov" (1 vnt.), "United colors of private" (5 vnt.), "Zazel The scent of Love" (1 vnt.), "Teenage close up" (1 vnt.), "Ariella - morskaja devstvenica" (18 vnt.), "Belyje Noči Sankt -Peterburga. Noč pervaja" (1 vnt.), "Belyje Noči Sankt -Peterburga. 3 i 4 noči" (1 vnt.), "Belyje Noči Sankt -Peterburga. 1 i 2 noči" (1 vnt.), "Belyje Noči... Noč vtoraja" (8 vnt.), "Belyje Noči... Noč tretja" (8 vnt.), "Belyje Noči Sankt -Peterburga. Noč četviortaja" (1 vnt.), "Goriačije dievočki&Goriačije motory" (19 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
4. Maišelis Nr. 4:
4.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Soska 1" (10 vnt.), "Spec otriad" (21), "Častnaja večerinka" (21 vnt.), "Carevna liaguška" (20 vnt.), "Fantazii izvraščenca" (11 vnt.), "Fontany liubvi" (21 vnt.), pripžinti pornografinėmis.
5. Maišelis Nr. 5:
5.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Ženckoje soglašenie" (23), "Dievičnik" (19 vnt.), "Doktor Maks ir russkije ženščiny" (20 vnt.), "Institut na kinoprobach 2" (20 vnt.), "Doktor Maks" (20 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
6. Maišelis Nr. 6:
6.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Tatiana 1" (24 vnt.), "Private" (5 vnt.), "Marylin" (5 vnt.), "Les Mousquetaises de Sexe et d'Epee" (5 vnt.), "Private cafe" (5 vnt.), "Laufsteg Miezen' (5 vnt.), "Teenage Close up" (4 vnt.), "Private Zodiac" (2 vnt.), "Private Gold" (5 vnt.), "Private Superfuckers. Waiting for You" (10 vnt.), "Private Superfuckers 1" (10 vnt.), "Private Superfuckers 4" (10 vnt.), "Private Superfuckers 5" (10 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
7. Maišelis Nr. 7:
7.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Blow job" (5 vnt.), "Kleine Biester" (5 vnt.), "Aphrodisiac" (5 vnt.), "The best of Tanya Hansen" (4 vnt.), "Adrenalin" (5 vnt.), "The best Russians of Private" (11 vnt.), "Double Confusion" (4 vnt.), "Der Clan 3" (5 vnt.), "Desert camp sex exchange" (10 vnt.), "Day dreams" (5 vnt.), "The Bride More Black" (3 vnt.), "Des Monster und die Schopen" (5 vnt.), "Gina Wild. Best of the best" (5 vnt.), "Gina Wild. Das Beste 2" (6 vnt.), "Gina Wild. Das Beste 1" (4 vnt.), "Die Lustkatzen" (5 vnt.), "Elixir" (5 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
8. Maišelis Nr. 8:
8.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Seksualnyj Peterburg" (22 vnt.), "Seksualnyj Peterburg 2" (23 vnt.), "Sovraščenie 1" (15 vnt.), "Sovarščenie 2" (20 vnt.), "Seks pochod" (18 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
9. Maišelis Nr. 9:
9.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Kamasutra" (17 vnt.), "Školnica" (21 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
9.2. Kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas "Erotičeskije prikliučenija trioch mušketiorov" (15 vnt.) nepavyko peržiūrėti.
10. Kompaktinėse plokštelėse, kurių pavadinimai "Gouttes d'eau sur pierres brulantes" (2 vnt.),  "2 Funky 4 You" (5 vnt.), "Lex Dix commandements" (1 vnt.), nėra pornografinio turinio medžiagos.
5.3. Kauno m. VPK prašymas įvertinti 26 vaizdajuosčių, 96 nuotraukų, 37 foto negatyvų, 1 žurnalo turinį.
Nuspręsta:
1. Žurnalą "Truple X Nr. 8 Monika" pripažinti pornografiniu.
2. Žurnalo "Truple X Nr. 8 Nataly" viršelį (lankstinuką) pripažinti pornografiniu.
3. Iškarpą iš žurnalo pripažinti pornografine.
4. Nuotraukas 1,2,3,4,5 voke Nr. 6, pripažinti pornografinėmis.
5. Nuotraukas 7,8,9,10,11 voke Nr. 8, pripažinti pornografinėmis.
6. Nuotraukas 1,2,3,4 voke Nr. 10, pripažinti pornografinėmis.
7. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai "Nr. 9 Super-magma", "Nr.2 Zalandali Policijos akademija", "Nr. 6 Konanas", "Nr. 12 Žalioji mylia", "Nr.7 Operacija "Auksinis feniksas", Honkongas 97", "Nr. 2 Zabavnyje rekruty, Razrušitel (gomo)" pripažinti pornografinėmis.
8. Vaizdajuostes Nr. 12, Nr.8, Nr. 5, Nr. 4, Nr. 3 be pavadinimų pripažinti pornografinėmis.
9. Vaizdajuostę Nr. 9 be pavadinimo, įdėkle, kurio pavadinimas "Cine X", pripažinti pornografine.
10. Vaizdajuostę be pavadinimo, įdėkle, kurio pavadinimas "Amerikanskij jakudza", pripažinti pornografine.
11. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas "Nr. 11 Teisingumo širdis, Smūgis korpusu", įdėkle, kurio pavadinimas "Papillon", pripažinti pornografine.
12. Vaizdajuostė, ant kurios užrašyta Nr.1 - tuščia, vaizdajuostėse, ant kurių užrašyta Nr.5, Nr.8, ir vaizdajuostėje be pavadinimo, nėra pornografinio turinio medžiagos.
13. Dviejų vaizdajuosčių: Nr. 13 (be pvadinimo) ir vaizdajuostės, ant kurios užrašyta "Visur Etmonas 2001 m." nepavyko peržiūrėti, nes Komisija neturėjo tam reikalingos įrangos.
14. 37 dėžučių su fotojuostų negatyvais nepavyko peržiūrėti, nes Komisija neturėjo tam reikalingos įrangos.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai
Komisijos pirmininkas informavo, kad jis ruošiasi dalyvauti Seimo rinkimuose, ir nuo šios dienos sustabdo savo, kaip Komisijos pirmininko, veiklą. Jis pasiūlė Laimonui Tapinui laikinai pirmininkauti Komisijai, kol bus išrinktas naujas pirmininkas. Nors Komisijos nariai nepritarė pirmininko norui "atsiduoti" politikai, tačiau palinkėjo sėkmės rinkimuose, ir neprieštaravo, kad laikinai Komisijai vadovautų L. Tapinas.
 
