logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimai - 2006

2006-01-16 Nr. 1
 
 1. Svarstyta: Gintaro Tomkaus skundas dėl publikacijos laikraštyje „Klaipėda“. G. Tomkus skundžiasi dėl 2005 m. lapkričio 26 d. laikraštyje Klaipėda“ išspausdinto straipsnio „Palankumas – ne tik už ordiną“. Jo manymu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminantį garbę ir orumą.
Nuspręsta:
G. Tomkaus skundo svarstymą atidėti kitam posėdžiui. Į jį pakviesti   G. Tomkų ir laikraščio „Klaipėda“ vyriausiąjį redaktorių.
 
2. Svarstyta: Laikraščio „Biržiečių žodis“ prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Šiaurės rytai“. Laikraščio „Biržiečių žodis“ vyriausioji redaktorė Janina Bagdonienė mano, kad laikraštyje „Šiaurės rytai“ nuolatos yra pajuokiami laikraščio „Biržiečių žodis“ žurnalistai, tyčiojamasi iš jų pašnekovų ir žmonių, kurie rašo į laikraštį. Pridėtos straipsnių kopijos: „Pasilpo“ (rubrika „Ėmė ir pasakė“, „Šiaurės rytai“, 2005-09-27), Rihardo Mikšio rašinio citata ir komentaras (rubrika „Angelės klausk drąsiai“, „Šiaurės rytai“, 2005-07-09), publikacija apie S. Rožėnienę (rubrika „Ėmė ir pasakė“, „Šiaurės rytai“, 2005-02-26).
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti kitam posėdžiui. Į jį pakviesti laikraščių „Biržiečių žodis“ ir „Šiaurės rytai“ vyriausiuosius redaktorius.
 
3. Svarstyta: Gečių žemės ūkio bendrovės prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Ūkio žinios“. Gečių žemės ūkio bendrovės pirmininkas Vytautas Čiukšys mano, kad 2005-11-17 d. laikraštyje „Ūkio žinios“ išspausdinto straipsnio „Gečių bendrovei ant kaklo neriama kilpa“ autorius Mindaugas Vaižmužis pažeidė Visuomenės informavimo įstatymą ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą, nes paskleidė melagingą informaciją, įžeidė žmogaus garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Laikraštis „Ūkio žinios“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 5, 6, 7 straipsnius ir 22 straipsnio 2 dalį.
 
4. Svarstyta: Juozo Vercinkevičiaus leidyklos „Voruta“ skundas dėl nesąžiningos konkurencijos. Juozo Vercinkevičiaus leidyklos „Voruta“ direktorius ir vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius kreipėsi dėl nesąžiningos laikraščio „Galvė“ konkurencijos dalyvaujant Trakų r. savivaldybės surengtame Viešojo pirkimo konkurse.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininkę paruošti atsakymą p. J. Vercinkevičiui, kad Komisija neturi pagrindo svarstyti šio klausimo dėl Etikos kodekso pažeidimų, nes laikraščio „Galvė“ redakcija konkurse galėjo pasiūlyti tokią kainą, kokią norėjo. Jeigu Trakų rajono savivaldybė pažeidė konkurso organizavimo reikalavimus, patarti kreiptis į teisėsaugos institucijas.
 
5. Svarstyta: LRTK prašymas įvertinti programas „Adult channel“ ir „TV1000“. Lietuvos radijo ir televizijos komisija prašo įvertinti 2005 m. gruodžio 12 d. 23.00-01.00 val. transliuotos „TV1000“ programos ir 2005 m. gruodžio    16 d. 01-05 val. transliuotos „Adult channel“ programos vaizdo įrašus.
Nuspręsta:
1. 2005-12-12 d. 23.00-01.00 val. transliuotoje programoje „TV1000“ buvo pornografinio pobūdžio medžiagos.
2. 2005-12-16 d. 01.00-05.00 val. transliuotoje programoje „Adult channel“ buvo pornografinio pobūdžio medžiagos.
 
6. Svarstyta: Iš policijos gautos vaizdo medžiagos svarstymas
6.1. 2-ojo PK Naujamiesčio policijos nuovados prašymas dėl grupės „Išjunk viesą“ pasirodymo
Nuspręsta:
Grupės „Išjunk šviesą“ pasirodymas Lietuvos nacionalinės televizijos programoje „Lietuvos dainų dešimtukas“ buvo erotinio pobūdžio.
6.2. 3-iojo PK prašymas dėl medžiagos platinimo internetiniame puslapyje www.makstis.ten.lt.
Nuspręsta:
Informacija puslapiuose: 1 iš 7, 2 iš 7, 3 iš 7, 4 iš 7, 5 iš 7, 6 iš 7, yra pornografinio pobūdžio.
6.3. Panerių policijos nuovados prašymas (28 kompakt. pl.)
Nuspręsta:
1. Kompaktinėse plokštelėse „Sex Crimes“ (5 vnt.), „Babnik 7“ (7 vnt.), „Big&Beautiful” (5 vnt.), “Džina Tatuirovčica” (5 vnt.), “Robin Gud: legenda seksa” (6 vnt.) įrašyti kūriniai yra erotinio pobūdžio.
2. Kitais klausimais patarti kreiptis į Lietuvos gretutinių teisių asociaciją (AGATA).
6.4. Panerių policijos nuovados prašymas (17 kompakt. pl.)
Nuspręsta:
1. Įrašai kompaktinėse plokštelėse „Britanskije zviozdy striptiza“, „Sbornik erotičeskih igrušek“ yra erotinio pobūdžio.
2. Įrašai kompaktinėse plokštelėse „Škola-Max“, „Total Hits and Piss“ (Įdėkle „Muzykalnyje Novosti Rok“), „Sport-Final“, „Bukkake Under Blue Sky“, „Večnaja tema“, „Vaginal Erotic Collection“ yra pornografinio pobūdžio.    
3. Kompaktinėje plokštelėje „Maxell“ be pavadinimo tik audio įrašai. Jie nėra pornografinio pobūdžio.
4. Kompaktinių plokštelių „Personal“, „Briana 2“, „Nud-6“ (įdėkle „Zolotoj gramofon 2004“), „Total Shit-Piss Mix-XXX-Com“, „Sex Travel“, „DVD Mix Kom. Tur. XXX“, kompaktinės plokštelės be pavadinimo (įdėkle „Populiarnaja Radiodvadcatka 20.2“) nepavyko peržiūrėti dėl techninių kliūčių, t. y. Komisija neturėjo tam reikalingos programos.
5. Kompaktinės plokštelės „West Dreams“ nepavyko peržiūrėti, nes ji pažeista.
6. Kitais klausimais patarti kreiptis į Lietuvos gretutinių teisių asociaciją (AGATA).
 
7. Svarstyta: Etikos inspektoriaus ataskaita     
Baigiasi Etikos inspektoriaus R. Gudaičio kadencija, todėl jis pateikė Komisijai savo penkerių metų darbo apžvalgą. Komisija R. Gudaičio darbui priekaištų neturėjo, todėl yra pasiruošusi siūlyti jo kandidatūrą ir kitai penkerių metų kadencijai. Taip pat buvo nuspręsta kreiptis į Komisijos narius delegavusias organizacijas suteikant jiems galimybę pasiūlyti ir kitas kandidatūras.
 
2006-01-23 Nr. 2
 
1. Svarstyta: Pakartotinis Gintaro Tomkaus skundo dėl publikacijos laikraštyje „Klaipėda“ svarstymas. G. Tomkus skundėsi dėl 2005-11-26 d. laikraštyje Klaipėda“ išspausdinto straipsnio „Palankumas – ne tik už ordiną“. Jo manymu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminantį garbę ir orumą. Skundo svarstymas buvo atidėtas ir į posėdį nuspręsta pakviesti jį ir laikraščio „Klaipėda“ redakcijos atstovus. Tačiau į posėdį niekas neatvyko: p. G. Tomkus telefonu paaiškino, kad negalės dalyvauti, o laikraščio „Klaipėda“ redakcija atsiuntė paaiškinamąjį raštą.
Nuspręsta:
Laikraščio „Klaipėda“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4, 38 ir 59 straipsnius.
 
2. Svarstyta: Pakartotinis laikraščio „Biržiečių žodis“ prašymo dėl publikacijų laikraštyje „Šiaurės rytai“ svarstymas. Laikraščio „Biržiečių žodis“ vyriausioji redaktorė Janina Bagdonienė skundėsi, kad laikraštyje „Šiaurės rytai“ nuolatos pajuokiami laikraščio „Biržiečių žodis“ žurnalistai, tyčiojamasi iš jų pašnekovų ir žmonių, kurie rašo į laikraštį. Pridėtos straipsnių kopijos: „Pasilpo“ (rubrika „Ėmė ir pasakė“, „Šiaurės rytai“, 2005-09-27), Rihardo Mikšio rašinio citata ir komentaras (rubrika „Angelės klausk drąsiai“, „Šiaurės rytai“, 2005-07-09), publikacija apie S. Rožėnienę (rubrika „Ėmė ir pasakė“, „Šiaurės rytai“, 2005-02-26). Posėdyje dalyvavo laikraščio „Šiaurės rytai“ redaktorė R. Penelienė.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininkę paruošti atsakymą laikraščiui „Biržiečių žodis“, paaiškinant, kad Komisija rekomendavo laikraščio „Šiaurės rytai“ redaktorei ateityje keisti laikraščio poziciją savo kolegų atžvilgiu ir griežčiau laikytis Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso reikalavimų.
                       
3. Svarstyta: Tadeuš Rodz skundas dėl publikacijų laikraščiuose „Lietuvos žinios“ ir „Ekspres Nedelia“. T. Rodz skundžiasi dėl publikacijos „Lavonų biznio įtarimų dėmė“, kuri buvo išspausdinta 2005-11-12 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir publikacijos „Nesveika „greitoji pagalba“, kuri buvo išspausdinta 2005-12-01 d. savaitraštyje „Ekspres Nedelia“ (rusų k.). Jo manymu, straipsnių autorės grubiai pažeidė Etikos kodekso nuostatas, kurios įpareigoja pateikti objektyvią ir patikrintą informaciją, išklausyti kitą pusę.
Nuspręsta:
1. Dienraščio „Lietuvos žinios“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.
2. Savaitraščio „Ekspres Nedelia“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
Buvo aptarta Etikos inspektoriaus kandidatūros rinkimo procedūra. Nuspręsta, kad kandidatai turėtų iš anksto pateikti Komisijai savo CV ir numatomų veiksmų programą, o po to prisistatyti Komisijai posėdyje. Susipažinus su kandidatais, inspektorius būtų renkamas slaptu balsavimu. Preliminari rinkimų data - vasario 6-oji.
 
2006-02-06 Nr. 3
 
1. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus rinkimai
Į Etikos inspektoriaus pareigas buvo pasiūlyti: R. Gudaitis, R. Sakadolskis ir  E. Žiobienė. R. Sakadolskiui ir E. Žiobienei atsisakius dalyvauti konkurse, liko tik  R. Gudaičio kandidatūra. Tačiau prieš posėdį gautas LRTA laiškas, kuriame kandidatu į Etikos inspektoriaus pareigas siūloma J.S. Laučiūtė. Komisijos nariai turėjo apsispręsti, ar atidėti rinkimus ir priimti LRTA pasiūlymą, kuris pateiktas jau po nustatyto termino (iki sausio 27 d.), ar balsuoti dėl R. Gudaičio kandidatūros.
Nuspręsta:
Pratęsti kandidatūrų teikimo terminą iki š. m. vasario 24 d., rinkimus atidėti iki š. m. kovo 06 d.
 
