logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimai - 2009

2009-01-12 Nr. 1

1. Svarstyta: A. Valinsko prašymas dėl neteisėto garso įrašo paviešinimo LNK žinių laidoje.
Posėdyje dalyvavo LNk žurnalistė A. Dudurytė. Arūnas Valinskas mano, kad LNK žinių tarnybos žurnalistė A. Dudurytė nusižengė profesinei etikai paviešinusi pokalbį, apie kurio įrašymą jis nebuvo įspėtas.
Nuspręsta:
Priminti ir įspėti LNK Žinių tarnybos redakciją ir žurnalistę A. Dudurytę, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 9 straipsnis reikalauja, kad prašantis informacijos žurnalistas privalo įspėti pašnekovą, kad jo žodžiai gali būti viešai paskelbti.
 
2. Svarstyta: Advokato M. Navicko prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Respublika"
Posėdyje dalyvavo "Respublikos" žurnalistas T. Beržinskas. Advokatas Mindaugas Navickas, atstovaujantis Takhir Shabaev, prašo įvertinti 2008-10-30 dienraščio "Respublika" publikaciją "Kaip grąžinti milijonus". Advokato teigimu, publikacija šališka ir netiksli, tiesiogiai nukreipta prieš teisėją Ritą Kisielienę ir vertintina kaip neteisėtas spaudimas teismui. Advokato teigimu, ta pati publikacija pažodžiui buvo perspausdinta ir laikraštyje "Vakaro žinios". Todėl prašo vertinti abi publikacijas.
Nuspręsta:
Dienraščio "Respublika" publikacijoje "Kaip grąžinti milijonus" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: VšĮ "Liekio pilotų klubas" ir dar kelių įstaigų prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Kauno diena"
VšĮ "Liekio pilotų klubas", UAB "Oro vilkas", Kauno aeroklubas ir asociacija "Aero-Pilot" prašo įvertinti 2008-11-11 dienraščio "Kauno diena" publikaciją "Lėktuvų triukšmo įkaitai". Skundo autorių teigimu, pateikta informacija neatitinka tikrovės, yra netiksli ir šališka, kursto nesantaiką tarp aviatorių ir Aleksoto gyventojų.
Nuspręsta:
Dienraščio "Kauno diena" publikacijoje "Lėktuvų triukšmo įkaitai" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: V. Matijošaičio skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Vytautas Matijošaitis prašo įvertinti 2008-11-20 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Meilės kankinio žaizdų paslaptis - atskleista". Skundo autoriaus teigimu, buvo paskelbti ikiteisminio tyrimo duomenys, pažeista nekaltumo prezumpcija, be jo sutikimo paskelbti privataus gyvenimo duomenys ir atvaizdas, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2008-11-20 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Meilės kankinio žaizdų paslaptis - atskleista" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: LKPB 3-iosios valdybos prašymas įvertinti www.delfi.lt komentarus
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo įvertinti 2008-06-21 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Šalčininkams nurodyta gatves vadinti lietuviškai" komentarus ir atsakyti į klausimą, ar pateiktuose komentaruose yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl jų tautybės,  kalbos, kilmės? Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa.
Nuspręsta:
Policijos pateiktuose 2008-06-21 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Šalčininkams nurodyta gatves vadinti lietuviškai" komentaruose nėra kurstoma tautinė ar kokia nors kita neapykanta (110 komentarų). Komentarų kopijos pridedamos prie protokolo.                     

6. Svarstyta: Interneto tinklapio www.rofl.lt skelbiamos informacijos vertinimas
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas CERT-LT pranešimas, kuriame teigiama, kad interneto svetainėje www.rolf.lt yra propaguojamas rasizmas.
Nuspręsta:
Pateiktoje interneto tinklapio www.rofl.lt medžiagoje nėra rasinės neapykantos kurstymo. 

2009-01-26 Nr. 2

1. Svarstyta: A. Garbaravičiaus prašymas dėl TV3 Žinių laidos
Posėdyje dalyvavo žurnalistė J. Barzdžiuvienė. Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Arvydas Garbaravičius prašo įvertinti 2008 10 23 TV3 Žinių laidoje paskelbtą informaciją, kad "/.../ prieš penkerius metus tuometinio Kauno mero Arvydo Garbaravičiaus Rusijos dujų koncernui Gazprom parduotos termofikacinės elektrinės /.../". Jo teigimu, tai tikrovės neatitinkanti, tendencinga ir žeminanti Kauno miesto savivaldybės tarybos nario vardą informacija.
Nuspręsta:
1. TV3 Žinių laidos reportaže nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. A. Garbaravičiaus skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.

2. Svarstyta: G. Gestauto skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Gitanas Gestautas ir jo advokatas Vidas Vilkas prašo įvertinti    2008-12-19 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Akibrokštas. Klaipėdos teisėjos nuosprendis - bomba po teisinės sistemos pamatais. Nusikalsti galima, jei tai pelninga". Pareiškėjų teigimu, pažeista nekaltumo prezumpcija ir daromas spaudimas Klaipėdos apygardos teismo teisėjų kolegijai.
Nuspręsta:
2008-12-19 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Akibrokštas. Klaipėdos teisėjos nuosprendis - bomba po teisinės sistemos pamatais. Nusikalsti galima, jei tai pelninga" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: L. Vaitonienės ir kt. skundas dėl publikacijos dienraštyje "Panevėžio rytas"
Lina Vaitonienė ir Gražina Jurėnienė prašo įvertinti 2008-09-25 dienraščio "Panevėžio rytas" publikaciją "Kelyje į Seimą - paksininkų pjautynės". Pasak skundo autorių, publikacijoje pateikti jų asmens duomenys, nors sutikimo juos skelbti niekam nėra davusios.
Nuspręsta:
Skundą perduoti Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.
                
4. Svarstyta: Kauno m. Dainavos PK KP prašymas dėl ww.delfi.lt publikacijos komentaro turinio
Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Kriminalinės policijos skyrius prašo įvertinti 2008 09 03 interneto tinklapio www.delfi.lt publikacijos "Internete su gėjais susidoroti raginusio studento drąsa išgaravo teisme" komentaro turinį ir atsakyti į klausimus, ar:1) yra viešai kurstoma ir skatinama neapykanta, tyčiojamasi, niekinama ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl rasės, tautybės, seksualinės orientacijos. Jeigu taip, tai kokia komentaro teksto atkarpa tai yra atliekama; 2) yra viešai kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupę ar jai priklausančiu asmeniu dėl rasės, tautybės, seksualinės orientacijos. Jeigu taip, tai kokia teksto atkarpa tai yra atliekama.
Nuspręsta:
2008-09-03 interneto tinklapyje www.delfi.lt išspausdintame komentare "kaip sako mano mama" jie yra ligoniai, gamtos klaida, turi gauti invalidumą" nėra kurstoma neapykanta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, religijos, socialinės padėties.
 
5. Svarstyta: LŽS kreipimasis dėl "Valstiečių laikraščio" prezentacijos
Posėdyje dalyvavo LŽS pirmininkas D. Radzevičius ir "Valstiečių laikraščio" atstovas K. Petrauskis. Lietuvos žurnalistų sąjunga prašo įvertinti prezentaciją, kurioje laikraščio "Valstiečių laikraštis" redakcija siūlo paslaugas, galimai prieštaraujančias Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatoms.
Nuspręsta:
Nevertinti pateiktos prezentacijos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Pasiūlyti redakcijai, kad ji paaiškintų situaciją ir išsakytų savo poziciją visuomenei atvirai interneto svetainėje ir laikraščio puslapiuose.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai
 
6.1. Dėl žiniasklaidos darbo tvarkos Seime
LR Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius prašo pateikti komentarus ir pasiūlymus dėl naujos žiniasklaidos darbo tvarkos Seime.
Komisijai pateikta naujoji tvarka, tačiau nėra ankstesnės redakcijos - nėra su kuo palyginti. Iškilo klausimas, ar Komisija apskritai turėtų vertinti tokias taisykles, nes tai niekaip nesusiję su Komisijos veikla. Pirmininkė informavo, kad ji yra kviečiama dalyvauti Seimo darbo grupėje kaip tik dėl šių taisyklių, todėl reikėtų turėti Komisijos poziciją. Padiskutavę šiuo klausimu, Komisijos nariai nusprendė, kad Komisija nesiims vertinti taisyklių turinio, nes tai nėra jos kompetencijoje. Komisija tik gali pareikšti savo nuomonę, kad neturi būti pažeidžiamos žurnalistų teisės ir trukdoma jiems atlikti savo pareigas.

6.2. Žurnalistų etikos inspektoriaus prašymas
Žurnalistų etikos inspektorius kreipėsi dėl Nepilnamečių apsaugos įstatymo nuostatos pakeitimo ir prašo, kad Komisija pateiktų savo nuomonę.
Nuspręsta:
Siūlyti palikti galioti įstatymo nuostatą.
 
6.3. A. Oleškevič pareiškmas
Albertas Oleškevič nepatenkintas Komisijos sprendimu dėl publikacijos "Į tarnybą - tiktai "tuteišiai". Prašo dar kartą įvertinti publikaciją.
Nuspręsta:
Atmesti A. Oleškevič pakartotinį pareiškimą, nes publikacija svarstyta, sprendimas priimtas ir nėra pagrindo jos svartyti dar kartą. 


2009-02-23 Nr. 3 

1. Svarstyta: LRS kanceliarijos prašymas dėl TV3 žurnalisto elgesio Seimo posėdžio metu
Seimo kancleris Gintautas Vilkelis prašo įvertinti TV3 žurnalisto    A. Zubriakovo darbą 2008-12-09 Seimo vakarinio plenarinio posėdžio metu.
Nuspręsta:
Klausimo nesvarstyti.
 
2. Svarstyta: Advokato G. Almanto skundas dėl publikacijų dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Respublika"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Advokatas Gediminas Almantas, atstovaujantis Air Baltic Corporation interesams, prašo įvertinti    2008-09-30 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Negarbingai konkuravę kaimynai - pričiupti". Jo teigimu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti ir nepatikrinta informacija, kenkianti įmonės dalykinei reputacijai. O bet kokia abejonė dėl įmonės reputacijos, pasak advokato, sukelia nepasitikėjimą jos saugumu ir patikimumu. Ypač tokioje specifinėje veiklos srityje, kaip keleivių vežimas orlaiviais. Taip pat advokatas prašo įvertinti 2008-10-01 dienraščio "Respublika" publikaciją "airBaltic pastatyta į vietą". Jo teigimu, pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys, tiesiogiai prieštaraujantys objektyviai egzistavusioms ir egzistuojančioms faktinėms aplinkybėms, pakenkta įmonės dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
1. Nesvarstyti skundo dėl dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijos, nes vyksta teisminis bylinėjimasis.
2. Paprašyti advokato G. Almanto papildomos informacijos apie padėtį dėl dienraščio "Respublika" publikacijos ir tik ją gavus priimti atitinkamą sprendimą.
 
3. Svarstyta: UAB "Kraujo donorystės centras" prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Šiaulių naujienos"
UAB "Kraujo donorystės centras" direktorius Artūras Jonas Venslauskas prašo įvertinti 2008-10-25 dienraščio "Šiaulių naujienos" publikaciją "Kruvinas biznis". Jo manymu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti, šališka, visuomenę klaidinanti ir donorus įžeidžianti informacija, žeminamas geras įmonės vardas.
Nuspręsta:
Dienraščio "Šiaulių naujienos" 2008-10-25 publikacijoje "Kruvinas biznis" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.
 
4. Svarstyta: V. Garasto prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Kauno diena"
Posėdyje dalyvavo žurnalistai G. Reklaitis ir R. Celencevičius. Vladas Garastas mano, kad dienraščio "Kauno diena" redakcija netinkamai įvykdė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 72 str. reikalavimą paskelbti Komisijos sprendimą ir prašo įvertinti 2008-12-27 dienraščio "Kauno diena" publikaciją "Metų skandalas - LKF vadovo kalba". Taip pat prašo įvertinti ir tai, kad dėl to paties interviu buvo išspausdintos net 8 publikacijas, todėl galėjo būti pažeistas Etikos kodekso 55 str.
Nuspręsta:
1. Priminti dienraščio "Kauno diena" redakcijai apie Visuomenės informavimo nuostatą, įpareigojančią redakcijas skelbti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos spendimus, priimtus dėl jų publikacijų.
2. Nėra pagrindo svarstyti dienračio "Kauno diena" redakcijos dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 55 str. pažeidimo.
 
5. Svarstyta: Vilniaus apskrities VPK NTV prašymas įvertinti www.delfi.lt  publikacijos komentarų turinį
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdyba prašo įvertinti interneto svetainės www.delfi.lt 2007-04-02 publikacijos "A. Vinokuras: Apie Lietuvos žydų restitucijos problemą" komentarų turinį ir atsakyti į klausimus, ar: 1) yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama; 2) yra propaguojamos idėjos, kurstančios smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks tokių idėjų pobūdis, kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama?
Nuspręsta:
Interneto svetainės www.delfi.lt 2007-04-02 publikacijos "A. Vinokuras: Apie Lietuvos žydų restitucijos problemą" komentarų "Tiesa", 2007 04 03 11:29", "Tiesa" 2007 04 03 11:39", "Tiesa" 2007 04 03 12:04", "Zydai" 2007 04 03 00:35", "Albinas" 2007 04 03 13:48" turinys nekursto tautinės neapykantos.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai

6.1. V. Repšio pareiškimas
Valentinas Repšys mano, kad Komisija vis dėlto neturėtų taikyti senaties termino jo pareiškimui dėl laikraščio "Anykšta" redakcijos atsisakymo spausdinti jo prašomą paneigimo tekstą. Jo teigimu, laiškas Komisijai buvo pasimetęs  naujamečių pašto siuntų sraute, jis tai gali įrodyti, todėl ir apskundimo terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo realios datos.

Komisija nusprendė svarstyti V. Repšio pareiškimą. Susipažinusi su pateikta medžiaga Komisija mano, kad redakcija turi teisę pasirinkti, kokią medžiagą spausdinti, kokios - ne, kaip elgtis su gaunama korespondencija: atsakyti, išmesti ar grąžinti adresatui neskaitytą. Komisija nėra įgaliota tirti tokių situacijų, tuo labiau nurodinėti ar kaip nors kitaip paveikti redakcijas. Taip vienbalsiai nuspręsta atsakyti p. V. Repšiui.
 
6.2. Laikraščio "Santarvė" atsakymas į Komisijos paklausimą
Komisija kreipėsi į Mažeikių rajono laikraštį "Santarvė" prašydama suteikti informacijos apie D. Šideikienės ir L. Jonaukso konfliktą dėl komentarų laikraščio "Santarvė" interneto svetainėje.
Redakcijos laiške Komisijai teigiama, kad nei vienas konflikto dalyvis nėra jų laikraščio žurnalistas ar neetatinis autorius, todėl negalima teigti, kad tai dviejų redakcijų ar  tarpusavio santykių aiškinimasis.
Komisija, įvertinusi gautą informaciją, vienbalsiai nusprendė D. Šideikienės skundo nenagrinėti, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas - Komisija nagrinėja tik žurnalistų ir leidėjų tarpusavio bendravimo klausimus. 

2009-03-16 Nr. 4


1. Svarstyta: R. J. Rutkausko skundai dėl publikacijų dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Lietuvos žinios", savaitraštyje "Balsas.lt savaitė"
Posėdyje dalyvavo laikraščio ir interneto svetainės "Balsas.lt" vyriausiasis redaktorius A. Brazauskas ir žurnalistas D. Dargis. Romualdas Jonas Rutkauskas prašo įvertinti 2008-12-08 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Pinigų plovimo byloje visi švarūs ir sausi",    2008-12-06 dienraščio "Lietuvos žinios" ir www.lzinios.lt publikaciją "Iš skandalingų kaltinimų liko šnipštas", 2008-12-22 savaitraščio "Balsas.lt savaitė" publikaciją "Sukčiavimo virtuozą sustabdė kantrybę praradę kreditoriai". Jo teigimu, buvo pateiktos tikrovės neatitinkančios žinios, be jo sutikimo publikuojamas jo atvaizdas ir pateikiami asmens duomenys.