2004-09-13         Nr. 14
 
1. Svarstyta: RTK prašymas dėl laidos "Amžiaus paslaptys" (Baltijos pirmasis kanalas). RTK prašo nustatyti, ar š. m. rugpjūčio 31 d. televizijos kanalu "Baltijos pirmasis kanalas" transliuotoje laidoje "Amžiaus paslaptys" buvo paskelbta informacija, kurstanti tautinę nesantaiką ir skelbiama dezinformacija.
Nuspręsta:
1. Laidoje "Amžiaus paslaptys" skleidžiama dezinformacija.
2. Laidoje "Amžiaus paslaptys" kėsinamasi į Lietuvos teritorinį vientisumą
3. Siūlyti RTK nutraukti televizijos kanalo "Baltijos pirmasis kanalas" transliacijas Lietuvoje.
 
2. Svarstyta: LR Saugumo departamento prašymas dėl interneto svetainės kavkazcentr.com. Lietuvos Saugumo departamentas prašo nustatyti, ar 2004.09.08 d. interneto svetainėje kavakazcentr.com paskelbtoje informacijoje "Za golovu Putina naznačeno 20 mln. dollarov" nėra propaguojamos terorizmo idėjos bei skatinama tautinė neapykanta.
Nuspręsta:
1. Publikacijoje "Za golovu Putina naznačeno 20 mln. dollarov" nėra tautinės nesantaikos kurstymo.
2. Publikacijoje "Za golovu Putina naznačeno 20 mln. dollarov" nėra terorizmo idėjų propagavimo.
 
