logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimai - 2010

2010-01-11 Nr. 1

 
1. Svarstyta: LRvaiko teisių apsaugos kontrolierės ir Kauno savivaldybės vaikų globos namų prašymas dėl TV3 laidos „Akistata“
Posėdyje dalyvavo laidos vedėjas K. Krivickas. LR vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė prašo įvertinti 2009-12-02 TV3 laidą „Akistata“. Kontrolierės teigimu, į ją kreipėsi Kauno savivaldybės vaikų globos namų auklėtiniai prašydami apginti jų teises ir interesus, nes laidoje pateikta informacija žeidžia jų garbę ir orumą. Laidoje buvo pateikta informacija ir apie Vėliučionių vaikų socializacijos centre gyvenančius vaikus. Kauno savivaldybės vaikų globos namų rašte teigiama, kad laidoje buvo pateikta tikrovės neatitinkanti ir nepatikrinta informacija, šmeižianti vaikus, kenkianti globos namų autoritetui.
Nuspręsta:
1. 2009-12-02 TV3 laidos „Akistata“ siužete apie Vėliučionių vaikų socializacijos centrą nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Komisija netiria faktų atitikimo tikrovei, todėl negali įvertinti, ar 2009-12-02 TV3 laidos „Akistata“ siužete ape Kauno savivaldybės vaikų globos namus buvo nusižengta Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normoms.
3. Įspėti ir priminti laidos „Akistata“ autoriams apie Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatas dėl informacijos šaltinių pasirinkimo ir faktais neparemtos informacijos skelbimo.
 
2. Svarstyta: LR Vaiko teisių apsaugos kontrolierės prašymas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
LR vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė prašo įvertinti 2009-10-27 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Kaune pagerbti geriausi metų sekliai – moteris ir du vyrai“. Kontrolierės teigimu, į ją kreipėsi V. Giedraitienė prašydama taikyti poveikio priemones, nes publikacijoje buvo paskelbti nepilnamečio asmens duomenys ir ikiteisminio tyrimo medžiaga. Kontrolierė prašo Komisijos įvertinti, ar žurnalistas, pateikdamas tokio pobūdžio informaciją, nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatų.
Nuspręsta:
2009-10-27 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikacijoje „Kaune pagerbti geriausi metų sekliai – moteris ir du vyrai“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: E. Buitkaus skundas dėl publikacijos laikraštyje „Šviesa“
Posėdyje dalyvavo UAB „Jurbarko Šviesa“ direktorius-redaktorius G. Šimboras ir žurnalistė D. Bartkienė.Evaldas Buitkus prašo įvertinti 2009-11-07 Jurbarko rajono laikraščio „Šviesa“ publikaciją „Gimnazijos konflikto dalyviai skalbia mundurus“. Jo teigimu, buvo pateikta tiesos neatitinkanti informacija, nesuteikta teisė atsakyti, jis įžeistas ir kaip pareigūnas, ir kaip privatus asmuo. Pasak E. Buitkaus, analogiški straipsniai buvo išspausdinti laikraštyje „Ūkininko patarėjas“ ir www.delfi.lt.
Nuspręsta:
2009-11-07 Jurbarko rajono laikraščio „Šviesa“ publikacijoje „Gimnazijos konflikto dalyviai skalbia mundurus“, 2009-11-12 laikraščio „Ūkininko patarėjas“ publikacijoje „Dėl konflikto gimnazijoje kalti Jurbarko policininkai“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: V. Grinevičienės ir A. Tumosienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Savaitė“
Vitalija Grinevičienė ir Anelė Tumosienė prašo įvertinti 2009-10-29 Sūduvos regiono savaitraščio „Savaitė“ publikaciją „Saulėlydžio košmaras: dukterys bet kokia kaina siekia pripažinti tėvus neveiksnius. Kas verčia po teismus gainioti žilagalvę senatvę?“ Teigiama, kad paskleista informacija žemina pareiškėjų garbę ir orumą, pažeista jų teisė į privataus gyvenimo apsaugą.
Nuspręsta:
Įspėti laikraščio redakciją, kad, net ir rašant aktualiomis visuomenei temomis, turi būti gerbiamas žmonių privatumas.
 
5. Svarstyta: A. Greičiuvienės prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Ūkininko patarėjas“
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Antonina Greičiuvienė prašo įvertinti 2009-11-14 laikraščio „Ūkininko patarėjas“ publikaciją „Pienas mūsų, supirkimo taisyklės – rusų“. Teigiama, kad neteisėtai buvo paskelbti jos asmens duomenys.
Nuspręsta:
2009-11-14 laikraščio „Ūkininko patarėjas“ publikacijoje „Pienas mūsų, supirkimo taisyklės – rusų“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai
 
6.1. Asociacijos „Intelektinio kapitalo ugdymas“ prašymas
 
Asociacijos direktorius L. Pečkaitis mano, kad interneto svetainėje www.skundai.lt yra nepagrįstai talpinamas P. Limparo skundas dėl asociacijos teikiamų paslaugų. Prašo išnagrnėti šią situaciją ir: 1) įpareigoti svetainės valdytoją pateikti autoriaus pilnus duomenis, 2) pripažintiti, kad skundas neatitinka tikrovės, 3) įpareigoti išimti skundą iš interneto svetainės.

Komisija nusprendė skundą atmesti, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Komisija vertina tik žurnalistų ir leidėjų santykius. Galima tik patarti kreiptis į teismą dėl šmeižto.
 
6.2. Žurnalistų etikos inspektoriaus prašymas įvertinti komentarus
 
Dėl didelio darbo krūvio Komisija nespėjo išnagrinėti komentarų 2009 metais, todėl nuspręsta skundą persiųsti atgal Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, nes nuo šių metų tai jau šios tarnybos kompetencijos klausimas.
                
 

2010-01-25 Nr. 2

 
1. Svarstyta: Širvintų rajono savivaldybės skundas dėl publikacijų laikraštyje „Širvintų kraštas“
Širvintų rajono savivaldybės mero Kęstučio Pakalnio rašte prašoma įvertinti laikraščio „Širvintų kraštas“ publikacijas: „Atgrubnagiai“, „Rajono meras tebepeni vizijomis. O kokia jo misija?“ (2009-05-13), „Ar tik nenusibodo Kęstučiui Pakalniui būti meru?“ (2009-06-03), „Kieno valdžia, to ir galybė?“ (2009-06-10), „Šilumą tarybos nariai jau pabrangino?“ (2009-10-03), „Kas savivaldybės įmonės vadovą privertė nurašyti skolas?“ (2009-10-10), „Ir vis dėlto šiluma brangs. Geriausiu atveju – šeštadaliu“ (2009-10-17), „Dujotiekio sprogimas atvėrė beužgyjančius skaudulius“ (2009-10-28). Teigiama, kad laikraščio publikacijose skelbiami tikrovės neatitinkantys faktai, žeminantys savivaldybės vadovų asmens garbę ir orumą, bei savivaldybės dalykinę reputaciją. Teigiama, kad kritikuojama norint įžeisti ir sumenkinti asmenį, o ne turint pozityvų tikslą – išryškinti asmens ir veiklos trūkumus ir siekti juos pašalinti.
Nuspręsta:
Laikraščio „Širvintų kraštas“ publikacijose: „Atgrubnagiai“, „Rajono  meras tebepeni vizijomis. O kokia jo misija?“ (2009-05-13), „Ar tik nenusibodo Kęstučiui Pakalniui būti meru?“ (2009-06-03), „Kieno valdžia, to ir galybė?“ (2009-06-10), „Šilumą tarybos nariai jau pabrangino?“ (2009-10-03), „Kas savivaldybės įmonės vadovą privertė nurašyti skolas?“ (2009-10-10), „Ir vis dėlto šiluma brangs. Geriausiu atveju – šeštadaliu“ (2009-10-17), „Dujotiekio sprogimas atvėrė beužgyjančius skaudulius“  (2009-10-28), nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: Advokato T. Kelpšo skundas dėl publikacijų dienraštyje „Šiaulių naujienos“
Laimonto Diniaus atstovas advokatas Tadas Kelpšas prašo įvertinti dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikacijas: „Seimo narys gaudo kaifą“ (2009-07-04), „Po „Šiaulių naujienų“ publikacijos – ikiteisminis tyrimas“ (2009-07-23), „Supratome, einame teisingu keliu“ (2009-07-28), „Kas sieja Seimo narį su banditais?“ (2009-08-29), „Kam Seimas įstums ragus. Arba Rekomendacinis laiškas Laimontui Diniui“ (2009-09-05). Teigiama, kad paskelbta informacija neatitinka tikrovės, paskelbta konfidenciali informacija apie privatų juridinį asmenį, žeminamas L. Dinius kaip viešas asmuo, kenkiama jo reputacijai, sukeliami išgyvenimai jo artimiesiems.Komisijai buvo pateikta ir daugiau straipsnių, tačiau Komisija svarsto skundus tik dėl vienerių metų laikotarpyje išspausdintų publikacijų.
Nuspręsta:
Dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikacijose: „Seimo narys gaudo kaifą“ (2009-07-04), „Po „Šiaulių naujienų“ publikacijos – ikiteisminis tyrimas“ (2009-07-23), „Supratome, einame teisingu keliu“ (2009-07-28), „Kas sieja Seimo narį su banditais?“ (2009-08-29), „Kam Seimas įstums ragus. Arba Rekomendacinis laiškas Laimontui Diniui“ (2009-09-05) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str.
 
3. Svarstyta: UAB „SIC Gallup Media“ skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
UAB „SIC Gallup Media“ prašo įvertinti 2009-11-28 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Šimtamilijoninis televizijų reklamos pyragas – mulkintojų rankose“. Teigiama, kad buvo pateikta netiksli ir neteisinga informacija, nepateikti kompetetingų žiniasklaidos planavimo ir duomenų analizės specialistų komentarai.
Nuspręsta:
2009-11-28 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikacijoje „Šimtamilijoninis televizijų reklamos pyragas – mulkintojų rankose“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos žinios“
UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ prašo įvertinti 2009-11-17 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikaciją „Žvejai apkaltinti pajamų slėpimu“. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės ir realios situacijos neatitinkanti informacija, bendrovės direktoriui prisikiriami teiginiai, kurių jis nesakė, grubiai pažeidžiama žvejų, jų bendruomenės garbė ir orumas.
Nuspręsta:
2009-11-17 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikacijoje „Žvejai apkaltinti pajamų slėpimu“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: VRK prašymas dėl laikraščio „Šilalės artojas“ redakcijos atsisakymo spausdinti politinę reklamą.
LR Vyriausiosios rinkimų komisijos teigimu, 2009 m. lapkričio 15 d. vykusių Seimo nario rinkimų vienmandatėje Šilalės-Šilutės rinkimų apygardoje agitaciniu laikotarpiu laikraščio „Šilalės artojas“ redakcija pažeidė LR politinių partijų ir poitinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą. Informacijos rengėjas turi būti objektyvus ir nešališkas, o ne skleisti informaciją pagal išankstinius nusistatymus, ignoruojant kai kuriuos kandidatus. VRK prašo įvertinti laikraščio „Šilalės artojas“ redakcijos veiksmus Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.
Nuspręsta:
Nesvarstyti, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai
 
6.1. Vilniaus m. 3-iojo PK prašymas įvertinti LNK žurnalistų elgesį

Vilniaus miesto 3-iojo policijos komisariato Prevencijos skyriaus rašte teigiama, kad yra gautas LR kultūros ministro R. Vilkaičio pareiškimas dėl LNK laidos „Paskutinė instancija“ žurnalistų elgesio renkant informaciją LR Kultūros ministerijoje. Policija prašo įvertinti šią situaciją ir atsakyti į klausimą, ar žurnalistai neperžengė profesinės etikos ribų.
Nuspręsta:
Nevertinti situacijos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Išsakyti policijai Komisijos nuomonę dėl šio konflikto.
 