2. Svarstyta: LR Vyriausybės prašymas išnagrinėti sambūrio „Patirtis“ kreipimąsi. Laiške Lietuvos vadovams sambūrio „Patirtis“ atstovai išreiškė susirūpinimą dėl didžiulės emigracijos ir prašo imtis visų įmanomų priemonių, kurios skatintų būti savo šalies patriotais.
Susipažinusi su pateikta medžiaga Komisija nusprendė, jog tai ne jos kompetencijos klausimas.
 
3. Svarstyta: J. Radzišauskaitės prašymas dėl nuotraukos išspausdinimo dienraštyje „Lietuvos rytas“. J. Radzišauskaitė skundžiasi dėl 2005-10-22 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ prie straipsnio „Vietoj manekenės karjeros – prostitutės lova“ išspausdintos jos nuotraukos ir teksto, jog tai – du kartus teista šiaulietė Toma G. Nuotraukos išspausdinimas jai ir jos šeimai buvęs didelis sukrėtimas, nes ji nieko bendro neturinti nei su minima Toma G., nei su straipsnyje aprašytais faktais.
            Komisijos nariai negalėjo svarstyti šio klausimo, nes iš pateiktos medžiagos neįmanoma nustatyti faktų teisingumo. Be to, S. Židonis informavo, kad dienraštis „Lietuvos rytas“ 2006-02-04 d. išspausdino paneigimą.
 
4. Svarstyta: Advokato J. Gaudučio prašymas dėl laikraščių pastraipų įvertinimo. Advokatas J. Gaudutis prašo įvertinti pateiktas laikraščių „Pamarys“ (2005 m. vasario 25 ir 2005 m. balandžio 12 d.) ir „Šilo karčema“ (2005 m. balandžio 14-15 d.d.) pastraipas.
Nuspręsta:
Komisija negali vertinti laikraščių pastraipų teksto, nes jie nėra žurnalistinės etikos objektas.
 
5. Svarstyta: A. K. Bernotavičiaus pareiškimas dėl žinutės laikraštyje „Vakarų ekspresas“. A.K. Bernotavičius prašo įvertinti 2005-11-14 d. laikraštyje „Vakarų ekspresas“ skiltyje „Trumpai“ išspausdintą pranešimą apie rastą jo sūnaus lavoną. Jis piktinasi, kad buvo nurodytas ne tik mirusiojo vardas ir pavardė, bet ir adresas. Taip pat, jo manymu, paskubėta įvardinti ir mirties priežastį, nes ji iki šiol nenustatyta.
Nuspręsta:
Laikraščio „Vakarų ekspresas“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 36 str.
 
6. Svarstyta: E. S. prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Verslo žinios“. E. S. prašo įvertinti 2006-01-23 d. laikraštyje „Verslo žinios“ išspausdintą straipsnį „Neatrastas perlas“. Jo manymu, straipsnyje yra kitataučius žeminanti replika.
Nuspręsta:
Laikraščio „Verslo žinios“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
7.1. Elektroniniu paštu buvo gautas anoniminis skundas dėl necenzūrinių žodžių naudojimo dainų tekstuose renginyje „Radiocentro apdovanojimai 2006 m“.
Komisija nusprendė skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
7.2. Komisijos nariai diskutavo ir dėl karščiausio pastarųjų dienų įvykio – musulmoniškojo pasaulio reakcijos į kai kuriuose Europos laikraščiuose išspausdintų pranašo Mahometo karikatūrų. Buvo svarstoma, ar Komisija turėtų pareikšti savo nuomonę, ar reikėtų duoti kokias nors rekomendacijas mūsų šalies laikraščiams ir t.t.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininkę paruošti Kreipimąsi į žiniasklaidos priemones primenant joms apie atsakomybę už religinės nesantaikos kurstymą.
  
2006-02-20 Nr. 4
 
1. Svarstyta: TV3 laidos „TV Pagalba“ svarstymas. Elektroniniu paštu gautas laiškas iš TV žiūrovės Aušros, kuri prašo atkreipti dėmesį į 2006 m. sausio 11 d. rodytą TV3 laidą „TV pagalba“. Pasak jos, tokio žiūrovų negerbimo ir chamizmo jai dar neteko regėti TV ekrane: laidos vedėja Neringa ne tik viešai įžeidinėja savo laidos herojų žodžiu, tačiau jį stumdo ir jam grasina.
Nuspręsta:
1. TV3 laidoje „TV pagalba“ reportaže, kuriame laidos vedėja Neringa sprendžia šeimyninį konfliktą laidos herojės Vilmos šeimoje, buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 23, 37, 46 ir 57 straipsniai. Šį reportažą pripažinti smurtiniu.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti Radijo ir TV komisiją, jai perduoti laidos vaizdo įrašą.
3. Kreiptis į Žurnalistų etikos inspektorių dėl minėto reportažo neigiamo poveikio nepilnamečiams.
 
2. Svarstyta: Laikraščio „Atspindžiai“ redaktorės prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Kaišiadorių aidai“. Laikraščio „Atspindžiai“ redaktorė prašo atkreipti dėmesį į 2005-10-24 d. laikraštyje „Kaišiadorių aidai“ išspausdintą straipsnį „Juokingai keisti nusikalbėjimai“, kuriame aptarinėjamas kito laikraščio - „Atspindžių“ - rašinys „Grynai vyriški žaidimai“. Jos manymu, neetiška konkuruojančiam laikraščiui viešai aptarinėti kito laikraščio publikacijas. Posėdyje dalyvavo laikraščio „Kaišiadorių aidai“ redaktorius J. Laurinavičius ir redakcijos kolektyvas.
Nuspręsta:
Paruošti laišką laikraščių „Kaišiadorių aidai“ ir „Atspindžiai“ redakcijoms, kuriame jiems būtų priminta apie žurnalisto ir leidėjo profesinę etiką.
 
3. Svarstyta: VSD prašymas dėl pranašo Mahometo karikatūrų, išspausdintų dienraštyje „Respublika“. Saugumo departamento Devintoji valdyba prašo nustatyti, ar  2006-02-06 ir 2006-02-08 dienraštyje „Respublika“ perspausdintų pranašo Mahometo karikatūrų viešas demonstravimas propaguoja religinę nesantaiką, ar demonstruojant karikatūras tyčiojamasi, niekinama žmonių grupė dėl tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų?
Nuspręsta:
1. Pranašo Mahometo karikatūrų viešas demonstravimas dienraštyje „Respublika“ nepropaguoja religinės nesantaikos.
2. Komisija nepripažino, kad dienraštis „Respublika“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 54 str.
           
4. Svarstyta: H. Daktaro skundas dėl publikacijų dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir  žurnale „Ekstra“. H. Daktaras skundžiasi dėl publikacijos „Mafijos vadeivos našlei – tremtinės dalia“, kuri buvo išspausdinta 2006-01-07 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir „Daktarų imperijos griūtis“, kuri buvo išspausdinta 2005-12-19 d. žurnale „Ekstra“. Jo manymu, pateikta informacija neatitinka tikrovės, žemina jo garbę ir orumą.
Nuspręsta:
1. Dienraštis „Lietuvos rytas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
2. Publikacijos, kuri buvo išspausdinta žurnale „Ekstra“ nesvarstyti, nes vyksta teisminis procesas.
 
5. Svarstyta: UAB „Laiva“ prašymas įvertinti kortų kaladę.
Nuspręsta:
Kortų kaladė „Erotica“ (Adult Playing Cards by Eric Wilkins) yra erotinio pobūdžio.
           
2006-03-06 Nr. 5
 
1. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus rinkimai. Į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas kandidatavo buvęs inspektorius R. Gudaitis ir LRTA pasiūlyta J.S. Laučiūtė.
Nuspręsta:
Į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas Seimui tvirtinti siūlyti R. Gudaičio kandidatūrą.
 
2. Svarstyta: UAB „Tez Tour“ prašymas dėl publikacijų žurnaluose „Žmonės“ ir  „Klubas“. UAB „Tez Tour“ direktorius M. Laivys prašo įvertini 2006-01-19 d. žurnale „Klubas“ išspausdintą straipsnį „Kristupas Krivickas: arabai galėjo mus patubdyti už grotų“ ir 2006-01-19 d. žurnale „Žmonės“ išspausdintą straipsnį „Kristupas Krivickas: atostogas išgelbėjo „Žmonės“. Direktoriaus manymu, pateikta informacija neatitinka tikrovės, nepateikta kita nuomonė, yra žeminama kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ dalykinė reputacija ir geras vardas.
Nuspręsta:
1. Žurnalas „Klubas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str. ir 22 str. 2 d.
2. Skundo dėl straipsnio žurnale „Žmonės“ svarstymą atidėti kitam posėdžiui, pakviesti žurnalo atstovus.
 