3. Svarstyta: V. Jurgaičio prašymas dėl straipsnių laikraščiuose "Auksinė varpa", "Akistata", "Lietuvos žinios" ir "Šiaulių kraštas". V. Jurgaitis prašo įvertinti publikacijas "Sulaikytas išprievartavimu įtariamas Lygumų "burtininkas" ("Auksinė varpa", 2001.05.16), "Suimtas teismo sprendimu" ("Auksinė varpa", 2001.05.19), "Kaltinimas prievartautojui" ("Auksinė varpa", 2001.07.28), "Vyriškis išžagino vienuolimetę?" ("Lietuvos žinios", 2001.05.16), "Žmona tiki savo vyru" ("Akistata", 2001.05.18), "Mergaitė užpulta pakeliui iš mokyklos" ("Šiaulių kraštas", 2001.05.16), "Įtariamasis tebėra suimtas" ("Šiaulių kraštas", 2001.05.30), "Prievartautojui pateiktas kaltinimas" ("Šiaulių kraštas", 2001.07.24), kuriose jis vadinamas prievartautoju dar neįrodžius kaltės. p. Jurgaitis klausia, ar taip nepažeidžiamas VIĮ ir žurnalistų etikos normos.
Komisijos nariai konstatavo faktą, kad laikraščiai ne tik rašė apie nusikaltimą, bet, pasibaigus teismui, informavo ir apie tai, kad kaltinimai nepasitvirtinimo. Vadinasi, jie įvykdė 41 Etikos kodekso straipsnio reikalavimą, todėl nėra pagrindo svarstyti V. Jurgaičio prašymo.
Nuspręsta:
Laikraščiai "Auksinė varpa", "Akistata", "Lietuvos žinios" ir "Šiaulių kraštas" įvykdė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 41 str. reikalavimą, todėl nėra pagrindo svarstyti V. Jurgaičio prašymą.
 
4. Svarstyta: Panevėžio m. savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių sk. prašymas dėl straipsnio dienraštyje "Panevėžio rytas". Panevėžio m. administracijos Viešųjų ryšių sk. vedėja Irma Gritėnienė kreipiasi dėl 2004.09.09 d. dienraštyje "Panevėžio rytas" išspausdintos publikacijos "Neįgalių politikų idėjos - kreivos, šleivos ir kuprotos". P. Gritėnienė piktinasi, kad labai užgauliai rašoma apie apie miesto vadovus, jie vadinami "neįgaliais".
Nuspręsta:
Publikacijoje nepažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2004-10-18         Nr. 15
 
1. Svarstyta: Vilniaus m. 2-os apylinkės teismo prašymas dėl interneto svetainės kavkazcenter.com. 2-os apylinkės teismas prašo nustatyti, ar interneto svetainėje kavkazcenter.com š. m. rugsėjo 17 d. publikuotuose straipsniuose "Photo report about session of Mujahideen", "Operations of Chechen Mujahideen", "Military council Majlis al-Shura", "Amir Khattab", "Abdallax Šamil: "Operacija Nord-Vest v Beslane...", "V pamiat o 11 sentiabria 2001" ir nuotraukose yra kurstoma nacionalinė ir religinė nesantaika ir ar jie gali būti priskirtini prie draudžiamos informacijos. Posėdyje dalyvavo UAB "Elneta" direktorius R. Pašys.
Nuspręsta:
2004.09.17 d. interneto svetainėje kavkazcenter.com publikuota medžiaga "Photo report about session of Mujahideen", "Operations of Chechen Mujahideen", "Military council Majlis al-Shura", "Amir Khattab", "Abdallax Šamil: "Operacija Nord-Vest v Beslane...", "V pamiat o 11 sentiabria 2001" nekursto nacionalinės ir religinės nesantaikos ir negali būti priskirtina prie draudžiamos informacijos.
 
2. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
2.1. Klaipėdos VPK prašymas įvertinti 1 vaizdajuostės ir 2 DVD turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostę, ant kurios užrašyta "1. Beguščij po lezvii britvy 2. Eto Amerika 3. Ozzy Osbourne'86, Seksas" pripažinti pornografine.
2. Kompaktinėje plokštelėje "Cursor High Speed CD-RW4X-10X, be įdėklo ir be pavadinimo:
2.1. Dokumentas "sdvictoria" yra pornografinio turinio.
2.2. Iš interneto nukopijuota medžiaga dokumente "My videos":
2.2.1. "Free blow job videos-supermodel s sucking"...: _04, _05, _06, _07, _08, _09, _10, _11, _12, _13, _14, 08100_00, clip1, clip2, hdr2, hdr3, whores1, worldsex" yra pornografinio turinio.
3. Kompaktinėje plokštelėje "Cursor High Speed CD-RW4X-10X, įdėkle, ant kurio užrašyta Photoshop 7 ir 19:
3.1. Dokumentai 4-1, 4, 5, 6, 7, 9 yra pornografinio turinio.
3.2. Medžiaga dokumente "My pictures":
3.2.1. Algima bisexy: Algima_10, 11, 12, Imgp0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0200, 0202, 0208, 0210, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0226, 0227, 0228, 0229, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0254, 0256, 0257, 0259, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0282, 0283, 0284, 0349, 0351, 0352, 0353, 0354 yra pornografinio turinio.
3.2.2. Erotika: 72CG6136RT8001, brunetė1, 2, dviratis, g10, 12, 13, 14, 15, g3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, h15, 16, Maskvos prostitutė, z015; Erotika-fotomodeliai_teens: I13, Paaugle7; Erotika-fotosesija_19m: foto4, 5, 6, 7, fotp-8; Erotika-fotosesija_25m: 25m1, 2, 3, fotosesija25m; Erotika-fotosesija_sekretore: sekretore_4, 5, 6, 7, sekretore_9 yra pornografinio turinio.
3.2.3 Medžiaga dokumente "Privačios nuotraukos": 75174_3_10_8_222_42 yra pornografinio turinio.
4. Ne Komisijos kompetencijoje spręsti, ar pornografinėje medžiagoje yra pavaizduotas vaikas.                 
2.2. Lietuvos KP biuro NTVB prašymas įvertinti 99 DVD turinį
Nuspręsta:
1. Kompaktinę plokštelę, kurios pavadinimas "Emanuel" pripažinti erotine.
2. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Bystryje tolčki", "Desert camp sex exchange" (2 vnt.), "Tatiana" (3 vnt.), "Gina Wild Das Beste1" (5 vnt.), "Školnica" (10 vnt.), "Die Lust Katzen" (6 vnt.), "Spec otriad" (5 vnt.), "Erotičeskije prikliučenija trioh mušketiorov" (4 vnt.), "Bal u satany", "Častnaja večerinka" (4 vnt.), "Fontany liubvi" (5 vnt.), "The private life of Rita Faltoyano", "The best Russians of private", "Soska1" (6 vnt.), "The best latex sex" (10 vnt.), "United colors of private" (10 vnt., iš jų 4 neatsidarė), "Sovraščenije1" (5 vnt.), "P.T.U.šniki v kamere pytok", "Fantazii izvraščenca" (6 vnt.), "The Bride more black" (2 vnt.), "Sovraščenije 2" (4 vnt.), "Zazel", "Seksualnyj Peterburg", "Goriačije devčki goriačije motory" "Belyje noči Sankt-Peterburga 3 i 4 noči", "Luka Mudiščev" (2 vnt., 1 iš jų neatsidarė) pripažinti pornografinėmis.
 