6.2. Seimo nario E. Jurkevičiaus paklausimas

Seimo narys dar kartą kreipėsi į Komisiją su prašymu atsakyti į klausimą, ar žurnalistai viešoje erdvėje pristatydami valstybės tarnautojų ir valstybės politikų darbą, nesuderinę su autoriais, savarankiškai pervardindami valstybės suteiktus pavadinimus „Seimo narys“, „valstybės tarnautojas“ į pavadinimus „seimūnas“, „valdininkai“, nepažeidžia žurnalistinės etikos.
Nuspręsta:

Žurnalistai nepažeidžia profesinės etikos pervardindami valstybės suteiktus pavadinimus „Seimo narys“, „valstybės tarnautojas“ į pavadinimus „seimūnas(ai)“, „valdininkas(ai)“.


2010-02-01 Nr. 3
 
1. Svarstyta: D. Gulbinienės skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
Dalia Gulbinienė prašo įvertinti 2009-12-02 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Dirbti 23 valandas per parą. Tai įmanoma?“. Skunde teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, netiksli ir šališka informacija, publikuota D. Gulbinienės nuotrauka be jos sutikimo.
Nuspręsta:
2009-12-02 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikacijoje „Dirbti 23 valandas per parą. Tai įmanoma?“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: A. Z. Narkuvienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“
Posėdyje dalyvavo laikraščio „Gimtasis Rokišks“ redaktorė R. Briedienė. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Augenija Zita Narkuvienė prašo įvertinti 2009-07-18 laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ publikaciją „Gydytoja atsisakė priimti pavėlavusį klientą“. Teigiama, kad publikacija šališka, nepateikta kritikuojamos pusės nuomonė, pakenkta A.Z. Narkuvienės dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
2009-07-18 laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ publikacijoje „Gydytoja atsisakė priimti pavėlavusį klientą“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: R. Miliūtės skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos žinios“
Rita Miliūtė prašo įvertinti 2009-10-08 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikaciją „Aukštasis mokslas greituoju būdu“. Skunde teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, R. Miliūtė diskredituojama kaip žurnalistė, žeminama jos garbė ir orumas.
Nuspręsta:
2009-10-08 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikacijoje „Aukštasis mokslas greituoju būdu“ pateikiant informaciją apie R. Miliūtę buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str. ir 22 str. 2 d.
 
4. Svarstyta: R. Miliausko skundas dėl publikacijos laikraštyje „Panevėžio rytas“
Robertas Miliauskas prašo įvertinti 2009-12-22 laikraščio „Panevėžio rytas“ publikaciją „Prasto samdinio auklėjimas ūkininkui baigėsi nuosprendžiu“. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, iškraipyti faktai.
Nuspręsta:
2009-12-22 laikraščio „Panevėžio rytas“ publikacijoje „Prasto samdinio auklėjimas ūkininkui baigėsi nuosprendžiu“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai
 
5.1. Soliariumo paslaugų teikėjų asociacijos atstovo prašymas
 
Soliariumo paslaugų teikėjų asociacijos atstovas Danielis Sitelis prašo įvertinti interneto svetainėswww.cityout.lt publikaciją „Soliariumas: už ar prieš?“. Teigiama, kad pateikta klaidinanti ir melaginga informacija.
Nuspręsta:
Skundą atmesti, nes Komisija netiria, ar publikacijoje pateikti faktai atitinka tikrovę.

 
2010-02-22 Nr. 4
 
1. Svarstyta: Prašymas dėl dienraščio „Lietuvos rytas“ ir interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos
Elektroniniu paštu gautas prašymas įvertinti 2009-12-28 dienarščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Skandalo Londone aidas atskriejo iki Mažeikių“. Publikacija buvo patalpinta ir interneto svetainėje www.lrytas.lt. Teigiama, kad paviešinus pavardes ir gyvenamąją vietą buvo pažeista teisė į privataus gyvenimo apsaugą.
Nuspręsta:
Priminti publikacijos autorei, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas reikalauja ypač rūpintis vaikų gerove, savo skelbiama informacija nesukelti jiems sielvarto.
 
2. Svarstyta: R. Kudelytės skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.delfi.lt
Rūta Kudelytė prašo įvertinti 2009-12-02 interneto svetainės www.delfi.lt publikaciją „A. Šliogeris: šeimininko neradę šuniukai ar kačiukai užkasami, bet tai būtinybė“. Teigiama, kad publikacija skatina ir pateisina žiaurų elgesį su gyvūnais.
Nuspręsta:
2009-12-02 interneto svetainės www.delfi.lt publikaciją „A. Šliogeris: šeimininko neradę šuniukai ar kačiukai užkasami, bet tai būtinybė“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: UAB „Interpro investicija“ skundas dėl publikacijų laikraštyje „Balsas.lt“
UAB „Interpro investicija“ prašo įvertinti laikraščio „Balsas.lt“ publikacijas: „Atpildo metas Avižienių aferos žaidėjams“ (2009 m. rugsėjo 28 d. - spalio 4 d.), „Sunkmečiu tapti milijonieriumi reikia tik įžūlumo“ (2009 m. lapkričio 23-29 d.). Publikacijos buvo patalpintos ir interneto svetainėje www.balsas.lt. Teigiama, kad tebevykstant teisminiams ginčams, siekiama sukompromituoti vieną iš bylos šalių, t.y. UAB „Interpro investicija“ ir jos akcininkus, daroma įtaka teismo sprendimams. Skundą pasirašę bendrovės generalinis direktorius R. Žaliauskas taip pat teigia, kad laikraščio ir interneto svetainės redakcija skelbia tendencingą ir neteisingą informaciją siekdama savanaudiškų tikslų.
Nuspręsta:
Laikraščio „Balsas.lt“ publikacijose: „Atpildo metas Avižienių aferos žaidėjams“ (2009 m. rugsėjo 28 d. - spalio 4 d.), „Sunkmečiu tapti milijonieriumi reikia tik įžūlumo“ (2009 m. lapkričio 23-29 d.), nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: V. Jelinsko skundas dėl publikacijų laikraštyje „Balsas.lt“
Vidas Jelinskas prašo įvertinti laikraščio „Balsas.lt“ publikacijas: „Atpildo metas Avižienių aferos žaidėjams“ (2009 m. rugsėjo 28 d. - spalio 4 d.), „Sunkmečiu tapti milijonieriumi reikia tik įžūlumo“ (2009 m. lapkričio 23-29 d.). Publikacijos buvo patalpintos ir interneto svetainėje www.balsas.lt. Teigiama, kad buvo pateikta nepatikrinta, faktais neparemta ir tendencinga informacija, įžeista V. Jelinsko garbė ir orumas.
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti. Paprašyti redakcijos paaiškinti situaciją ir pokalbio įrašo.
 
5. Svarstyta: J. Ostapenko skundas dėl žurnalistės L. Žakevičienės veiksmų
Jevgenij Ostapenko prašo įvertinti žurnalistės L. Žakevičienės veiksmus jai dirbant ir žurnalistinį, ir jo, kaip atlikėjo, agento darbą. Tuo metu, kai buvo pasirašyta Agento sutartis, L. Žakevičienė dirbo laidoje „Super LT“. Teigia, kad tai nesuderinama su žurnalistine etika. J. Ostapenko tap pat mano, kad būtent todėl, kad jis nutraukė sutartį su L. Žakevičiene ir nebemokėjo pinigų, ji pradėjo rengti reportažus laidose „Super LT“, o vėliau ir „Nuodėmių dešimtukas“, kenkiančius jo reputacijai, įvaizdžiui ir muzikinei karjerai.
Nuspręsta:
1. Žurnalistė L. Žakevičienė, dirbdama žurnalistinį darbą ir pasirašydama Agento sutartį su atlikėju E. Ostapenko, pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 str.
2. Nevertinti situacijos, susiklosčiusios tarp žurnalistės ir atlikėjo, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas.
                
6. Svarstyta: Kiti klausimai
 
6.1. Z. Kapušinskienės paklausimas
 
Zita Kapušinskienė nesutinka su Komisijos sprendimu dėl jos skundo ir prašo atsakyti į klausimus, bei atsiųsti protokolo kopiją. Z. Kapušinskienė prašo konkrečiai Komisijos pirmininkės E. Žiobienės „nemenkinti nei savo, kaip Lietuvos žmogaus teisių centro direktorės vardo“, nei Z. Kapušinskienės „prigimtinės teisės į žmogišką garbę ir orumą“.

Komisijos sprendimai priimami kolegialiai, balsų dauguma, todėl priekaištauti pirmininkei dėl sprendimo turinio yra neteisinga. Komisijos nuomone, sprendimas dėl 2009-09-29 laikraščio „Panevėžio rytas“ publikacijos „Medicinos įstaigos vadovus įklampino godumas pinigams“ buvo teisingas, Z. Kapušinskienei išdėstyti tokio sprendimo motyvai. Nuspręsta negrįžti prie šios publikacijos aptarimo.
 
2010-03-08 Nr. 5
 
1. Svarstyta:  VŠĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos žinios“
VŠĮ „Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis“ skunde prašoma įvertinti 2009-12-22 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikaciją „Greitoji“ vaiką paliko speige“. Teigiama, kad antraštė ir žurnalistės R. Skatikaitės pozicija iš anksto formuoja neigiamą nuomonę apie valstybinę įstaigą, žemina jos reputaciją, o tikrovės neatitinkanti informacija dezinformuoja skaitytoją.
Nuspręsta:
2009-12-22 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikacijoje „Greitoji“ vaiką paliko speige“ buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str. 1 d., 6 str., ir 22 str. 2 d.
 
2. Svarstyta: K. Virbicko skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos žinios“
Advokatas Kęstutis Virbickas prašo įvertinti 2009-12-21 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikaciją „Socialdemokratų žvejyba drumstuose vandenyse“. Teigiama, kad buvo paskleista tikrovės neatitinkanti, konfidenciali informacija.
Nuspręsta:
2009-12-21 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikacijoje „Socialdemokratų žvejyba drumstuose vandenyse“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: V. Jelinsko skundas dėl publikacijų laikraštyje „Balsas.lt“
Posėdyje dalyvavo V. Jelinskas. Vidas Jelinskas prašo įvertinti laikraščio „Balsas.lt“ publikacijas: „Atpildo metas Avižienių aferos žaidėjams“ (2009 m. rugsėjo 28 d. - spalio 4 d.), „Sunkmečiu tapti milijonieriumi reikia tik įžūlumo“ (2009 m. lapkričio 23-29 d.). Publikacijos buvo patalpintos ir interneto svetainėjewww.balsas.lt. Teigiama, kad buvo pateikta nepatikrinta, faktais neparemta ir tendencinga informacija, įžeista V. Jelinsko garbė ir orumas. Skundas buvo nagrinėtas š.m. vasario 22 d. posėdyje ir buvo nuspręsta sprendimą priimti tik gavus publikacijos autoriaus paaiškinimą dėl interviu su V. Jelinsku.
Nuspręsta:
2010-01-08 V. Jelinsko skundo ir 2010-03-08 pateikto prašymo dėl publikacijų „Atpildo metas Avižienių aferos žaidėjams“ ir „Sunkmečiu tapti milijonieriumi reikia tik įžūlumo“ atitikimo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normoms svarstymą atidėti iki bus pateikta publikacijoje „Atpildo metas Avižienių aferos žaidėjams“ pateikto interviu ekspertizė.
 
4. Svarstyta: Vilniaus m. 3-iojo PK prašymas įvertinti laikraščio „Vilniaus diena“ žurnalistų elgesį
Vilniaus miesto 3-iojo policijos komisariato Prevencijos skyrius persiunčia LR Kultūros ministro patarėjos Daivos Siurblytės Juškienės pareiškimą ir policininkų surinktą medžiagą dėl laikraščio „Vilniaus diena“ žurnalistės Lauros Čižiūtės ir fotografo Gedimino Bartuškos elgesio Kultūros ministerijoje. D. Siurblytės Juškienės pareiškime teigiama, kad š. m. sausio 25 d. buvo sutrikdytas ministerijos darbas, nes žurnalistė ir fotografas atvyko nesusitarę ir nesuderinę atvykimo laiko.
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti. Į posėdį pakviesti laikraščio „Vilniaus diena“ žurnalistę L. Čižiūtę.
 