3. Svarstyta: Iš policijos gautos vaizdo medžiagos svarstymas
3.1. Šiaulių VPK prašymas įvertinti 17 DVD
Nuspręsta:
1. Įrašai kompaktinėse plokštelėse „Hot Showers Get Wet No.15“ (2 vnt.), „Christoph‘s Beautiful Girls 17“ (2 vnt.), „Angel Plush“, „Anja Juliette Laval“, „Axel Braun‘s Ass“ (2 vnt.), „Ass factor“ (2 vnt.), „“Anal P.O.V. 4“ (2 vnt.), „Assed Out 3“, „Chicks&Salsa“ yra pornografinio pobūdžio.
2. Įrašas kompaktinėje plokštelėje „Russian Porno Sex“ įdėkle, kurio pavadinimas „Sex Russian Style“, yra pornografinio pobūdžio.
3. Įrašas kompaktinėje plokštelėje be pavadinimo įdėkle, kurio pavadinimas „Sex Russian Style“, yra pornografinio pobūdžio.
4. Įrašas kompaktinėje plokštelėje be pavadinimo įdėkle, kurio pavadinimas „Hustler XXX“, yra pornografinio pobūdžio.
3.2. LMIA prašymas įvertinti 10 vaizdajuosčių
Nuspręsta:
1. Įrašai vaizdajuostėse, kurių pavadinimai „Moscou Amateur 4 Obseeeive Desire“, „Hustler XXX N22 (2004) Anal Toppers (mix)“, „Neištikimybė Juodi nėriniai ir baltas melas“, „United Colors of Private Perversions of the Damned“, „Studentės I/II“, „Paskutinės mergaitės Internato mergaitės“ (2 vnt.), yra pornografinio pobūdžio.
2. Įrašas vaizdajuostėje be pavadinimo, tik užrašytas žodis „porno“, yra pornografinio pobūdžio.
3. Įrašas vaizdajuostėje be pavadinimo, tik matosi užrašas pieštuku “180”, yra pornografinio pobūdžio.
4. Įrašas vaizdajuostėje be pavadinimo, tik matosi užrašas pieštuku “80” GR. Mult”, yra erotinio pobūdžio.
3.3. Vilniaus m. VPK 5-ojo PK prašymas įvertinti 1 kompiuterio sisteminio bloko informaciją, 76 komp. pl.
Nuspręsta:
I. Kompaktinės plokštelės (įdėklai ir plokštelės be pavadinimų, tik užkišti rašteliai su užrašais):   
Dėžutė Nr. 01:
1. Kompaktines plokšteles „Night Nurses“, „Deep Inside Jenna Jameson“, „Die Edelhuren“, „Das Madchen-Internet“, „Groupsessions“, „Antonio Adamo‘s Call Girl“, „Rocco&Russen“, „Ero Video“, „Grupovuški v derevuške“ su jose įrašyta medžiaga pripažinti pornografinėmis.
Dėžutė Nr. 02:
1. Kompaktines plokšteles „.XXX“, „Das beste aus Teeny Exzesse 5“, „Barely 23“, „Illusions“, „XXX 700-636“, „Au-Pair Teenies“, „ Animacija suaugusiems“, „XXX Pictures 1“, „X3 vids 1“, „Teen Sex Party“ su jose įrašyta medžiaga pripažinti pornografinėmis.
Dėžutė Nr. 03:
1. Kompaktines plokšteles „XXX Pics Collection (Hi Res)“, „Penthouse – On Campus“, „XXX video“, „Penthouse sex opera“, „XXX 700-610“, „The Gengbana Girl“, „Girls Home Alone“, „Dirty Blondes“, „Latin Fever 9“, „XXX 700-661“, „Seventeen-Lusty Teens 3“, „2Funky4U“ su jose įrašyta medžiaga pripažinti pornografinėmis.
Dėžutė Nr. 04:
1. „Kompaktines plokšteles „Blow Me Sandwich 2“, „Starting Over“, „XXX Stardust 1“, „Little White Chicks. Big Blach“, „Party House“, „Jenna Jameson Photo Play“, „Swallow My Pride 2“, „Kelly & Dalhia Terra Patrick Nicolad“, „Captured Beauty“, „Extreme Teen“ su jose įrašyta medžiaga pripažinti pornografinėmis“. Už – vienbalsiai.
Dėžutė Nr. 05:
1. Kompaktines plokšteles „Erotinės merginų foto“, „Deep Inside Taway Roberts“, „Barely legals“, „Bal u Satanay“, „XXX Blonde danish teen, Blonde rides white ...“, „Naughty College School Girls“, „XXX Swallow My Pride 2 extras, Euro vide, Blacks sex...“, „La Marionnette“, „Ancient Secrets Of Kama Sutra“, „A Nasty PI Present“, „Porno, Hand jobs“, „The Matador 5“, „Teen Tryouts Audition“, „Celeste Marie“ su jose įrašyta medžiaga pripažinti pornografinėmis.
Dėžutė Nr. 06:
1. Kompaktines plokšteles „Matrik 1“, „Teens Gone Bad 3“, „Pyramide“, „Lustgarden“, „Briana Loves Jenna“, „XXX 700-628“, „Dangerous Tides“, „Rocco‘s Sexual Superstars“, „Jenna Jameson“, „Gina Wild“ su jose įrašyta medžiaga pripažinti pornografinėmis.  
II. Kompiuterio sisteminis blokas:
C:/ diskas:
1. C:/x/_Throat Stuffer Eva from Ukraine/:
1.1. Medžiaga dokumentuose Part 1 165592.mpeg, Part 2 165590.mpeg, Part 3 165593.mpeg, Part 4 165595.mpeg, Part 5 165597.mpeg yra pornografinio pobūdžio.
2. C:/x/Clips/:
2.1. Medžiaga dokumentuose MPG, MPG, MPG, MPG, MPG, MPG, MPG, MPG yra pornografinio pobūdžio.
3. C:/x/EFG European Studios-Sheme 6/:
3.1. Medžiaga dokumente „Clip1.mpg“ yra erotinio pobūdžio.
3.2. Medžiaga dokumente „Clip27.mpg“ yra pornografinio pobūdžio.
4. C:/x/ mergvakaris:
4.1.Medžiaga dokumentuose Sample02.MPG, Sample03.MPG, Sample04.MPG yra pornografinio pobūdžio.
4.2. Medžiagos dokumente Sample01.MPG nepavyko peržiūrėti (neaiškus vaizdas, sunku ką nors įžiūrėti)
D:/ diskas:
1. D:/WMV/blow video 01-05:
1.1. Medžiaga byloje 01 yra erotinio pobūdžio.
1.2. Medžiaga bylose 02, 03, 04, 05 yra pornografinio pobūdžio.
1.3. Kitų policijos rašte išvardintų bylų D:/ diske Komisija negalėjo peržiūrėti dėl techninių kliūčių (neturėjo reikiamos programos).
H:/ diskas:
1. Komisija negalėjo peržiūrėti policijos rašte įvardinto H:/, nes jo nebuvo, t.y. kompiuteryje jo nebuvo kaip kietojo disko.       
III. Komisija neturėjo galimybių nustatyti, ar pateiktoje medžiagoje yra vaizduojami vaikai, arba asmenys pateikiami kaip vaikai.
 
2006-03-20 Nr. 6
 
1. Svarstyta: UAB „Tez Tour“ prašymas dėl publikacijos žurnale „Žmonės“. UAB „Tez Tour“ direktorius M. Laivys prašo apsvarstyti 2006-01-19 d. žurnale „Žmonės“ išspausdintą straipsnį „Kristupas Krivickas: atostogas išgelbėjo „Žmonės“. Direktoriaus manymu, pateikta informacija neatitinka tikrovės, nepateikta kita nuomonė, yra žeminama kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ dalykinė reputacija ir geras vardas. Posėdyje dalyvavo žurnalo „Žmonės“ redaktorė D. Žemaitytė.       
Nuspręsta:
Įspėti žurnalo „Žmonės“ redakciją ir priminti, kad jie privalo suteikti galimybę UAB „Tez Tour“ išsakyti savo nuomonę.
 
2. Svarstyta: Advokato V. Bernatonio kreipimasis ir skundas dėl publikacijos žurnale “Veidas“. Advokatas V. Bernatonis kreipėsi savo klientų AS „Latvijas Balzams“ ir p. J. Šeflerio, kuris yra įmonių grupės „S.P.I. Group“ vadovas (į ją įeina ir „Latvijas Balzams“), vardu. Jų manymu, 2005 m. gruodžio mėn. 15 d. savaitraštyje „Veidas“ išspausdintame E. Grižibauskienės straipsnyje „Vodkos magnatas atėjo į Lietuvą“, buvo pateikta tendencinga ir šališka informacija apie įmonių grupę „S.P.I. Group“, jai priklausančią AS „Latvijas balzams“ ir imonių grupės vadovą J. Šeflerį. Informacija kenkia įmonės dalykinei reputacijai, yra žeminama J. Šeflerio garbė ir orumas, kenkia jo verslo interesams.
Nuspręsta:
Žurnalas „Veidas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 22 str. 2 d.
 
3. Svarstyta: Tolerantiško jaunimo asociacijos skundas dėl publikacijų laikraštyje „Vakaro žinios“. Tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininkė L. Šumskaitė kreipėsi dėl publikacijų laikraštyje „Vakaro žinios“, kuriose, pasak jos, buvo įžeidinėjami homoseksualios orientacijos žmonės, skatinama neapykanta jų atžvilgiu. Pridedamos laikraščio „Vakaro žinios“ publikacijos: „Šlykšti gėjų propaganda (2005-10-12), „Kokios dar laisvės trokšta homoseksualai?“ (2005-10-15), „Homoseksualizmas destabilizuoja visuomenę“, „5-ios didžiosios „Vakaro žinių“ nuodėmės“ (2005-12-01), „Bažnyčia atsižegnojo nuo vištgaidžių“, „Latvijoje nebus vištgaidžių šeimų“, „Viešai slapti „protokolai“ (2005-12-03).
Nuspręsta:
Informuoti Tolerantiško jaunimo asociaciją, kad laikraštis „Vakaro žinios“ buvo priskirtas profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai, tačiau pulikacijose, kurios buvo nagrinėjamos posėdyje, nebuvo pažeistos VIĮ ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
4. Svarstyta: Dienraščio „Klaipėda“ prašymas dėl publikacijų dienraštyje „Vakarų ekspresas“. Dienraščio „Klaipėda“ redakcija mano, kad dienraščio „Vakarų ekspresas“ publikacijose periodiškai įžeidinėjami jų redakcijos darbuotojai, skleidžiama tikrovės neatitinkanti informacija. Pateikti straipsniai „Ne tokie jau ir gražūs“ (2005-11-17), „Neleisime šmeižti!“ (2005-12-01), „Nevažiuos!” (2005-12-13), “Būk budrus, Valdemarai” (2006-01-07), “Nevark redaktoriau” (2006-01-16).
Nuspręsta:
Dienraštis “Vakarų ekspresas” pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 59 str.
 
5. Svarstyta: Ignalinos rajono Jaunimo reikalų tarybos ir kitų organizacijų prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Ignalina“. Ignalinos rajono Jaunimo reikalų taryba, Švietimo taryba, Ateitininkų sąjungos Prano Dovydaičio „Ežerų vaikų“ kuopa, Ignalinos Kolpingo šeima kreipėsi dėl publikacijų „Gandų (ir ne visai gandų) skrynelė (24 dalis)“, „Gandų (ir ne visai gandų) skrynelė (27 dalis)“, „Gandų (ir ne visai gandų) skrynelė (28 dalis)“, kurios buvo išspausdintos laikraštyje „Ignalina“. Pareiškėjų manymu, įvairūs necenzūriniai žodžiai ir posakiai, naudojami publikacijose, nesuderinami su Etikos kodekso reikalavimu žurnalistams straipsnius rašyti taisyklinga kalba ir laikytis kalbos kultūros normų.
Nuspręsta:
1. Laikraštis „Ignalina“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 23 str.
2. Klausimo svarstymą įtraukti į kito posėdžio darbotvarkę; į posėdį pakviesti laikraščio redaktorių.
 
6. Svarstyta: Dėl išankstinės programų ir filmų peržiūros. Komisija yra gavusi VIASAT prašymą iš anksto įvertinti programas, kurias jie ketina transliuoti per TV1000. Pateiktos 23 vaizdajuostės su įrašais ir planuoja tokį pat įrašų kiekį pateikti kiekvieną savaitę. Išankstinei peržiūrai 2 filmus yra pateikusi ir UAB „Prioro įrašų grupė“
Nuspręsta:
1. Tolimesniame darbe vadovautis nuostata, kad Komisija neužsiima išankstinėmis TV programų, laidų ir filmų peržiūromis, nes Komisija negali prisiimti redakcinės atsakomybės už jų turinį. Komisija gali įvertinti tik jau suformuotą produktą, kuris yra platinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2. Įpareigoti pirmininkę paruošti motyvuotą laišką VIASAT ir pridėti Komisijos Rekomendacijas dėl VIP skirstymo kriterijų.
3. Apie Komisijos sprendimą informuoti UAB „Prioro įrašų grupė“
 
2006-04-03 Nr. 7
 
1. Svarstyta: Ignalinos rajono jaunimo reikalų tarybos ir kitų organizacijų prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Ignalina“. Posėdyje dalyvavo laikraščio „Ignalina“ redaktorius R. Paukštas ir žurnalistė E. Krapauskienė.
            Komisijos nariai išklausė redaktoriaus ir žurnalistės paaiškinimus kodėl laikraštyje atsirado tokios „gandų skrynelės“. Jų manymu, taip jie prisideda prie tarmių atgaivinimo, neleidžia jų pamiršti, skaitytojams labai patinka. Komisijos nariai patikslino, kad kalbama ne apie tarmes, o apie tai, kad tekstuose naudojami keiksmažodžiai ir žargonizmai. O tai nieko bendro neturi su tarmėmis. Komisija rekomendavo redakcijai kritiškiau pasižiūrėti į skyrelio „Gandų skrynelė“ tekstus ir pakeisti stilių. Redakcijos atstovai sutiko su Komisijos pastabomis ir pažadėjo ateityje nedaryti panašių klaidų.
 