3. Svarstyta: Kiti klausimai
Rinkimai į Seimą G. Songailai, dėl kurių jis buvo sustabdęs savo, kaip komisijos pirmininko, veiklą, buvo nesėkmingi, todėl Komisijos nariai vienbalsiai nusprendė pavesti Gintarui Songailai toliau eiti Komisijos pirmininko pareigas.
Nuspręsta:
Nuo š. m. spalio 18 d. Komisijai vadovauja G. Songaila.
 
2004-11-08      Nr. 16
 
1. Svarstyta: RTK prašymas dėl LNK kanalu transliuotų vaidybinių filmų „Tinto Braso aistros“.Iš Lietuvos radijo ir televizijos komisijos gautas prašymas įvertinti, ar 2004-08-14 ir 2004-08-21 d.d. LNK kanalu transliuoti filmai „Tinto Braso aistros“ gali būti priskirti pornografinių kūrinių kategorijai.
Nuspręsta:
2004-08-14 ir 2004-08-21 d.d. LNK kanalu transliuoti filmai „Tinto Braso aistros“ yra erotinio pobūdžio.
 
2. Svarstyta: ACME prašymas įvertinti Tinto Braso filmą „O, moterys!“.
Nuspręsta:
Tinto Brass filmą „O, moterys!“ („Fallo!”) priskirti pornografinių kūrinių kategorijai.
 
3. Svarstyta: Etikos kodekso papildymų ir pakeitimų svarstymas
Buvo svarstomas Etikos inspektoriaus pateiktas kodekso variantas ir komisijos narių pastabos.
Nuspręsta:
Pritarti pateiktam Etikos kodekso projektui, paskelbti jį spaudoje ir pakviesti visuomenę, ir ypač žiniasklaidos atstovus, diskutuoti ir pareikšti savo pastabas.
 
4. Svarstyta: Vilniaus m. VPK Panerių policijos nuovados prašymas įvertinti 6 vaizdajuosčių turinį.
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai 1)„Matador -6: Liudi Na Rabote“, „Tichij škval/ Sandra Russo v filme Privat“, 2) „Bisex&Trans Bizare”, 3) “Životnyje-2“, 4) „Arabskije istorii 2001 XXX Liubiteli ultra-8“, 5)„Erotika tik suaugusiems 2001 m.“, pripažinti pornografinėmis.
2. Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle GoldStar pripažinti pornografine.
 
2004-11-22      Nr. 17
 
1. Svarstyta: Vilniaus Šv. Kristoforo vid. mokyklos kreipimasis dėl TV3 laidos „Be tabu“. Mokyklos vadovybė skundžiasi dėl š. m. spalio 7 ir 15 d.d. mokykloje apsilankiusių laidos „Be tabu“ žurnalistės R. Barauskaitės ir operatoriaus nemandagaus elgesio. Jie tai vadina išpuoliu švietimo įstaigoje, jų manymu, mokiniai buvo įtraukti į abejotinos vertės suaugusiųjų veiklą.
Nuspręsta:
Įspėti laidos „Be tabu“ rengėjus, kad informacija turi būti renkama nepažeidžiant įstatymų ir etikos normų, ir ypač atsakingai turi būti elgiamasi su vaikais ir švietimo įstaigų teritorijoje. Apie Komisijos sprendimą informuoti TV3 vadovus.
 
2. Svarstyta: L. Balčiūno prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Panevėžio balsas“. L. Balčiūnas prašo nustatyti, ar aplinkybės, kurias jis išdėstė prašyme laikraščiui paneigti tiesos neatitinkančią informaciją, neprieštarauja Etikos kodekso normoms. Jo manymu, 2004.11.15 d. V. Žigienės straipsnyje „Roko opera – drąsaus jaunimo iššūkis“ paskleistos tikrovės neatitinkančios žinios, kaltinančios jį plagijavimu.
Nuspręsta:
Laikraštis „Panevėžio balsas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: Etikos kodekso papildymų ir pakeitimų svarstymas
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos teisininkas D. Velkas informavo, kad kodekso projektas išplatintas ir dabar belieka laukti atsiliepimų. Buvo nuspręsta, kad L. Tapinas ir   G. Songaila dalyvaus kodekso redakcinės grupės darbe kartu su Žurnalistų etikos inspektoriumi      R. Gudaičiu.
 