5. Svarstyta: A. Anušausko skundas, V. Skromovienės skundas, A. Matuso prašymas
 
5.1. A. Anušausko skundas
 
Seimo narys Arvydas Anušauskas prašo įvertinti 2010-02-15 LNK laidą „Kakadu“. Pateikia siužeto šifruotę.
Nuspręsta;
Svarstyti tik gavus laidos įrašą.
 
5.2. V. Skromovienės skundas
 
Violeta Skromovienė prašo įvertinti 2008-12-16 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Motinystės pašalpa gali tapti sprangiu kąsniu“.
 
Komisija nagrinėja skundus dėl publikacijų, išspausdintų vienerių metų laikotarpyje. V. Skromovienės skundas gautas š. m. sausio 25 d. Vienbalsiai nuspręsta skundą atmesti.
Nuspręsta:
Skundą atmesti dėl senaties.
 
5.3. A. Matuso prašymas
 
Komisijos narys A. Matusas mano, jog Komisija turėtų svarstyti dienraščio „Lietuvos žinios“ priskyrimą etikos nesilaikančių visuomenės informavimo priemonių kategorijai, nes per vienerius metus jis yra pažeidęs Etikos kodeksą net 4 kartus (šiame posėdyje pripažintas ir 5 kartas).
Nuspręsta:
Įtraukti klausimo svarstymą į artimiausio posėdžio darbotvarkę.
 

 

2010-03-22 Nr. 6 

1. Svarstyta: A. Anušausko skundas dėl LNK laidos „Kakadu“ siužeto
Klausimo svarstyme dalyvavo laidos redaktorius M. Sėjūnas. Seimo narys Arvydas Anušauskas prašo įvertinti 2010-02-15 LNK laidos „Kakadu“ siužetą. Teigiama, kad buvo pateikta faktais nepatvirtinta informacija, Seimo nariai A. Anušauskas ir A. Bilotaitė apkaltinti interesų konfliktu ir nesąžiningumu, išsakyti nepagarbūs teiginiai A. Bilotaitės, kaip moters, atžvilgiu ir įžeidžiančios užuominos apie A. Anušausko ir A. Bilotaitės tarpusavio santykius.
Nuspręsta:
2010-02-15 LNK laidoje „Kakadu“ pateikiant informaciją apie Seimo narę A. Bilotaitę buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7 str.
 
2. Svarstyta: LRT skundas dėl dienraščio „Lietuvos žinios“ publikacijos
Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lietuvos žinios“ direktorius-vyriausiasis redaktorius V. Vasiliauskas ir advokatas V. Bužinskas. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija prašo įvertinti   2010-02-25 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikaciją „LRT vadovų liepto galas“. Teigiama, kad straipsnyje pateikiama šališka informacija demonstratyviai pabrėžiant neigiamą kontekstą, pateikiama vienos pusės nuomonė nutylint LRT poziciją.
Nuspręsta:
2010-02-25 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikacijoje „LRT vadovų liepto galas“ buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str.
 
3. Svarstyta: Dienraščio „Lietuvos žinios“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai klausimo svarstymas
Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lietuvos žinios“ direktorius-vyriausias redaktorius V. Vasiliauskas ir advokatas V. Bužinskas. 2010-03-08 d. posėdžio metu buvo priimtas sprendimas svarstyti dienraščio „Lietuvos žinios“ priskyrimo etikos nesilaikančių visuomenės informavimo priemonių kategorijai klausimą. Per vienerius metus Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas buvo pažeistas net 5 kartus (2009-07-27, 2009-08-31, 2009-11-30, 2010-02-01, 2010-03-08). Pagal Komisijos Reglamentą, jeigu ta pati žiniasklaidos priemonė per vienerius metus yra pripažįstama pažeidusi Etikos kodeksą du kartus, Komisija gali pasinaudoti Etikos kodekso 71 str. jai suteikta teise ir svarstyti klausimą dėl visuomenės informavimo priemonės priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.
Nuspręsta:
Priskirti dienraštį „Lietuvos žinios“ profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. 
 
4. Svarstyta:  G. Varno skundas dėl LNK laidos „Paskutinė instancija“
Gintaras Varnas prašo įvertinti 2009-12-08 LNK laidos „Paskutinė instancija“ siužetą apie lėšų, skirtų projektui „Vilnius – Europos kultūros sostinė“, panaudojimą. Teigiama, kad buvo paskelbta informacija, neatitinkanti tikrovės, žeminanti G. Varno garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti. Svarstyti artimaiusiame posėdyje.
 

 

2010-04-12 Nr. 7

1. Svarstyta: G. Varno skundas dėl LNK laidos „Paskutinė instancija“
Klausimo svarstyme dalyvavo laidos vedėja R. Janutienė, žurnalistė  R. Kalinauskaitė. Klausimas buvo įtrauktas į kovo 22 d. posėdžio darbotvarkę, tačiau užsitęsus kitų klausimų svarstymui, buvo perkeltas į artimiausią posėdį. Gintaras Varnas prašo įvertinti 2009-12-08 LNK laidos „Paskutinė instancija“ siužetą apie lėšų, skirtų projektui „Vilnius – Europos kultūros sostinė“, panaudojimą. Teigiama, kad buvo paskelbta informacija, neatitinkanti tikrovės, žeminanti G. Varno garbę ir orumą.
Nuspręsta:
2009-12-08 LNK laidoje „Paskutinė instancija“ pateikiant informaciją apie G. Varną, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: UAB „Telemanija“ skundas dėl viešų A. Račo pasisakymų
Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Telemanija“ direktorė E. Šerelienė ir  A. Račas. UAB „Telemanija“ direktorė E. Šerelienė prašo įvertinti interneto svetainėje www.racas.lt š. m. sausio 28-vasario 01 dienomis paskelbtą informaciją apie UAB „Telemanija“. Teigiama, kad įmonei buvo grasinta sugadinti jos reputaciją, padaryti viską, kad niekada negautų jokios paramos. Pasak direktorės, kai kurie grasinimai tapo konkrečiais veiksmais - įmonė negavo SRTRF paramos.
Nuspręsta:
Skundą atmesti. "Bloguose" pateikiama informacija nėra žurnalistinės veiklos produktas. Ji yra vertintina kaip privačių asmenų nuomonė. Nuomonių Komisija nesvarsto.
 
3. Svarstyta: Lietuvos studentų atstovybių sąjungos skundas dėl radijo stoties M-1 paskelbtos informacijos
Klausimo svarstyme dalyvavo radijo stoties atstovai G. Zdebskis ir  V. Dovydaitytė. Lietuvos studentų atstovybių sąjunga prašo įvertinti radijo stoties M-1 informaciją, paskelbtą š.m. vasario 08 ir 10 dienomis. Teigiama, kad žurnalistė   V. Dovydaitytė paskelbė tikrovės neatitinkančią informaciją, neatsižvelgta į LSAS pateiktą medžiagą, nesilaikyta Etikos kodekso reikalavimo kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius.
Nuspręsta:
Radijo stoties M-1 informacijoje apie LSAS, paskelbtoje š.m. vasario 08 ir 10 dienomis, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: Vilniaus m. 3-iojo PK prašymas įvertinti laikraščio „Vilniaus diena“ žurnalistų elgesį
Klausimo svarstyme dalyvavo laikraščio „Vilniaus diena“ žurnalistė  L. Čižiūtė. Vilniaus miesto 3-iojo policijos komisariato Prevencijos skyrius persiunčia LR Kultūros ministro patarėjos Daivos Siurblytės Juškienės pareiškimą ir policininkų surinktą medžiagą dėl laikraščio „Vilniaus diena“ žurnalistės Lauros Čižiūtės ir fotografo Gedimino Bartuškos elgesio Kultūros ministerijoje. D. Siurblytės Juškienės pareiškime teigiama, kad š. m. sausio 25 d. buvo sutrikdytas ministerijos darbas, nes žurnalistė ir fotografas atvyko nesusitarę ir nesuderinę atvykimo laiko. Komisija svarstė šį klausimą kovo 8 d. posėdyje. Buvo nuspręsta svarstymą atidėti ir pratęsti į posėdį pakvietus laikraščio „Vilniaus diena“ žurnalistę, kad paaiškintų situaciją, galbūt pateiktų publikaciją (jeigu tokia buvo), kurioje buvo aprašytas vizitas Kultūros ministerijoje.
Nuspręsta:
Rinkdami informaciją LR Kultūros ministerijoje š.m. sausio 25 d. laikraščio „Vilniaus diena“ žurnalistė L. Čižiūtė ir fotografas G. Bartuška pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8 str.
 
5. Svartyta: Lietuvos gėjų lygos pranešimas dėl publikacijos dienraštyje „Respublika“
Klausimo svarstyme dalyvavo dienraščio „Respublika“ žurnalistas  J. Girdvainis. Lietuvos gėjų lyga prašo įvertinti 2010-02-13 dienraščio „Respublika“ publikaciją „Lietuvių pasakų kol kas nedegins“. Teigiama, kad žurnalisto    J. Girdvainio išsakoma pozicija homoseksualių asmenų atžvilgiu yra įžeidžianti, žeminanti žmogas garbę ir orumą.
Nuspręsta:
2010-02-13 dienraščio „Respublika“ publikacijoje „Lietuvių pasakų kol kas nedegins“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai
 
6.1. Dėl „Šiaulių naujienų“
                
L. Slušnys informavo Komisiją, kad vienerių metų laikotarpyje dienraštis „Šiaulių naujienos“ buvo pripažintas pažeidęs Etikos kodeksą daugiau negu du kartus. Todėl, jo manymu, yra pagrindo svarstyti klausimą dėl dienraščio „Šiaulių naujienos“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.
Nuspręsta:
Į artimiausio posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimo dėl dienraščio „Šiaulių naujienos“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai svarstymą.
                  
 6.2. UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ raštas
                
UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ prašo dar kartą nagrinėti jų skundą dėl 2009-11-17 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikacijos „Žvejai apkaltinti pajamų slėpimu“. Bendrovės netenkina 2010-01-25 d. Komisijos sprendimas, kad nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Prideda papildomą medžiagą. Komisijos nuomone, skundas buvo išnagrinėtas tinkamai, atsižvelgiant į medžiagą, kuri buvo pateikta. Bendrovė turėjo galimybę kartu su skundu pateikti visą informaciją, kurią norėjo ir turėjo. Vėlu tai daryti, kada svarstymas pasibaigęs ir sprendimas priimtas. Komisija negali nuolatos grįžti prie tų pačių klausimų svarstymo. Vienbalsiai nuspręsta atmesti UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ prašymą.
Nuspręsta:
Atmesti UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ prašymą.
 
6.3. Komisijos pirmininko rinkimai
                
Komisijos pirmininkė E. Žiobienė buvo paskirta Vaiko teisių apsaugos kontroliere, todėl Žmogaus teisių centras atšaukė atšaukė ją iš Komisijos ir paskyrė naują narį. Komisija turi išsirinkti naują pirmininką.
Nuspręsta:
1. Komisijos pirmininku išrinkti Liną Slušnį.
2. Komisijos pirmininko pavaduotoja išrinkti Ingą Abramavičiūtę.
 

2010-04-26 Nr. 8

 
1. Svarstyta: S. Šešnickienės skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
Stanislava Šešnickienė prašo įvertinti 2010-01-23 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ išspausdintą publikaciją „Speigas prekeivių neįveikia“. Teigiama, kad publikacijoje pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, pažemintas jos, kaip tradicinių amatų meistrės vardą turinčios tautodailininkės, vardas, pateikta asmeninio pobūdžio informacija, kurios viešininimui sutikimo ji nėra davusi.
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti. Į posėdį pakviesti žurnalistę G. Micevičiūtę.
 