2. Svarstyta: UAB „Supla“ skundas dėl reportažo LTV laidoje „Žurnalisto tyrimas“. UAB „Supla“ direktorė Vida Prušinskienė mano, kad LTV laidos „Žurnalisto tyrimas“, kuri buvo parodyta 2006-02-28, reportažas apie įmonės „Supla“ veiklą buvo labai subjektyvus, pateiktas iškraipant faktus bei nutylint svarbias aplinkybes. Buvo pakenkta įmonės dalykinei reputacijai ir tuo padaryta žala.
Nuspręsta:
Laidoje „Žurnalisto tyrimas“ nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
3. Svarstyta: Etikos inspektoriaus persiųstas Vilniaus komiteto Čečėnijos nepriklausomybei remti pareiškimas dėl publikacijų laikraštyje „Ekstra žinios“. Vilniaus komiteto Čečėnijos nepriklausomybei remti pirmininkė A. Gelumbauskaitė, narė E. Švedienė ir Baltijos čečėnų bendrijos pirmininkė E. Saijeva prašo įvertinti laikraščio „Ekstra žinios“ publikacijas „Čečėnams draudžiama“ (2005-11-05) ir „Pabradėje nelegalai kovėsi dėl valdžios“ (2006-02-10). Jų manymu, laikraštyje yra skleidžiama nacionalinė neapykanta, o straipsnių autoriai turėjo vienintelį tikslą – sąmoningai niekinti čečėnų tautą ir tarnauti Rusijos kolonijinei politikai Čečėnijoje.
Nuspręsta:
Laikraštis „Ekstra žinios“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 54 str.
 
4. Svarstyta: Biržų rajono poliklinikos vyr. gydytojo prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Šiaurės rytai“. Biržų rajono savivaldybės poliklinikos vyr. gydytojas J. Jakubonis prašo įvertinti laikraščio „Šiaurės rytai“ publikacijas: „Ko nerodo poliklinikos kompiuteris“ (2005-11-24), „Pirmasis gydytojo radinys kaime – lėtai mirčiai pasmerktas vaikas“ (2006-01-07), „Išreklamuota greitoji dar nedirba“ (2006-01-12). Gydytojo teigimu, tai ne pirmieji straipsniai apie polikliniką, jie visada pikti ir tendencingi.
Nuspręsta:
Komisija nepripažino, kad laikraščio „Šiaurės rytai“ redakcija būtų pažeidusi Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas.
 
5. Svarstyta: G. Oliškevičiaus skundas dėl straipsnio laikraštyje „Šiaulių naujienos“. G. Oliškevičius skundžiasi dėl straipsnio „Direktoriaus ilgisi belangė“, kuris buvo išspausdintas 2006-02-25 d. laikraštyje „Šiaulių naujienos“. Jo manymu, paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, pažeminta jo garbė ir orumas, pakenkta reputacijai.
Nuspręsta:
Laikraščio „Šiaulių naujienos“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai.
6.1. VĮ „Kabelinės TV leidybos ir informacijos centras“ prašymas dėl programų „Adult Channel“
Viešoji įstaiga „Kabelinės televizijos leidybos ir informacijos centras“ pateikė 4 vaizdajuostes su programos „Adult Channel“ įrašais, kurie buvo transliuoti 2006 m. kovo 10-13 d. nuo 01.00 iki 05.00 val. Įstaigos direktorius J. Jurelionis prašo nustatyti įrašų pobūdį.
Nuspręsta:
Nevertinti pateiktų programos „Adult Channel“ įrašų, nes Komisija vertina tik tai, kas transliuojama Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 
2006-04-24 Nr. 8
 
1. Svarstyta: A. Zuoko skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos aidas“. A. Zuoką atstovaujantis advokatas Ž. Mišeikis prašo apsvarstyti dienraščio „Lietuvos aidas“ publikaciją „Tauta be Dievo – tauta be ateities“ (2006-01-19), kuriame, jo teigimu, pateikta tikrovės neatitinkanti, žeminanti A. Zuoko asmens garbę ir orumą informacija.
Nuspręsta:
Dienraštis „Lietuvos aidas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: A. Vinokuro prašymas dėl LTV laidos „Menora“. A. Vinokuras prašo įvertinti 2006-03-04 d. LTV laidą „Menora“. Jo manymu, laidoje buvo manipuliuojama filmuota medžiaga, pateikiami melagingi teiginiai, visa laida skirta diskredituoti jį kaip asmenį. Posėdyje dalyvavo p. A. Vinokuras ir laidos „Menora“ redaktorius V. Kubilius.
Nuspręsta:
LTV laidos „Menora“ autoriai pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 5, 6 straipsnius ir 22 str. 2 d.
 
3. Svarstyta: LRTK prašymas įvertinti filmą „Pabaltijo nacizmas“. Lietuvos radijo ir televizijos komisija prašo įvertinti filmą „Pabaltijo nacizmas“, kuris buvo parodytas per Lietuvoje retransliuojamą „TVC international“ kanalą š. m. kovo 23 d.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos narę V. Žukienę paruošti laiško projektą LRTK, jo turinį suderinti su kitais Komisijos nariais elektroniniu paštu. Laiške turi atsispindėti posėdžio metu išsakyta Komisijos narių nuomonė, jog tai - propagandinis filmas, kuriame tendencingai pateikimai istoriniai įvykiai ir tai, kad filmą turėtų įvertinti istorikai atlikę išsamią pateiktų istorinių faktų analizę.
 
4. Svarstyta: Iš policijos gautos vaizdo medžiagos svarstymas
4.1. LKPB NTVV prašymas įvertinti 2 DVD turinį
Nuspręsta:
Įrašai, kurių eilės numeriai yra 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 169, 170, 174, 175, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 194, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 240, 242, 243, 244, 250, 261, 262, 263, 254, 257, 259, 261, 265, 266, 269, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 288, 45, 47, 49, 51, 52, 64, 65, 66, yra pornografinio pobūdžio.
 
2006-05-15 Nr. 9
 
1. Svarstyta: Informacinės visuomenės plėtros komiteto prašymas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos žinios“. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV prašo įvertinti š.m. balandžio 01 d. publikaciją „Rengiamas atkirtis „Microsoft“ vienvaldystei, kuris buvo išspausdintas dienraštyje „Lietuvos žinios“ balandžio pirmosios proga. Jų manymu, rengiant šią publikaciją nebuvo paisoma VIĮ nuostatų.
Nuspręsta:
Straipsnį „Rengiamas atkirtis „Microsoft“, kuris buvo išspausdintas dienraštyje „Lietuvos žinios“ š. m. balandžio 1 d., vertinti kaip Balandžio pirmosios pokštą ir nesvarstyti dėl VIĮ ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų.
 
2. Svarstyta: J. Andrikonio prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Studentų era“. J. Andrikonis prašo įvertinti straipsnį „Lietuvoje bręsta vyrų išnaikinimo planas“, kuris buvo išspausdintas 2006-05-03 d. laikraštyje „Studentų era“. Jo manymu straipsnis, o sprendžiant iš jo – ir knyga, prieštarauja žurnalistų etikai, skatina ekstremizmą ir terorizmą prieš vyrus.
Nuspręsta:
Straipsnio autorė nepažeidė žurnalistų ir leidėjų Etikos kodekso normų.
 
3. Svarstyta: UAB „Vero Zona“ prašymas įvertinti tinklalapio turinį. UAB „Vero Zona“ prašo įvertinti WAP svetainės www. phonerotica.com turinį.
Nuspręsta:
WAP tinklalapis www.phonerotica.com/wap/?inf=M yra pornografinio pobūdžio.
 
4. Svarstyta: Etikos inspektoriaus prašymas įvertinti interneto tinklalapių informaciją. Žurnalistų etikos inspektorius kartu su UAB „Bitė Lietuva“ vykdo programą „Saugesnis internetas“. Etikos inspektoriaus tarnybos ekspertų grupė, nagrinėdama pranešimus apie informaciją tinklalapiuose, kuri gali pakenkti nepilnamečiams, mano kad juose yra pornografinio ir rasistinio turinio medžiagos.
Nuspręsta:
1. Interneto svetainių www.hentai.dar.lt (pranešimas Nr. 1984), www.fuck.visiems.lt (pranešimas Nr. 2157),www.sex.lt (pranešimas Nr. 2180), www.silveris.puslapiai.lt (pranešimas Nr. 2274),www.kamasutra.lt/DB003/... (pranešimas Nr. 2341) turinys yra pornografinio pobūdžio.
2. Interneto svetainės www.pkraw.ten.lt (pranešimas Nr. 2036) turinys yra tautinę ir rasinę neapykantą skatinančio pobūdžio.
3. Interneto svetainių www.naciai.tk (pranešimas Nr. 2084), www.white-power.org (pranešimas Nr. 2117),www.silveris.net (pranešimas Nr. 2203) turinio Komisija nevertino, nes jos ne lietuviškos.
4. Interneto svetainių www.shermie.tik.lt (pranešimas Nr.1880), www.suaugusiems.666.lt (pranešimas Nr.1884), www.elnet.lt/vartiklis/sex/98oct/bb.htm (pranešimas Nr.1913), www.hey.lt/top.php?category...(pranešimas Nr. 2183), www.kamasutra.lt (pranešimas   Nr. 2476), nepavyko peržiūrėti (neatsidaro).
 
5. Svarstyta: Iš policijos gautos vaizdo medžiagos svarstymas
5.1. LKPB NTVV prašymas įvertinti 1 CD turinį
Nuspręsta:
1. Nuotraukos IMG_0012-vi, IMG_0014-vi, IMG_0016-vi, IMG_0023-vi, IMG_0024-vi, IMG_0034-vi, IMG_0045-vi yra erotinio pobūdžio.
5.2. Varėnos RPK KPNTS prašymas įvertinti 1 CD turinį
Nuspręsta:
Remdamasi iš policijos gauta informacija, jog fotografuojama mergaitė buvo nepilnametė ir tuo, kad nuotraukos buvo platinamos mokykloje ir internete, Komisija nuotraukas DSC03430-DSC03436, DSC03442, DSC03445-DSC03447, DSC03449, DSC03452, DSC03458, DSC03461 priskyrė pornografinio pobūdžio kūrinių kategorijai.
5.3. LKPB NTVV prašymas įvertinti 20 CD turinį
Nuspręsta:
1. Kompaktinių plokštelių „Splashes Cum“, „Bitches 2#1“, „Bitches 2#2“, „Anabolic Initiations 2“, „Punk Ass 2“, „Deep Pink 2#1“, „Butt Women“, „Young Dumb And Full Of Cum“, „Apocalypse Climax“, „Lewed Crude“, „Back Seat Driver“, „Blonds On Fire“, „Slam Bam“, „Girls Of Desire“, „Silvia Saint“, „Down The Hatch 7#1“ turinys yra pornografinio pobūdžio.
2. Kompaktinės plokštelės „City Of The Lost Children“ įrašą „City Of The Lost Children“ priskirti siaubo kūrinių kategorijai.
3. Kompaktinių plokštelių „Bitches (Private)#1“, „Super Fuckers 2“, „Barely Legal 16 VCD“ nepavyko peržiūrėti.
 
2006-05-22 Nr. 10
 
1. Svarstyta: R. Žylos prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Anykšta“. R. Žyla prašo išnagrinėti publikacija „Brendis“, kuri buvo išspausdinta 2006-04-11 d. laikraščio „Anykšta“ rubrikoje „Šiupinys“. Jo manymu, tai grubus kišimasis į privatų gyvenimą. Posėdyje dalyvavo laikraščio „Anykšta“ žurnalistas A. Lingaitis.
Nuspręsta:
1. Laikraštis „Anykšta“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 2, 6, 7, 16 straipsnius.
2. Informuoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą apie tai, kad Komisija pripažino, jog laikraščio „Anykšta“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 2 str. Perduoti jai visą turimą medžiagą.
           
