logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimai - 2011

2011-01-10 Nr. 1

1. Svarstyta: D. Petraičio skundas dėl LNK laidos „Kakadu“
Darius Petraitis prašo įvertinti 2009-10-28 LNK laidos „Kakadu“ siužetą. Teigiama, kad apie D. Petraitį buvo pateikta šmeižikiška, jį diskredituojanti, garbę ir orumą žeidžianti informacija, pažeistas elementarus pagarbos žmogui principas.
Nuspręsta:
2009-10-28 LNK laidos „Kakadu“ siužete pie D. Petraitį nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: P. Markevičiaus skundas dėl publikacijos dienraštyje „Respublika“
Posėdyje dalyvavo žurnalistas V. Užusienis. Paulius Markevičius prašo įvertinti 2010-10-06 dienraščio „Respublika“ publikaciją „Daugiabutyje terorizuojami kitaminčiai“. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, pateikta tik vienos pusės nuomonė. Buvo gautas P. Markevičiaus ir A. Bambalo skundas ir dėl 2010-09-30 publikacijos „Sutartis daugiabutyje įsuko anarchiją“. Tačiau nebuvo pateikta pati publikacija, todėl skundai nebus svarstomi.
Nuspręsta:
2010-10-06 dienraščio „Respublika“ publikacijoje „Daugiabutyje terorizuojami kitaminčiai“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: VšĮ Julijanavos katalikiška vidurinė mokykla skundas dėl  publikacijos interneto svetainėje kauno.diena.lt
VšĮ Kauno Julijanavos katalikiška vidurinė mokykla skunde prašoma įvertinti 2010-09-10 dienraščio „Kauno diena“ ir interneto svetainės kauno.diena.lt publikaciją „Julijanavos katalikiška mokykla: patyčios traumavo vaiką“. Teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, iškraipyti turimi faktai, pakenkta mokyklos dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
2010-09-10 dienraščio „Kauno diena“ ir interneto svetainės kauno.diena.lt publikacijoje „Julijanavos katalikiška mokykla: patyčios traumavo vaiką“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: J. Augustinaitienės skundas dėl publikacijų laikraštyje „Joniškio dienos“
Žurnalistų etikos inspektorės persiųstas skundas. Janina Augustinaitienė prašo įvertinti laikraščio „Joniškio dienos“ publikacijas „Žaidimėliai su pinigėliais, arba mažoji išpažintis“ (2010-04-30), „Po to, kai rašėme“ (2010-05-07), „Turtas buvo neinventorizuotas, nėra jokio dokumento, parašų...“ (2010-05-11), „Replika“ (2010-07-02), „Ir savo, ir kaimynų teritoriją pavertė „rojaus“ kampeliu, apie kurį, matyt, net seniūnė nenutuokia“ (2009-09-18). Teigiama, kad publikacijose yra žeminama jos, kaip Joniškio seniūnijos seniūnės, reputacija, pateikiama tendencinga ir šmeižikiška informacija.
 
Komisija nagrinėja skundus dėl publikacijų, išspausdintų vienerių metų laikotarpyje. Todėl skundo dalis dėl 2009-09-18 publikacijos „Ir savo, ir kaimynų teritoriją pavertė „rojaus“ kampeliu, apie kurį, matyt, net seniūnė nenutuokia“ nebus svarstoma.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką redakcijai ir priminti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. reikalavimą, kad kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė.
 
5. Svarstyta: R. Osausko skundas dėl publikacijų Jonavos rajono laikraštyje „Naujienos“
Žurnalistų etikos inspektorės persiųstas skundas. Remigijus Osauskas prašo įvertinti Jonavos rajono laikraščio „Naujienos“ publikacijas „Administracijos direktoriaus paskutinės darbo dienos sprendimai – abejotini“ (2010-09-10), „Atleistas valdininkas vėl žvalgosi į postus Savivaldybėje“ (2010-09-17), „Sporto ir pramogų komplekso statybos pradžią klampina skundai“ (2010-09-21). Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
Skundo nesvarstyti, nes jo autorius R. Osauskas skundą atsiėmė.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai

 6.1. Žurnalistų etikos inspektorės prašymas dėl nuotraukos laikraštyje „Laisvas laikraštis“
 
Žurnalistų etikos inspektorė prašo įvertinti laikraščio „Laisvas laikraštis“ 2010 m. lapkričio 13-19 d. numeryje 41/307 prie publikacijos „Drąsius Kedys buvo nuskandintas“ išspausdintą D. Kedžio lavono nuotrauką.
Nuspręsta:
Laikraščio „Laisvas laikraštis“ redakcija 2010 m. lapkričio 13-19 d.  numeryje 41/307 prie publikacijos „Drąsius Kedys buvo nuskandintas“ išspausdinusi D. Kedžio palaikų nuotrauką pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 47 str.
 