1.1. Savaitraščio "Balsas.lt savaitė" publikacija
Nuspręsta:
Savaitraščio "Balsas.lt savaitė" publikacijoje "Sukčiavimo virtuozą sustabdė kantrybę praradę kreditoriai" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

1.2. Dienraščio "Lietuvos rytas" publikacija
Nuspręsta:
Dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Pinigų plovimo byloje visi švarūs ir sausi" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

1.3. Dienraščio "Lietuvos žinios" publikacija
Nuspręsta:
Dienraščio "Lietuvos žinios" ir interneto svetainės www.lzinios.lt publikacijoje "Iš skandalingų kaltinimų liko šnipštas" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: A. Navicko pareiškimas dėl publikacijos dienraštyje "Respublika"
Posėdyje dalyvavo dienraščio "Respublika" vyriausiasis redkatorius V. Tomkus ir grupė su juo atėjusių žmonių.Andrius Navickas prašo įvertinti 2009-02-02 dienraščio "Respublika" publikaciją "Vitas Tomkus: "Lietuviais esame mes gimę...". A. Navicko teigimu, publikacijoje kurstoma tautinė nesantaika, antisemitizmas ir homofobija.
Nuspręsta:
Dienraščio "Respublika" publikacijoje "Vitas Tomkus: "Lietuviais esame mes gimę..." nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Skundas dėl publikacijos Jurbarko rajono laikraštyje "Šviesa"
Anoniminis skundas, kurio autorius prašo įvertinti 2009-01-21 Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" publikaciją "Mirtinas virusas pasiekė Jurbarką". Teigiama, kad tokia publikacija galėjo padaryti didelę žalą moteriai, apie kurią rašoma, nes Jurbarkas - nedidelis miestelis ir žmonės be didelio vargo išsiaiškins, kas toji nelaimingoji.
Nuspręsta:
Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" publikacijoje "Mirtinas virusas pasiekė Jurbarką" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: Žmogaus teisių stebėjimo instituto pranešimas dėl dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijos ir išspausdintų nuotraukų
Žmogaus teisių stebėjimo instituto tyrimų vadovė J. Samuolytė prašo įvertinti 2009-01-27 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Banditui - aukų malonė" ir prie jos išspausdintas nukentėjusių žmonių nuotraukas. J. Samuolytės teigimu, tiek publikuojant nuotraukas, tiek publikacijoje paviešinant nukentėjusių žmonių privataus gyvenimo detales, galėjo būti pažeista asmens teisė į privatų gyvenimą.

Komisija suabejojo, ar galima svarstyti publikaciją, nes skundą parašė ne patys suinteresuoti asmenys, o kažkas kitas gina jų privatų gyvenimą. Gal žmonės to nenori, gal jie leido žurnalistui spausdinti nuotraukas ir aprašyti juos ištikusią nelaimę?

Kadangi Komisija tokios informacijos neturi, vienbalsiai nuspręsta klausimo svarstymą atidėti ir nusiųsti užklausimą publikacijos autoriui.
 
5.Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti interneto svetainės www.lytas.lt ir www.delfi.lt publikacijų komentarus
 
5.1. www.lrytas.lt publikacija "JAV ragina Lietvą pratęasti misiją Irake, J. Olekas toliau spyriojasi"
 LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2008-05-20 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "JAV ragina Lietuvą pratęsti misiją Irake, J. Olekas toliau spyriojasi" komentarą ir atsakyti į klausimą, ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytame komentare yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama?
Nuspręsta:
2008-05-20 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "JAV ragina Lietuvą pratęsti misiją Irake, J. Olekas toliau spyriojasi" komentare ""Zydu karas Irake, IP 72.70.22.195" nėra kurstoma tautinė neapykanta.
 
5.2. www.lrytas.lt publikacija "Gėjai ir lesbietės slėpsis už policininkų nugarų"
 LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2007-10-23 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "Gėjai ir lesbietės slėpsis už policininkų nugarų"  komentarą ir atsakyti į klausimus: 1) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytame komentare yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama? 2) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytame komentare yra propaguojamos idėjos, kurstančios smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks tokių idėjų pobūdis, kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa jos reiškiamos?
Nuspręsta:
2007-10-23 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "Gėjai ir lesbietės slėpsis už policininkų nugarų" komentare ".", IP 195.182.84.197, nėra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos.
 
5.3. www.delfi.lt publikacija "Vilniaus savivaldybė čigonų šiukšles išveža nemokamai"
 LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2008-09-09 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Vilniaus savivaldybė čigonų šiukšles išveža nemokamai" komentarus ir atsakyti į klausimus: 1) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytuose komentaruose yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama? 2) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytuose komentaruose yra propaguojamos idėjos, kurstančios smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks tokių idėjų pobūdis, kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa jos reiškiamos?
Nuspręsta:
1. 2008-09-09 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Vilniaus savivaldybė čigonų šiukšles išveža nemokamai" komentare "Klaipėdietis" (Nu, vilniečiai, džiaukitės savo valdžia - ji šauniausia pasaulyje. B led, tokių idiotų dar paieškot reikia su žiburiu. Tuos atmatas čigonus reikia šaudyt, o ne jiems nemokamą gerovę kelti. Griaut visas trobas ir ginti lauk visus. Kai pažiemos kur nors miške prie minus 20 gal supras, ką reiškia normalus elgesys. Nustips - tegu stimpa, šiukšlių ant Lietuvos bus mažiau. Arba priverstinai įdarbinti visuomenės labui. Bet už dyką, kaip jiems dabar viskas. Tegul žino, ką reiškia darbas. /../".) yra kurstoma neapykanta dėl tautybės. Komentaro kopiją pridėti prie protokolo. Komisija neišskyrė atskirų žodžių ar atkarpų, nes mano, jog turi būti vertinamas visas komentaras neatskiriant jo nuo publikacijos ir neištraukiant atskirų žodžių iš konteksto.
 2. 2008-09-09 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Vilniaus savivaldybė čigonų šiukšles išveža nemokamai" komentaruose: "some1", "Jevi Krus" nėra kurstoma ndeapykanta dėl tautybės.
 
5.4. www.delfi.lt publikacija "Bus tiriama, ar apartamentai kyla ant žydų kapinių"
 LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2007-04-05 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Bus tiriama, ar apartamentai kyla ant žydų kapinių" komentarus ir atsakyti į klausimus: 1) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytuose komentaruose yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama? 2) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytuose komentaruose yra propaguojamos idėjos, kurstančios smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks tokių idėjų pobūdis, kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa jos reiškiamos?
Nuspręsta:
2007-04-05 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Bus tiriama, ar apartamentai kyla ant žydų kapinių" komentaruose "Hitleris", "zydams", "usa" nėra kurstoma neapykanta dėl tautybės.
 
5.5. www.delfi.lt ir www.kauno diena.lt publikacija "Prancūzijoje įkliuvo įtariamas gėjų žudikas"
 LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2007-11-29 interneto svetainių www.delfi.lt ir www.kaunodiena.lt publikacijos "Prancūzijoje įkliuvo įtariamas gėjų žudikas" komentarus ir atsakyti į klausimus: 1) ar interneto naujienų svetainėse viešai parašytuose komentaruose yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama? 2) ar interneto naujienų svetainėse viešai parašytuose komentaruose yra propaguojamos idėjos, kurstančios smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks tokių idėjų pobūdis, kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa jos reiškiamos?
Nuspręsta:
1. 2007-11-29 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Prancūzijoje įkliuvo įtariamas gėjų žudikas" komentaruose, kurių pavadinimai: "nu", "nacis", "kaimietis", "daktaras", "asasasas", "sautuvas" nėra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos.
2. 2007-11-29 interneto svetainės www.kaunodiena.lt publikacijos "Prancūzijoje įkliuvo įtariamas gėjų žudikas" komentare "Visuomine" ("Visus  istremt i sisbira tuos visus iskrypelius susodint i kaleima zudyt naikint genocida padaryt") yra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos. Komentaro kopiją pridėti prie protokolo. Komisija neišskyrė atskirų žodžių ar atkarpų, nes mano, jog turi būti vertinamas visas komentaras neatskiriant jo nuo publikacijos ir neištraukiant atskirų žodžių iš konteksto.
 
5.6. www.delfi.lt publikacija "Romos gėjų protestas - "masinių bučinių" akcija"
 LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2007-07-29 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Romos gėjų protestas - "masinių bučinių" akcija" komentarą ir atsakyti į klausimus: 1) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytame komentare yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama? 2) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytame komentare yra propaguojamos idėjos, kurstančios smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks tokių idėjų pobūdis, kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa jos reiškiamos?
Nuspręsta:
2007-07-29 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Romos gėjų protestas - "masinių bučinių" akcija" komentare "q" nėra kusrtoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos.
 
6. Kiti klausimai: Advokatų kontoros "Sorainen" raštas dėl Air Baltic Corporation skundo
Š. m. vasario 23 d. Komisija svarstė advokato G. Almanto, atstovaujančio Air Baltic Corporation, skundą dėl publikacijų dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Respublika". Buvo nuspręsta skundo dėl publikacijos "Lietuvos ryte" nesvarstyti, nes vyksta teisminis bylinėjimasis ir išsiaiškinti, ar nevyksta teisminiai procesai ir dėl "Respublikos" publikacijos. Šiuo raštu advokatas informuoja, kad vyksta teisminis bylinėjimasis ir dėl dienraščio "Respublika" publikacijos, tačiau, jo manymu, Komisija neturėtų kreipti į tai dėmesio ir publikacijos turėtų būti svarstomos. Jo teigimu, tai, kad vyksta teismai, nesuteikia Komisijai pagrindo atsisakyti svarstyti skundus dėl Etikos kodekso pažeidimų.

Ilgametė Komisijos darbo patirtis rodo, kad dažnai Komisijos sprendimai teismuose būna pateikiami kaip vienai ar kitai pusei naudingi papildomi argumentai. Neabejotina, kad šiose bylose teismo procesas vyksta dėl tų pačių aplinkybių, kurias turi nagrinėti ir Komisija, todėl Komisijos sprendimas gali turėti tiesioginės įtakos vienai ar kitai šaliai.

Įvertinusi visas aplinkybes, Komisija nusprendė nesvarstyti skundo ir dėl dienraščio "Respublika" publikacijos. Tuo pačiu buvo nuspręsta informuoti advokatą G. Almantą, kad įrašas Komisijos reglamente, jog nagrinėjami tik skundai dėl pažeidimų, kurie buvo padaryti per  vienerius metus, nėra kliūtis kreiptis į Komisiją, jeigu teisminiai procesai ir užsitęs. Komisija atsižvelgs į visas aplinkybes, ir skundai galės būti svarstomi vėliau.
  
 
2009-03-30 Nr. 5
 
1. Svarstyta: R.E. Dumbliauskienės, J. Dumbliausko, K. Laurinaitytės prašymai dėl dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijų
 
1.1. K. Laurinaitytės prašymas
LŽS pirmininko D. Radzevičiaus persiųstas skundas. Kristina Laurinaitytė prašo įvertinti 2009-02-04 dienraščio "Lietuvos rytas" ir interneto svetainės www.lrytas.lt publikaciją "Garsioji kalinė ištarė iki šiol slėptą vardą". Jos manymu, žurnalistė L. Lavaste pasielgė neetiškai aiškiai užsimindama apie tikrąjį žudiką.
Nuspręsta:
2009-02-04 dienraščio "Lietuvos rytas" ir interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijoje "Garsioji kalinė ištarė iki šiol slėptą vardą" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
                
1.2. R. E. Dumbliauskienės ir Juozas Dumbliausko prašymas
 LŽS pirmininko D. Radzevičiaus persiųstas skundas. Regina Elena Dumbliauskienė ir Juozas Dumbliauskas prašo įvertinti kitą, su ta pačia istorija susijusią, žurnalistės publikaciją "Nauja kalinės versija - melas ar kraupi tiesa?" (Lietuvos rytas, 2009-02-07). R.E. ir J. Dumbliauskų teigimu, be jų leidimo buvo publikuoti A. Bružaitės laiškai jiems (nors tokia medžiaga yra tik prokuratūroje), paskelbtos jų pavardės. Pasak skundo autorių, jie dėl to turėjo nemalonių išgyvenimų, sulaukė įvairių grasinimų.
Nuspręsta:
Klausimo svarstymą atidėti. Paprašyti p. Dumbliauskų patikslinti skundą.
 
2. Svarstyta: A. Kučinsko skundas dėl publikacijos dienraštyje "Gimtasis Rokiškis"
Posėdyje dalyvavo dienraščio kalbos redaktorė J. Jurevičienė ir žurnalistė Aldona Minkevičienė. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Albertas Kučinskas prašo įvertinti 2009-01-02 interneto svetainėje www.grokiskis.lt paskelbto anonso apie publikaciją ir 2009-01-03 dienraštyje "Gimtasis Rokiškis" išspausdintos publikacijos "Advokatui ir eksprokurorei veriasi kalėjimo durys" turinį. Skundo autoriaus teigimu, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti ir nepatikrinta informacija, žeminanti jo garbę ir orumą, pažeista nekaltumo prezumpcija.
Nuspręsta:
2009-01-02 interneto svetainėje www.grokiskis.lt paskelbtame anonse apie publikaciją ir 2009-01-03 dienraštyje "Gimtasis Rokiškis" išspausdintoje publikacijoje "Advokatui ir eksprokurorei veriasi kalėjimo durys" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Šiaulių apskrities VPK prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Šiaulių naujienos"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas prašo įvertinti 2009-01-31 dienraščio "Šiaulių naujienos" publikaciją "Policininkai tūpčioja aplink "bobučių" sijonus". Policijos komisariato viršininko E. Lapinsko teigimu, buvo pateiktas iškraipytas policijos komisariato pranešimas spaudai. Informacija pateikta su neigiamomis insinuacijomis siekiant sumenkinti policijos darbą, pakenkti jos reputacijai ir formuoti neigiamą įvaizdį visuomenėje. 
Nuspręsta:
Paruošti laišką redakcijai primenant, kad turėtų būti išlaikyta pagarba valstybės institucijai, atliekančiai sudėtingą darbą, dirbti kartu ir ieškoti išeičių sprendžiant opias visuomenės problemas.
 
4. Svarstyta: A. Bložės skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Arturas Bložė prašo įvertinti 2009-02-02 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Slapti valdžios žaidimai". Jo teigimu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti jo garbę ir orumą, ir kenkianti dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
Skundo svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu kartu su skundu dėl "Lietuvos ryto" televizijos laidos "Žurnalisto tyrimas" siužeto.
 
5. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos komentarus
LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2008-12-09 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "Nubaustas įniršį ant gėjų liejęs šeimos gydytojas" nurodytus komentarus ir atsakyti į klausimus, ar: 1) interneto naujienų svetainėje viešai parašytuose komentaruose (nurodomi) yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama? 2) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytuose komentaruose (nurodomi) yra propaguojamos idėjos, kurstančios smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks tokių idėjų pobūdis, kokiais konkrečiais teiginiais ar teksto atkarpa jos reiškiamos?
Nuspręsta:
1. Komentare "437. nesamone": "pyderai yra aborto atliekos reikia karti visus iki vieno" yra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos. Komisija neišskyrė atskirų žodžių ar atkarpų, nes mano, jog turi būti vertinamas visas komentaras neatskiriant jo nuo publikacijos ir neištraukiant atskirų žodžių iš konteksto. Komentaro kopiją pridėti prie protokolo.
2. Komentaruose "20.visus", "47. to 18", "72. a", "306. Gamta neleidžia daugintis", "354. advokatas", "441. Gerbiamas gydytojas", "485. jo", "487. Gromovas" , "496. alkotester", "570. Antanas" nėra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos.
3. Komentare "168. eta" nėra kurstoma neapykanta.
 