2. Svarstyta: Kiškienės skundas dėl informacijos www.alytausgidas.lt
Snieguolė Kiškienė prašo įvertinti 2010-03-03 interneto portalo www.alytausgidas.lt“ informaciją „Naktiniams klientams – papildomas 10 litų mokestis“. Teigiama, kad pateikta tendencinga medžiaga siekiant pakenkti jai ir jos įmonei.
Nuspręsta:
Paskelbiant informaciją „Naktiniams klientams – papildomas 10 litų mokestis“ 2010-03-03 interneto portalewww.alytausgidas.lt“, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: UAB „Šiaulių lyra“ pareiškimai dėl publikacijų savaitraštyje „Šiauliai plius“
Klausimo svarstyme dalyvavo laikraščio „Šiauliai plius“ redaktorė  J. Sobutienė. UAB „Šiaulių lyra“ prašo įvertinti: 1) 2010-02-19 savaitraščio „Šiauliai plius“ publikaciją „Apkartusi kaimynystė“. Teigiama, kad buvo pateikta tendencinga, netiksli ir vienpusiška informacija, nepateikta kritikuojamos pusės nuomonė; 2) 2010-02-26 savaitraščio „Šiauliai plius“ žinutę „Stuktelėjo ir pabėgo“. Teigiama, kad pateikta netiksli, neteisinga ir vienpusiška informacija.
Nuspręsta:
1. 2010-02-19 savaitraščio „Šiauliai plius“ publikacijoje „Apkartusi kaimynystė“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. 2010-02-26 savaitraščio „Šiauliai plius“ žinutėje „Stuktelėjo ir pabėgo“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: Dienraščio „Šiaulių naujienos“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai klausimo svarstymas
Klausimo svarstyme dalyvavo dienraščio „Šiaulių naujienos“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas M. Deikus. 2010-04-12 posėdžio metu buvo iškeltas klausimas dėl dienraščio „Šiaulių naujienos“ priskyrimo etikos nesilaikančių visuomenės informavimo priemonių kategorijai. Komisija nusprendė, kad yra pagrindo svarstyti šį klausimą. Per vienerius metus Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas buvo pažeistas 3 kartus (2009-09-28, 2009-12-28, 2010-01-25). Pagal Komisijos Reglamentą, jeigu ta pati žiniasklaidos priemonė per vienerius metus yra pripažįstama pažeidusi Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą du kartus, Komisija gali pasinaudoti Etikos kodekso 71 str. jai suteikta teise ir svarstyti klausimą dėl visuomenės informavimo priemonės priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.
Nuspręsta:
Priskirti dienraštį "Šiaulių naujienos" profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.


2010-05-03 Nr. 9

 
1. Svarstyta: A. Jušinski skundas dėl publikacijų laikraštyje „Šalčios žinios“
Artur Jušinski prašo įvertinti laikraščio „Šalčios žinios“ publikacijas: „Triūsas padėjo“ (2009-07-28), ir „Policininkas išsikasė sau duobę“ (2010-01-29). Teigiama, kad publikacijoje „Triūsas padėjo“ buvo pažeista nekaltumo prezumpcija, tendencingai paskelbti ikiteisminio tyrimo duomenys, abejose publikacijose kritiškai neįvertinti informacijos šaltiniai.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką V. Kot primenant jam Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str. nuostatas.
 
2. Svarstyta: G. Korsakės skundas dėl publikacijos dienraštyšje „Klaipėda“
Gražina Korsakė prašo įvertinti 2010-03-10 dienraščio „Klaipėda“ publikaciją „Namų bendrijos „Upė“ pirmininkė – kalta ir nekalta“. Teigiama, kad publikacija vienpusiška, pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, nepateikta kitos pusės nuomonė.
Nuspręsta:
2010-03-10 dienraščio „Klaipėda“ publikacijoje „Namų bendrijos „Upė“ pirmininkė – kalta ir nekalta“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: L. Diniaus advokato skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.alfa.lt
Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Alfa Media“ atstovė advokato padėjėja V. Lučiškytė. Laimonto Diniaus advokatas Tadas Kelpšas prašo įvertinti 2010-03-05 interneto svetainės www.alfa.lt publikaciją „Apklausa: išrinkite amoraliausią Seimo narį“. Teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti L. Diniaus garbę ir orumą, skelbiami niekuo nepagrįsti kaltinimai.
Nuspręsta:
2010-03-05 interneto svetainės www.alfa.lt publikacijoje „Apklausa: išrinkite amoraliausią Seimo narį“ pateikiant informaciją apie L. Dinių nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: S. Stankevičiaus skundas dėl publikacijos laikraštyje „Šilokarčema“
Pristatė L. Slušnys: Saulius Stankevičius prašo įvertinti 2009-12-15 laikraščio „Šilokarčema“ publikaciją „Politikų neryžtas gali sužlugdyti Šilutės verslininkus“. Teigiama, kad paskleista informacija padarė žalą jo, kaip vadovo ir politiko, reputacijai, formuojamas negatyvus jo įvaizdis visuomenėje.
Nuspręsta:
2009-12-15 laikraščio „Šilokarčema“ publikacijoje „Politikų neryžtas gali sužlugdyti Šilutės verslininkus“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: S. Šešnickienės skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
Klausimo svarstyme dalyvavo žurnalistė G. Micevičiūtė. Skundas buvo svarstytas 2010-04-26 d. posėdyje. Tačiau negavus jokių paaiškinimų iš publikacijos autorės G. Misevičiūtės, buvo nuspręsta svarstymą atidėti ir dar kartą pakviesti į posėdį žurnalistę. Stanislava Šešnickienė prašo įvertinti 2010-01-23 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ išspausdintą publikaciją „Speigas prekeivių neįveikia“. Teigiama, kad publikacijoje pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, pažemintas jos, kaip tradicinių amatų meistrės vardą turinčios tautodailininkės, vardas, pateikta asmeninio pobūdžio informacija, kurios viešininimui sutikimo ji nėra davusi.
Nuspręsta:
2010-01-23 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ išspausdintoje publikacijoje „Speigas prekeivių neįveikia“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: Elektrėnų saivaldybės administracijos skundas dėl laikraščio „Kontrastai“ žurnalistų elgesio
Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus H. Petrausko laiške prašoma įvertinti laikraščio „Kontrastai“ žurnalistų elgesį renkant informaciją.
Nuspręsta:
Skundo nesvarstyti, nes Komisija negalėjo rasti jokios informacijos apie interneto svetainės www.kontrastai.ltredakciją ir konkrečius, skunde minimus žurnalistus. Informuoti apie tai Elektrėnų savivaldybės administraciją. Grįžti prie klausimo svarstymo, jeigu bus pateikta papildoma informacija.
 

2010-05-31 Nr. 10

 
1. Svarstyta: R. Šalaševičiūtės skundas dėl TV3 laidos „Žiūrim, ką turim“. Vilniaus m. 3-iojo PK teikimas dėl R. Šalaševičiūtės pareiškimo
Klausimo svarstyme dalyvavo laidos prodiuseris K. Krivickas, žurnalistė G. Alasauskytė. R. Šalaševičiūtė prašo įvertinti 2010-03-23 d. TV3 laidos „Žiūrim, ką turim“ siužetą ir laidos anonsą. Teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, žeidžianti R. Šalaševičiūtės, tuometinės Vaiko teisių apsaugos kontrolierės, garbę ir orumą, įžeidžianti ir sumenkinanti asmenį. Vilniaus miesto 3-iojo PK teikime dėl R. Šalaševičiūtės pareiškimo informuojama, kad š. m. kovo 18 d. TV3 laidos „Žiūrim, ką turim“ žurnalistė G. Alasauskytė ir operatorius V. Stadalninkas galimai pažeidė profesinę etiką  rinkdami informaciją Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje. 
Nuspręsta:
2010-03-23 d. TV3 laidos „Žiūrim, ką turim“ siužete apie R. Šalaševičiūtę ir renkant medžiagą Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 8 straipsniai, 11 straipsnis, išimant frazę „ar siūlyti už ją atlyginti“.
 
2. Svarstyta: UAB „Arsada“ pareiškimas dėl TV3 laidos „Auto gidas“
 Klausimo svarstyme dalyvavo laidos autorius R. Fedingis. Advokatė A. Ručienė, atstovaujanti UAB „Arsada“, prašo įvertinti 2010-01-17 TV3 laidą „Auto pilotas“. Teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, kuri pakenkė turtiniams ir neturtiniams UAB „Arsada“ interesams.
Nuspręsta:
2010-01-17 TV3 laidoje „Auto pilotas“ pateikiant eksperimento apie langų plovimo skysčių užšalimo temperatūrą, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Vilniaus priklausomybės ligų centro skundas dėl LNK laidos „Paskutinė instancija“
Vilniaus priklausomybės ligų centro direktorius E. Subata prašo įvertinti 2010-03-09 LNK laidos „Paskutinė instancija“ siužetą. Teigiama, kad buvo pateikta neteisinga ir klaidinanti informacija, nepagrįstai diskredituojanti Vilniaus priklausomybės ligų centrą ir jo vykdomas narkotikų žalos mažinimo programas. Taip pat teigiama, kad klaidinanti ionformacija buvo pateikta ir laidą anonsuojančiame dienraščio „Lietuvos žinios“ straipsnyje „Narkomafija po politiniu stogu“, kuris buvo išspausdintas naujienų portale alfa.lt.
Nuspręsta:
Atsižvelgti į laidos vedėjos R. Janutienės prašymą, klausimo nesvarstyti, įtraukti į artimiausio posėdži darbotvarkę.
 
4. Svarstyta: A. Urmono skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos žinios“
Prof. dr. Algimantas Urmonas prašo įvertinti 2010-03-22 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikaciją „E. Žiobienė – iššūkis dešiniesiems“. Teigiama, kad publikacija tendencinga, o žurnalistė perša skaitytojams savo nesąžiningą ir neetišką nuomonę, neturėdama jokių faktų ir duomenų.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką redakcijai ir išsakyti Komisijos narių nuomonę, kad, nors publikacijoje ir pateikiami faktai, tačiau jie labai tendencingai interpretuojami.
 
5. Svarstyta: LRT skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos žinios“
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalino direktoriaus pavaduotojas, televizijos direktorius R. Paleckis prašo įvertinti 2010-03-16 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikaciją „A. Siaurusevičius ir jo būrys įtartini“. Teigiama, kad publikacijoje tendencingai pateikta tik vienos pusės pozicija, neteisingai įvardintos sumos, už kurias LRT pardavė sublicenciją ir perka laidas.
Nuspręsta:
2010-03-16 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikacijoje „A. Siaurusevičius ir jo būrys įtartini“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 dalis.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai

6.1. UAB „Panevėžio rytas“ raštas dėl 2009-08-31 d. sprendimo
                
UAB „Panevėžio rytas“ direktorius Bronislovas Matelis teigia, kad Komisijos 2009-09-04 pranešime Nr. 154 apie sprendimą buvo neteisingai nurodytas laikraščio „Panevėžio rytas“ leidėjas, todėl laikraštis neturėjo galimybės apskųsti sprendimą. Be to, redakcija, dalyvaudama konkursuose, laikosi pozicijos, kad UAB „Panevėžio rytas“ nėra baustas už etikos pažeidimus. Tačiau B. Matelis mano, kad gali iškilti ir problemų. Todėl prašo panaikinti 2009-08-31 d. Komisijos sprendimą  Nr. 15 dėl publikacijos „Buvusią seimūno žmoną lydėjo tik negausus būrelis žmonių“.