6.2. Krašto apsaugos sistemos kūrėjų asociacijos pareiškimas
 
Krašto apsaugos sistemos kūrėjų asociacija teigia, kad V. Daujotytės monografijoje apie poetą S. Gedą, kurią populiarina ir platina Lietuvos rašytojų sąjungą ir Rašytojų sąjungos leidykla, pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti ne tik mirusio poeto, bet ir jo artimųjų garbę.
Nuspręsta:
Pareiškimo nesvarstyti, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas.
 
6.3. LŽS  paklausimas dėl Etikos kodekso 27 str.
 
Lietuvos žurnalistų sąjungos etikos komisija prašo išaiškinti, kaip žurnalistas turi tinkamai elgtis, kad nepažeistų Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27 str. reikalavimo „Žurnalistas neturi teisės priimti dovanų, mokamų kelionių, mokamų atostogų ir kitokio įsiteikimo, kuris gali pakenkti jo nepriklausomumui. Žurnalistas privalo visuomet pranešti visuoemnei apie bet kokią gautą paramą, išskyrus viešosios informacijos rengėjo, su kuriuo žurnalistą sieja darbo ar kūrybiniai santykiai, mokamą atlyginimą arba suteiktą paramą.“
Nuspręsta:
Komisija rekomenduoja redakcijoms informaciją apie gautą paramą skelbti savo interneto svetainių puslapiuose arba leidiniuose. Taip pat informaciją galima pateikti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai ir ji bus patalpinta Komisijos interneto svetainėje.
 
 

 2011-01-31 Nr. 2

1. Svarstyta: Vilniaus rajono Veriškių pradinės mokyklos skundas dėl publikacijos laikraštyje „Vilniaus krašto savaitraštis“
Posėdyje dalyvavo Veriškių pradinės mokyklos direktorė D. Peciūnienė ir mokytojs V. Navickaitė. Vilniaus rajono Veriškių pradinės mokyklos direktorė Dalia Peciūnienė prašo įvertinti 2010 m. spalio 14-20 savaitraščio „Vilniaus krašto savaitraštis“ publikaciją „Manipuliacijos „vaiko gerovės“ vardan“. Teigiama, kad buvo paskleista tiesos neatitinkanti informacija, pakenkta mokyklos dalykinei reputacijai, be tėvų sutikimo paskelbta privataus pobūdžio informacija apie mokinių specialiuosius poreikius, sutrikimus ir t.t. Dėl šios publikacijos kreipėsi ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
Nuspręsta:
2010 m. spalio 14-20 savaitraščio „Vilniaus krašto savaitraštis“ publikacijoje „Manipuliacijos „vaiko gerovės“ vardan“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 5 straipsniai, 22 sr. 2 dalis, 36 straipsnis.
 
2. Svarstyta: AB Rytų skirstomieji tinklai skundas dėl publikacijos dienraštyje „Respublika“
Posėdyje dalyvavo dienraščio „Respublika“ žurnalistė A. Zinkuvienė. AB Rytų skirstomieji tinklai prašo įvertinti 2010-10-20 dienraščio „Respublika“ publikaciją „Vogti elektrą galima. Pelninga Lietuvoje vogti elektrą“. Teigiama, kad buvo pateikta netiksli ir šališka informacija, kuri padarė žalą teisėtiems Bendrovės interesams ir pažemino dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
2010-10-20 dienraščio „Respublika“ publikacijoje „Vogti elektrą galima. Pelninga Lietuvoje vogti elektrą“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: E. Kuzavinienės skundas dėl publikacijos naujienų portale „Delfi“
Elvyra Kuzavinienė prašo įvertinti 2010-10-31 www.delfi.lt publikaciją „Abu 4-metės prievartavimu įtariamus vyrus teismas leido suimti“. Teigiama, kad buvo nusižengta profesinei etikai, nes atskleisti įtariamųjų padarius nusikaltimą asmens duomenys.
Nuspręsta:
2010-10-31 www.delfi.lt publikacijoje „Abu 4-metės prievartavimu įtariamus vyrus teismas leido suimti“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: K. Radzevičiaus skundas dėl publikacijos laikraštyje „Karštas komentaras“
Kęstutis Radzevičius prašo įvertinti 2010-10-30 internetinio laikraščio „Karštas komentaras“ publikaciją „N. Venckienė: Reikalinga partija, kuri padėtų Prezidentei įvesti tvarką Lietuvoje“. Teigiama, kad žurnalistė nusižengė profesinei etikai, nes užduodama klausimus pašnekovei pateikė neteisingą informaciją skaitytojams.
Nuspręsta:
Skundą atmesti kaip nepagrįstą.
 
5. Svarstyta: B. Rukienės-Petrošienės kundas dėl publikacijos laikraštyje „Ūkininko patarėjas“
Benedikta Rukienė-Petrošienė prašo įvertinti 2010-10-12 laikraščio „Ūkininko patarėjas“ publikaciją „Kelmę šokdina Benedikta“. Teigiama, kad publikacijoje pateikta neteisinga, neobjektyvi ir B. Rukienę-Petrošienę šmeižianti informacija.
Nuspręsta:
Nesvarstyti 2010-00-12 laikraščio „Ūkininko patarėjas“ publikacijos „Kelmę šokdina Benedikta“ Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Parengti laišką redakcijai siūlant  žurnalistams neeikvoti kūrybinių jėgų sprendžiant menkaverčius konfliktus.
 