6. Svarstyta: LKPB NT 3-iosios valdybos prašymas įvertinti ineterneto svetainėje www.peticija.lt patalpintos peticijos komentarus
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo įvertinti 2008-12-08 interneto svetainėje www.peticija.lt patalpintos peticijos "Už Lietuvą - už šalį be iškrypėlių!" komentarus ir atsakyti į klausimą, ar pateiktuose komentaruose yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl jų lyties ir seksualinės orientacijos. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais, ar komentaro teksto atkarpa?
Nuspręsta:
1. Komentaruose "73) Dovydas Mozūras": i lagerius ir saudyt"; "69) Rimas Tamašiūnas": normalūs žmonės yra normalūs visi kiti kurie yra iškrypėliai šiukšlės prakeiktieji ar šiaip kitokio plauko asmenys siūlau surengti nemokamas šaudymo varžybas kad visokie iškrypėliai pagaliau pastiptų" yra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos. Komisija neišskyrė atskirų žodžių ar atkarpų, nes mano, jog turi būti vertinamas visas komentaras neatskiriant jo nuo publikacijos ir neištraukiant atskirų žodžių iš konteksto. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
2. Komentaruose: 84) Justas, 83) T. Skara, 82) a.J., 81) V. Stankevičius, 80) L.G., 79) A. Mickevic, 74) Melynake, 71) V.M., 70) Normaliauskas, 68) Sarunas Venckunas, 65) Vaidotas Zinkevicius, 63) Pavel F., 61) Adolfas fon H.., 57) Ignas M., 54) Andrius, 53) Kestas, 52) Gediminas Čižauskas, 49) Vytautas, 48) R. Packevicius, 47) G. paukstyte, 44) Aivaras Senda, 43) Justinas Mickūnas, 41) Harisp Petronis, 40) E.Gaidauskas, 37) A.., 36) Luknė Ragelytė, 35) Vytautas Stanaitis , 34) Pavardenis, 31) V.Pavardenis, 28) Elena Makejeva, 27) Kentas Matalauskas, 21) Kestutis Mazeika, 19) Vytautas G., 16) Kiesa, 15) J. Riauba, 14) gabija Vilenskienė, 12) Ligoniais, Homofobais, Klaustrofobais, 10) Martynas Balandis, 9) B. Kondrotas, 8) Andrius Paslaptenis, 5) Zygintas Jurevicius, 4) Egle Burneikaite (Gaidauskiene):D nėra kurstoma nesantaika dėl seksualinės orientacijos.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
 
7. 1. LKPB NT 3-iosios valdybos paklausimas dėl vaizdo medžiagos interneto svetainėje www.youtube.com
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo įvertinti interneto svetainės www.youtube.com muzikinio klipo "Diktatūra-Zydkapis" turinį ir atsakyti į klausimą, ar pateiktame muzikiniame klipe yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti, ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitiokinimų ar pažiūrų? Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais muzikinio klipo-dainos žodžiais?
Nuspręsta:
Atidėti klausimo svarstymą, nes dėl techninių kliūčių nepavyko peržiūrėti  pateiktos medžiagos.
 
7.2. G. Staniulio prašymas dėl pakartotinio skundo svarstymo
 Asociacijos Aero-Pilot pirmininkas Gintautas Staniulis nesutinka su Komisijos 2009-01-12 sprendimu dėl publikacijos "Lėktuvų triukšmo įkaitai" (Kauno diena, 2008-11-11). Jo teigimu, Komisija nesvarstė esminio fakto, kad publikacija buvo iliustruota sąmoningai suklastota fotonuotrauka.

Komisija nusprendė, kad nėra pagrindo dar kartą svarstyti skundą, nes Komisija vertina tik žurnalisto darbą, tačiau netiria faktų atitikimo tikrovei ir neatlieka nuotraukų ekspertizių.
 
 

2009-04-20 Nr. 6

1. Svarstyta: R. Merkelio skundas dėl LNK laidos "Paskutinė instancija" siužeto ir publikacijos dienraštyje "Lietuvos žinios"
Posėdyje dalyvavo žurnalistės R. Grinevičiūtė ir R. Kalinauskaitė. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas Remigijus Merkelis prašo įvertinti 2008-12-22 LNK laidos "Paskutinė instancija" siužetą. R. Merkelio teigimu, buvo pateikta nepagrįsta, tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti jo garbę ir orumą, menkinanti dalykinę reputaciją. Jo teigimu, tokia pat nepatikrinta ir tikrovės neatitinkanti informacija buvo paskelbta ir 2008-12-22 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Vilnius - Europos kultūros Babilonas (1)", kurios autorė - R. Grinevičiūtė.
Nuspręsta:
Nusiųsti užklausimą Generalinei pokuratūrai, ar yra pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 
2. Svarstyta: G. Kėvišo skundas dėl LNK laidos "Paskutinė instancija" siužeto ir publikacijų dienraštyje "Lietuvos žinios" ir savaitraštyje "Balsas.lt savaitė"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Gintautas Kėvišas prašo įvertinti 2009-01-05 LNK laidos "Paskutinė instancija" siužetą. G. Kėvišo teigimu, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti ir nepatikrinta informacija, žeidžianti jo garbę ir orumą, teršiamas jo geras vardas ir dalykinė reputacija. Jo teigimu, tokia pat nepatikrinta ir klaidinanti informacija buvo paskleista dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijose: "Gyvenimas už tvoros: būdai susiveikti namą" (2008-11-22), "Opera ne už tris skatikus" (2009-01-05), 2009-01-12 savaitraščio "Balsas.lt savaitė" publikacijoje "G. Kėvišo solo be orkestro". Visų publikacijų autorė - R. Grinevičiūtė.
Nuspręsta:
Nusiųsti užklausimą Generalinei pokuratūrai, ar yra pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 
3. Svarstyta: A. Bložės skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas" ir "Lietuvos ryto" televizijos laidos "Žurnalisto tyrimas" siužeto
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųsti skundai. Arturas Bložė prašo įvertinti 2009-02-02 "Lietuvos ryto" televizijos laidos "Žurnalisto tyrimas" siužetą. Jame, A. Bložės teigimu, buvo neteisėtai paskelbti jo asmens duomenys, informacija renkama neteisėtais būdais. Taip pat, jo teigimu, 2009-02-02 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Slapti valdžios žaidimai", anonsuojančioje jau minėtą laidą "Žurnalisto tyrimas", buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti jo garbę ir orumą, ir kenkianti dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
1. 2009-02-02 "Lietuvos ryto" televizijos laidos "Žurnalisto tyrimas" siužete apie A. Bložę nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. 2009-02-02 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Slapti valdžios žaidimai", anonsuojančioje laidą "Žurnalisto tyrimas, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: LKPB NT 3-iosios valdybos paklausimas dėl vaizdo medžiagos interneto svetainėje www.youtube.com
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo įvertinti interneto svetainėje www.youtube.com patalpintą vaizdo medžiagą "Diktatūra-Zydkapis" ir atsakyti į klausimą, ar pateiktame muzikiniame klipe yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti, ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę, ar jai priklausantį asmenį dėl tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų? Jeigu tai, būtent kokiais konkrečiais muzikinio klipo-dainos žodžiais?
Nuspręsta:
Interneto svetainėje www.youtube.com patalpinta vaizdo medžiagą "Diktatūra-Zydkapis" nekursto tautinės neapykantos.
 
5. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus atsistatydinimas
Nuspręsta:
1. Kandidatus į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas siūlo narius į Komisiją delegavusios organizacijos. Pasiūlymai teikiami iki š.m. gegužės 15 d.
2. Patvirtinti kandidato į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas anketą. 
 

2009-04-27 Nr. 7

1. Svarstyta: UAB "TELE-3" skundas dėl LTV laidos "Teisė žinoti"
 Posėdyje dalyvavo R. Miliūtė ir A. Matonis. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. UAB "TELE-3" prašo įvertinti 2009-01-21 LTV laidoje "Teisė žinoti" paskelbtą informaciją. Generalinės direktorės Lauros Blaževičiūtės pasirašytame rašte teigiama, kad laidos vedėja R. Miliūtė ir svečiai paskelbė tendencingą, faktais nepagrįstą ir tikrovės neatitinkančią informaciją, kuria buvo siekiama pažeminti įmonės reputaciją ir jos dirbančiųjų garbę, orumą bei dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
Parengti laišką laidos "Teisė žinoti" autoriams, kuriame išsakyti Komisijos nuomonę dėl šaltinių parinkimo.
 
2. Svarstyta: A. Stasiūno prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Atspindžiai"
Posėdyje dalyvavo laikraščio "Atspindžiai" redaktorė ir publikacijos autorė V. Žilionytė. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Andrius Stasiūnas prašo įvertinti 2009-01-13 Kaišiadorių rajono laikraštyje "Atspindžiai" išspausdintą publikaciją "Užsigrūdinę ūkininko gyvuliai?". A.Stasiūno teigimu, buvo paskelbta neteisinga ir nepatikrinta informacija, pasišaipyta iš sunkiai dirbančio ūkininko, tačiau nepateikta jo nuomonė.
Nuspręsta:
Parengti laišką laikraščio "Atspindžiai" redakcijai, kuriame išsakyti Komisijos nuomonę dėl šaltinių parinkimo.
 
3. Svarstyta: B.M. Čeponytės skundas dėl publikacijų laikraščiuose "Mūsų Ignalina" ir "Nauja vaga"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Birutė Marijona Čeponytė prašo įvertinti 2009-01-09 laikraščio "Mūsų Ignalina" publikaciją "Jau ketverius metus Vidiškių bažnyčioje velnias šoka..." ir 2009-01-14 laikraščio "Nauja vaga" publikaciją "Kieno balsas bažnyčioje labiausiai girdimas?". B.M. Čeponytės teigimu, publikacijose pateikta informacija neatitinka tikrovės, žemina jos garbę bei orumą.
Nuspręsta:
1. 2009-01-09 laikraščio "Mūsų Ignalina" publikacijoje "Jau ketverius metus Vidiškių bažnyčioje velnias šoka..." nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. 2009-01-14 laikraščio "Nauja vaga" publikacijoje "Kieno balsas bažnyčioje labiausiai girdimas?" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti interneto svetainės delfi.lt publikacijų komentarus
Įvertinti www.delfi.lt publikacijų: "Žydų kapinių niekinimas - didesnis nusikaltimas?" (2006-06-30), "M.Murzai ir jo bendražygiams - tūkstantinės baudos" (2006-11-10), "Lietuvoje homoseksualų nenorima matyti nei mokykloje, nei tarp draugų" (2008-03-29), "A. Butkevičius: taborą į vagonėlius ir iškraustyti" (2008-04-14), "Užsienyje susituokę gėjai Lietuvoje nevirsta šeima" (2008-07-10), "Namų netekę romai toliau reikalauja milijonų" (2008-09-16), "Noras drausti palankias žinias apie homoseksualus kritikuojamas užsienyje" (2009-02-07), komentarai, išvados pateiktos Generalinei prokuratūrai.
 
5. Svarstyta: I. A. Burlingienės pareiškimas dėl publikacijų dienraščiuose "Kauno diena" ir "Lietuvos rytas"
Komisija nagrinėja skundus dėl publikacijų, kurios buvo išspaudintos vienerių metų laikotarpyje. Šios Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstos publikacijos yra dar 2007 metų. Todėl vienbalsiai nuspręsta nesvarstyti.


2009-05-11 Nr. 8


1. Svarstyta: Vilniaus apskrities VPK prašymas dėl "Lietuvos ryto" TV laidos
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas prašo įvertinti 2009-01-15 "Lietuvos ryto" televizijos Žinių laidos reportažą apie neva degalus vagiančius policijos pareigūnus. Prašyme teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti ir visuomenę klaidinanti informacija, žeminanti policijos pareigūnų ir įstaigos vardą.
Nuspręsta:
2009-01-15 "Lietuvos ryto" televizijos  Žinių laidos reportaže apie neva degalus vagiančius policijos pareigūnus buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 str.

2. Svarstyta: LRS kanceliarijos prašymas dėl LNK laidos "Kakadu"
LR Seimo kanceliarija prašo įvertinti 2009-02-04 LNK laidos "Kakadu" siužetą. Seimo kanclerio G. Vilkelio pasirašytame rašte teigiama, kad buvo paskleista neteisinga, netiksli ir šališka informacija apie Seimo Transporto skyrių ir jame dirbančius žmones.
Nuspręsta:
Skundą svarstyti gavus laidos įrašą DVD laikmenoje.
 
3. Svarstyta: Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. prašymas dėl laikraščio "Elektrėnų žinios" publikacijos
Posėdyje dalyvavo laikraščio "Elektrėnų žinios" redaktorius ir publikacijos autorius G. Markevičius. Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius prašo įvertinti 2009-02-06 savaitraščio "Elektrėnų žinios" publikaciją "Įvaikinimas ar prekyba vaikais?" Skunde teigiama, kad publikacijoje buvo pateikta klaidinga ir tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2009-02-06 savaitraščio "Elektrėnų žinios" publikacijoje "Įvaikinimas ar prekyba vaikais?" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: UAB "TELE-3" skundas dėl publikacijos žurnale "Klubas"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. UAB "TELE-3" prašo įvertinti 2009-01-26 žurnalo "Klubas" publikaciją "Jolanta Butkevičienė. Jaučiau psichologinį spaudimą". Skunde teigiama, kad skyriuje "Faktas" buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, kuri žeidžia įmonės dalykinę reputaciją.

Kadangi skunde aprašomos aplinkybės yra tiesiogiai susijusios su dar nesibaigusia byla tarp UAB "TELE-3" ir J. Butkevičienės, Komisija nusprendė atidėti skundo svarstymą, kol įsigalios teismo priimtas sprendimas.
 
5. Svarstyta: Advokato A. Marapolsko skundas dėl publikacijų žurnale "Klubas" ir dienraščio "Lietuvos rytas" priede "TV antena"
Advokatas A. Marapolskas, atstovaujantis G. Sabutytei, prašo įvertinti 2009-02-09 žurnalo "Klubas" publikaciją "Goda Sabutytė išdūrė visus ir pati liko ant ledo" ir 2009-02-14 dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "TV antena" publikaciją "Juodasis Godos pirmadienis". Advokato teigimu, publikacijose buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, G. Sabutytės garbę, orumą ir reputaciją žeminanti informacija. Taip pat buvo paviešinta informacija apie jos asmeninį gyvenimą ir išspausdintos nuotraukos, kurių publikavimui niekas sutikimo nedavė.
Nuspręsta:
2009-02-09 žurnalo "Klubas" publikacijoje "Goda Sabutytė išdūrė visus ir pati liko ant ledo" ir 2009-02-14 dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "TV antena" publikacijoje "Juodasis Godos pirmadienis" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus prašymas dėl komentarų interneto svetainėje www.lrytas.lt
Žurnalistų etikos inspektorius prašo įvertinti 2009-01-20 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "Izraelis nutraukė Gazos ruožo atakas" komentarus Komisijos kompetencijos ribose, nes Inspektoriaus tarnyba įvertino tik dėl informacijos poveikio nepilnamečiams.
Nuspręsta:
Įpareigoti pirmininkę išsiaiškinti su prašymą pateikusia Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
 
7. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti interneto svetainės delfi.lt publikacijos komentarus
Įvertinti interneto svetainės www.delfi.lt 2008-04-14 publikacijos "A. Butkevičius: taborą į vagonėlius ir iškraustyti" komentarai, išvados pateiktos Generalinei prokuratūrai. 