Komisijos nuomone, publikacija buvo išnagrinėta, priimtas sprendimas ir nėra pagrindo dar kartą grįžti prie šio klausimo svarstymo. Nuspręsta ištaisyti techninę korektūros klaidą, ir parašyti, kad laiškas skirtas UAB „Panevėžio rytas“.
  

2010-06-14 Nr. 11

 
1. Svarstyta: Vilniaus priklausomybės ligų centro skundas dėl LNK laidos „Paskutinė instancija“
Vilniaus priklausomybės ligų centro direktorius E. Subata prašo įvertinti 2010-03-09 LNK laidos „Paskutinė instancija“ siužetą. Teigiama, kad buvo pateikta neteisinga ir klaidinanti informacija, nepagrįstai diskredituojanti Vilniaus priklausomybės ligų centrą ir jo vykdomas narkotikų žalos mažinimo programas. Taip pat teigiama, kad klaidinanti informacija buvo pateikta ir laidą anonsuojančiame dienraščio „Lietuvos žinios“ straipsnyje „Narkomafija po politiniu stogu“, kuris buvo išspausdintas naujienų portale alfa.lt.

Klausimo svarstymas buvo įtrauktas 2010-05-31 d. posėdžio darbotvarkę, tačiau laidos autorei R. Janutienei prašant, buvo atidėtas. Tačiau ir į šį posėdį niekas iš laidos kūrėjų neatvyko ir nepristatė vaizdo įrašo. Nuspręsta svarstymą dar kartą atidėti.
 
2. Svarstyta: VŠĮ „Kretingos maistas“ skundas dėl publikacijų laikraštyje „Valstiečių laikraštis“
Posėdyje dalyvavo „Valstiečių laikraščio“ žurnalistas G. Stanišauskas. VŠĮ „Kretingos maistas“ atstovas advokatų perofesinė bendrija Nordia Baublys&Partners prašo įvertinti laikraščio „Valstiečių laikraštis“ publikacijas: „Prokurorai užmigo žiemos miegu“ (2009-12-20), „Prokurorai pramerkė akis“ (2010-01-16), „Skuode sklando Al Kaponės dvasia“ (2010-02-20). Teigiama, kad publikacijos tendencingos ir vienpusiškos, jomis siekiama pašiepti ir pakirsti VŠĮ „Kretingos maistas“ dalykinę reputaciją, žiniasklaidos priemonė naudojama kaip įrankis konkurencinėje kovoje įgyvendinant UAB „Smulkus urmas“ akcininkų asmeninius/ekonominius interesus.
Nuspręsta:
Laikraščio „Valstiečių laikraštis“ publikacijose „Prokurorai užmigo žiemos miegu“ (2009-12-20), „Prokurorai pramerkė akis“ (2010-01-16), „Skuode sklando Al Kaponės dvasia“ (2010-02-20) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: J. Sobutienės skundas dėl publikacijos dienraštyje „Šiaulių naujienos“
Jūratė Sobutienė pašo įvertinti 2009-08-08 dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikaciją „...Laikraščio redaktorė dalyvauja realybės šou „Iš Jūratės gyvenimo“. Teigiama, kad straipsnyje įžeidžiančiu ir žeminančiu būdu buvo paviešinta informacija apie jos ir jos sūnaus privatų gyvenimą.
Nuspręsta:
Klausimo svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu.
 
4. Svarstyta: J. Špakausko skundas dėl publikacijų žurnale „Sveikas žmogus‘“
Posėdyje dalyvavo J. Špakauskas, žurnalo vyriausoji redaktorė G. Urbonienė ir komercijos direktorius V. Labanauskas.
Jaunius Špakauskas prašo įvertinti 2010 m. sausio mėnesio žurnalo „Sveikas žmogus“ publikacijas. Teigiama, kad daugumos publikacijų tekstus galima priskirti informaciniam žanrui. Tekstas, jo vieta žurnale, apipavidalinimas skaitytojui neleidžia susidaryti įspūdžio, jog tai - reklaminio pobūdžio informacija. Nors, J. Špakausko nuomone, akivaizdu, jog šių publikacijų atsiradimo priežastis – reklamuoti produktą ar paslaugą, pateikiamą greta teksto. Tai klaidina skaitytojus ir yra ryškiausias paslėptos reklmos pavydys.
Nuspręsta:
Parengti laišką redakcijai pasiūlant apsispręsti kokio pobūdžio leidinys yra „Sveikas žmogus“ ir paaiškinti, kokie reikalvaimai keliami informacinio pobūdžio leidiniui, ir kokie reklaminiam bukletui, ar reklaminio pobūdžio leidiniui.

 

2010-06-21 Nr. 12

1. Svarstyta: Vilniaus priklausomybės ligų centro skundas dėl LNK laidos „Paskutinė instancija“
Vilniaus priklausomybės ligų centro direktorius E. Subata prašo įvertinti 2010-03-09 LNK laidos „Paskutinė instancija“ siužetą. Teigiama, kad buvo pateikta neteisinga ir klaidinanti informacija, nepagrįstai diskredituojanti Vilniaus priklausomybės ligų centrą ir jo vykdomas narkotikų žalos mažinimo programas. Taip pat teigiama, kad klaidinanti informacija buvo pateikta ir laidą anonsuojančiame 2010-03-09 dienraščio „Lietuvos žinios“ straipsnyje „Narkomafija po politiniu stogu“, kuris buvo išspausdintas naujienų portale alfa.lt.
Nuspręsta:
2010-03-09 LNK laidoje „Paskutinė instancija“ ir laidą anonsuojančiame 2010-03-09 dienraščio „Lietuvos žinios“ straipsnyje „Narkomafija po politiniu stogu“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: A. Jašinsko skundas dėl publikacijos laikraštyje „Mūsų laikas“
Arvydas Jašinskas prašo įvertinti 2010-03-02 Jurbarko rajono ir miesto laikraščio „Mūsų laikas“ publikaciją „Skubotos medikų išvados griauna gyvenimus“. Teigiama, kad nepagrįsta, šališkai pateikta informacija menkina jo garbę ir orumą, dalykinę kompetenciją, nukenčia ir VŠĮ „Jurbarko ligoninė“ bei „Jurbarko PSPC“, kuriame dirba A. Jašinskas, geras vardas.
Nuspręsta:
2010-03-02 Jurbarko rajono ir miesto laikraščio „Mūsų laikas“ publikacijoje „Skubotos medikų išvados griauna gyvenimus“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: Vilniaus miškų urėdijos skundas dėl publikacijos naujienų portale Alfa.lt 
Posėdyje dalyvavo UAB „Alfa Media“ atstovė advokato padėjėja V. Laučiškytė. Miškų urėdas Artūras Nanartavičius prašo įvertinti 2010-03-25 naujienų portale Alfa.lt išspausdintą publikaciją „Valstybiniai miškai – medienos mafijos rankose?“. Sakoma, kad teiginyje „Vilniaus urėdo vieta kainuoja 100 tūkst. litų“ buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, kuri žemina VĮ Vilniaus miškų urėdija miškų urėdo garbę bei orumą, žeidžia dalykinę reputaciją. 
Nuspręsta:
2010-03-25 naujienų portalo Alfa.lt publikacijoje „Valstybiniai miškai – medienos mafijos rankose?“ teiginyje „Vilniaus urėdo vieta kainuoja 100 tūkst. litų“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 ir 38 straipsniai, 22 straipsnio 2 dalis.

4. Svarstyta: Alytaus miškų urėdijos skundas dėl publikacijos naujienų portale Alfa.lt
Advokatė Irena Andriuškevičienė, atstovaujanti VĮ Alytaus miškų urėdija, prašo įvertinti 2010-03-25 naujienų portale Alfa.lt išspausdintą publikaciją „Valstybiniai miškai – medienos mafijos rankose?“. Sakoma, kad teiginyje „Neseniai Valstybinės miškų tarnybos vadovo postas buvo atiduotas buvusiam Alytaus urėdui Rimantui Prūsaičiui. Pasakojama, kad prie jo klestėjo rinkliavos atitinkamai partijai ar reikalingiems žmonėms. Nepatikrintais duomenimis, kiekvieną mėnesį privaloma tvarka iš visų girininkijų į bendrą kasą buvo įnešama po tris tūkstančius litų“ buvo paskelbta faktais nepagrįsta informacija, žeminanti VĮ Alytaus miškų urėdija girininkijų garbę ir orumą, pažeidžianti jų dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
2010-03-25 naujienų portalo Alfa.lt publikacijos „Valstybiniai miškai – medienos mafijos rankose?“ teiginyje „Pasakojama, kad prie jo klestėjo rinkliavos atitinkamai partijai ar reikalingiems žmonėms. Nepatikrintais duomenimis, kiekvieną mėnesį privaloma tvarka iš visų girininkijų į bendrą kasą buvo įnešama po tris tūkstančius litų“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 ir 38 straipsniai, 22 straipsnio 2 dalis.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai

5.1. J. Sobutienės skundas
 
Prieš posėdį Komisija gavo J. Sobutienės prašymą nesvarstyti skundo. Ji pripažįsta, kad „Šiaulių naujienos“ jau yra pakankamai griežtai nubaustos, nors skundas buvo parašytas dar prieš laikraštį pripažįstant neetišku leidiniu. Komisija nusprendė skundo nesvarstyti. Pirmininkas įdomumo dėlei informavo, kad „Šiaulių naujienos“ žadėto paaiškinimo taip ir neatsiuntė...
Nuspręsta:
Atsižvelgiant į J. Sobutienės prašymą, skundo nesvarstyti.
  

 2010-07-26 Nr. 13

1. Svarstyta: K. Komskio skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
Kęstas Komskis prašo įvertinti 2010-03-22 dienrašio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Temidė pagal iškvietimą“. Teigiama, kad paskelbti tikrovės neatitinkantys teiginiai žemina jo garbę ir orumą, diskredituoja jį kaip Seimo narį.
Nuspręsta:
2010-03-22 dienrašio „Lietuvos rytas“ publikacijoje „Temidė pagal iškvietimą“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: K. Pauliukaitienės skundas dėl publikacijos dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Gyvenimo būdas“
Kristina Pauliukaitienė prašo įvertinti 2010-04-24 dienraščio „Lietuvos rytas“ priedo „Gyvenimo būdas“ publikaciją „Nesėkmingai susiklosčiusios santuokos paslaptis“. Teigiama, kad žurnalistė L. Valonytė straipsnį išspausdino be K. Pauliukaitienės sutikimo, neįspėjusi įrašė privatų telefoninį pokalbį ir paviešino jo fragmentus, pateikdama juos kaip interviu.
Nuspręsta:
2010-04-24 dienraščio „Lietuvos rytas“ priedo „Gyvenimo būdas“ publikacijoje „Nesėkmingai susiklosčiusios santuokos paslaptis“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: J. Butkevičienės skundas dėl publikacijos naujienų portale Alfa.lt
Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Alfa Media“ atstovė advokato padėjėja V. Laučiškytė. Jolanta Butkevičienė prašo įvertinti 2010-05-06 interneto portalo „Alfa.lt“ publikaciją „FNTT nusitaikė į TV3 vadovės šeimą“. Teigiama, kad pateikta informacija neatitinka tikrovės, žemina J. Butkevičienės, kaip žurnalistės, įvaizdį ir reputaciją visuomenėje, jos šeimos narių garbę ir orumą, nebuvo suteikta galimybė atsakyti.
Nuspręsta:
2010-05-06 interneto portalo „Alfa.lt“ publikacijoje „FNTT nusitaikė į TV3 vadovės šeimą“ pateikiant informaciją apie J. Butkevičienę buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5, 6 ir 22 straipsniai.
 