2. Svarstyta: Etikos inspektoriaus persiųstas M. Kanišauskienės skundas dėl publikacijų laikraštyje „Anykšta“. Laikraščio „Šilelis“ redaktorė M. Kanišauskienė prašo apsvarstyti laikraščio „Anykšta“ publikacijas: „Nesikeikia ir nesidrasko“ (rubrika „Redaktorei nežinant“, 05-11-29), „Rievės“, (05-12-03) „Anykštėnai neblizgėjo raštingumu“ (06-02-09), „Vienintelė „Šilelio“ remiama partija“ (06-04-11). p. Kanišauskienė mano, kad publikacijos pažeidžia profesinės etikos normas, jose tyčiojamasi iš žmogaus, skleidžiama neobjektyvi informacija.
Nuspręsta:
1. Laikraštis „Anykšta“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str. („Anykštėnai neblizgėjo raštingumu“), 16 str. („Nesikeikia ir nesidrasko“, „Rievės“ 05-12-03, „Anykštėnai neblizgėjo raštingumu“, „Vienintelė „Šilelio“ remiama partija“),   59 str. („Vienintelė „Šilelio“ remiama partija“).
2. Atsižvelgdama į tai, kad Komisija vis dažniau sulaukia pagrįstų skundų dėl publikacijų laikraštyje „Anykšta“, įspėti laikraščio redakciją, kad, jeigu ir ateityje bus pažeidinėjamos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos, Komisija bus priversta pasinaudoti Etikos kodekso 71 str. jai suteikta teise svarstyti klausimą dėl laikraščio priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.
3. Apie Komisijos sprendimą informuoti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą.
 
3. Svarstyta: Šiaulių universiteto prašymas dėl straipsnio dienraštyje „Lietuvos rytas“. L.e. Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas D. Jurgaitis mano, kad publikacijoje „Plagiatorei pavyko surasti įtakingų užtarėjų“, kuri buvo išspausdinta 2006-04-28 dienraštyje „Lietuvos rytas“, yra pateikta tiesos neatitinkanti informacija (kad senatas nepripažino L. Ušeckienės knygos neautoriniu darbu), kuri pakenkė Šiaulių universiteto įvaizdžiui.
            Kadangi komisijos narys S. Židonis informavo, kad š. m. gegužės 18 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ buvo išspausdintas informacijos paneigimas, todėl Komisijos nariai nusprendė klausimo nesvarstyti dėl Etikos kodekso pažeidimų.
 
4. Svarstyta: S. Alperavičiaus prašymas įvertinti A. Vinokuro straipsnius. Lietuvos žydų bendruomenės ir Lietuvos žydų religinės bendrijos pirmininkas dr. S. Alperavičius prašo įvertinti A. Vinokuro publikacijas „Karikatūros: reikalavimas išankstinės pagarbos sau – amoralus“ (2006-02-08), „Krikščioniškos atsakomybės miražas“ (2006-03-09), „Tradicinės šeimos duobkasė – veidmainystė“ (2006-04-11), kurios buvo išspausdintos internetiniame portale „Delfi“. LŽB jas vertina kaip mėginimą sukelti šalyje religinę nesantaiką. Tuo pačiu klausimu kreipėsi ir Transatlantinės integracijos paramos grupės, Lietuvos azerbaidžianiečių draugijos, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos ir Piliečių susivienijimo Lietuvos viešajai televizijai ir radiofonijai remti atstovai. Posėdyje dalyvavo A. Vinokuras, Lietuvos žydų bendruomenės atstovai, LTV laidos „Menora“ kūrėjai.
Nuspręsta:
A. Vinokuro publikacijose nebuvo pažeistos Žurnaliastų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
5. Svarstyta: LRTK prašymas įvertinti TV programos „TV1000 East“ įrašus
Nuspręsta:
1. Kompaktinėje plokštelėje 2006 04 01 d. 23 00 00 įrašyta „TV1000 East“ programos dalis, transliuota nuo 23.00 iki 01 val., yra erotinio pobūdžio.
2. Kompaktinėje plokštelėje 2006 04 02 d. 23 00 00 įrašyta „TV1000 East“ programos dalis, transliuota nuo 23.00 iki 01 val., yra erotinio pobūdžio.
 
2006-06-12 Nr. 11
 
1. Svarstyta: Vykdant Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą, pakartotinas A. Zuoko atstovo Ž. Mišeikio skundo svarstymas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos aidas“. Vyriausioji administracinių ginčų komisija įpareigojo Etikos komisija dar kartą apsvarstyti A. Zuoko advokato Ž. Mišeikio skundą dėl publikacijos „Tauta be Dievo – tauta be ateities“, kuri buvo išspausdinta 2006-01-19 dienrašytje „Lietuvos aidas“. Posėdyje dalyvavo advokatas Ž. Mišeikis.
Nuspręsta:
Dienraštis „Lietuvos aidas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių prašymas dėl S. Skutulienės publikacijų laikraštyje „Pamarys“. Šilutės rajono savivaldybės tarybos Liberalų ir centro sąjungos, Valstiečių liaudininkų sąjungos nariai bei Tarybos nariai Krikščionys demokratai prašo įvertinti, ar savivaldybės tarybos narė žurnalistė S. Skutulienė nepažeidžia žurnalistų etikos normų tendencingai nušviesdama Tarybos ir mero darbą laikraštyje „Pamarys“, kurį leidžia UAB „Litera“ ir kurios akcijų turi S. Skutulienė. Taip pat informuojama, kad laikraščio „Pamarys“ redaktoriumi dirba S. Skutulienės vyras, jis yra ir UAB „Litera“ vadovas. Pridėtos publikacijos: „Stasė Skutulienė – prieš merą Arvydą Jaką“ („Pamarys“, 2005-05-06), „Ar etikos sargai prisnūdo“ („Pamarys“, 2005-09-06), „Savivaldybėje pučia permainų vėjai“ („Pamarys“, 2006-04-25).
Nuspręsta:
Laikraščio „Pamarys“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 22 straipsnius publikacijoje „Ar etikos sargai prisnūdo“, 59 straipsnį publikacijoje „Stasė Skutulienė – prieš merą Arvydą Jaką“.
 
3. Svarstyta: Vilniaus m. VPK Trečiojo PK prašymas dėl plakato turinio. Iš Vilniaus miesto VPK Trečiojo PK Viešosios policijos Senamiesčio policijos nuovados gautas plakatas su užrašu „ЛУКА ЕНКО“ (viduryje nupieštas svastikos ženklas) ir prašymas nustatyti, ar jį galima priskirti prie spaudinių ar kitokios produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, bei ar galima jį viešai demonstruoti.
Nuspręsta:
Užrašas „ЛУКА ЕНКО“ (viduryje nupieštas svastikos ženklas) nekursto nacionalinės, rasinės ar religinės nesantaikos.
 
2006-07-03 Nr. 12
           
1. Svarstyta: Anykščių rajono PK skundas dėl reportažo LNK laidoje „Pagalba SOS“. Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas R. Razmislavičius prašo įvertinti 2006-05-16 LNK laidoje „Pagalba SOS“ parodytą reportažą apie Anykščių rajono policijos pareigūnų veiksmus sulaikant įtariamuosius Raguvėlėje. Jo manymu, reportažas vienpusiškas ir neobjektyvus, nesistengta išsiaiškinti visų įvykio aplinkybių, policijos pareigūnai buvo filmuojami slapta. Posėdyje dalyvavo laidos „Pagalba SOS“ žurnalistė V. Grainienė ir LNK televizijos teisininkas.
Nuspręsta:
Laidos „Pagalba SOS“ reportažo apie Anykščių policijos pareigūnų veiksmus sulaikant įtariamuosius Raguvėlėje autoriai pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5, 6, 7 ir 8 straipsnius.
 
2. Svarstyta: Lietuvos hirudologų draugijos skundas dėl reportažo LNK laidoje „Pagalba SOS“. Lietuvos hirudologų draugija prašo įvertinti 2006-05-30 LNK laidoje „Pagalba SOS“ parodytą reportažą apie gydytojos V. Kramarauskienės veiklą. Jų manymu, laidoje pateikta vienpusiška, nepagrįsta ir visuomenę klaidinanti informacija, žeminama gydytojos garbė ir orumas. Taip pat prašoma nustatyti: ar filmuota medžiaga be leidimo nebuvo platinama į kitas visuomenės informavimo priemones, kokiu tikslu buvo pateiktas montažas interneto svetainėje, ar nebuvo padaryta kitų teisės aktų pažeidimų.
Nuspręsta:
1. Laidos „Pagalba SOS“ reportažo apie gydytoją V. Kramarauskienę autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
2. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija užsiima tik žurnalistų ir leidėjų profesinės etikos vertinimu. Komisija nėra įpareigota atlikti tyrimus, todėl negali nustatyti, ar filmuota medžiaga be leidimo nebuvo platinama į kitas visuomenės informavimo priemones, kokiu tikslu buvo pateiktas montažas interneto svetainėje, ar nebuvo padaryta kitų teisės aktų pažeidimų.
 
3. Svarstyta: D. Dūdienės pareiškimas dėl publikacijų dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Vakaro žinios“. Diana Dūdienė mano, kad straipsnyje „Garsiam prokurorui – netikėti rūpesčiai dėl žmonos“, kuris buvo išspausdintas 206-03-29 dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir straipsnyje „Kai žmona „prisidirba“, prokuroras atostogauja“, kuris buvo išspausdintas 2006-03-30 dienraštyje „Vakaro žinios“, yra pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, įžeista jos garbė ir orumas. Posėdyje dalyvavo straipsnio dienraštyje „Vakaro žinios“ autorė Nijolė Bixman(?).
Nuspręsta:
1. Dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdintame straipsnyje „Garsiam prokurorui – netikėti rūpesčiai dėl žmonos“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 1 dalis, 36, 37 ir 39 straipsniai.
2. Dienraštyje „Vakaro žinios“ išspausdintame straipsnyje „Kai žmona „prisidirba“, prokuroras atostogauja“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 1 dalis, 36, 37 ir 39 straipsniai.
 
4. Svarstyta: J. Kasputienės prašymas įvertinti nuotrauką dienraštyje „Lietuvos rytas“. J. Kasputienė prašo atkreipti dėmesį į, pasak jos, pornografinę nuotrauką, kuri buvo išspausdinta 2006-06-10 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Gyvenimo būdas“. Lytinį aktą vaizduojanti nuotrauka buvo išspausdinta prie straipsnio „Malšinti sekso alkio – į aklus pasimatymus“.
Nuspręsta:
2006-06-10 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Gyvenimo būdas“ prie straipsnio „Malšinti sekso alkio – į aklus pasimatymus“ išspausdintą lytinį aktą vaizduojančią nuotrauką priskirti erotinių kūrinių kategorijai. Priminti laikraščio redakcijai, kad erotinio pobūdžio medžiagos platinimo tvarką reglamentuoja LR Vyriausybės 2004-06-02 nutarimas Nr. 681.
 
5. Svarstyta: LRTK prašymas įvertinti TV programos „TV1000 EAST“ įrašus.
Nuspręsta:
Kompaktinėse plokštelėse 2006 03 24, 2006 03 25, 2006 03 26, 2006 03 27, 2006 03 28, 2006 03 29, 2006 03 30, 2006 03 31 įrašyta „TV1000 East“ programos dalis, transliuota nuo 23.00 iki 01 val., yra erotinio pobūdžio.
 