4. Svarstyta: Šiaulių miesto VPK ENTS prašymas įvertinti  7 DVD ir 1 vaizdajuostės turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle ACME MQ E180 pripažinti pornografine.
2. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai „Private XXX“, „Private Reporter“, „Black Label Desert camp sex exchange“, „Shaved pussies“, „Latex sex“, „Eve Insane Obsession“, „Private zodiac“, pripažinti pornografinėmis.
 
2004-12-06      Nr. 18
 
1. Svarstyta: LRTA prašymas dėl A. Matonio darbo RTK. Lietuvos radijo ir TV asociacija prašo nustatyti, ar A. Matonis nepažeidžia žurnalisto etikos atstovaudamas Prezidentūrą Radijo ir TV komisijoje ir tuo pačiu vesdamas laidą Baltijos televizijoje. Posėdyje dalyvavo A. Matonis.
Nuspręsta:
Komisija mano, kad p. A. Matonis nėra pažeidęs Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: Saugumo departamento prašymas dėl J. Kostin kreipimosi. Saugumo departamentas prašo nustatyti, ar interneto tinklapiuose www.piliečiai.lt ir www.slaptai.lt išspausdinti straipsniai „Atsargiai – Jevgenij Kostin“, „Suklastoti dokumentai, bestuburiškumas ir ministro postas“, „Atsargiai – Jevgenijus Kostinas“ neskatina tautinės nesantaikos.
Nuspręsta:
Straipsniai „Atsargiai – Jevgenij Kostin“, „Suklastoti dokumentai, bestuburiškumas ir ministro postas“, „Atsargiai – Jevgenijus Kostinas“, išspausdinti interneto tinklapiuose www.piliečiai.lt, ir www.slaptai.lt , neskatina tautinės nesantaikos.
 
3. Svarstyta: Laikraščio „Anykšta“ prašymas dėl straipsnių laikraštyje „Šilelis“. Laikraščio „Anykšta“ redaktorė G. Šmigelskienė prašo nustatyti, ar laikraščio „Šilelis“ publikacijos „Jau paaiškėjo, kas yra kas“ (2004.07.22), „Apie tai, ko nepublikuoja „Anykšta“ (2004.07.11), „Šunys loja, karavanas eina...“ (2004.03.10), „Kai kam pamąstymui“ (2004.03.04), „“Anykšta“, „Šilelis“, „Blyksnis“, „Gairės“ (2003.07.24), nepažeidžia Etikos kodekso 4, 21, 53 ir 55 str.
Nuspręsta:
Laikraščio „Šilelis“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 55 str.
 
4. Svarstyta: Kauno apygardos prokuratūros prašymas dėl straipsnio dienraštyje „Lietuvos rytas“. Kauno apygardos prokuratūra skundžiasi dėl straipsnio „Kauno mafijos voratinklis traiškė ir svetimus ir savus“, išspausdinto 2004.10.23 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“. Jie įžvelgia tendencingą nusistatymą prieš Kauno teisėsaugą, jos darbo sumenkinimą bei tiesos neatitinkančių duomenų skleidimą.
Nuspręsta:
Dienraštis „Lietuvos rytas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27 str.
 
5. Svarstyta: RTK prašymas įvertinti TV „5 kanalas“ rodytą filmą „Gundymas“
Nuspręsta:
Vaidybinį filmą „Gundymas“ priskirti erotinių kūrinių kategorijai.
 
6. Svarstyta: Lietuvos KP NTVV prašymas įvertinti 1 DVD turinį
Nuspręsta:
Kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas „Too Many Women For a Man“ turinį priskirti pornografinių kūrinių kategorijai.