4. Svarstyta: P. Jurgučio skundas dėl publikacijų laikraščiuose „Vakarų ekspresas“, „Respublika“, „15 min.“, „Verslo žinios“, BNS pateiktos informacijos
UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ generalinis direktorius Pranciškus Jurgutis mano, kad Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija naudojasi žiniasklaida ūkiniams klausimams spręsti ir politiniams tikslams formuoti. Pasak P. Jurgučio, Valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius E. Gentvilas nuolatos pateikia žurnalistams neigiamą informaciją apie UAB „Klaipėdos hidrotechnika“, o pastarieji ją išspausdina net neišklausydami kitos pusės argumentų. P. Jurgutis mano, kad tokią informaciją galima vertinti ir kaip užslėptą Valstybinio jūrų uosto direkcijos reklamą. Komisijai pateiktos publikacijos: „Uoste įtariamas sabotažas“ („Vakarų ekspresas“, 2009-09-03, „Uosto vadovui – kyšio užuomina“ („Vakarų ekspresas“, 2009-11-24), „Gentvilas šimtatūkstantiniu kyšiu nesusigundė („Respublika“, 2009-11-24), „Grasinta nužudyti E. Gentvilą“ („Respublika“, 2009-12-23), „Svarbu ne uosto gylis, o vieno rangovo kailis“ („Verslo žinios“, 2009-09-03), „Akvatorijos valytoja pati ant seklumos“ („Verslo žinios“, 2009-11-25), „Žudomas“ Klaipėdos uostas“ („15min.lt“, 2009-09-02), „E. Gentvilas: „Ši įmonė parazitavo ant uosto sprando“ („15min.lt“, 2010-04-02), „Uostas baigia nutraukti sutartis su „Klaipėdos hidrotechnika“ (BNS, 2010-03-16), „Klaipėdos uostas nutrauks sutartis su „Klaipėdos hidrotechnika“ (BNS, 2010-04-02).
Nuspręsta:
Publikacijose:: „Uoste įtariamas sabotažas“ („Vakarų ekspresas“, 2009-09-03, „Uosto vadovui – kyšio užuomina“ („Vakarų ekspresas“, 2009-11-24), „Gentvilas šimtatūkstantiniu kyšiu nesusigundė („Respublika“, 2009-11-24), „Grasinta nužudyti E. Gentvilą“ („Respublika“, 2009-12-23), „Svarbu ne uosto gylis, o vieno rangovo kailis“ („Verslo žinios“, 2009-09-03), „Akvatorijos valytoja pati ant seklumos“ („Verslo žinios“, 2009-11-25), „Žudomas“ Klaipėdos uostas“ („15min.lt“, 2009-09-02), „E. Gentvilas: „Ši įmonė parazitavo ant uosto sprando“ („15min.lt“, 2010-04-02), „Uostas baigia nutraukti sutartis su „Klaipėdos hidrotechnika“ (BNS, 2010-03-16), „Klaipėdos uostas nutrauks sutartis su „Klaipėdos hidrotechnika“ (BNS, 2010-04-02) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2010-08-30 Nr. 14
 
1. Svarstyta: Lietuvos gydytojų sąjungos skundas dėl TV3 laidos „Prieš srovę“
Posėdyje dalyvavo žurnalistė A. Kudabienė. Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas Liutauras Labanauskas prašo įvertinti 2010-03-23 TV3 laidos „Prieš srovę“ siužetą, kuriame Alytaus apskrities  S. Kudirkos ligoninės medikai kaltinami dėl jaunos moters mirties. L. Labanausko teigimu, laidos vedėja, neturėdama ekspertų išvadų ir teismo sprendimo, padarė išvadą, kad moteris mirė dėl medikų aplaidumo. Taip pat jo manymu, neetiška buvo paviešinti vienos iš laidos herojų pasisakymą, kuriame medikai vadinami žmogžudžiais ir kviečiama gydytojams surengti linčo teismą.

Dėl techninių priežasčių Komisija negalėjo peržiūrėti laidos vaizdo įrašo. Todėl nuspręsta tik pasikalbėti su žurnaliste, o laidą peržiūrėti ir sprendimą priimti artimiausio posėdžio metu
 
2. Svarstyta: A. Kučinsko skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.alfa.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Albertas Kučinskas prašo įvertinti 2010-04-13 naujienų portale Alfa.lt išspausdintą straipsnį „Kaip giminės miškus ėmė“. Teigiama, kad paskelbta nepatikrinta informacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
2010-04-13 naujienų portale Alfa.lt išspausdintame straipsnyje „Kaip giminės miškus ėmė“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos skundas dėl publikacijos laikraštyje „Šviesa“
Klausimo svarstyme dalyvavo laikraščio „Šviesa“ redaktoriaus pavaduotoja    J. Pileckienė ir žurnalistė D. Bartkienė. Jurbarko rajono savivaldybės administracija prašo įvertinti      2010-05-08 Jurbarko rajono laikraščio „Šviesa“ publikaciją „Ministro vizitą pridengė paslapties skraistė“. Teigiama, kad buvo pateikta melaginga ir tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2010-05-08 Jurbarko rajono laikraščio „Šviesa“ publikacijos „Ministro vizitą pridengė paslapties skraistė“ nesvarstyti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu dėl klausimo mažareikšmiškumo. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką abiems šalims, kuriame išsakyti Komisijos nuomonę.
 
4. Svarstyta: Lietuvos pramonininkų konfederacijos skundas dėl publikacijos laikraštyje „Valstiečių laikraštis“
Klausimo svarstyme dalyvavo laikraščio "Valstiečių laikraštis" žurnalistė  I. Dubovičienė. Lietuvos pramonininkų konfederacija prašo įvertinti 2010-03-06 laikraščio „Valstiečių laikraštis“ publikaciją „Sumaištis valymo įrenginių rinkoje“. Teigiama, kad buvo pateikta skaitytojus klaidinanti informacija ir subjektyvi nuomonė, padaryta žala Lietuvos pramonininkų konfederacijai ir jos organizuojamos „Lietuvos metų gaminys“ nominacijos reputacijai. Atkreipia dėmesį į tai, kad kritikuojami šio sektoriaus įvertinti gamintojai ir tame pačiame puslapyje pateikiama konkuruojančios įmonės reklama.
Nuspręsta:
2010-03-06 d. laikraščio „Valstiečių laikraštis“ publikacijoje „Sumaištis valymo įrenginių rinkoje“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai

5.1. Soliarumų paslaugų teikėjų asociacijos skundas dėl TV3 laidos „Nuodėmių dešimtukas“
 
Soliariumų paslaugų teikėjų asociacija prašo įvertinti 2010-04-29 TV3 laidos „Nuodėmių dešimtukas“ informaciją apie soliariumų paslaugas. Teigama, kad laidos vedėjas ir prodiuseris elgėsi neetiškai soliariumo aparatą vadindami karstu ir mirties skleidėju, tyčiojosi iš soliariumų paslaugomis besinaudojančių žmonių.
Nuspręsta:
2010-04-29 TV3 laidos „Nuodėmių dešimtukas“ informacijoje apie soliariumų paslaugas nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5.2. V. Rusinaitės skundas dėl nuotraukų www.kaunodiena.lt
 
Viktorija Rusinaitė mano, kad 2010-06-29 naujienų portale www.kauno.diena.lt prie publikacijos "Kaunie nusišovė ilgametis "Mitnijos" vadovas  A. Gureckis" išspausdintos nuotraukos pažeidžia Etikos kodekso 47 ir 48 straipsnius.
Nuspręsta:
2010-06-29 naujienų portale www.kauno.diena.lt prie publikacijos "Kaunie nusišovė ilgametis "Mitnijos" vadovas A. Gureckis" išspausdintos nuotraukos nepažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 

 2010-09-20 Nr. 15

1. Svarstyta: Lietuvos gydytojų sąjungos skundas dėl TV3 laidos „Prieš srovę“
Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas Liutauras Labanauskas prašo įvertinti 2010-03-23 TV3 laidos „Prieš srovę“ siužetą, kuriame Alytaus apskrities  S. Kudirkos ligoninės medikai kaltinami dėl jaunos moters mirties. L. Labanausko teigimu, laidos vedėja, neturėdama ekspertų išvadų ir teismo sprendimo, padarė išvadą, kad moteris mirė dėl medikų aplaidumo. Taip pat jo manymu, neetiška buvo paviešinti vienos iš laidos herojų pasisakymą, kuriame medikai vadinami žmogžudžiais ir kviečiama gydytojams surengti linčo teismą.
Nuspręsta:
2010-03-23 TV3 laidos „Prieš srovę“ siužete, kuriame Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės medikai kaltinami dėl jaunos moters mirties, buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 str.
 
2. Svarstyta: H. Hoholt skundas dėl LTV laidos „Panorama“
Posėdyje dalyvavo LTV naujienų tarnybos direktorius A. Matonis ir  žurnalistė M. Alper. Henning Hoholt prašo įvertinti 2010-01-07 LTV laidos „Panorama“ siužetą, skirtą H. Hoholt recenzijai apie Operos ir baleto teatre Naujųjų metų išvakarėse rodytą operą „Traviata“. H. Hoholt teigimu, buvo cituojamos kai kurios recenzijos sakinių dalys, kritikuojančios A. Grigorian dainavimą, todėl žiūrovams sudaryta nuomonė, kad recenzentas supeikė visą spektaklį. O tai netiesa. H. Hobolt nesuteikta teisė atsakyti, paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, kad H. Hoholt yra neprofesionalus kritikas.
Nuspręsta:
2010-01-07 LTV laidos „Panorama“ siužete pie Operos ir baleto teatre Naujųjų metų išvakarėse rodytą operą „Traviata“, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: J. Z. skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
J. Z. prašo įvertinti 2010-03-23 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Dingo į pusbrolio mašiną sėdęs dėstytojas“. Publikacija buvo spausdinama ir interneto svetainėje www.lrytas.lt. Teigiama, kad buvo paskelbti J. Z. asmens duomenys ir taip pažeista teisė į privataus gyvenimo apsaugą.
Nuspręsta:
010-03-23 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikacijoje „Dingo į pusbrolio mašiną sėdęs dėstytojas“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: V. Jelinsko skundas dėl publikacijos laikraštyje „Balsas.lt savaitė“
Klausimo svarstyme dalyvavo laikraščio „Balsas.lt“ vyriausiasis redaktorius A. Brazauskas ir žurnalistas A. Dargis.
Vidas Jelinskas prašo įvertinti 2010-04-05 laikraščio „Balsas.lt savaitė“ publikaciją „Etikos sargams papilta melo ir paistalų“. Teigiama, kad buvo paskleista tiesos neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką redakcijai, kad žurnalistai turėtų atidžiau rengti publikacijas ir nekartoti netikslumų, kurie buvo padaryti ankstesnėse publikacijose ir yra aiškūs.
 
5. Svarstyta: Vilniaus m. mero skundas dėl publikacijos ir iliustracijų laikraštyje „Balsas.lt savaitė“
Klausimo svarstyme dalyvavo laikraščio „Balsas.lt savaitė“ vyriausiasis redaktorius A. Brazauskas ir žurnalistas T. Čyvas. Vilniaus meras Vilius Navickas prašo įvertinti 2010-05-17 laikraščio „Balsas.lt savaitė“ publikaciją „Gėjai valdo“ ir su ja susijusias iliustracijas, taip pat 2010-02-22 laikraščio viršelio iliustraciją. Mero manymu, buvo peržengtos etikos, moralės ir profesionalios žunalistikos ribos.
Nuspręsta:
Įpareigoti pirmininką parengti laišką redakcijai, kad Komisija, vertindama redakcijos geranoriškumą ir pastangas išsiaiškinti savo klaidas ir norą jų nebekartoti ateityje, nevertino iliustracijų Etikos kodekso požiūriu. Nusprendė pasiūlyti redakcijos darbuotojams  tarpusavyje padiskutuoti dėl 2010-05-17 laikraščio viršelio iliustracijos ir atsakyti sau į klausimą kokią vis dėlto informacinę vertę turėjo minėta iliustracija? Ar ji tikrai buvo profesionaliausia, kūrybingiausia, ką redakcija galėjo panaudoti aprašomos temos iliustravimui? Ar žiniasklaidos funkcija yra tik sukrėsti, nustebinti?
 