2006-07-10 Nr. 13
           
1. Svarstyta: Z. Falejevos skundas dėl publikacijos laikraštyje „Akistata“. Z. Falejeva prašo apsvarstyti 2006-05-19 laikraštyje „Akistata“ išspausdintą straipsnį „Pamišėliu atsikratyti sugyventinė nesuspėjo“. Jos manymu, straipsnio autorė V. Grigaliūnienė pažeidė profesinės etikos normas pateikdama aprašomų asmenų anketinius duomenis, išgalvotus faktus apie mirusios dukros privatų gyvenimą.
Nuspręsta:
Laikraščio “Akistata“ publikacijoje „Pamišėliu atsikratyti sugyventinė nesuspėjo“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 21, 36 ir 41 straipsniai.
 
2. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas K. Urbos skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos aidas“. Kęstutis Urba skundžiasi, kad laikraščio „Lietuvos aidas“ redakcija pažeidė profesinę etiką išspausdindama straipsnį „Dėl egzaminų skandalo ir Rusijos specialiųjų tarnybų veiklos (2)“ (Lietuvos aidas, 2006-06-03). Jo manymu, informacijos, kuria remiantis turėjo būti tik atliktas žurnalistinis tyrimas, publikavimas pavertė ir pačią temą menkai tikėtina ir leido suabejoti informacijos autoriumi. Be to, pasak K. Urbos, informacijos turinys buvo „išdarkytas“.
Nuspręsta:
Dienraščio „Lietuvos aidas“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
3. Svarstyta: Iš policijos gautos medžiagos svarstymas
3.1. Pakruojo rajono PK prašymas įvertinti 11 DVD turinį
Nuspręsta:
1. Įrašas kompaktinėje plokštelėje be pavadinimo įdėkle, kurio pavadinimas „Poročnyje studentki“ (2 vnt.), yra erotinio pobūdžio.
2. Įrašai kompaktinėse plokštelėse, ant kurių užrašyta „Freaks“, „Best RU“, „Look“, yra pornografinio pobūdžio.
3. Įrašai kompaktinėse plokštelėse įdėkluose, kurių pavadinimai „Školnica 4“, „Mir pohoti 2“ (2 egz.), „Cuntby Clu“, „Lara Croft Tome Raider“, „Debiutantki na Kinoprobah“, yra pornografinio pobūdžio.
 
2006-08-28 Nr. 14
 
1. Svarstyta: I. Udovickio ir UAB „Birių krovinių terminalas“ skundas dėl užsakomųjų straipsnių. I. Udovickis prašo išnagrinėti ir įvertinti laikraščių redakcijų atsakomybę už užsakomųjų straipsnių išspausdinimą. Jo manymu, straipsniai neatitinka reklamai keliamų raikalavimų, todėl pažeidžia Etikos kodekso 2 str. Komisijai pateikti straipsniai: „Klaipėdos Smeltę“ stebina Igorio Udovickio noras susieti pasikėsinimą į jį su bendru verslu – Atviras laiškas UAB Birių krovinių terminalo akcininkui Igoriui Udovickiui“ („Lietuvos rytas“, 2006-04-25, „Klaipėda“ (lietuvių ir rusų k.), 2006-04-29), „Įtariama, kad Igoris Udovickis – naujo verslo Lietuvoje pradininkas“ („Vakarų ekspresas“, 2006-05-18 ir 2006-05-19). Dėl straipsnio „Įtariama, kad Igoris Udovickis – naujo verslo Lietuvoje pradininkas“ („Vakarų ekspresas“, 2006-05-18 ir 2006-05-19) kreipėsi ir „UAB „Birių krovinių terminalas“ generalinis direktorius D. Belov. Jis taip pat mano, kad straipsnis neatitinka reklamai keliamų reikalavimų, todėl pažeidžia Etikos kodekso 2 str.
Nuspręsta:
1. Užsakomuosius straipsnius išspausdinusios laikraščių redakcijos nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
2. p. I. Udovickio ir UAB „Birių krovinių terminalas“ skundus persiųsti reklamos savireguliacijos institucijai Lietuvos Respublikoje asociacijai „Reklamos biuras“.
 
2. Svarstyta: Advokatų Kalyčio, Rukštelės ir partnerių kontoros „Acta Juris“ prašymas dėl laidos „Rizika“. Advokatų Kalyčio, Rukštelės ir partnerių kontora „Acta Juris“, atstovaujanti UADB „Industrijos garantas“ interesus, mano, kad 2006-05-15 d. „Žinių radijo“ laidoje „Rizika“ apie jų klientą buvo pateiktos tikrovės neatitinkančios žinios, iškraipyti faktai ir duomenys, neetiškai reiškiama nuomonė. Posėdyje dalyvavo advokatų Kalyčio, Rukštelės ir partnerių kontoros „Acta Juris“  advokatas D. Valiulis, „Žinių radijo“ direktorius V. Žukas, laidos autorius I. Šidlauskas, „Žinių radijo“ advokatas E. Budvytis.
Nuspręsta:
Radijo stoties „Žinių radijas“ laidos „Rizika“ autorius pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 straipsnį.
 
3. Svarstyta: Tautinių bendrijų tarybos prašymas dėl straipsnio dienraštyje „Respublika“. Tautinių bendrijų taryba prie Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV prašo įvertinti 2006-06-09 d. dienraštyje „Respublika“ išspausdintą straipsnį „Vilniaus kraštas – vėl lenkų. Į Vilniaus kraštą grįžta kolonizacija“. Tautinių bendrijų tarybos manymu, straipsnyje sąmoningai kurstoma tautinė nesantaika. Posėdyje dalyvavo Tautinių bendrijų tarybos atstovas T. Andžejevski, dienraščio „Respublika“ vyr. redaktorius R. Celencevičius ir žurnalistas G. Reklaitis.
Nuspręsta:
Dienraščio „Respublika“ straipsnyje „Vilniaus kraštas – vėl lenkų. Į Vilniaus kraštą grįžta kolonizacija“ nėra kurstoma tautinė nesantaika.
 
4. Svarstyta: Advokatų kontoros Žičkus, Žiedas ir partneriai pareiškimas dėl publikacijų dienraštyje „Šiaulių naujienos“. UAB „Šiaulių vandenys“ atstovas advokatas G. Žičkus prašo įvertinti dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikacijas, kuriose pastoviai menkinama privataus juridinio asmens UAB „Šiaulių vandenys“ dalykinė reputacija. Pateikiami dienraščio „Šiaulių naujienos“ straipsniai: „Giltinė – virš Šiaulių“ (2006-04-29), „Vagišius iš „Šiaulių vandenų“ (2006-06-03), „Aukštrakiuose – katastrofos grėsmė“ (2006-06-05), „Mafijos įstatymai savivaldybės įmonėje?“ (2006-06-17).
Nuspręsta:
1. Dienraštis „Šiaulių naujienos“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 22 str. 2 d. publikacijose „Giltinė – virš Šiaulių“ (2006-04-29), „Vagišius iš „Šiaulių vandenų“ (2006-06-03), „Aukštrakiuose – katastrofos grėsmė“ (2006-06-05), „Mafijos įstatymai savivaldybės įmonėje?“ (2006-06-17).
2. Dienraštis „Šiaulių naujienos“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str. publikacijoje „Vagišius iš „Šiaulių vandenų“ (2006-06-03).
 
5. Svarstyta: Kauno miesto prokuratūros prašymas įvertinti vaizdo medžiagą.
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostės, kurios pavadinimas „Jekaterina (suaug.) Rasputinas (suaug.)“, turinys yra pornografinio pobūdžio.
2. Kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas „Iliuzija strasti“, įdėkle „Iliuzija strasti“, turinys yra pornografinio pobūdžio.
3. Kompaktinės plokštelės be pavadinimo, tik užrašyta „3GB“, įdėkle „Iliuzija strasti“, turinys yra pornografinio pobūdžio.
4. Kompaktinės plokštelės be pavadinimo, įdėkle „Iliuzija strasti“, turinys yra pornografinio pobūdžio.
6. Svarstyta: Advokato Ž. Mišeikio prašymas dėl VAGK sprendimo įvykdymo
Advokatų profesinės bendrijos Kelpšas, Stančikas ir partneriai rašte Komisijai teigiama, jog Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija netinkamai įvykdė Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą ir Advokatų profesinės bendrijos Klepšas, Stančikas ir partneriai prašymą dėl informacijos apie tai, kurie Komisijos nariai yra viešosios informacijos rengėjų ir (ar) platintojų akcininkai ar dalininkai, nurodant tokių Komisijos narių – akcininkų ar dalininkų – vardus ir pavardes, turimo turto dalį ar akcijų skaičių bei balsų dalį procentais, pateikimo persiuntė Kultūros ministerijai.
Nuspręsta:
Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija tinkamai įvykdė 2006-07-24 VAGK sprendimą Nr. 2006/01-4R-165. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija neturi pagrindo dar kartą svarstyti Advokatų profesinės bendrijos Kelpšas, Stančikas ir partneriai prašymo dėl informacijos apie tai, kurie Komisijos nariai yra viešosios informacijos rengėjų ir (ar) platintojų akcininkai ar dalininkai, nurodant tokių Komisijos narių – akcininkų ar dalininkų – vardus ir pavardes, turimo turto dalį ar akcijų skaičių bei balsų dalį procentais, pateikimo.
 

2006-09-04 Nr. 15
 
1. Svarstyta: A. Markšaičio prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Tauragės kurjeris“. A. Markšaitis prašo įvertinti laikraštyje „Tauragės kurjeris“ išspausdintus straipsnius „Advaldijos“ bendrovę drasko nesutarimai“ (2006-05-09), ir „Advaldijos“ administratoriui priteista per 14000 Lt“ (2006-06-23). Jo manymu, žurnalistė Jovita Strikaitienė nesuteikė jam galimybės pasiaiškinti ir pateikti faktus, paskubėjo išspausdinti straipsnius, nors privalėjo surinkti visą informaciją, įsitikinti, ar ji teisinga, ir tik tada publikuoti.
Nuspręsta:
Laikraštis „Tauragės kurjeris“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: L. Sukackienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Gimtoji žemė“. L. Sukackienė skundžiasi, kad publikacijoje „Kaltinamoji posėdžio metu nualpo“, kuri buvo išspausdinta 2006-01-31 laikraštyje „Gimtoji žemė“, buvo pažeista teisė į privatų gyvenimą, nes ji niekam nėra davusi sutikimo skelbti duomenis apie savo sveikatos būklę. Posėdyje dalyvavo laikraščio „Gimtoji žemė“ vyriausioji redaktorė G. Kairėnienė.
Nuspręsta:
Laikraštis „Gimtoji žemė“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
3. Svarstyta: A. Jako pareiškimas dėl publikacijos laikraštyje „Pamarys“. A. Jakas mano, kad laikraštis „Pamarys“ netinkamai įvykdė VIĮ reikalavimą skelbti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimus jų nekomentuojant. 2006-06-30 laikraštyje „Pamarys“ buvo išspausdinta publikacija „Ko vengiau, tuo ir apkaltino“. Jame yra komentuojamas 2006-06-12 d. Komisijos sprendimas ir vėl metami, jo manymu, nepagrįsti įtarimai ir kaltinimai Šilutės rajono tarybos nariams ir administracijos vadovams. Prieš posėdį buvo pateiktas p. S. Skutulienės ir p. A. Jako š. m. rugpjūčio 30 d. pasirašytas Viešas pareiškimas, kuriame skelbiama, kad jie nusprendžia „užbaigti viešą tarpusavio santykių aiškinimąsi teisme“.
Nuspręsta:
1. Laikraščio „Pamarys“ publikaciją „Ko vengiau, tuo ir apkaltino“ svarstyti artmiausiame posėdyje. Į posėdį pakviesti p. S. Skutulienę.
2. Nusiųsti paklausimą p. A. Jakui, ar Komsijai pristatytas Viešas pareiškimas reiškia, kad jis atsiima savo 2006-07-26 prašymą Komisijai apsvarstyti laikraščio „Pamarys“ publikaciją „Ko vengiau, tuo ir apkaltino“.
 