2009-05-18 Nr. 9

 
1. Svarstyta: Lietuvos žurnalistų sąjungos skundas dėl TV3 laidos "Dzin"
Posėdyje dalyvavo laidos prodiuseris S. Bartkus. Lietuvos žurnalistų sąjunga prašo įvertinti 2009-02-05 TV3 laidos "Dzin" siužetą. D. Radzevičiaus pasirašytame skunde teigiama, kad aktorės A. Štukytės personaže "Piktoji ranka" lengvai atpažįstama UAB "TELE-3" dirbusi ir vėliau atleista Jolanta Butkevičienė. Pasak jo, buvusio darbdavio elgesys rodant kritinį, nors ir humoristinio pobūdžio kūrinį, kuriame sudaromas tik neigiamas įspūdis apie buvusią darbuotoją, yra neetiškas ir pažeidžiantis Etikos kodekso 59 str.
Nuspręsta:
2009-02-05 TV3 laidoje "Dzin" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: VšĮ Viešojo intereso saugos institutas prašymas dėl LTV laidos "Redakcija"
VšĮ "Viešojo intereso saugos institutas" prašo įvertinti 2009-02-09 LTV laidą "Redakcija". Pareiškime teigiama, kad laidoje ir E. Kūrio interviu su Savivaldybių asociacijos vadovu R. Malinausku buvo išsakyti niekuo nepagrįsti ir nepasitikėjimą visuomeniniais judėjmais skatinatys teiginiai. Pasak Instituto prezidentės R. Kalinauskaitės, "už mokesčių mokėtojų pinigus išlaikoma LTV neturi teisės tapti privataus verslo ruporu viešojo intereso sąskaita, užgniauždma kitaip mąstančią poziciją".
Nuspręsta:
2009-02-09 LTV laidoje "Redakcija" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
                
3. Svarstyta: E. Kibirkštytės prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Druskininkų naujienos"
Posėdyje dalyvavo lakraščio redaktorius ir publikacijos autorius R. Sadauskas. Edita Kibirkštytė prašo įvertinti 2009 m. vasario 06-12 savaitraščio "Druskininkų naujienos" publikaciją "Po skrydžio nuo skardžio ir keturių kūlversčių automobilio vairuotoja liko gyva ir sveika". Jos nuomone, buvo pažeistas privataus gyvenimo slaptumas ir teisė į atvaizdą.
Nuspręsta:
2009 m. vasario 06-12 savaitraščio "Druskininkų naujienos" publikacijoje "Po skrydžio nuo skardžio ir keturių kūlversčių automobilio vairuotoja liko gyva ir sveika" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: Šilutės rajono savivaldybės administracijos prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Šilokarčema"
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Šarūno Laužiko pasirašytame rašte prašoma įvertinti 2009-02-27 laikraščio "Šilokarčema" publikaciją "Nesugeba protingai išlaidauti". Jo teigimu, publikuotų nuotraukų montažas ir straipsnio pavadinimas yra tikrovės neatitinkanti informacija, kuri šmeižia ir žemina savivaldybės mero garbę ir orumą.
Nuspręsta:
2009-02-27 laikraščio "Šilokarčema" publikacijoje "Nesugeba protingai išlaidauti" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Žmogaus teisių stebėjimo instituto skundas dė publikacijos interneto svetainėje www.lrytas.lt
Žmogaus teisių stebėjimo institutas prašo įvertinti 2009-02-24 interneto svetainės www.lrytas.lt publikaciją "Našlaičius engusių čečėnų byla - už uždarų durų". Instituto direktoriaus Henriko Mickevičiaus pasirašytame skunde teigiama, kad M. ir Kh. Gataevų byla buvo nagrinėjama uždarame posėdyje, todėl publikacijos autorius negalėjo rašyti apie tai, kas nebuvo skelbta. H. Mickevičiaus nuomone, publikacijoje buvo pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
2009-02-24 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijoje "Našlaičius engusių čečėnų byla - už uždarų durų" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti interneto svetainės alfa.lt publikacijos komentarus
Įvertinti 2009-02-22 interneto svetainės alfa.lt publikacijos "Transeksualai - išsišokėliai, visuomenės padugnės ar atstumtieji?" komentarai, išvados pateiktos LR Generalinei prokuratūrai.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai

7.1. L. Pudonytės Smith paklausimas

L. Pudonytė Smith mano, kad 2009-03-05 dienraštyje "Lietuvos rytas" prie publikacijos "Tarasovus sužavėjo Brodvėjaus teatras" buvo išspausdinta rasistinė nuotrauka.
Nuspręsta:
Skundą atmesti kaip nepagrįstą..
 
7.2. Pasibaigusio konkurso į Etikos inspektoriaus pareigas rezultatų aptarimas

Anketas su siūlomais kandidatais į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas buvo galima teikti iki š. m. gegužės 15 d. Lietuvos psichiatrų asociacija pasiūlė Lino Slušnio kandidatūrą, o LRT - Deivido Velko kandidatūrą. Daugiau pasiūlymų nebuvo gauta. Komisija kandidatų anketas pripažino tinkamomis ir nusprendė š. m. gegužės    25 d. abu kandidatus pasikviesti į posėdį, išklausyti, balsuoti ir nuspręsti, kurią kandidatūrą siūlyti tvirtinti Seimui.
 

 2009-05-25 Nr. 10

 
1. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus rinkimai
Nuspręsta:
Į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas teikti Lino Slušnio kandidatūrą.
 
2. Svarstyta: A. Gureckio prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Antanas Gureckis prašo įvertinti 2009-01-28 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Gautą milijoninę baudą krauna ant svetimų pečių". Jo teigimu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, kuri galėjo sukelti skaitytojui neigiamas emocijas tiek bendrovės, tiek jos vadovo atžvilgiu. Be to, pasak A. Gureckio, buvo pažeista teisė į atvaizdą, nes jis nebuvo davęs sutikimo savo nuotraukos publikavimui.
Nuspręsta:
2009-01-28 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Gautą milijoninę baudą krauna ant svetimų pečių" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti interneto svetainės lrytas.lt publikacijų komentarus
Buvo įvertinti interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijų "Juodaodį Vilniuje išgąsdino rasistinis lipdukas prie jo buto durų" ir "Nacionalistai Gedimino prospektu Vilniuje pražygiavo sučiaupę burnas" komentarai, išvados pateiktos prokuratūrai.

4. Svarstyta: Kiti klausimai

4.1. J. Burbos paklausimas
Nuspręsta:
Skundą atsmesti kaip nepagrįstą ir nesuprantamą


2009-06-15 Nr. 11

1. Svarstyta: V. Tomkaus pareiškimas dėl publikacijų interneto svetainėse bernardinai.lt ir alfa.lt
Klausimo svarstyme dalyvavo V. Tomkus ir grupė jį palaikančių asmenų, A. Navickas, V. Valentinavičius ir grupė juos palaikančių asmenų. Dienraščio "Respublika" vyriausiasis redaktorius Vitas Tomkus prašo įvertinti interneto svetainės www.bernardinai.lt publikacijas: "Andrius Navickas. Žiniasklaida ar purvasklaida?" (2009-02-06), "Liudvikas Jakimavičius. Tylos minutė prieš audrą stiklinėse" (2009-03-13) ir 2009-03-11 A. Vinokuro publikaciją interneto svetainėje www.alfa.lt "Pirmyn, skinai, pirmyn!". V. Tomkaus teigimu, publikacijos išprovokavo komentatorių neapykantą, jos kursto tautinę nesantaiką, antisemitizmą ir homofobiją.
Nuspręsta:
1.  A. Vinokuro publikacijoje "Pirmyn, skinai, pirmyn!" (www.alfa.lt, 2009-03-11) buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 straipsnio 2 dalis.
2. Publikacijoje "Pirmyn, skinai, pirmyn!" (www.alfa.lt, 2009-03-11) nėra kurstoma neapykanta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, religijos, socialinės padėties.
3. Publikacijoje "Andrius Navickas. Žiniasklaida ar purvasklaida?" (www.bernardinai.lt, 2009-02-06) nėra kurstoma neapykanta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, religijos, socialinės padėties.
4. Publikacijoje "Liudvikas Jakimavičius. Tylos minutė prieš audrą stiklinėse" (www.bernardinai.lt, 2009-03-13) nėra kurstoma neapykanta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, religijos, socialinės padėties.
 
2. Svarstyta: Piliečių santalkos pareiškimas dėl publikacijos dienraštyje "Respublika"
Be jau anksčiau minėtų asmenų, klausimo svarstyme dalyvavo J. Kronkaitis, M. Nastaravičius ir R. Sakadolskis. Piliečių santalkos vardu pareiškimą pasirašęs Tarybos vicepirmininkas Jonas Kronkaitis prašo įvertinti 2009-03-19 dienraščio "Respublika" publikaciją "Retoriniai klausimai Andriui Navickui" ir iliustraciją. Jo teigimu, publikacijoje ir iliustracijoje prasilenkiama su etiškos žiniasklaidos principais, nes autorius nevengia įžeidinėjimų ir žeminimo, kursto neapykantą žmonių grupei.
Nuspręsta:
2009-03-19 dienraščio "Respublika" publikacijoje "Retoriniai klausimai Andriui Navickui" buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 54 straipsnio 1 dalis, 55 ir 59 straipsniai.
 
3. Svarstyta: V. Navicko prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Respublika"
Vilniaus miesto meras Vilius Navickas prašo įvertinti 2009-03-13 dienraščio "Respublika" publikaciją "Vitas Tomkus. Ar lengva būti Lietuvos piliečiu?". Mero teigimu, publikacijoje apie jo sūnų buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, šmeižikiška ir visuomenę klaidinanti informacija. Tai, pasak mero, žeidžia ne tik jo asmeninę ir šeimos reputaciją, tačiau ir institucijos, kuriai jis vadovauja, reputaciją, diskredituoja Konservatorių partijos vardą visuomenėje.

Kadangi buvo gautas V. Navicko raštas, jog jis išsiaiškinęs su V. Tomkumi klaidingos informacijos patekimo į žiniasklaidą aplinkybes, todėl prašo skundo netirti ir nesvarstyti. Posėdyje dalyvavęs V. Tomkus patvirtino, kad nesusipratimas išspręstas.
Nuspręsta:
Skundo nesvarstyti.
 
4. Svarstyta: A. Leonavičiaus skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Posėdyje dalyvavo A. Leonavičius. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Arūnas Leonavičius prašo įvertinti 2009-01-30 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Turtus sukčiams krovė nėščių moterų būrys". A. Leonavičiaus manymu, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, pateikti duomenys apie asmens privatų gyvenimą.
Nuspręsta:
2009-01-30 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Turtus sukčiams krovė nėščių moterų būrys" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti interneto svetainės delfi.lt publikacijos komentarus
Buvo įvertinti 2007-04-02 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "A. Vinokuras: Apie Lietuvos žydų restitucijos problemą" komentarai, išvados pateiktos Generalinei prokuratūrai. 


2009-06-29 Nr. 12

 1. Svarstyta: LR Seimo kanceliarijos prašymas įvertinti LNK laidos "Kakadu" siužetą.
Pristatė E. Žiobienė: Kadangi š. m. gegužės 11 d. posėdyje Komisija negalėjo peržiūrėti pateikto laidos vaizdo įrašo dėl techninių priežasčių, nuspręsta svarstymą pratęsti gavus laidos įrašą DVD laikmenoje. Įrašas gautas. Seimo kanclerio G. Vilkelio pasirašytame rašte teigiama, kad buvo paskleista neteisinga, netiksli ir šališka informacija apie Seimo Transporto skyrių ir jame dirbančius žmones.
Nuspręsta:
Dar kartą atidėti svarstymą ir paprašyti įrašyti laidą tinkamu formatu.
 
2. Svarstyta: E. Kovieros skundas dėl LNK laidos "Abipus sienos" siužetų.
Egidijus Koviera prašo įvertinti 2008-10-22 ir 2009-02-25 LNK laidos "Abipus sienos" siužetus, kuriuose, pasak jo, pirmoje laidoje buvo pateikti tikrovės neatitinkantys faktai, pažeista nekaltumo prezumpcija, antroje laidoje taip pat pateikti tikrovės neatitinkantys teiginiai, iškraipomi faktai, pateikiama besiskundžiančių moterų versija ir visai neatsižvelgiama į teismo sprendimą.
Nuspręsta:
Atidėti svarstymą ir paprašyti įrašyti laidas tinkamu formatu.
 
3. Svarstyta: D. Dambrausko skundas dėl publikacijų interneto svetainėse delfi.lt, alfa.lt, zebra.lt, dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Lietuvos žinios".
Posėdyje dalyvavo interneto svetainės www.zebra.lt redaktorė B. Palaitytė ir teisininkė R. Statulevičienė.Dainius Dambrauskas prašo įvertinti 2009-02-08 interneto svetainės www.delfi.lt publikaciją "Šeštadienį neaiškiomis aplinkybėmis žuvo Širvintų prokuroro sūnus", 2009-02-08, interneto svetainės www.alfa.lt publikaciją "Mįslingomis aplinkybėmis žuvo Širvintų prokuroro sūnus", 2009-02-08 interneto svetainės www.zebra.lt publikaciją "Mįslingomis aplinkybėmis žuvo Širvintų prokuroro sūnus", 2009-02-09 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Mirtis vonioje" (publikacija buvo patalpinta ir interneto svetainėje www.lrytas.lt), 2009-02-09 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Tragedija Širvintose" (publikacija buvo patalpinta ir interneto svetainėje www.lzinios.lt). D. Dambrauskas nurodo teiginius, kuriuose, jo manymu, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, pažeista jo velionio sūnaus ir šeimos teisė į privatų gyvenimą.
Nuspręsta:
Įpareigoti pirmininkę paruošti laišką žiniasklaidos priemonių vadovamas ir redaktoriams, akcentuojant tai, kad, vykdant pareigą informuoti visuomenę apie nelaimes ir nelaimingus atsitikimus, nebūtų pamiršta ir pareiga gerbti savo skaitytoją, informaciją pateikti kaip galima profesionaliau, nežeidžiant skausmą dėl nelaimės išgyvenančių žmonių jausmų. Ir nesvarbu, viešas tai asmuo, ar ne.
 
4. Svarstyta: V. Lingaitienės ir A. Lingaičio skundai dėl publikacijos interneto svetainėje silelis.lt ir laikraštyje "Šilelis".
Virginija Lingaitienė ir Arvydas Lingaitis prašo įvertinti  2009-04-01 interneto svetainės www.silelis.res.lt publikaciją "Redaktorės skiltis... apie "sensacijas" ir 2009-04-03 laikraščio "Šilelis" publikaciją "Daugtaškiai... apie "sensacijas". V. Lingaitienės teigimu, buvo atskleisti duomenys apie jos privatų gyvenimą, pateikti duomenys iš ligos istorijos be jos sutikimo. A. Lingaičio manymu, publikacija menkina, jo, kaip žurnalisto autoritetą, kenkia UAB "Anykštos redakcija" reputacijai, suvedinėjamos sąskaitos su konkuruojančiu leidiniu.
Nuspręsta:
2009-04-01 interneto svetainės www.silelis.res.lt publikacijoje "Redaktorės skiltis... apie "sensacijas" ir 2009-04-03 laikraščio "Šilelis" publikacijoje "Daugtaškiai... apie "sensacijas" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos sekretorės R. Cytackos prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas".
Renata Cytacka prašo įvertinti 2009-03-31 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Dirba žodžiais". Jos teigimu, paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, kenkianti Vilniaus rajono savivaldybės dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
2009-03-31 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Dirba žodžiais" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: Laikraščio "Ūkinino patarėjas" vyriausiojo redaktoriaus ir korespondentų prašymas dėl laikraščio "Valstiečių laikraštis" korespondento komentarų.
Laikraščio "Ūkininko patarėjas" vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas ir grupė korespondentų prašo įvertinti laikraščio "Valstiečių laikraštis" korespondento Albino Čapliko elgesį komentuojant laikraščio "Ūkininko patarėjas" publikacijas. Pasak pareiškėjų, buvo komentuojami 58 straipsniai, dauguma komentarų vulgarūs, iškreipiantys faktus ir žeminantys žurnalistų garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Paruošti laišką redakcijoms ir A. Čaplikui, kuriame išsakyti Komisijos nuomonę dėl komentarų.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
 
7.1. Žurnalistų etikos inspektoriaus prašymas dėl komentarų www.lrytas.lt
 
Žurnalistų etikos inspektorius prašo įvertinti 2009-01-20 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "Izraelis nutraukė Gazos ruožo atakas" komentarus Komisijos kompetencijos ribose, nes Inspektoriaus tarnyba įvertino tik dėl informacijos poveikio nepilnamečiams.

Visuomenės informavimo įstatymas įpareigoja Komisiją spręsti, ar yra kurstoma neapykanta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, religijos, socialinės padėties, todėl tik į šį klausimą Komisija ir gali atsakyti.
Nuspręsta:
Komentaruose: "35. Piktam zydui 31", IP:72.70.1.212, "34. Piktas", IP:89.0.48.225, "44. to IP:212.179.79.146", IP:78.56.249.225, "22. jo", IP:213.184.224.35, "36 to 34", IP:78.56.249.225, nėra kurstoma neapykanta.
 
7.2. Visuomeninės organizacijos "Likimo vaikai" laiškas
 
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Visuomeninė organizacija "Likimo vaikai" aprašo situaciją, kuri susidarė, kai jie nuvažiavo į LTV laidą "Keliai Mašinos. Žmonės". Pasak jų, laidos vedėja "puolė" juos, "užspeitė į kampą" ir filmavo be leidimo. Jie, pagyvenę žmonės, buvo priversti bėgti. Nori žinoti, ar tai suderinama su Etikos kodekso normomis.