                                 
2010-09-27 Nr. 16
 
1. Svarstyta: Šiaulių lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ skundas dėl publikacijų dienraštyje „Šiaulių naujienos“
Šiaulių lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorė Regina Jonikaitė prašo įvertinti dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikacijas „Ekskursija“ (2010-03-09) ir „Darželinukų mamos įdarbintos skalbėjomis“ (2010-05-15). Teigiama, kad pateikta tiesos neatitinkanti informacija, kenkianti įstaigos dalykinei reputacijai, pažeista teisė į privataus gyvenimo apsaugą. Be to, paaiškėjus kitoms aplinkybėms, redakcija nepatikslino savo anksčiau skelbtos informacijos, kaip to reikalauja Etikos kodekso 20 str.
Nuspręsta:
Dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikacijose „Ekskursija“ (2010-03-09) ir „Darželinukų mamos įdarbintos skalbėjomis“ (2010-05-15) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: Asociacijos Lietuvos kredito unijos skundas dėl publikacijos laikraštyje „Akistata“
Klausimo svarstyme dalyvavo laikraščio „Akistata“ žurnalistas S. Stasaitis. Asociacija Lietuvos kredito unijos prašo įvertinti 2010-06-22 laikraščio „Akistata“ publikaciją „Teisybė nedega, arba dėl ko gali griūti bankeliai“. 2010-06-25 publikacija paskelbta ir interneto svetainėje www.balsas.lt. Teigiama, kad pateikta tendencinga, vienpusiška ir niekuo nepagrįsta informacija, nesuteikta galimybė atsakyti kritikuojamai pusei.
Nuspręsta:
2010-06-22 laikraščio „Akistata“ publikacijoje „Teisybė nedega, arba dėl ko gali griūti bankeliai“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: A. Kučinsko skundai dėl publikacijų laikraščiuose „Gimtasis Rokiškis“ ir „Panevėžio rytas“
Klausimo svarstyme dalyvavo laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ vyriausioji redaktorė R. Briedienė. Žurnalistų etikos inspektorės persiųsti skundai. Albertas Kučinskas prašo įvertinti laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ publikacijas „Advokatas ir buvusi prokurorė vėl už grotų“ (2009-10-08), „Advokatas už grotų paliktas ilgam“ (2009-11-21), „Prokurorai kaltina advokatą apgaulinga apskaita, pajamų slėpimu“ (2009-12-19), „Advokato ir prokurorės likimus spręs teismai“ (2010-02-13) ir laikraščio „Panevėžio rytas“ publikacijas „Advokatą ir buvusią prokurorę pasiuntė už grotų“ (2009-10-10), „Advokatą vejasi dar vienas nemalonumų kamuolys“ (2009-12-12). Pateikta ir daugiau straipsnių, tačiau Komisija nagrinėja skundus tik dėl publikacijų, išspausdintų vienerių metų laikotarpyje. Skunduose teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti ir nepatikrinta informacija, nesuteikta teisė atsakyti kritikuojamai pusei.
Nuspręsta:
1. Laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ publikacijose „Advokatas ir buvusi prokurorė vėl už grotų“ (2009-10-08), „Advokatas už grotų paliktas ilgam“ (2009-11-21), „Prokurorai kaltina advokatą apgaulinga apskaita, pajamų slėpimu“ (2009-12-19), „Advokato ir prokurorės likimus spręs teismai“ (2010-02-13) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Laikraščio „Panevėžio rytas“ publikacijose „Advokatą ir buvusią prokurorę pasiuntė už grotų“ (2009-10-10), „Advokatą vejasi dar vienas nemalonumų kamuolys“ (2009-12-12) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: LRT skundas dėl publikacijų dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir interneto svetainėje www.alfa.lt
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pavaduotojas, televizijos direktorius Rimvydas Paleckis prašo įvertinti 2010-06-09 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikaciją „Sunkmečiu LRT augina konkurentą“ ir 2010-06-09 interneto svetainės www.alfa.lt publikaciją “Siaurusevičius remia „Lietuvos ryto“ televiziją“. Teigiama, kad pateikta šališka ir vienpusiška informacija, nesuteikta teisė atsakyti LRT.
Nuspręsta:
1. 2010-06-09 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikacijoje „Sunkmečiu LRT augina konkurentą“ buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.
2. Nevertinti 2010-06-09 interneto svetainės www.alfa.lt publikacijos “Siaurusevičius remia „Lietuvos ryto“ televiziją“, nes pirminis informacijos šaltinis buvo dienraštis „Lietuvos žinios“ .
 
5. Svarstyta: VŠĮ „Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis“ pareiškimas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos žinios“
VŠĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis prašo įvertinti 2010-05-21 dienarščio „Lietuvos žinios“ publikaciją „Netiesos sakymo metas“. Teigiama, kad redakcija sąmoningai pasityčiojo iš Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties, Komisijos ir teisinės sistemos.

Komisijos nuomone, prieš pradedant šio klausimo svarstymą, visų pirma reikėtų išsiaiškinti, ar redakcija išspausdino Komisijos sprendimą, kuris buvo priimtas išnagrinėjus 2009-12-22 publikaciją „Greitoji“ vaiką paliko speige“. 
Nuspręsta:
Atidėti klausimo svarstymą iki bus gautas redakcijos atsakymas, kada buvo išspausdintas Komisijos sprendimas dėl minėtos publikacijos. 

2010-10-18 Nr. 17
 
1. Svarstyta: T. Klemanskienės skundas dėl LNK laidos „Kakadu“ siužeto
Posėdye dalyvavo advokato padėjėja V. Laučiškytė ir M. Sėjūnas. Tatjana Klemanskienė prašo įvertinti 2009-11-10 LNK laidos „Kakadu“ siužetą, kuriame buvo rodomas prieš šešerius metus apie ją darytas vaizdo įrašas. Pasak T. Klemanskienės, ji prašiusi nerodyti įrašo, nes gyvenimas pasikeitė, ji niekam neturinti jokių pretenzijų. Tačiau laidos rengėjai neatsižvelgė į jos prašymą, laida sukėlė nemalonius prisiminimus ir išgyvenimus.
Nuspręsta:
Nevertinti 2009-11-10 LNK laidos „Kakadu“ siužeto apie T. Klemanskienę Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Pasiūlyti T. Klemanskienei raštu kreiptis į televiziją su motyvuotu prašymu daugiau nerodyti siužeto apie jos gyvenimo istoriją.
 
2. Svarstyta: Notarės R. Sereikienės skundai dėl publikacijų interneto svetainėje www.alytiškis.lt ir laikraštyje „Alytaus dienraštis“
Klausimo svarstyme dalyvavo laikraščio ir interneto svetainės atstovės G. Slavickienė ir I. Grigūnaitė. Notarė Rasuolė Sereikienė prašo įvertinti: 1) 2010-08-03 naujienų portalo www.alytiskis.lt publikaciją „Iš senolės apgaulės būdu buvo siekiama atimti namus“ ir 2010-08-05 laikraščio „Alytaus dienraštis“ publikaciją „Alytaus mafija siaučia Suvalkų gatvėje“. Teigiama, kad buvo paskelbta faktais nepagrįsta informacija.
Nuspręsta:
2010-08-03 naujienų portalo www.alytiskis.lt publikacijoje „Iš senolės apgaulės būdu buvo siekiama atimti namus“ ir 2010-08-05 laikraščio „Alytaus dienraštis“ publikacijoje „Alytaus mafija siaučia Suvalkų gatvėje“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: AB „Rėkyva“ skundas dėl publikacijos dienraštyje „Šiaulių naujienos“
Posėdyje dalyvavo dienraščio „Šiaulių naujienos“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas M. Deikus ir grupė šiauliečių, palaikančių redakcijos poziciją. AB „Rėkyva“ generalinis direktorius J. Andersen prašo įvertinti dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikacijas: „Danus – lauk iš Rėkyvos“ (2009-06-17) ir „Danai toliau grobia Lietuvos turtą“ (2009-12-17). Teigiama, kad publikacijos šališkos, nukreiptos prieš vienos tautybės žmones, skatinamas nepakantumas kitų tautybių žmonėms Lietuvoje. Dėl šių publikacijų kreipėsi ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. Kadangi Komisija svarsto tik vienerių metų laikotarpyje išspausdintas publikacijas, buvo svarstoma tik   2009-12-17 publikacija.
Nuspręsta:
2009-12-17 dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikacijoje „Danai toliau grobia Lietuvos turtą“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: L. Garbenio ir V. Simutkin skundai dėl publikacijos savaitraštyje „Šiauliai plius“
Klausimo svarstyme dalyvavo V. Simutkin. Linas Garbenis prašo įvertinti 2009-07-10 savaitraščio „Šiauliai plius“ publikaciją „Nesąžininga kova – pasitelkiant tarnybas“. Teigiama, kad buvo paskelbtos tikrovės neatitinkančios žinios, priminti seni įvykiai, kurie neturi nieko bendro su aprašoma istorija, ir kuriais tik siekiama sumenkinti jo, kaip laikraščio „Šiaulių naujienos“ vyriausiojo redaktoriaus reputaciją, suvesti sąskaitas už publikacijas „Šiaulių naujienose“. Vadim Simutkin teigia, kad apie jį buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, jis įvardintas „kaip vaikus mėgstantis fotografuoti žmogus“, o tai daugeliui gali būti suprantama kaip pedofilija. Pasak V. Simutkin, dėl to iš kolegų ir pažįstamų sulaukė dviprasmiškų ir įžeidžiančių pašaipų.
Nuspręsta:
2009-07-10 savaitraščio „Šiauliai plius“ publikacijoje „Nesąžininga kova – pasitelkiant tarnybas“ buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 59 str. 
 
5. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos kreipimasis dėl nuotraukų, išspausdintų laikraštyje „Laisvas laikraštis“
Žurnalistų etikos inspektorė Zita Zamžickienė prašo įvertinti 2010 m. liepos 17-30 laikraštyje „Laisvas laikraštis“ išspausdintas D. Kedžio palaikų nuotraukas. Žurnalistų etikos inspektorės įsitikinimu, tokia viešosios informacijos rengėjo veikla nesuderinama su teisėtu ir etišku visuomenės informavimu.
Nuspręsta:
Laikraščio „Laisvas laikraštis“ redakcija 2010 m. liepos 17-30 numeryje 26/292 išspausdinusi D. Kedžio palaikų nuotraukas pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 47 str.            
 

2010-11-08 Nr. 18

 
1. Svarstyta: A. Zuokienės skundas dėl laidos „Paskutinė instancija“
 Posėdyje dalyvavo laidos vedėja R. Janutienė ir žurnalistė R. Kalinauskaitė. Agnė Zuokienė prašo įvertinti 2010-05-25 LNK laidos „Paskutinė instancija“ siužetą. Teigiama, kad žurnalistė R. Kalinauskaitė pažeidė A. Zuokienės privatų gyvenimą neteisėtai stebėdama ją tualete, skelbdama informaciją apie jos sveikatos būklę neturėdama jokios oficialios medicinos įstaigos, patvirtinančios ar paneigiančios susirgimą, išvados.
Nuspręsta:
2010-05-25 LNK laidos „Paskutinė instancija“ siužete apie A. Zuokienę nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: G. Sviderskytės, I. Arlauskaitės kreipimasis dėl publikacijų dienraštyje „Lietuvos žinios“
Klausimo svarstyme dalyvavo publikacijų autorius A. Lukšas. Gražina Sviderskytė ir Inga Arlauskaitė prašo įvertinti dienraštyje „Lietuvos žinios“ išspausdintas A. Lukšo publikacijas „Paskutinė nelaisvės naktis“   (2009-09-04) ir „Lietuvis virš Lamanšo“ (2010-07-23). Pareiškėjos publikacijose įžvelgia tendencingą, kartotinį plagiavimą ir autorinių teisių pažeidimą, nes A. Lukšas, tiesiogiai cituodamas ir perfrazuodamas I. Arlauskaitės knygą „Okupacinė kariuomenė Lietuvoje“ ir G. Sviderskytės knygą „Uragano“ kapitonas“, nenurodė jų kaip pirminių šaltinių, nepaminėjo autorių tuo padarydamas moralinės ir finansinės žalos.
Nuspręsta:
Dienraštyje „Lietuvos žinios“ išspausdintose A. Lukšo publikacijose „Paskutinė nelaisvės naktis“ (2009-09-04) ir „Lietuvis virš Lamanšo“ (2010-07-23) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas 62 str.
 