4. Svarstyta: Tolerantiško jaunimo asociacijos skundas dėl publikacijų „Vakaro žiniose“ ir Komisijos referentės pasisakymo. TJA valdybos pirmininkas A. Rudomanskis mano, kad dienraščio „Vakaro žinios“ publikacijose: „Vaikams - vištgaidžių pamokos“ (2006-07-19), „Policija, labas rytas!“ (2006-07-20), „Vištgaidžiai šturmuoja Rygą“ (2006-07-21), „Vištgaidžiai apmėtyti kiaušiniais“ (2006-07-24) šaipomasi iš homoseksualių žmonių ir kurstoma neapykanta jų atžvilgiu, vadinant vištgaidžiais žeminama jų garbė ir orumas. Taip pat, jo manymu, tai, kad publikacijoje „Policija, labas rytas!“ Komisijos referentė E. Leveikaitė leido sau homoseksualius asmenis pavadinti vištgaidžiais, peržengia tarnybinės etikos ribas. Posėdyje dalyvavo dienraščio „Vakaro žinios“ vyr. redaktoriaus pavaduotoja J. Klyčmuradova, žurnalistė (pavardės nepasisakė).
Nuspręsta:
1. Paruošti laišką dienraščiui „Vakaro žinios“ primenant, kad atsargiau vartotų dviprasmiškus žodžius, kuriais galima įžeisti žmonių garbę ir orumą.
2. E. Leveikaitė nepažeidė etikos normų, nes dienraštis „Vakaro žinios“ netiksliai pacitavo jos žodžius.
   
2006-10-09 Nr. 16
 
1. Svarstyta: A. Jako pareiškimas dėl publikacijos laikraštyje „Pamarys“. Posėdyje dalyvavo laikraščio „Pamarys“ žurnalistė S. Skutulienė. Paskutinio posėdžio metu buvo nuspręsta, kad Komisija svarstys 2006-06-30 laikraščio „Pamarys“ publikaciją „Ko vengiau, tuo apkaltino“ net ir tada, jeigu p. Jakas patvirtintų, jog Komisijai pateiktas Viešas pareiškimas reiškia, jog jis pareiškimą atsiima. Tačiau Iš advokatų profesinės bendrijos Jurevičius, Balčiūnas & Bartkus, atstovaujančios A. Jako interesus, gautame laiške teigiama, kad Viešame pareiškime yra kalbama tik apie privataus kaltinimo bylos nutraukimą, tačiau tai nereiškia, jog p. Jakas atsiima savo pareiškimą dėl publikacijos svarstymo.  Publikacijoje buvo komentuojamas 2006-06-12 d. Komisijos sprendimas ir užuominomis kalbama apie kai kurių Šilutės rajono tarybos narių neva padarytus prasižengimus.
Nuspręsta:
1. Laikraščio „Pamarys“ publikacijoje „Ko vengiau, tuo apkaltino“, buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 38 ir 59 straipsniai.
2. Kreiptis į Etikos inspektorių dėl Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimo skelbti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimus be komentarų pažeidimo publikacijoje „Ko vengiau, tuo apkaltino“.
 
2. Svarstyta: Šiaulių miesto savivaldybės mero prašymas dėl informacijos laikraštyje „Šiaulių naujienos“. Šiaulių miesto savivaldybės meras V. Juškus prašo apsvarstyti 2006-09-14 laikraštyje „Šiaulių naujienos“ išspausdintą skelbimą, kuriame rašoma, kad bus sumokėti pinigai už suteiktą informaciją, nuotraukas ar išskirtinę istoriją. Jo manymu, informacijos pirkimas nesuderinamas su žurnalisto ir leidėjo profesine etika.Laikraščio „Šiaulių naujienos“ vyr. redaktorius L. Garbenis atsiuntė paaiškinimą Komisijai, kad redakcija niekada nepirko ir nesiruošia pirkti informacijos. Šis skelbimas, pasak jo, buvo laikraščio reporterių vykdomo socialinio eksperimento dalis siekiant sužinti, ką žmonės pasiryžę padaryti už pinigus. Žurnalistas turi rinkti informaciją, o ne pirkti, todėl Komisija nepritaria bandymams ieškoti žmonių, kurie sutiktų parduoti vienokio ar kitokio pobūdžio informaciją. Tačiau Komisija neturi pagrindo netikėti laikraščio „Šiaulių naujienos“ paaiškinimu, jog tai tik žurnalistinis eksperimentas. Todėl vienbalsiai nuspręsta nesvarstyti skelbimo dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų. Apie tai informuoti abi suinteresuotas puses.
 
3. Svarstyta: L. Sukackienės pakartotinis prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Gimtoji žemė“. p. Sukackienė mano, kad Komisija netinkamai išnagrinėjo jos  2006-07-28 d. skundą „Dėl teisės į privatų gyvenimo pažeidimo“ publikacijoje „Kaltinamoji posėdžio metu nualpo“, kuris buvo išspausdintas 2006-01-31 laikraštyje „Gimtoji žemė“. Jos manymu, Komisija, priimdama sprendimą, kad laikraštis nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso, neatsižvelgė į pateiktus argumentus ir neišsamiai išnagrinėjo jos prašymą.
Nuspręsta:
Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija neturi pagrindo abejoti savo 2006-09-04 d. priimto sprendimo teisingumu, todėl jis lieka nepakeistas.
 
2006-11-06 Nr. 17
 
1. Svarstyta: Advokatės A. Kargaudienės prašymas dėl publikacijos „Romantiška pažintis su prancūzu virto košmaru. Pabėgusi nuo savo vyro jehovisto kaunietė ieško teisinės pagalbos tėvynėje“. Advokatė A. Kargaudienė, atstovaujanti Prancūzijos piliečio C.J.M. Boizard interesams, kreipėsi dėl publikacijos „Romantiška pažintis su prancūzu virto košmaru. Pabėgusi nuo savo vyro jehovisto kaunietė ieško teisinės pagalbos tėvynėje“, kuri buvo išspausdinta 2006-06-17 laikraštyje „Laikinoji sostinė“. Advokatės manymu, publikacijoje pažeistos p. Boizard teisės paskelbiant jo asmens duomenis be jo sutikimo, skelbiami nepagrįsti, nepatikimi ir faktais neparemti kaltinimai.
Nuspręsta:
Publikacijoje „Romantiška pažintis su prancūzu virto košmaru. Pabėgusi nuo savo vyro jehovisto kaunietė ieško teisinės pagalbos tėvynėje“ („Laikinoji sostinė“, 2006-06-17) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7 ir 38 straipsniai.
 
2. Svarstyta: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prašymas dėl straipsnio „Profesija: sekso darbininkai“. Posėdyje dalyvavo vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistė D. Krell. Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prašo įvertinti, ar    2006 m. spalio 7– 13 žurnale „TV antena“ išspausdintas straipsnis „Profesija: sekso darbininkai“, nuotraukos bei prierašai po jomis nedaro žalos nepilnamečiams, ar nepažeidžiami etikos principai.
Nuspręsta:
Medžiagą perduoti Etikos inspektoriui, nes tai jo kompetencijos klausimas.
 
3. Svarstyta: K. Garšvos prašymas dėl publikacijos „Atitaisyti melagingą vaizdą“. „Vilnijos“ draugijos pirmininkas K. Garšva prašo įvertinti 2006 07 27-08 02 laikraščio „Vilniaus krašto savaitraštis“ publikaciją „Atitaisyti melagingą vaizdą“. Jo manymu, laikraščio redakcija lietuvių ir lenkų kalbomis leidžiamame laikraštyje nuolatos šmeižia ir skleidžia dezinformaciją apie „Vilnijos“ draugiją, kursto tautinę nesantaiką.
Nuspręsta:
Pripažinti, kad publikacijoje „Atitaisyti melagingą vaizdą“ („Vilniaus krašto savaitraštis“, 2006 07 27-08 02) yra kurstoma tautinė nesantaika. Apie Komisijos sprendimą pranešti prokuratūrai.
 
4. Svarstyta: UAB „Kėdainių butai“ prašymas dėl publikacijos „Ar pagrįsta prielaida, jog savivaldybės įmonė klastojo dokumentus?“ Posėdyje dalyvavo UAB „Kėdainių butai“ direktorius R. Naujokas. UAB „Kėdainių butai“ prašo įvertinti 2006-10-04 d. laikraščio „Rinkos aikštė“ publikaciją „Ar pagrįsta prielaida, jog savivaldybės įmonė klastojo dokumentus?“. Bendrovės manymu, publikacijoje daromos išvados nepateikus konkrečių įrodymų ir pagrįstų argumentų, neišklausyta kita pusė.
Nuspręsta:
Paruošti laišką laikraščio „Rinkos aikštė“ redakcijai primenant apie tai, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos reikalauja, kad publikacijose būtų pateikta kuo daugiau įvairių, viena nuo kitos nepriklausančių nuomonių, išklausyta kritikuojamoji pusė.

6. Svarstyta: Kiti klausimai
6.1. UAB „Šiaulių naujienos“ prašymas dar kartą svarstyti UAB „Šiaulių vandenys“ skundą atsižvelgiant į redakcijos pateiktą informaciją
Nuspręsta:
1. Atmesti UAB „Šiaulių naujienos“ prašymą dar kartą svarstyti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovaujančios advokatų kontoros Žičkus, Žiedas ir partneriai pareiškimą  „Dėl privataus juridinio asmens dalykinės reputacijos pastovaus menkinimo“.
2. Komisija nevertina advokatų profesinės etikos. Jeigu redakcija mano, kad advokatai pažeidžia profesinę etiką, turėtų kreiptis į Advokatų tarybą.
6.2. Etikos inspektoriaus persiųstas I. Udovickio skundas dėl užsakomojo straipsnio
Komisija jau yra svarsčiusi p. Udovickio skundus dėl užsakomųjų straipsnių ir išvada buvo viena – Etikos kodekso normos nedraudžia spausdinti reklaminių straipsnių, jeigu yra aiškiai pažymėta, jog tai reklama. Todėl ir 2005-06-09 d. laikraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdintą „Klaipėdos Smeltės“ pareiškimą Komisija vertina kaip reklamą. Vienbalsiai nuspręsta skundo nesvarstyti. Apie tai informuoti Etikos inspektorių ir  p. Udovickį.
 6.3. Etikos inspektoriaus persiųstas P. Caisajevos skundas dėl publikacijos „Čečėnų laikrodžiai Lietuvos laiko dar nerodo“ („Lietuvos rytas“, 2005-10-08)
Komisija šią publikaciją svarstė 2005-12-19 ir buvo priimtas sprendimas. Nuspręsta apie tai informuoti Etikos inspektorių ir p. Caisajevą.
 