Žurnalistams, renkantiems informacija, galioja tam tikros taisyklės, o mandagus elgesys privalomas visiems. Tačiau Komisija vertina žurnalistų darbo produktą - laidas ir publikacijas, ir negali įvertinti šios situacijos, nes tai - tik emocijos ir niekuo nepagrįsti teiginiai. Vienbalsiai nuspręsta skundą atmesti ir nesvarstyti kaip nepriklausantį Komisijos veiklos sričiai.
 
7. 3. R. Arnauskaitės skundas dėl TV3 laidos
                
Renata Arnauskaitė prašo išsiaiškinti, ar TV3 laidoje "Nuodėmių dešimtukas" naudojant logotipą, kuriame pavaizduotas obuolys su juodais sparnais, nepažeidžiama etika. Tuo "užduotis" Komisijai baigiasi, toliau seka pasiūlymai televizijai.

Komisija vienbalsiai nusprendė skundą atmesti kaip nepriklausantį Komisijos kompetencijai, o laišką persiųsti TV3.
 
 

2009-07-13 Nr. 13

1. Svarstyta: R. Merkelio skundas dėl LNK laidos "Paskutinė instancija" siužeto ir publikacijos dienraštyje "Lietuvos žinios"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Komisija svarstė šį skundą balandžio 20 d. posėdyje. Buvo nuspręsta nusiųsti užklausimą Generalinei prokuratūrai, ar yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, nes Komisija laikosi nuostatos nesvarstyti skundų, jeigu dėl tos pačios medžiagos yra pradėtas ir ikiteisminis tyrimas. Gautas atsakymas, kad nei Respublikos, nei Vilniaus apygardos, nei Vilniaus m. prokuratūrose nėra R. Merkelio pareiškimo dėl minėtos TV laidos ir publikacijos. Todėl klausimo svarstymas dar kartą įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.

Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas Remigijus Merkelis prašo įvertinti 2008-12-22 LNK laidos "Paskutinė instancija" siužetą. R. Merkelio teigimu, buvo pateikta nepagrįsta, tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti jo garbę ir orumą, menkinanti dalykinę reputaciją. Jo teigimu, tokia pat nepatikrinta ir tikrovės neatitinkanti informacija buvo paskelbta ir 2008-12-22 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Vilnius - Europos kultūros Babilonas (1)", kurios autorė - R. Grinevičiūtė.
Nuspręsta:
Nevertinti 2008-12-22 LNK laidos "Paskutinė instancija" siužeto ir 2008-12-22 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijos "Vilnius - Europos kultūros Babilonas (1)" Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nes skundo autorius nepateikė duomenų, patvirtinančių jo skundo pagrįstumą.
 
2. Svarstyta: G. Kėvišo skundas dėl LNK laidos "Paskutinė instancija" siužeto ir publikacijų dienraštyje "Lietuvos žinios" ir savaitraštyje "Balsas.lt savaitė"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Komisija svarstė šį skundą balandžio 20 d. posėdyje. Buvo nuspręsta nusiųsti užklausimą Generalinei prokuratūrai, ar yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, nes Komisija laikosi nuostatos nesvarstyti skundų, jeigu dėl tos pačios medžiagos yra pradėtas ir ikiteisminis tyrimas. Gautas atsakymas, kad nei Respublikos, nei Vilniaus apygardos, nei Vilniaus m. prokuratūrose nėra G. Kėvišo pareiškimo pradėti ikiteisminį tyrimo dėl TV laidos ir publikacijų. Todėl klausimo svarstymas dar kartą įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.

Gintautas Kėvišas prašo įvertinti 2009-01-05 LNK laidos "Paskutinė instancija" siužetą. G. Kėvišo teigimu, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti ir nepatikrinta informacija, žeidžianti jo garbę ir orumą, teršiamas jo geras vardas ir dalykinė reputacija. Jo teigimu, tokia pat nepatikrinta ir klaidinanti informacija buvo paskleista dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijose: "Gyvenimas už tvoros: būdai susiveikti namą" (2008-11-22), "Opera ne už tris skatikus" (2009-01-05), 2009-01-12 savaitraščio "Balsas.lt savaitė" publikacijoje "G. Kėvišo solo be orkestro". Visų publikacijų autorė - R. Grinevičiūtė.
Nuspręsta:
Nevertinti 2009-01-05 LNK laidos "Paskutinė instancija" siužeto ir dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijų: "Gyvenimas už tvoros: būdai susiveikti namą" (2008-11-22), "Opera ne už tris skatikus" (2009-01-05), bei 2009-01-12 savaitraščio "Balsas.lt savaitė" publikacijos "G. Kėvišo solo be orkestro" Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Pasiūlyti. G. Kėvišui pasinaudoti VIĮ jam garantuota atsakymo teise.
 
3. Svarstyta: D. Bartkienės prašymas dėl publikacijų laikraštyje "Mūsų laikas'"
Daiva Bartkienė prašo įvertinti: 1. 2009-03-31 laikraštyje "Mūsų laikas" išspausdintą publikaciją "Balandžio 1-oji - juokų ir melagių diena. Nusišypsokite, Jus pagavo...". D. Bartkienės teigimu, jos nuotrauka ir prierašas po ja yra neetiški, nes nuotrauka nekokybiška arba specialiai deformuota, o tekstu po nuotrauka tyčiojamasi iš laikraščio "Šviesa", kuriame ji dirba korespondente. 2. 2009-03-31 publikaciją "Ne visos mokyklos politikams mielos...". D. Bartkienės teigimu, buvo pateikta tendencinga informacija. 3.  Laikraščio "Mūsų laikas" leidėjų elgesį skundžiant ją Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos Etikos komisijai ir siekiant uždrausti rašyti apie savivaldybės Tarybos veiklą. D. Bartkienės nuomone, laikraščio "Mūsų laikas" leidėjai siekia susilpninti konkurentą laikraštį "Šviesa" ir padaryti jam neatitaisomą žalą.  Taip pat  prašo išaiškinti Etikos kodekso 25 str. nuostatas.  
Nuspręsta:
1. 2009-03-31 laikraštyje "Mūsų laikas" prie publikacijos "Balandžio 1-oji - juokų ir melagių diena. Nusišypsokite, Jus pagavo..." išspausdintoje nuotraukoje ir tekste po ja nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. 2009-03-31 laikraščio "Mūsų laikas" publikacijoje "Ne visos mokyklos politikams mielos..." nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
3. D. Bartkienė, dirbdama žurnalistės darbą ir Jurbarko rajono savivaldybės Taryboje, pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 straipsnio nuostatas.
 
4. Svarstyta: Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos Etikos komisijos paklausimas dėl žurnalisto darbo ir Tarybos nario veiklos suderinamumo
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija prašo išnagrinėti UAB "Didelis pliusas" direktorės O. Mazur raštą savivaldybei, kuriame teigiama, kad Tarybos narė D. Bartkienė dirba ir laikraščio "Šviesa" korespondente. Tuo metu, kai vyko vienas iš Tarybos posėdžių, D. Bartkienė rinko medžiagą savo straipsniui. O. Mazur teigimu, vadovaujantis Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu, žurnalistas negali turėti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui. Tarybos Etikos komisija prašo išaiškinti, ar Tarybos narės veikla yra suderinama su žurnalisto darbu.

Komisija jau pasisakė dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 str. nagrinėdama D. Bartkienės skundą. O dėl to, ar Tarybos narė gali posėdžių metu vykti į įvykį, imti interviu ar kitaip dirbti žurnalistinį darbą - čia jau Tarybos darbo organizavimo klausimas. Be abejo, turėtų būti taisyklės ir Tarybos nariai jų turėtų laikytis, tačiau tai jau ne Komisijos kompetencijos klausimas. Komisija pasisakė tik dėl D. Bartkienės, kaip žurnalistės, veiklos.
 
5. Svarstyta: Šiaulių apskrities VPK prašymas įvertinti komentarus
Komisija įvertino www.delfi.lt publikacijos "Apie Lietuvos žydų restitucijos problemą" komentarus. Išvados pateikltos Šiaulių VPK.

6. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti komentarus
Komisija įvertino 2007-06-13 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Čigonų taborui bus nutrauktas elektros tiekimas" komentarus. Išvados pateiktos prokuratūrai.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai

6.1.  R. Arnauskaitės skundas dėl laikraščio "Varėnė"

Renata Arnauskaitė prašo "panagrinėti", ar Varėnos laikraščio "Varėnė" skyreliai "Gaivališkieji portretai" ir "Gaivalai" nepažeidžia etikos. Taip prašo įvertinti laikraščio "Varėnė" logotipą (moteris su katinu prie kojų, imituojanti Angelą, trimituojantį apie Gerąją Naujieną). Jos manymu, toks logotipas gali žeisti tikinčiųjų jausmus.

Komisija neužsiima logotipų ir žodžių reikšmių tyrimais ir aiškinimais, todėl  vienbalsiai nusprendė skundą atmesti kaip nepriklausantį Komisijos kompetencijai.
 
6.2. UAB "Alfa Media" pareiškimas dėl Komisijos sprendimo

Alfa.lt vyriausiasis redaktorius Virgis Valentinavičius mano, kad Komisija 2009-06-15 d. posėdyje negalėjo svarstyti publikacijos "Pirmyn, skinai, pirmyn" atitikimo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normoms, nes V. Tomkaus skundas buvo tik dėl galimo neapykantos kurstymo jo paminėtose publikacijose ir dėl komentatorių neapykantos iššaukimo. V. Valentinavičius klausia, kas inicijavo skundą, kad  A. Vinokuro komentaras pažeidžia Etikos kodekso 4 str. 2 dalį, kada skundas oficialiai įregistruotas, jeigu Komisija pati inicijavo svarstymą, kokie žingsniai padaryti inicijuojant svarstymą, kas tai padarė, kada įvyko tokio skundo svarstymas ir kodėl nebuvo pakviesti atsakovai?

V. Tomkaus skundas susidėjo iš dviejų dalių: įvertinti publikacijas dėl galimo neapykantos kurstymo, ir tai, kad šios publikacijos iššaukė komentatorių neapykantą. Kadangi Komisija netiria, kas iššaukė komentatorių neapykantą, todėl to ir nesvarstė, o svarstė  kitą skundo dalį - ar publikacijos nekursto neapykantos. Į tai ir buvo atsakyta - nekursto. Tačiau tai, kad publikacijoje nepažeidžiamas Visuomenės informavimo įstatymas, dar nereiškia, kad nepažeidžiamas ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Komisijos reglamentas suteikia Komisijos nariams teisę inicijuoti svarstymą be raštiško pareiškimo. Posėdžio metu Komisijos nariai iškėlė klausimą dėl publikacijos etiškumo ir pasiūlė svarstyti dėl  Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 straipsnio 2 dalies galimo pažeidimo. Komisijos narių balsų dauguma buvo nustatytas pažeidimas.
 
 
2009-07-27 Nr. 14

1. Svarstyta: V. Savukyno, LRT prašymas dėl dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijos
Virginijus Savukynas prašo įvertinti 2009-05-12 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Pasakėlės iš skydinės". Jo teigimu, buvo paskelbtos tikrovės neatitinkančios ir jo šeimos narių atminimą žeminančios žinios. Dėl tos pačios publikacijos kreipėsi ir Lietuvo nacionalinis radijas ir televizija. Skundą pasirašęs generalinis direktorius A. Siaurusevičius teigia, kad apie jų darbuotoją V. Savukyną buvo paskelbtos netikslios ir neteisingos žinios, informacija paskelbta neetišku būdu.
Nuspręsta:
2009-05-12 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Pasakėlės iš skydinės" buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 straipsnio 1 dalis ir 59 straipsnis.
 
2. Svarstyta: V. Jako skundas dėl dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "Vartai" publikacijos
Vygintas Jakas prašo įvertinti 2009-02-10 dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "Vartai" publikaciją "Sukčių taikiklyje - draudimo bendrovių pinigai". Jo teigimu, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
Įgalioti Komisijos pirmininkę paruošti laišką V. Jakui, kad turėdama tik tik tiek informacijos, kiek jos pateikta skunde, Komisija negali įvertinti publikacijos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.
 
3. Svarstyta: D. Skukausko skundas dėl dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "Sostinė" publikacijos
Dainius Skukauskas prašo įvertinti 2009-05-28 dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "Sostinė" publikaciją "Brolių dovana prapuolė naktį". Jo teigimu, publikacijoje sąmoningai iškreipti faktai, jis apkaltintas nusižengimu, kurio nepadarė, pateikti jo asmens duomenys.
Nuspręsta:
2009-05-28 dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "Sostinė" publikacijoje "Brolių dovana prapuolė naktį" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: Skundas dėl publikacijos interneto svetainėje "lrytas.lt"
Anoniminis skundas. Skundą pasirašę "būsimi medžiotojai" prašo įvertinti 2009-05-20 interneto svetainės "lrytas.lt" publikaciją "Aukšti aplinkosaugos pareigūnai Statiškės miške kuria brakonierių rezervatą". Jų teigimu, buvo pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys, daromos neteisingos prielaidos ir išvados.
Nuspręsta:
Skundą atmesti ir nesvarstyti, nes nėra svarstymo objekto.
 
5. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti www.delfi.lt publikacijų: "4 savivaldybės nepalaikė D. Grybauskaitės", "Už rasizmo skleidimą internete siūloma iki 2 metų nelaisvės", "Gėjai siekia, kad už kalbas" būtų nubaustas J. Imbrasas",  www.alfa.lt publikacijos "Gėjų lyga: kriminalizuodama homoseksualumą, Lietuva peržengtų ribą" komentarus

Komisija įvertino komentarus, išvados pateiktos prokuratūrai.

6. Svarstyta: LKPB NT 3-ios valdybos prašymas įvertinti www.delfi.lt publikacijos "M. Murzai ir jo bendražygiams - tūkstantinės baudos" komentarus  

Komisija įvertino komentarus, išvados pateiktos LKPB NT 3-iajai valdybai.

7. Svarstyta: Kiti klausimai: MTG Broadcasting AB skundas
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. MTG Broadcasting AB prašo įvertinti 2009-01-21 LTV laidoje "Teisė žinoti" R. Valatkos paskleistą tikrovės neatitinkančią ir įmonės reputaciją žeminančią informaciją.

Komisija nusprendė skundą atmesti ir nesvarstyti, nes Komisija svarsto tik žurnalistų darbą, o skundas yra dėl tiesioginio eterio metu išsakytos laidos svečio nuomonės. Pretenzijos turėtų būti reiškiamos asmeniškai R. Valatkai
 
 
2009-08-31 Nr. 15
 
1. Svarstyta: A. Stancikienės skundas dėl publikacijos žurnale "Ekstra"
Posėdyje dalyvavo žurnalistė A. Srėbalienė.  Aurelija Stancikienė prašo įvertinti 2009-06-08 žurnale "Ekstra" išspausdintą publikaciją "Politikė smogė iš pasalų". Jos teigimu, buvo pateikta neteisinga informacija, nesiremta nei dokumentais, ne kitos pusės argumentais. Taip pat A. Stancikienė informavo, kad 2009-06-15 dienos numeryje ne tik kad nebuvo išspausdintas jos prašomas paneigimo tekstas, tačiau įdėti šmeižikiški komentatorių atsiliepimai. Taip, pasak jos, apie ją formuojama neigiama nuomonė visuomenėje.
Nuspręsta:
1. 2009-06-08 žurnalo "Ekstra" publikacijoje "Politikė smogė iš pasalų" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Nėra pagrindo teigti, kad 2009-06-15 žurnale "Ekstra" pateiktais komentarais siekta formuoti neigiamą nuomonę apie A. Stancikienę. Nuomonių Komisija nesvarsto.
 
2. Svarstyta: UAB "Sportas LTU" skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos žinios"
UAB "Sportas LTU" prašo įvertinti 2009-05-21 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Grybui neatsispiria net prezidentas". Bendrovės generalinio direktoriaus Vytauto Petrausko pasirašytame skunde teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti, nepatikrinta, įmonės dalykinę reputaciją žeidžianti informacija.
Nuspręsta:
2009-05-21 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Grybui neatsispiria net prezidentas" buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.
 
3. Svarstyta: T. Blėdžio skundas dėl publikacijos žurnale "Privatu!"
Titas Blėdis prašo įvertinti 2009-05-18 žurnale "Privatu!" išspausdintą publikaciją "Baigėsi pinigai? Sudie, mielasis?!". Jo teigimu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti, jokiais objektyviais informacijos šaltiniais neparemta informacija, žeminanti garbę ir orumą, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2009-05-18 žurnalo "Privatu!" publikacijoje "Baigėsi pinigai? Sudie, mielasis?!" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str.
                