3. Svarstyta: Trakų savivaldybės tarybos narių skundas dėl publikacijų laikraštyje „Trakų žemė“
Klausimo svarstyme dalyvavo laikraščio savininkas ir vyriausiasis redaktorius J. Vercinkevičius. Trakų rajono savivaldybės nariai K. Blaževičius, I. Kolkienė, V. Olechnovičius, V. Petkevičius, N. Romaškienė, E. Trusevič, V. Vinskevičius prašo įvertinti laikraščio „Trakų žemė“ publikacijas „Už-prieš? Kur glūdi tikroji balsavimo esmė?“   (2010-07-10), „Vėl lenkai valdo mus, arba apie veršius“ (2010-07-17), „Nei privatizuotas, nei prižiūrimas“ (2010-07-24), „Ar balsuos Malūkas už Jankovskį“ (2010-07-31). Teigiama, kad publikacijose neužtikrinta nuomonių įvairovė, kritikuojmos tik tam tikros politinės jėgos, todėl pareiškėjai mano, kad vykdomas politinis užsakymas, o publikacijos naudojamos savanaudiškais tikslais.
Nuspręsta:
Pasiūlyti Trakų rajono savivaldybės Tarybos nariams pasinaudoti atsakymo teise, o laikraščio „Trakų žemė“ redakcijai - sudaryti galimybę Tarybos nariams išsakyti savo nuomonę laikraščio puslapiuose.
 
4. Svarstyta: L. Medžiūno skundas dėl publikacijos dienraštyje „Respublika“
Pristatė L. Slušnys: Linas Medžiūnas prašo įvertinti 2010-07-29 interneto svetainės www.respublika.ltpublikaciją „Lietuviai iš Tėvynės bėga greičiausiai“. Publikacija buvo patalpinta ir interneto svetainėjewww.balsas.lt. Teigiama, kad publikacijos antraštė ir pagrindiniai teiginiai, kuriais paremtas ir visas straipsnis, neatitinka tikrovės.
Nuspręsta:
Priminti redakcijai Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 20 str. reikalavimą ištaisyti klaidas ir pasiūlyti redakcijai tai padaryti.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai 

5.1. Asociacijos „Nacionalinis teisėjų drausminės atsakomybės centras“ skundas
 
Nuspręsta:
Skundą atmesti, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas.
 
5.2. TV3 laidos „Akistata“
 
Nuspręsta::
Parengti kreipimąsi ir jį išplatinti visuomenei.
 
5.3. UAB „Sporto komunikacijos“ kreipimaisi
                
Nuspręsta:
Nesvarstyti, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas.
  

2010-11-22 Nr. 19 

1. Svarstyta:  Advokato P. Jegorovo skundas dėl publikacijų laikraštyje „Utenos diena“ ir www.utenos-diena.lt.
Posėdyje dalyvavo UAB „Utenos diena“ direktorė S. Palskienė, laikraščio redaktorius V. Ridikas. Advokatas Povilas Jegorovas prašo įvertinti 2010 m. liepos 17 ir 27 d. laikraščio „Utenos diena“ publikaciją „Žemgrobiai sentimentų neturi“ (publikacija buvo patalpinta ir interneto svetainėje www.utenos-diena.lt), 2010 m. rugpjūčio 10 d. išspausdintą Almos Onos Kunigėlienės padėką. Teigiama, kad publikacijoje pateikta tikrovės neatitinkanti, nepatikrinta ir neobjektyvi informacija, žeminanti P. Jegorovo, J. Kunigėlio ir D. Kunigėlienės garbę ir orumą, kritišai neįvertintas informacijos šaltinis. Išspausdintoje padėkoje, pasak. P. Jegorovo,  yra šmeižikiškų teiginių. Dėl šių publikacijų kreipėsi ir Žurnalistų sąjungos etikos komisija.
Nuspręsta:
Išspausdindama publikaciją „Žemgrobiai sentimentų neturi“ (2010 m. liepos 17 ir 27 d.) laikraščio „Utenos diena“ redakcija  pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 2, 24 ir 27 straipsnius.
 
2. Svarstyta: S. Navicko ir Z. Navickienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Mūsų Ignalina“
Stasys Navickas ir Zita Navickienė prašo įvertinti 2010-08-04 laikraštyje „Mūsų Ignalina“ išspausdintą publikaciją „Prabangusis Budrių kvartalas „apšlakstytas“ paukščių krauju“. Teigiama, kad pateikta neobjektyvi, tendencinga ir jokiais faktais nepatvirtinta informacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
2010-08-04 laikraščio „Mūsų Ignalina“ publikacijoje „Prabangusis Budrių kvartalas „apšlakstytas“ paukščių krauju“ buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str.
 
3. Svarstyta: A. Bagdono skundas dėl publikacijos laikraštyje „Šiaurės rytai“
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Ainis Bagdonas prašo įvertinti 2010-08-14 laikraščio „Šiaurės rytai“ publikaciją „Iškvietusi pedagogę į policiją tyrėja tarnyboje nepasirodė“. Teigiama, kad buvo pateikta nepatikrinta informacija, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2010-08-14 laikraščio „Šiaurės rytai“ publikacijoje „Iškvietusi pedagogę į policiją tyrėja tarnyboje nepasirodė“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: I. Stuopelienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Plungės žinios“
Irena Stuopelienė prašo įvertinti 2010-07-30 laikraščio „Plungės žinios“ publikaciją „Kokiomis gėlėmis puošiame artimųjų kapus?“. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, žeidžianti I. Stuopelienės ir jos mažametės dukros garbę ir orumą bei reputaciją.
Nuspręsta:
Skundą atmesti kaip nepagrįstą.
 
5. Svarstyta: Advokato A. Baranskio skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.alfa.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Advokatas Andrius Baranskis, atstovaujantis Tautvydą Barštį, prašo įvertinti 2010-08-02 interneto svetainėje www.alfa.lt išspausdintą publikaciją „Valentaitė – San Tropeze su Barščiu“. Teigiama, kad pateikta informacija neatitinka tikrovės, žemina T. Barščio reputaciją, kelia abejones dėl jo, kaip asmens, dalykinių bei moralinių savybių.
Nuspręsta:
2010-08-02 interneto svetainės www.alfa.lt publikacijoje „Valentaitė – San Tropeze su Barščiu“ buvo pažeistas Žurnaistų ir leidėjų etikos kodekso 7 str.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai 

6.1. L. Stankūnaitės skundas dėl dukros nuotraukų, išspausdintų www.kaunodiena.lt

                
Nuspręsta:
L. Stankūnaitės skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 

2010-12-13 Nr. 20 

1. Svarstyta: VšĮ Kauno ligoninės padalinio Marių ligoninė skundas dėl  TV3 laidos „Akistata“
Viešosios įstaigos Kauno ligoninės padalinys Marių ligoninė skunde prašoma įvertinti 2010-05-05 TV3 laidos „Akistata“ siužetą. Teigiama, kad apie VšĮ Žiegždrių psichiatrijos ligoninė buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, formuojamas neigiamas ligoninės įvaizdis visuomenėje, pažeista dalykinė reputacija.
Nuspręsta:
2010-05-05 TV3 laidos „Akistata“ siužete pateikiant informaciją apie VšĮ Žiegždrių psichiatrijos ligoninė, buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str., 22 str. 2 d., 38 str.
 
2. Svarstyta: K. Kriščiūno skundas dėl ELTOS korespondentės B. Mačienės darbo VŠĮ Kauno Raudonojo kryžiaus klinikinė ligoninė, jos pateikiamos informacijos objektyvumo
Klausimo svarstyme dalyvavo B. Mačienė ir ELTOS vyriausioji redaktorė E. Budzinauskienė. Kęstutis Kriščiūnas teigia, kad ELTOS korespondentė Birutė Mačienė dirba ir VšĮ Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinė ligoninė. Prašo atsakyti į klausimą, ar toks darbų derinamas nepažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso, ar ELTOS pateikiamą informaciją apie Kauno dviejų ligoninių sujungimą galima laikyti objektyvia ir nešališka. Prašo įvertinti ELTOS publikacijas „Alytaus policija apklausia Kauno miesto politikus (www.delfi.lt, 2010-08-12) ir „Teismas dar kartą panaikino kliūtis pradėti dviejų Kauno ligoninių sujungimą“ (www.lrytas.lt, 2010-08-16).
Nuspręsta:
Naujienų agentūros ELTA korespondentė B. Mačienė, dirbadama  ir VŠĮ Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninė viešųjų ryšių ir personalo vadybininke, pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 str.
                
3. Svarstyta: Ministro Pirmininko kanclerio skundas dėl publikacijos dienraštyje „Respublika“
Klausimo svarstyme dalyvavo dienraščio "Respublika" žurnalistas J. Girdvainis. Ministro Pirmininko tarnyba prašo įvertinti 2010-09-03 dienraščio „Respublika“ publikaciją „Valdovų rūmų afera veda iki A. Kubiliaus“. Teigiama, kad publikacijoje manipuliuojama Viešųjų pirkimų tarnybos ataskaita, bandoma sudaryti vaizdą, kad A. Kubiliaus vadovaujama vyriausybė kažkaip bandė paveikti viešųjų pirkimų konkursus, susijusius su Valdovų rūmais. Pasak kanclerio D. Matuliausko, kaltinimai metami ne tik Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui, bet ir visai vyriausybei, tačiau nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2010-09-03 dienraščio „Respublika“ publikacijoje „Valdovų rūmų afera veda iki A. Kubiliaus“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodesas.
 
4. Svarstyta: R. Norvilo, B. Kemundrio skundas dėl publikacijos laikraštyje „Labas, kaimyne“
Rolandas Norvilas ir Bernardas Kemundris prašo įvertinti laikraščio „Labas, kaimyne“ publikacijas „Klaipėdos miesto mero karas prieš kaimiečius“ (2010-06-30), „Okupacija jau prasidėjo“ (2010-07-21), „Griūvanti Žaliojo slėnio imperija“ (2010-09-03), laikraščio „Vakarų ekspresas“ publikaciją „Nutylėjimai apie prestižinį kvartalą“. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti, skaitytojus klaidinanti, R. Norvilo ir B. Kemundrio garbę ir orumą žeidžianti informacija. Pareiškėjų manymu, publikacijų autoriui, laikraščio „Labas, kaimyne“ redaktoriui V. Lekstučiui apskritai rekėtų uždrausti skelbti bet kokią informaciją.
Nuspręsta:
2010-09-03 laikraščio „Labas, kaimyne“ publikacijoje „Griūvanti Žaliojo slėnio imperija“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.
 
5. Svarstyta: R. Klonowski skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.alfa.lt
Klausimo svarstyme dalyvavo skundo autorius R. Klonowski. Rajmund Klonowski prašo įvertinti 2010-09-01www.alfa.lt publikaciją „Rugsėjo 1-ąją – arši lenkų ir lietuvių kova dėl mokinių“. Teigiama, kad buvo pateikta šališka ir vienpusiška informacija, pateikta tik vienos pusės nuomonė, kurstoma tautinė nesantaika.
Nuspręsta:
2010-09-01 www.alfa.lt publikacijoje „Rugsėjo 1-ąją – arši lenkų ir lietuvių kova dėl mokinių“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.