 
2006-11-20  Nr. 18
 
1. Svarstyta: P. Klimavičiaus pareiškimas dėl laidos „Paskutinė instancija“
Posėdyje dalyvavo laidos operatorius ir žurnalistės R. Grinevičiūtė ir  G. Daugirdaitė. E. Žiobienė: Vilniaus miesto VPK Penktojo PK Viešosios policijos prevencijos grupės vyresnysis tyrėjas P.Klimavičius prašo įvertinti 2006-10-29 LNK kanalu rodytą laidą „Paskutinė instancija“. Pasak jo, žurnalistės elgėsi įžūliai, darė psichologinį spaudimą, be jo leidimo buvo filmuojama jo darbo vieta. Taip pat, jo manymu, neturėjo būti rodomos žiaurios gyvūnų žudymo scenos, nes laidą galėjo matyti vaikai ir nepilnamečiai.
Nuspręsta:
1. Laidos „Paskutinė instancija“ (2006-10-29) siužete apie bausmes piketuotojams nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
2. Klausimo dėl gyvūnų žudymo vaizdų rodymo ir jų galimos neigiamos įtakos vaikams ir nepilnamečiams svarstymą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
2. Svarstyta: I. Beinusauskienės prašymas dėl išspausdintos nuotraukos („Plungės žinios“, 2006-10-31)
p. Beinusauskienė mano, kad laikraščio „Plungės žinios“ redakcija suteikė daug skausmo jos šeimai, nes 2006-10-31 d. išspausdinta publikacija „Plaudamas traktorių žuvo ūkininko tėvas“ buvo iliustruota nuotrauka, kurioje matosi jos žuvusio tėvo kūnas.
Nuspręsta:
1. Laikraščio „Plungės žinios“ redakcija, išspausdindama nuotrauką iš nelaimės vietos (publikacija „Plaudamas traktorių žuvo ūkininko tėvas“), pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 21 str.
2. Įpareigoti Komisijos pirmininkę paruošti laišką laikraščių redakcijoms primenant apie Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso reikalavimą nepiktnaudžiauti nelaimių ir katastrofų vaizdais.
 
3. Svarstyta: D. Paulauskienės prašymas dėl publikacijos „Draudėjų machinatorių šėlionės“ („Ekstra“, 2006-09-25)
p. Paulauskienė prašo apsvarstyti 2006-09-25 žurnale „Ekstra“ išspausdintą straipsnį „Draudėjų machinatorių šėlionės“, kuriame, pasak jos, pateikta tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
Paruošti laišką p. Paulauskienei, kad Komisija vertina publikacijas tik dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų, tačiau nenustatinėja faktų teisingumo ir tuo labiau nenurodinėja redakcijoms ką jos turėtų paneigti.
 
4. Svarstyta: Advokatų kontoros Kelpšas, Stančikas ir partneriai skundas dėl UAB „Trakų spaustuvė“ dienraštyje „Lietuvos aidas“ paskelbto straipsnio „Tauta be dievo – tauta be ateities“ (2006-01-19).
Posėdyje dalyvavo advokatų kontoros Kelpšas, Stančikas ir partneriai advokatas  N. Šniukas. Advokatas Ž. Mišeikis, atstovaujantis A. Zuoko interesams, prašo įvertinti viešosios informacijos rengėjo UAB „Trakų spaustuvė“ atsakomybę dėl 2006-01-19 dienraštyje „Lietuvos aidas“ išspausdintos publikacijos „Tauta be dievo – tauta be ateities“.
Nuspręsta:
1. Paruošti laišką advokatui Ž. Mišeikiui paaiškinant, kad Komisija, atsižvelgdama į savo anksčiau priimtą sprendimą dėl publikacijos „Tauta be dievo – tauta be ateities“, neturi pagrindo svarstyti viešosios informacijos rengėjo UAB „Trakų spaustuvė“ veiksmų.
2. Kadangi Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba yra savarankiška įstaiga, Komisija negali atsakyti už jos priimtus sprendimus ir jų vykdymą.
 
5. Svarstyta: A. Žostauto pareiškimas dėl publikacijos „Ar tikrai žlugo pučas? Po 15 metų“ („Lietuvos rytas“, 2006-08-21).
p. Žostautas mano, kad publikacijos „Ar tikrai žlugo pučas? Po 15 metų“, kuri buvo išspusdinta 2006-08-21 dienraštyje „Lietuvos rytas“, autorius R. Valatka neturėjo jokio pagrindo minėti jo straipsnyje apie „pučistus“. Taip pat jį įžeidė nepagarbus kreipinys „koks nors A. Žostautas“. Koisijos narių nuomone, kiekvienam žmogui, kurio gyvenimas ir veikla yra visiškai priešingi publikacijoje nagrinėjamai temai, savo pavardę išvysti panašiame kontekste būtų labai nemalonu. Tačiau tai yra komentarų skyrelyje pareikšta nuomonė, o nuomonių Komisija nevertina. Taip vienbalsiai ir nuspręsta atsakyti p. Žostautui.
 
6. Svarstyta: Komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai.
Nuspręsta:
1.     Komisijos pirmininke išrinkti E. Žiobienę.
2.     Komisijos pirmininkės pavaduotoju išrinkti L. Remeiką.
 
  
2006-12-11 Nr. 19
 
 1. Svarstyta: Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties pareiškimas dėl laidos „Abipus sienos“ (TV3).
Laidos kūrėjai nepateikė laidos įrašo, todėl svarstymas atidėtas kitam posėdžiui.
 
2. Svarstyta: 2006-11-14 d. laidos „Jeigu“ svarstymas (LNK).
Posėdyje dalyvavo laidos žurnalistė P. Galkontaitė ir atsakinga už projektą M. Jankauskaitė. Svarstoma Komisijos iniciatyva, nes laida apie moterų kunigystę sukėlė daug diskusijų visuomenėje ir komisijos nariai, kurie matė šią laidą, mano, jog  laidos autoriai pasielgė neprofesionaliai kaltindami bažnyčiai, tačiau nepateikdami jokių svarių įrodymų ir neleisdami pasisakyti kritikuojamai pusei.    
Nuspręsta:
2006-11-14 d. LNK kanalu transliuotos laidos „Jeigu“ autoriai pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 5 straipsnius, 22 straipsnio 2 dalį ir 38 straipsnį.
 
3. Svarstyta: Ž. Žvagulio skundas dėl publikacijos laikraštyje „L.T.“  
Ž. Žvagulis teigia, kad 2006-11-11 d. laikraštyje „L.T.“ išspausdinta publikacija „Žvagulis slepia nesantuokinį sūnų“ pažeidė jo privataus gyvenimo teises, informacija buvo renkama darant spaudimą jam ir artimiesiems, negalvojama apie poveikį nepilnamečiam vaikui. Publikacija išspausdinta nepaisant teismo nutarties, draudžiančios ją spausdinti.
Nuspręsta:
1. Publikacijoje „Žvagulis slepia nesantuokinį sūnų“ („L.T.“, 2006-11-11) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8, 11 straipsniai, 13 straipsnio 1 dalis, 16 ir 36 straipsniai.
2. Kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, dėl publikacijos „Nepilnametė atlikėja Milana – nėščia!“ („L.T.“, 2006-11-11).
 
4. Svarstyta: M. Misiūno prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Lietuvos aidas“.
Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėjas M. Misiūnas prašo įvertinti laikraščio „Lietuvos aidas“ publikacijas: „Šiandien negirdėtas neregėtas atvejis Lietuvos Respublikos teismų istorijoje“ (2006-11-14), „Teismai ir misiūniškoji savivalės viešpatija, arba „Mamertais“ vadinkime sovietinius „obechaesininkus“ (2006-11-15). M. Misiūno teigimu, šiuose ir ankstesniuose straipsniuose dezinformuojama visuomenė, vykdoma šmeižikiška jo atžvilgiu veikla ir, teisėjo manymu, laikraščio redaktorius A. Pilvelio veikla nesuderinama su žurnalisto etika.
Nuspręsta:
Laikraščio „Lietuvos aidas“ publikacijose „Šiandien negirdėtas neregėtas atvejis Lietuvos Respublikos teismų istorijoje“ (2006-11-14), „Teismai ir misiūniškoji savivalės viešpatija, arba „Mamertais“ vadinkime sovietinius „obechaesininkus“ (2006-11-15) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 ir 59 straipsniai.
 
5. Svarstyta: L. Jurgutytės prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Vakarų ekspresas“.
L. Jurgutytė prašo įvertinti laikraščio „Vakarų ekspresas“ publikacijas „Gimnazijoje – naujas pedagogų konfliktas“ (2006-10-31) ir „Pedagogė iš aukos virto kaltinamaja“ (2005-10-15). Jos manymu, publikacijose pateikta tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
Laikraščio „Vakarų ekspresas“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
6. Svarstyta: J. Aleškevičiaus prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Krašto vitrina“.
Posėdyje dalyvavo laikraščio „Krašto vitrina“ atstovas V. Sinkevičius. J. Aleškevičius prašo įvertinti publikaciją „Ilgametis įstaigos darbuotojas neįtiko naujam vadovui“, kuri buvo išspausdinta 2006-11-14 laikraštyje „Krašto vitrina“. Jo manymu, publikacijos autorius J. Kavaliauskas pateikė iškreiptą, jokiais faktais nepatvirtintą, šmeižikišką informaciją.
Nuspręsta:
1. Publikacijoje „Ilgametis įstaigos darbuotojas neįtiko naujam vadovui“ („Krašto vitrina“, 2006-11-14) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5, 19 straipsniai, 22 straipsnio 2 dalis.
2. Dėl galimo VIĮ pažeidimo (nenurodytas tiražas, laikraščio redaktorius) kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą
 
7. Svarstyta: UAB „Didelis pliusas“ prašymas įvertinti laikraščio „Mūsų laikas“ publikacijas.
UAB „Didelis pliusas“ prašymas įvertinti jų laikraščio „Mūsų laikas“ publikacijas „Ką žmonės pasakys... apie vaiko atėmimą iš motinos“ (2004-01-30), „Kūdikių globos namuose palikta mergaitė grįžta į šeimą“ (2004-08-06) ir atsakyti į kalusimą, ar redakcija privalėjo suteikti atsakymo teisę Z. ir Z. Orintams ir išspausdinti jų pateiktą straipsnį be komentarų ir neredaguotą.

Komisijos nariai susipažino su pateikta medžiaga ir mano, jog kritkuojamai pusei visada turi būti suteikta atsakymo teisė, tačiau redakcija sprendžia kokia forma tai turi būti padaryta. Komisija mano, kad redakcijai nebuvo pateiktas tinkamas paneigimo tekstas, todėl jie ir neturėjo ką paneigti. O tokio straipsnio, kurį pateikė ponai Orintai, spausdinti neredaguoto redakcija negalėjo, nes jame neetiškai kaltinama kita konfliktuojanti pusė. Taip ir nuspręsta atsakyti UAB „Didelis pliusas“.
 
                             
2006-12-18  Nr. 20
 
 
1. Svarstyta: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir p. T.A. Meko prašymas įvertinti MTV Lietuva animacinio filmo „Popiežiaus miestas“ anonsus
Lygių galimybių kontrolierė A. Burneikienė persiuntė p. V. Smilgevičiaus skundą dėl š. m. gruodžio 9 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ patalpintos „MTV Lietuva“ reklamos, kurioje informuojama apie serialo „Popiežiaus miestas“ rodymą. Jo manymu – tai pasityčiojimas iš krikščionių tikėjimo. Lygių galimybių kontrolierė prašo pateikti Komisijos nuomonę skunde keliamais klausimais, taip pat atsakyti į klausimą, ar tokio pobūdžio informacija gali būti vadinama reklama. Prašymą įvertinti jau minėtą ir 2006-12-16 d. laikraštyje išspausdintą informaciją atsiuntė ir p. T.A. Mekas.
Nuspręsta:
2006-12-09 ir 2006-12-16 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdinta „MTV Lietuva“ informacija apie animacinio serialo „Popiežiaus miestas“ rodymą yra reklama. Apie jos etiškumą turi spręsti Lietuvos reklamos biuras.
 
2. Svarstyta: Kiti klausimai
Komisijos nariai išreiškė susirūpinimą dėl laikraščiuose pasirodžiusios informacijos, kad Vilniaus miesto savivaldybė įsigijo laikraštį „7 meno dienos“. Tai prieštarauja VIĮ 22 str. Nuspręsta į tai atkreipti R. Gudaičio dėmesį, nes įstatymo priežiūra užsiima Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.