4. Svarstyta: V. Matuzo, A. Gvazdauskienės ir A. Ilisevičienės prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Panevėžio rytas"
Vitas Matuzas, Asta Matuzaitė-Gvazdauskienė ir Agnė Matuzaitė-Ilisevičienė prašo įvertinti 2009-05-30 dienraščio "Panevėžio rytas" publikaciją "Buvusią seimūno žmoną lydėjo tik negausus būrelis žmonių". Pasak pareiškėjų, buvo pažeista jų šeimos teisė į privatumą, pateikta vienpusiška informacija. Taip pat teigiama, kad publikacija buvo siekta suformuoti neigiamą visuomenės nuomonę apie V. Matuzą ir jo šeimą.
Nuspręsta:
2009-05-30 dienraščio "Panevėžio rytas" publikacijoje "Buvusią seimūno žmoną lydėjo tik negausus būrelis žmonių" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16 str.
 
5. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti www.delfi.lt komentarus
LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2009-06-09 interneto svetainėje www.delfi.lt publikuoto BNS straipsnio "Žydų bendruomenei gali būti grąžinta keletas pastatų" komentarą.  

Komisija įvertino komentaro turinį, išvados pateiktos prokuratūrai.

 
6. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus prašymas įvertinti komentarus
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba prašo įvertinti interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijų: "Dainininkę Berneen sumušusi V. Iljinych pripažinta kalta, jai skirtas 43 parų areštas" (2009-05-27), "A. Kubilius = N. Chruščiovas?" (2009-06-04), "Į Europarlamentą su konservatoriais einantis D. Žalimas apkaltino Tėvynės sąjungą antivalstybine veikla ir diktatūrinėmis užmačiomis" (2009-06-03) komentarų turinį. Skundus Žurnalistų etikos inspektoriui pateikę Nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio prie Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos pareigūnai teigia, kad komentaruose yra neteisėto turinio požymių, t.y. rasizmo ir neapykantos kurstymo.

Komisija įvertino komentarų turinį, išvados pateiktos Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai ir CERT-LT. 

7. Svarstyta: Kiti klausimai
Komisija gavo D. Šideikienės skundą dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėjos V. Steponavičienės veiksmų.  Komisija nusprendė skundą atmesti, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Komisija svarsto tik žurnalistų profesinę etiką. Už savivaldybės interneto svetainėje talpinamos informacijos turinį atsako jos darbuotojai. Taip nuspręsta ir atsakyti D. Šideikienei.

 
2009-09-14 Nr. 16
 
1. Svarstyta: 1. R. Dunausko, V. Dunauskienės, L. Dunauskaitės skundai dėl publikacijų laikraščiuose "Vakaro žinios", "Šiaulių kraštas" ir "Respublika"
Posėdyje dalyvavo l.e.p. UAB „Respublikos leidiniai“ direktorius V. Liubinas. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Romualdas Dunauskas, Violeta Dunauskienė, Lina Dunauskaitė, UAB "Linos namai" prašo įvertinti: 1) dienraščio "Vakaro žinios" publikacijas: "Dunauskų šeimynėlės "bizniukas": kuo "Gubernija" mažiau uždirba, tuo daugiau Dunauskai ištaško" (2006-08-28), "Dunauskų šeimynėlė priėjo liepto galą" (2007-04-07), "Temidės tarnai dalija indulgencijas" (2009-01-29), "Nuvytęs teisingumas Šiauliuose" (2009-01-31), "Dėl pinigų plovimo per "Respublikos" leidinių" grupę" (2009-03-25). Pareiškėjų teigimu, publikacijose pateikti teiginiai apie pareiškėjus (ar vieną iš jų) neatitinka tikrovės, yra žeminančio pobūdžio, menkina UAB "Linos namai" dalykinę reputaciją; 2) dienraščio "Šiaulių kraštas" publikacijas: "Gubernijai" vadovaujantiems Dunauskams nebeleidžiama bankrotinti įmonės" (2007-03-24), "Gubernijos" akcininkai sieks Dunausko atsakomybės" (2007-04-04), "Nauja vadovybė "Guberniją" žada išvesti į lyderius" (2007-04-07), "Gubernija" dėl milijoninių skolų nutraukė alaus gamybą" (2007-04-14), "Šiaulių teisme - landa įtariamiesiems" (2009-01-30). Pareiškėjų teigimu, publikacijose pateikti teiginiai apie pareiškėjus (ar vieną iš jų) neatitinka tikrovės, yra žeminančio pobūdžio, menkina UAB "Linos namai" dalykinę reputaciją; 3) dienraščio "Respublika" publikacijas: "Bankininkus pribloškė Dunauskų kalbos" (2006-08-26), "Silpstanti "Gubernija" bėga iš biržos" (2007-03-15), "Dunauskų prašymu areštuojamos "Gubernijos" akcijos" (2007-03-17), "Dunauskai daugiau "Gubernijos" akcijų negaus" (2007-03-20), "Gubernijos" vadovai priėjo liepto galą" (2007-03-24), "Gubernijos" akcininkai sieks Dunausko atsakomybės" (2007-04-04), "Naujieji "Gubernijos" vadovai nusiteikę ryžtingai" (2007-04-07), "Atsitiesiančią "Guberniją" smaugia kreditoriai" (2007-04-14), "Akcininkų ir vadovų konfliktai žlugdo įmones" (2007-06-04), "Gubernija" įstatinio kapitalo nedidins" (2007-06-12), "Gubernija" uždirbo 0,5 mln. litų pelno" (2007-07-28), "Temidės tarnai dalija indulgencijas" (2009-01-28), "Auka" nutarė išmelžti valstybę" (2009-01-30), "Kritika - geriausia "reklama" karjerai" (2009-01-31). Pareiškėjų teigimu, publikacijose pateikti teiginiai apie pareiškėjus (ar vieną iš jų) neatitinka tikrovės, yra žeminančio pobūdžio, menkina UAB "Linos namai" dalykinę reputaciją.

Kadangi Komisija svarsto tik skundus dėl publikacijų, išspausdintų vienerių metų laikotarpyje, posėdyje svarstytos publikacijos: "Temidės tarnai dalija indulgencijas" (2009-01-29, „Vakaro žinios“), "Nuvytęs teisingumas Šiauliuose" (2009-01-31, „Vakaro žinios“), "Dėl pinigų plovimo per "Respublikos" leidinių" grupę" (2009-03-25, „Vakaro žinios“), "Šiaulių teisme - landa įtariamiesiems" (2009-01-30, „Šiaulių kraštas“), "Temidės tarnai dalija indulgencijas" (2009-01-28, „Respublika“), "Auka" nutarė išmelžti valstybę" (2009-01-30, „Respublika“), "Kritika - geriausia "reklama" karjerai" (2009-01-31, „Respublika“).
Nuspręsta:
Nesvarstyti publikacijų: "Temidės tarnai dalija indulgencijas" (2009-01-29, „Vakaro žinios“), "Nuvytęs teisingumas Šiauliuose" (2009-01-31, „Vakaro žinios“), "Dėl pinigų plovimo per "Respublikos" leidinių" grupę" (2009-03-25, „Vakaro žinios“), "Šiaulių teisme - landa įtariamiesiems" (2009-01-30, „Šiaulių kraštas“), "Temidės tarnai dalija indulgencijas" (2009-01-28, „Respublika“), "Auka" nutarė išmelžti valstybę" (2009-01-30, „Respublika“), "Kritika - geriausia "reklama" karjerai" (2009-01-31, „Respublika“) iš esmės, nes dėl faktų, išdėstytų publikacijose, vyksta teisminiai nagrinėjimai.

2. Svarstyta: Advokato A. Kručkausko skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.anyksta.lt
Advokatas Albertas Kručkauskas, atstovaujantis Petro Šostuchos ir Bronislavos Šostuchienės interesus, prašo įvertinti interneto svetainės www.anyksta.lt publikaciją "Į ūkininkų kišenes subyrėjo Europos Sąjungos milijonai". Advokato teigimu, pateiktoje informacijoje ūkininkai yra kaltinami padarę uždraustas ir nusikalstamas veikas, buvo pakenkta privačių asmenų garbei ir orumui, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
Interneto svetainės www.anyksta.lt publikacijoje "Į ūkininkų kišenes subyrėjo Europos Sąjungos milijonai" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: V. Matuzo skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.lrytas.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Seimo narys Vitas Matuzas prašo įvertinti interneto 2009-06-12 svetainės www.lrytas.lt publikaciją "Kovotojo su korupcija įkainis: 700 Lt - už purvino politiko munduro išvalymą". Jo teigimu, publikacijoje pateikta informacija neatitinka tikrovės, žemina jo garbę ir orumą, menkina jo, kaip politiko ir Seimo nario, įvaizdį visuomenės akyse.
Nuspręsta:
2009-06-12 svetainės www.lrytas.lt publikacijoje "Kovotojo su korupcija įkainis: 700 Lt - už purvino politiko munduro išvalymą" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: Žmogaus teisių stebėjimo instituto skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.alfa.lt
Žmogaus teisių stebėjimo institutas prašo įvertinti 2009-02-24 interneto svetainės www.alfa.lt publikaciją "Globėjų skriausti čečėnų vaikai nepasirodė teismo salėje". Tyrimų vadovės Jolantos Samuolytės pasirašytame rašte teigiama, kad publikacijoje buvo pateikta netiksli ir neteisinga informacija.
Nuspręsta:
2009-02-24 interneto svetainės www.alfa.lt publikacijoje "Globėjų skriausti čečėnų vaikai nepasirodė teismo salėje" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti 2009-06-18 interneto svetainėje www.lrytas.lt publikuoto straipsnio "Izraelio ministras dar kartą atmetė raginimus stabdyti gyvenviečių statybas Vakarų krante" komentaro turinį.

Komisija įvertino komentaro turinį, išvados pateiktos prokuratūrai.


6. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus prašymas įvertinti komentarus
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba prašo įvertinti interneto svetainės www.biteplius.lt publikacijos "Žydų įžūlumui nėra ribų" ir www.delfi.lt publikacijos "Izraelio pilietis iš Klaipėdos prašo 700 tūkst. Lt už 1927 m. išleistas obligacijas" komentarų turinį. Skundus Žurnalistų etikos inspektoriui pateikę Nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio prie Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos pareigūnai teigia, kad komentaruose yra neteisėto turinio požymių, t.y. rasizmo ir neapykantos kurstymo.
                
6.1. www.biteplius.lt"
 Nuspręsta:
Pokalbių forumo medžiaga negali būti traktuojama, kaip komentarai. Tokio pobūdžio informacijos Komisija nesvarsto.

6.2. www.delfi.lt publikacija "Izraelio pilietis iš Klaipėdos prašo 700 tūkst. Lt už 1927 m. išleistas obligacijas" 

Komisija įvertino publikaciijos komentarų turinį, išvados pateiktos Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai ir CERT-LT. 


7. Svarstyta: Kiti klausimai
 
7.1. A. Vinkuro laiškas
 
Komisija gavo A. Vinkuro laišką, kuriame išreiškiamas nepasitenkinimas, tuo, kaip Komisija įvertino jo publikaciją „Pirmyn, skinai, pirmyn“, kuri buvo išspausdinta interneto svetainėje alfa.lt. Komisija nusprendė, kad nėra pagrindo grįžti prie minėtos publikacijos aptarimo. Komisijos pirmininkė, arba pavaduotojas įpareigojami atsakyti pareiškėjui.
 
7.2. Žurnalistų etikos inspektoriaus rinkimai
 
Komisija gavo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto raštą, kad Komisija turi pateikti Seimui Žurnalistų etikos inspektoriaus kandidatūrą, vadovaudamasi 2009-07-28 dieną įsigaliojusiomis naujomis VIĮ pataisomis.Komisija nusprendė, kad konkursas turi būti viešas, informacija apie jį turi būti išsiuntinėta asociacijoms, delegavusioms narius į komisiją, įvairioms visuomeninėms organizacijoms, įdėtas į Komisijos interneto svetainę, paruoštas pranešimas spaudai. Nuspręsta, kad pasiūlymus galima teikti iki š. m. spalio 02 d. 

2009-09-28 Nr. 17 

1. Svarstyta: UAB „Šiaulių naujienos“, UAB „Šiaulių lyra“, koroporacijos „Vaivorykštė“ pareiškimai dėl publikacijų savaitraštyje „Šiauliai plius“
Klausimo svarstyme dalyvavo laikraščio „Šiauliai plius“ vyriausioji redaktorė J. Sobutienė, laikraščio „Šiaulių naujienos“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas M. Deikus.
1.1. UAB „Šiaulių naujienos“, UAB „Šiaulių lyra“ ir koroporacijos „Vaivorykštė“ pareiškimuose prašoma įvertinti savaitraščio „Šiauliai plius“ publikacijas: „Melo anatomija.“ Kai tinkas byra, laikraštis netyli“ (2009-06-09), „Atidirbai mėnesį? Sumokėk darbdaviui!“ (2009-06-19). Pareiškėjų teigimu, publikacijoje buvo pateikti tikrovės neatitinkantys, UAB „Šiaulių naujienos“ ir UAB „Šiaulių lyra“ dalykinę reputaciją, bei A. Vinklerio garbę ir orumą žeidžiantus duomenys. Nepateikta kritikuojamos pusės nuomonė ir suvedinėjamos asmeninės sąskaitos; 
1.2. UAB „Šiaulių lyra“ ir korporacijos „Vaivorykštė“ pareiškime prašoma įvertinti savaitraščio „Šiauliai plius“ publikaciją „Pinigus tikrinkite prie kasos“   (2009-07-03). Pareiškėjų teigimu, buvo pateiktos tikrovės neatitinkančios žinios, žeminančios UAB „Vaivorykštė„ ir UAB „Šiaulių lyra“ dalykinę reputaciją, A. Vinklerio garbę ir orumą, suvedinėjamos asmeninės sąskaitos.
1.3. UAB „Šiaulių naujienos“ prašo įvertinti savaitraščio „Šiauliai plius“ publikaciją „Nesąžininga kova – pasitelkiant tarnybas“ (2009-07-10). Pareiškėjo teigimu, tikrovės neatitinkiančios, UAB „Šiaulių naujienos“ dalykinę reputaciją žeidžiančios žinios buvo pateiktos sąmoningai, siekiant savanaudiškų tikslų - keršyti ir persekioti „Šiaulių naujienas“ už UAB „Šiauliai plius“ kritikuojančią publikaciją. Taip pat skunde teigiama, kad savaitraštyje „Šiauliai plius“ nuolatos, tačiau be pagrindo, kritikuojamos ne tik „Šiaulių naujienos“, bet ir kitos „Vaivorykštės“ korporacijai priklausančios įmonės. Skunde tai įvardinta kiap „išpuoliai“ ir leidėjo asmeninė vendeta, o ne konkurencinė kova.
Nuspręsta:
Įpareigoti pirmininkę paruošti laišką laikraščių redakcijoms.
 
2. Svarstyta: A. Klapatausko skundas dėl publikacijos dienraštyje „Šiaulių naujienos“
Klausimo svarstyme dalyvavo A. Klapatauskas, laikraščio „Šiauliai plius“ vyriausioji redaktorė J. Sobutienė, laikraščio „Šiaulių naujienos“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas M. Deikus. Arymantas Klapatauskas prašo įvertinti 2009-06-20 dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikaciją „Ak tie gėjai niekadėjai, arba Atviras aiškas nuo ištikimo gerbėjo“. Skundo autoriaus teigimu, publikacijoje ne tik kad nebuvo paneigta jo prašoma paneigti informacija dėl dar 2007 m. išspausdintų publikacijų, tačiau ir pasityčiota iš jo reikalavimo. A. Klapatausko teigimu, dar kartą buvo paskleisti tikrovės neatitinkantys duomenys, žeminantys jo garbę ir orumą, peržengtos privataus asmens kritikos ribos. Be to, pateikiamos žinios ir nuomonė yra įžeidžiančio ir žeminančio pobūdžio, prieštarauja geros moralės principams, žurnalistų ir leidėjų etikai.
Nuspręsta:
2009-06-20 dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikacijoje „Ak tie gėjai niekadėjai, arba Atviras aiškas nuo ištikimo gerbėjo“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 ir 36 straipsniai.
 
3. Svarstyta: Rasos Liutikienės, Rūtos Dabašinskaitės-Vitkės, Ritos Baltaduonytės-Leonienės skundai dėl publikacijos žurnale „Veidas“
Klausimo svarstyme dalyvavo R. Dabašinskaitė-Vitkė ir R. Baltaduonytė-Leonienė. Gautuose skunduose prašoma įvertinti 2009-08-10 žurnale „Veidas“ išspausdintą publikaciją „Teisėti vagilių lūkesčiai“. Pareiškėjų teigimu, publikacija neetiška, pateikta neteisinga informacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininkę paruošti laišką redakcijai ir išsakyti Komisijos nuomonę.
 
4. Svarstyta: Advokatės J. Spaičienės prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Naujienos“
Advokatė Jurgita Spaičienė, atstovaujanti Emilijos Vareikienės interesus, prašo įvertinti 2009-07-14 Jonavos rajono laikraščio „Naujienos“ publikaciją „Motina ir dukra visą turtą užrašė valstybei“. Jos teigimu, galėjo būti pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso principai, nes publikacijoje paskelbti mirusių žmonių vardai ir pavardės, aprašoma buvusi jų sveikatos būklė ir ligos diagnozės. Pasak advokatės, tokios informacijos paskelbimas suteikė daug skaudžių išgyvenimų mirusiųjų motinai ir močiutei E. Vareikienei.
Nuspręsta:
2009-07-14 Jonavos rajono laikraščio „Naujienos“ publikacijoje „Motina ir dukra visą turtą užrašė valstybei“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai
Į Komisiją kreipėsi Marijampolės apskrities VPK NTS su prašymu išaiškinti, ką reiškia išsireiškimas „atsiranda ir baltų varnų tarp juodų“, ir ar jis gali būti suprantamas kaip įžeidžiantis asmenį. Ne Komisijos kompetencijos klausimas.
Nuspręsta:
Laišką persiųsti Lietuvių kalbos komisijai.            
 

2009-10-12 Nr. 18

1. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus rikimai
Atsistatydinus Žurnalistų etikos inspektoriui Romui Gudaičiui, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija privalo teikti Seimui naujo inspektoriaus kandidatūrą. Pavasarį Komisija organizavo konkursą ir buvo pateikusi kandidatūrą. Tačiau nuo 2009 m. liepos 28 d. įsigaliojo nauja Visuomenės informavimo įstatymo redakcija, todėl Komisija privalėjo rengti konkursą dar kartą, ir, parinkdama kandidatūrą, atsižvelgti į Įstatymo 49 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą naują nuostatą, kad Inspektoriumi skiriamas ne tik nepriekaištingos reputacijos ir Inspektoriaus pareigoms atlikti būtiną kompetenciją turintis Lietuvos Respublikos pilietis, tačiau jis privalo turėti ir aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

Kandidatūras buvo galima teikti iki š.m. spalio 02 dienos. Buvo gautos trys paraiškos, kandidatūros atitiko visus Inspektoriaus pareigoms užimti keliamus reikalavimus, todėl buvo nuspręsta visus tris kandidatus pakviesti į posėdį pokalbiui ir programų pristatymui. Į Inspektoriaus pareigas kandidatuoja:  Z. Zamžickienė, D. Velkas ir A. Vitkevičius.
Nuspręsta:
Į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas Seimui tvirtinti teikti Zitos Zamžickienės kandidatūrą.  

 
 
2009-10-26 Nr. 19
 
1. Svarstyta: E. Kovieros skundas dėl LNK laidos „Abipus sienos“
Posėdyje dalyvavo V. Gaivenis. Egidijus Koviera prašo įvertinti 2008-10-22 ir 2009-02-25 LNK laidos „Abipus sienos“ siužetus, kuriuose, pasak jo, pirmoje laidoje buvo pateikti tikrovės neatitinkantys faktai, pažeista nekaltumo prezumpcija, antroje laidoje taip pat pateikti tikrovės neatitinkantys teiginiai, iškraipomi faktai, pateikiama besiskundžiančių moterų versija ir visai neatsižvelgiama į teismo sprendimą. Komisija svarstė skundą birželio 29 d. posėdyje, tačiau tada dėl techninių problemų nebuvo įmanoma peržiūrėti vaizdo įrašo. Dabar gautas įrašas tinka peržiūrai, todėl skundas svarstomas iš esmės.
Nuspręsta:
2008-10-22 ir 2009-02-25 LNK kanalu transliuotose laidose „Abipus sienos“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: O. Fiodorovo skundas dėl publikacijos laikraštyje „Lazdijų žvaigždė“
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. UAB „Agrotera“ direktorius Olegas Fiodorovas prašo įvertinti laikraščio „Lazdijų žvaigždė“ 2009-07-17 publikaciją „Verslo konsultantui – kaltinimai“. Jo teigimu, apie UAB „Agrotera“ ir jos direktorių O. Fiodorovą pateiktos tikrovės neatitinkančios, garbę ir orumą žeminančios žinios, išspausdinta nuotrauka, kurios spausdinimu O. Fiodorovas nėra davęs nei raštiško, nei žodinio sutikimo. Pasak skundo autoriaus, tendencingos ir šmeižikiškos informacijos paskelbimas pakirto verslo klientų pasitikėjimą įmone ir vadovu, padarė neatitaisomą žalą konsultavimo paslaugų verslui.
Nuspręsta:
2009-07-17 laikraščio „Lazdijų žvaigždė“ publikacijoje „Verslo konsultantui – kaltinimai“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
                
3. Svarstyta: UAB „Belvilis“ skundas dėl publikacijos laikraštyje „Molėtų žinios“
UAB „Belvilis“ direktorė Žaneta Bereznojienė prašo įvertinti laikraščio „Molėtų žinios“ 2009-08-04 publikaciją „Po betono luitais alsuojantis teisingumas“. Jos teigimu, publikacijoje pateikta netiksli ir nepatikrinta informacija, publikacijos autorė kaip faktą pateikia iškreiptas ir neteisingai nurodytas aplinkybes.
Nuspręsta:
2009-08-04 laikraščio „Molėtų žinios“ publikacijoje „Po betono luitais alsuojantis teisingumas“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti komentarus
LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti interneto svetainės www.lrytas.lt 2009-07-07 publikacijos „JAV neuždega žalios šviesos smogti Iranui“ komentaro turinį.

Komisija įvertino komentaro turinį, išvados pateiktos LR Generalinei prokuratūrai.

5. Svarstyta: LKPB NT 3-iosios valdybos prašymas įvertinti komentarus
Lietuvos kriminalinės spolicijos biuro Nusikaltimų tyrimų 3-ioji valdyba prašo įvertinti 2009-07-02 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos „Psichoterapeutas O. Lapinas: Homofobai atkakliai kovoja su jų pačių slopinamu homoseksualumu“ komentarus, 2009-06-01 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos „Homoseksualų organizacija siūlo Seimui sekti Rusijos pavyzdžiu“ komentarus, 2009-06-22 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos „Protestuodamas Oslo meras atsivežė sutuoktinį“ komentarus.

Komisija įvertino komentarų turinį, išvados pateiktos LKPB NT 3-iajai valdybai. 


 
2009-11-09 Nr. 20
 
1. Svarstyta: LR Aplinkos ministerijos prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Valstiečių laikraštis“
Posėdyje dalyvavo LR Aplinkos ministro atstovas spaudai T. Beržinskas ir UAB „Valstiečių laikraštis“ generalinis direktorius K. Petrauskis. LR Aplinkos ministerija prašo įvertinti laikraščio „Valstiečių laikraštis“ 2009-08-19 publikaciją „Aplinkos ministras pamiršo nukentėjusius žmones“. Teigiama, kad buvo paskelbtos tikrovės neatitinkančios, iškreiptos ir melagingos žinios, nesuteikta teisė atsakyti. Taip pat Aplinkos ministerija prašo įvertinti 2009-09-02 laikraščio „Valstiečių laikraštis publikaciją „A. Valinsko komanda dosni savo bičiuliams“. Teigiama, kad paskleista informacija neatitinka tikrovės, kompromituoja institucijos veiklą, žemina ministerijos darbuotojų garbę ir orumą.
Nuspręsta:
2009-08-19 laikraščio „Valstiečių laikraštis“ publikacijoje „Aplinkos ministras pamiršo nukentėjusius žmones“ ir 2009-09-02 laikraščio „Valstiečių laikraštis publikacijoje „A. Valinsko komanda dosni savo bičiuliams“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 2 dalis.
 
2. Svarstyta: UAB „Ecoservice“ skundas dėl publikacijos laikraštyje „Širvintų kraštas“
UAB „Ecoservice“ prašo įvertinti 2009-09-02 laikraščio „Širvintų kraštas“ publikaciją „Kas Savivaldybėje, pasirašydami sutartį su „Ecoservice“ pažeidė Konstituciją ir Konkurencijos įstatymą“. Skunde teigiama, kad publikacijoje daromos išvados pagrįstos subjektyvia jos autoriaus nuomone, nepateikta kompetetingų asmenų nuomonė, nesuteikta teisė atsakyti kritikuojamai pusei, žeminamas bendrovės darbuotojų orumas ir bendrovės reputacija.
Nuspręsta:
2009-09-02 laikraščio „Širvintų kraštas“ publikacijoje „Kas Savivaldybėje, pasirašydami sutartį su „Ecoservice“ pažeidė Konstituciją ir Konkurencijos įstatymą“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: UAB „Biržiečių žodis“ prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Šiaurės rytai“
Klausimo svarstyme dalyvavo VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos specialybės studentai I. Janiulytė, J. Simanavičius, UAB „Šiaurės rytai“ direktorė ir laikraščio redaktorė A. Gudienė, laikraščio „Šiaurės rytai“ korespondentas ir Biržų rajono Tarybos narys K. Slavinskas. UAB „Biržiečių žodis“ prašo apsvarstyti tris pateikiamas situacijas ir įvertinti laikraščio „Šiaurės rytai“ publikacijas: „Kiek kainavo žurnalistinis eksperimentas“ (2009-08-22), „Reikalauju iširti incidentą, sutrikdžiusį specialiųjų tarnybų darbą“ (2009-08-29), „Milijonieriaus jubiliejus – su romų dainomis ir rusų, latvių bei lietuvių kalbomis“ (2009-09-01). Teigiama, kad tai – nesąžiningos konkurencijos faktai, kenkiantys redakcijos dalykinei reputacijai ir laikraščio prestižui.
Nuspręsta:
Priminti laikraščių redakcijoms apie profesinį solidarumą ir garbingą konkurenciją, o korespondentui K. Slavinskui - Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 straipsnio reikalavimus.
 
4. Svarstyta: J. Vilkanec skundas dėl publikacijos laikraštyje „Šalčios žinios“   
 Posėdyje dalyvavo publikacijų autorius V. Kot. Jurij Vilkanec prašo įvertinti 2009-05-12 laikraščio „Šalčios žinios“ publikaciją „Kriminalinės policijos vadovas „stabdo“ bylas. Ginti. Saugoti. Padėti“. J. Vilkanec teigimu, buvo pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, nes paskelbti įtariamųjų padarius nusikaltimą asmens duomenys, publikacijos autorius V. Kot piktnaudžiavo savo visuomeniniu statusu ir profesinėmis galimybėmis, šia ir kitomis publikacijomis ta pačia tema daromas spaudimas teisėsaugos institucijoms. Taip pat į Komisiją kreipėsi ir Marek Karaza. Jis prašo įvertinti jau minėtą ir dar dvi laikraščio „Šalčios žinios“ publikacijas: „Už vagių nugaros – komisaras V. Bogdevič“ (2008-05-27), „Vagis turi sėdėti kalėjime“ (2008-05-30).
Nuspręsta:
Įspėti žurnalistą V. Kot, kad žurnalistas privalo laikytis nekaltumo prezumpcijos principo. Kol teismas įtariamųjų nepripažino kaltais, straipsniuose minėti jų pavardes draudžiama.
 

2009-11-30 Nr. 21

 
1. Svarstyta: B. Matelio skundas dėl publikacijos laikraštyje „Sekundė“
Posėdyje dalyvavo vienas iš UAB „Sekundės redakcija“ savininkų Nerius Gasparavičius. Laikraščio „Panevėžio rytas“ redaktorius Bronislovas Matelis prašo įvertinti 2009-09-24 dienraščio „Sekundė“ publikaciją „Panevėžio ryte“ – sunkmečio grimasos“. B. Matelio nuomone, buvo pažeistas sąžiningos ir garbingos konkurencijos principas. Dėl šios publikacijos kreipėsi ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. UAB „Sekundės redakcija“ skundas dėl 2009-09-24 laikraščio „Panevėžio rytas“ publikacijos „Du leidiniai glaudžiasi vienas prie kito“ buvo gautas prieš posėdį. Skunde teigiama, kad buvo pažeistas sąžiningos konkurencijos principas, žeminama įmonės reputacija. Kadangi tai siejasi su svarstomu klausimu, Komisija nusprendė skirti laiko ir susipažinti su šia publikacija ir skundu, ir vertinti abi publikacijas visumoje.
Nuspręsta:
Įpareigoti pirmininkę priminti redakcijoms apie kolegiškumą ir garbingą konkurenciją.
 
2. Svarstyta: G. Visocko skundas dėl publikacijos laikraštyje „Lietuvos žinios“
Posėdyje dalyvavo žurnalistas Rimantas Varnauskas. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Gintaras Visockas prašo įvertinti 2009-08-17 dienraštyje „Lietuvos žinios“ išspausdintą publikaciją „Kieno užsakymus vykdo VSD ir prokurorai?“. G. Visocko nuomone, tai jo publikacijos „Čečėnai Hadižat ir Malikas Gatajevai: “Jūsų slaptąsias tarnybas kažkas vedžioja už nosies!“, išspausdintos interneto svetainėjewww.slaptai.lt, plagiatas. Pasak G. Visocko, iš jo publikacijos paimta daug ir svarbių citatų, tačiau nėra jokios nuorodos nei į jo interneto svetainę, nei į jo pavardę.
Nuspręsta:
2009-08-17 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikacijoje „Kieno užsakymus vykdo VSD ir prokurorai?“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 61 ir 62 straipsniai.
 
3. Svarstyta: Mažeikių rajono PK KPS prašymas įvertinti komentarą
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyrius prašo įvertinti 2009-05-26 interneto svetainės www.skrastas.lt publikacijos „Darbo biržos vadovybės darbo diena praėjo teisme“ komentaro turinį.

Komentaro turinys įvertintas, išvada pateikta Mažeikių rajono PK KPS.
 
4. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti komentarus
LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2009-02-18 www.youtube.com vaizdo įrašo „Patriotiško jaunimo eitynės 2009 Vasario 16-ą“ komentarus, ir 2009-07-21 interneto svetainėje www.lrytas.lt publikuoto straipsnio „Florencijoje lietuvis stalu per galvą trenkė jaunam italų transseksualui“ komentarus.

Komentarų turinys įvertintas, išvados pateiktos Generalinei prokuratūrai.
 
5. Svarstyta: Z. Kelmickaitės paklausimas, V. Repšio paklausimas
 
5.1. Z. Kelmickaitės paklausimas
 
Zita Kelmickaitė prašo paaiškinti 2009-07-13 Etikos komisijos sprendimą dėl žurnalisto darbo suderinamumo su kita veikla ir atsakyti į klausimus: 1)  ar šis sprendimas, priimtas nagrinėjant konkretų prašymą, gali būti taikomas be išimties visiems žurnalistams ir laidų vedėjams, neatsižvelgiant į konkrečią situaciją; 2) kodėl ir kaip TV laidų vedėjo, neturinčio žurnalisto išsilavinimo, darbas yra prilyginamas profesionalaus žurnalisto darbui; 3) kodėl plečiamai yra aiškinamos ir taikomos  2009-07-13 priimto sprendimo nuostatos laidų vedėjams, nors pačiame sprendime kalbama tik apie žurnalistinį darbą dirbančius žurnalistus; 4) kodėl šio sprendimo nuostatos taikomos tik nacionalinio transliuotojo žurnalistams (ir laidų vedėjams), jei Žunalistų etikos kodekse tokio skirstymo nėra; 5) ką reiškia sprendime išdstytas teiginys, kad „žurnalistai, dirbantys žurnalistinį ir politinį darbą, susiduria su nuolatiniu interesų konfliktu; ar laidų vedėjai taip pat susiduria su interesų konfliktų; 6) ar laidų vedėjams, neturintiems žurnalisto išsilavinimo, nepriklausantiems žurnalistų susivienijimui, nesudariusiam su leidėjų sutarties, kurioje konkrečiai apibrėžti abiejų pusių įsipareigojimai, taikomas Žurnalistų etikos kodeksas.        
Nuspręsta:
1. Kiekviena situacija yra individuali, todėl ir 2009-07-13 Komisijos sprendimas negali būti taikomas visiems vienodai.
2. Visuomenės informavimo įstatymas apibrėžia, kas yra žurnalistas.
3. Į klausimą, kodėl plečiamai yra aiškinamos ir taikomos Komisijos 2009-07-13 sprendimo nuostatos, turėtų atsakyti tie, kas jas taiko.
4. Į klausimą, kodėl 2009-07-13 nuostatos taikomos tik nacionalinio transliuotojo žurnalistams, turėtų atsakyti LRT Taryba.
5. Komisija mano, kad laidų vedėjai, kaip ir žurnalistai, gali susidurti su interesų konfliktu.
6. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas yra taikomas visiems, dirbantiems žurnalistinį darbą, tame tarpe ir laidų vedėjams.

Komisija nesvarstė klausimo, ar Z. Kelmickaitė, būdama Vilniaus savivaldybės  Tarybos nare, gali dirbti LRT laidų vedėja, nes nežino jos vedamų laidų turinio.
 
5.2. V. Repšio paklausimas
 
Valentinas Repšys bylinėjasi su UAB „Anykštos redakcija“. Prašo išaiškinti kai kurių Komisijos sprendimų, susijusių su juo ir UAB „Anykštos redakcija“, tekstus, paneigti arba patvirtinti jo samprotavimus apie sprendimų turinį, įvertinti, ar tinkamais žodžiais juos komentavo „Anykštos redakcija“.
Nuspręsta:
1. Dėl pažeidimų publikacijoje „Administracinė nuobauda - už savivaldžiavimą“ („Anykšta“, 2007-05-12). Komisija svarsto tik publikacijas, išspausdintas vienerių metų laikotarpyje. Nuspręsta klausimo nesvarstyti.
2. Dėl 2009-03-02 LŽLEK rašto. 2009-03-02 Komisijos rašte yra visa informacija, kurią Komisija norėjo pateikti ginčo šalims. Komisijos darbo specifika yra nustatyta Reglamente, kurį galima rasti interneto svetainėje www.lzlek.lt. Nuspręsta Komisijos rašto turinio nedetalizuoti.
3. Dėl publikacijos „Valentinas Repšys vėl pralaimėjo“ („Anykšta“,  2009-03-10). Nuspręsta, kad redakcija neiškreipė Komisijos sprendimo esmės.
4. Dėl publikacijos „Administracinė nuobauda - už savivaldžiavimą“ („Anykšta“, 2007-05-12). Komisija svarsto tik publikacijas, išspausdintas vienerių metų laikotarpyje. Nuspręsta klausimo nesvarstyti.
5. Dėl publikacijos „Gynė milijonierių Seimo narį“ („Anykšta“, 2007-09-06). Komisija svarsto tik publikacijas, išspausdintas vienerių metų laikotarpyje. Nuspręsta klausimo nesvarstyti.
6. Dėl 2007-06-21 LŽLEK rašto. Komisija išnagrinėjo visus V. Repšio skundus, sprendimai priimti kolegialiai, todėl nėra prasmės užsiimti jų revizija. Komisija – ne teismas, priima sprendimus dėl Etikos pažeidimų, todėl juose ir neverta ieškoti teisinių formuluočių ir įvertinimų.
 
6. Svarstyta: Komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai.
Nuspręsta:
1. Komisijos pirmininke išrinkta E. Žiobienė.
2. Pirmininkės pavaduotoju išrinktas L. Slušnys.
 
2009-12-14 Nr. 22
 
1. Svarstyta: LRS kanceliarijos prašymas dėl LNK laidos „Kakadu“
Komisija jau svarstė šį klausimą, tačiau negalėjo peržiūrėti nei Seimo kanceliarijos, nei vėliau LNK pateikto vaizdo įrašo. Buvo nuspręsta svarstymą pratęsti gavus tinkamu formatu įrašytą vaizdo medžiagą. LR Seimo kanceliarija prašo įvertinti 2009-02-04 LNK laidos "Kakadu" siužetą. Teigiama, kad buvo paskleista neteisinga, netiksli ir šališka informacija apie Seimo Transporto skyrių ir jame dirbančius žmones.
Nuspręsta:
2009-02-04 LNK laidos "Kakadu" siužete apie LR Seimo Transporto skyrių nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: LRS nario L. Diniaus prašymas dėl LNK Žinių laidos
Seimo narys Laimontas Dinius prašo įvertinti 2009-10-08 LNK Žinių laidoje ir anonse paskelbtą informaciją. Teigiama, kad buvo pateikta tiesos neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2009-10-08 LNK Žinių laidos siužete ir anonse apie L. Dinių nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: LR Aplinkos ministerijos prašymas dėl žurnalo „Veidas“ publikacijos
LR Aplinkos ministerija prašo įvertinti 2009-10-19 žurnalo „Veidas“ publikaciją „Miškų reikalai tvarkomi pirtelėje ant ratų“. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, žeidžianti ministro G. Kazlausko garbę ir orumą, kenkianti jo vadovaujamos įstaigos dalykinei reputacijai. Nebuvo suteikta ir atsakymo teisė.
Nuspręsta:
Skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
4. Svarstyta: Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos sekretorės R. Cytackos prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Vilniaus diena“
Klausimo svarstyme dalyvavo laikraščio „Vilniaus diena“ vyriausiasis redaktorius R. Celencevičius. Renata Cytacka prašo įvertinti 2009-10-09 dienraščio „Vilniaus diena“ publikaciją „Vilniaus rajone – karas dėl mokyklų“. Teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti ir Vilniaus rajono savivaldybės dalykinei reputacijai kenkianti informacija.
Nuspręsta:
2009-10-09 dienraščio „Vilniaus diena“ publikacijoje „Vilniaus rajone – karas dėl mokyklų“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Vilniaus miesto savivaldybės Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriaus prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Vilniaus diena“
Klausimo svarstyme dalyvavo laikraščio „Vilniaus diena“ vyriausiasis redaktorius R. Celencevičius. Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyrius prašo įvertinti 2009-10-31 dienraščio „Vilniaus diena“ publikaciją „Kiemsargiai: lieka gyviems į žemę lįsti“. Teigiama, kad buvo pateikta melaginga informacija, žeidžianti mero V. Navicko ir institucijos reputaciją.
Nuspręsta:
1. 2009-10-31 dienraščio „Vilniaus diena“ publikacijoje „Kiemsargiai: lieka gyviems į žemę lįsti“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Atkreipti laikraščio „Vilniaus diena“ redakcijos dėmesį į tai, kad vis dėlto žurnalistai turėtų atsakingiau vertinti turimą informaciją, nekorektiškos ir įžeidžiančios nuomonės neturėtų būti spausdinamos.
 
6. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti komentarus
LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2009-10-17 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos „Lietuviška trispalvė jau virto ir gėjus vienijančia vėliava“ komentarus.

Komentarai įvertinti, išvados pateiktos Generalinei prokuratūrai.

 
7. Svarstyta: LKPB NT 3-ioji valdybos prašymas įvertinti komentarus
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo įvertinti 2009-06-29 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos „Gėjų parade Čikagoje žygiavo ir pradinukai“ komentarus.

Komentarai įvertinti, išvados pateiktos LKPB. 

8. Svarstyta: Kiti klausimai
 
8.1. J. Rainienės paklausimas
                
Janina Rainienė prašo įvertinti 2009-10-19 www.delfi.lt publikaciją „Elitinių prostitučių byloje – į Seimą kandidatavusios pasaulio čempionės apklausa“. Jos manymu, publikacijos pavadinime, anonse ir jį iliustruojančiose nuotraukose liudytoja pateikiama kaip kaltinamoji.

Komisija nusprendė nesvarstyti šio paklausimo ir publikacijos, nes dėl garbės ir orumo įžeidimo gali kreiptis tik pats nukentėjęs asmuo.
 
8.2. Marijampolės apskrities viršininko administracijos paklausimas
 
Marijampolės apskrities viršininko pavaduotojas Evaldas Ulevičius informuoja, kad Marijampolės apskrities vaikų globos namuose lankėsi „Lietuvos ryto“ televizijos žurnalistai, be leidimo filmavo ir ėmė interviu iš nepilnamečių globotinių. Prašo ištirti įvykį.
Nuspręsta:
Gautą pranešimą išsiųsti Vaiko teisių apsaugos kontrolierei ir Žurnalistų etikos inspektoriui, nes tai minėtų tarnybų kompetencijos klausimas.
 
8.3. Kauno miesto savivaldybės Tarybos Antikorupcijos komisijos paklausimas
 
Kauno miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininkas Raimundas Kaminskas prašo atsakyti: 1) ar praktika, kai Savivaldybės įmonės išskirtinai ne konkurso būdu pasirašo reklamos sutartis su viena žiniasklaidos priemone yra paplitusi Lietuvoje? Ar tai negali formuoti neskaidrumo ir įtarumo atmosferos dėl vietos savivaldos institucijų veiklos?; 2) ar tokia praktika, kai viena žiniasklaidos priemonė prieš įvykstančius rinkimus suteikia finansinę paramą vienai iš politinių partijų maksimalia leistina suma, negali sukelti įatrimų dėl minėtos įmonės šališkumo? ar žiniasklaidos priemonių finansinės paramos teikimas politinėms partijoms nepažeidžia Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso?
Nuspręsta:
Kauno miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos paklausimą persiųsti Lietuvos reklamos biurui ir VRK.

2009-12-21 Nr. 23

 
1. Svarstyta: Komisijos darbo metinės apžvalgos leidinio aptarimas, konferencijos su žiniasklaidos priemonėmis aptarimas
Ateinančių metų kovo mėnesį planuojama konferencija su žiniasklaidos priemonių atstovais, kurioje būtų aptariamos dažniausiai iškylančios problemos, apžvelgiami Komisijoje svarstyti skundai ir priimti sprendimai. Komisija nusprendė parengti ir išspausdinti Komisijos metinę darbo ataskaitą-apžvalgą, kuri bus išdalinta konferencijos metu, ir ja galės naudotis visi, kuriems reikės, nes bus paruoštas ir internetinis variantas. Posėdžio metu nuspręsta, kad leidinėliui ataskaitas rengs  G. Daukšaitė, A. Žemaitytė, V. Mačiulis, Z. Kiudulas, E. Žiobienė, A. Belickas, L. Slušnys. Aptartos temos, terminai, kas spausdins.
 
2. Svarstyta: Kauno m. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. prašymas dėl LNK laidos „FTB“
Vaiko teisių apasugos skyrius prašo įvertinti 2009-11-04 LNK laidos „FTB“ siužetą, kuriame galima lengvai identifikuoti vaiką ir jo šeimą.
Nuspręsta:
Skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
3. Svarstyta: Kauno m. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. prašymas dėl LNK laidos „Kakadu“
Vaiko teisių apsaugos tarnyba prašo įvertinti 2009-10-20 LNK laidos „Kakadu“ reportažą apie nepilnametės mergaitės gyvenimą žuvus motinai, menkinamas Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbas, nulat rodomi tragedijos vaizdai kenkia vaiko emocinei būsenai.
Nuspręsta:
Skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
4. Svarstyta: L. Ruseckienės prašymas dėl LNK laidos „Kakadu“
Liucija Ruseckienė prašo įvertinti 2009-11-05 LNK laidos „Kakadu“ reportažą apie tai, kad Jonavos rajono Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotoja nesirūpina savo vaiku. Jos teigimu, pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, žemina jos garbę ir orumą, skyriaus darbuotojų aurotitetą.
Nuspręsta:
Skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.


2009-12-28 Nr. 24 

1. Svarstyta: Panevėžio apskrities vaikų socializacijos centro skundas dėl publikacijų laikraštyje „Šiaurės rytai“
Posėdyje dalyvavo laikraščio „Šiaurės rytai“ redaktorė A. Gudienė. Panevėžio vaikų socializacijos centro darbuotojų skunde prašoma įvertinti laikraščio „Šiaurės rytai“ publikacijas: „Šypsena už aptvaro (2009-09-15), „Kučgalio centre – kaip tiksinčių minų lauke“ (2009-09-29), „Specialios priemonės specialiojo ugdymo centre“ (2008-12-11), „Prisidengė Dievo tarnais ir meile vaikams“ (2008-04-26). Teigiama, kad laikraštyje „Šiaurės rytai“ nuolatos sąmoningai skleidžiama dezinformacija, skatinama neapykanta ir nepasitikėjimas vaikų globos centru, žeminama įstaigos reputacija, darbuotojų garbė ir orumas.
Nuspręsta:
Įspėti laikraščio „Šiaurės rytai“ redakciją dėl tikslių terminų ir pavadinimų naudojimo.
 
2. Svarstyta: Z. Kapušinskienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Panevėžio rytas“
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Zita Kapušinskienė prašo įvertinti 2009-09-29 laikraščio „Panevėžio rytas“ publikaciją „Medicinos įstaigos vadovus įklampino godumas pinigams“. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, šmeižianti, Z. Kapušinskienės garbę ir orumą žeminanti informacija.
Nuspręsta:
2009-09-29 laikraščio „Panevėžio rytas“ publikacijoje „Medicinos įstaigos vadovus įklampino godumas pinigams“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: P. Keinio skundas dėl publikacijos laikraštyje „Šiaulių naujienos“
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Petras Keinys prašo įvertinti 2009-10-05 laikraščio „Šiaulių naujienos“ publikaciją „Šiaulių televizorių gamykloje – prisidirbusių ekspareigūnų prieglauda“. Teigiama, kad buvo pateikta tiesos neatitinkanti, šmeižikiška ir įžeidžianti informacija. Taip pat be sutikimo išspausdinta jo nuotrauka.
Nuspręsta:
Įspėti ir priminti laikraščio „Šiaulių naujienos“ redakcijai, kad privataus asmens kritikos ribos yra daug siauresnės nei viešo asmens.
 
4. Svarstyta: V. Damskienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Šiaulių naujienos“
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Violeta Damskienė prašo įvertinti 2009-08-28 dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikaciją „Švietimo skyriaus vedėja šiauliečius išvadino kvailiais“. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, publikacijos autorė daro niekuo nepagrįstas išvadas, straipsnio pavadinimas neatitinka turinio.
Nuspręsta:
2009-08-28 dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikacijoje „Švietimo skyriaus vedėja šiauliečius išvadino kvailiais“ buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str.
 
5. Svarstyta: B. Petrošienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Bičiulis“
Pristatė E. Žiobienė: Benedikta Petrošienė prašo įvertinti 2009-10-24 Kelmės rajono laikraščio „Bičiulis“ publikaciją „Nereikalingas galvos skausmas“. Pareiškėjos teigimu, buvo pateikta tiesos neatitinkanti informacija, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2009-10-24 Kelmės rajono laikraščio „Bičiulis“ publikacijoje „Nereikalingas galvos skausmas“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: LKPB NT 3-ioji valdybos prašymas įvertinti komentarus
Komisija įvertino. www.kaunodiena.lt publikacijos „Lietuvos homoseksualai stoja į kovą priš homofobiją“ irwww.delfi.lt publikacijos „Bus teisiamas prieš gėjus nukreiptos svetainės įkūrėjas“ komentarus. Išvados pateiktos LKPB NT 3-iajai valdybai.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
 
7.1. E. Jurkevičiaus paklausimas
 
Seimo narys Evaldas Jurkevičius prašo išaiškinti, ar pavadinimai „valdininkai“, „seimūnai“ nepažeidžia žurnalistinės etikos nuostatų.
Nuspręsta:
Pavadinimai „valdininkai“, „seimūnai“ nepažeidžia žurnalistinės etikos nuostatų.
 
7.2. E. Kundrotaitės skundas
 
Erika Kundrotaitė prašo įvertinti 2008-03-21 laikraščio „Joniškis“ publikaciją „Ketvirtadienio rytą iš gyvenimo pasitraukė(?) gimnazistė“ ir nuotrauką.
Nuspręsta:
Skundą atmesti dėl senaties.