 
 
2011-02-07 Nr. 3
 
1. Svarstyta: TS-LKD skundas dėl LNK laidos „Abipus sienos“
Posėdyje dalyvavo TS-LKD atstovė spaudai E. Zinevičienė, S. Šedbaro padėjėjas K. Paliutis. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko pavaduotoja Rasa Juknevičienė prašo įvertinti 2010-05-26 ir 2010-08-31  LNK laidos „Abipus sienos“ siužetus. Teigiama, kad buvo pateikta tiesos neatitinkanti informacija, pažeisti Etikos klodekso 3,5,6,37,38 ir 56 straipsniai, laidos įvardintos kaip užsakomoji šmeižto kampanija prieš TS-LKD partiją ir jos pirmininką prof.  V. Landsbergį.
Nuspręsta:
2010-05-26 ir 2010-08-31 d. LNK laidoje „Abipus sienos“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str., 22 str.2 dalis, 38 straipsnis.
 
2. Svarstyta: P. Rėklaičio skundas dėl publikacijos interneto svetainėse www.diena.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Povilas Rėklaitis prašo įvertinti 2010-11-08 UAB „Diena Media News“ priklausančiose interneto svetainėse diena.lt, kauno.diena.lt; vilniaus.diena.lt paskelbtą publikaciją „D. Kedžio dukters saugotojas dingo su paaukotais pinigais“. Teigiama, kad publikacijos turinys tendencingas, siekiama diskredituoti P. Rėklaitį kaip asmenį, be to, žurnalistė A. Kuznecovaitė rašo su žurnalisto etika nesuderinamus šmeižikiškus komentarus socialiniame tinklalapyje Facebook.
Nuspręsta:
1. Socialiniame tinklalapyje Facebook pateikiama informacija yra vertintina kaip nuomonė. Nuomonių Komisija nesvarsto.
2. 2010-11-08 UAB „Diena Media News“ priklausančiose interneto svetainėse diena.lt, kauno.diena.lt; vilniaus.diena.lt paskelbtoje publikacijoje „D. Kedžio dukters saugotojas dingo su paaukotais pinigais“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Laikraščio „Palangos tiltas“ redaktoriaus skundas dėl publikacijos laikraštyje „Vakarinė Palanga“
Laikraščio „Palangos tiltas“ redaktorius Linas Jegelevičius prašo įvertinti 2010-11-20 laikraščio „Vakarinė Palanga“ publikaciją „Apsaugok, Viešpatie, Palangą nuo terbos, lazdos ir modernaus kurorto kūrėjų“. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, įžeidžianti, „Palangos tilto“ redakcijos dalykinę reputaciją žeminanti informacija.
Nuspręsta:
Nesvarstyti publikacijos Žurnalistų ir elidėjų etikos kodekso požiūriu, nes nėra tam pagrindo. Įpareigoti Komisijos pirmininką priminti abiems redakcijoms apie sąžingos ir garbingos konkurecijos būtinybę.
 
4. Svarstyta: Z. Gudynienės skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.pilviskiai.lt
Z. Gudynienė prašo įvertinti 2010-12-13 interneto svetainės www.pilviskiai.lt publikaciją „Aiškinantis santykius peržengtas žmoniškumas“. Teigiama, kad publikacijos autorė B. Nenėnienė nusižengė profesinei etikai, nes įrašinėjo pokalbį apie tai neįspėjusi ir be leidimo jį paskelbė. Z. Gudynienės skundą persintė ir Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūra.
Nuspręsta:
2010-12-13 interneto svetainėje www.pilviskiai.lt publikuotame straipsnyje „Aiškinantis santykius peržengtas žmoniškumas“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai
 
5.1.  V. Repšio pareiškimas
 
V. Repšys prašo pakeisti 2009-03-02 jam siųsto Komisijos  sprendimo formuluotę.
 
Nuspręsta:
V. Repšio prašymą atmesti. Komisija priimtų sprendimų nepersvarsto ir nekoreguoja.
 

 

 2011-02-28  Nr. 4

1. Svarstyta: L. Garnelienės, R. Šalaševičiūtės, V.P. Andriukaičio skundas dėl TV3 laidos „Kodėl?“. Skunde teigiama, kad kviečiant pareiškėjus į 2010-09-20 TV3 laidos „Kodėl?“ filmavimą buvo pateikta nepilna ir klaidinga informacija apie laidos formatą, laidos dalyvius ir temas. Taip pat, pasak pareiškėjų, filmuojant laidą buvo vienokia pokalbio seka, o sumontavus laidą žiūrovams pateikta visai kitokia pokalbio versija, t. y. montažo metu buvo iškreiptas filmavimo metu vykusio pokalbio nuoseklumas ir prasmė. Dėl šio skundo kreipėsi Lietuvos radijo ir televizijos komisija ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
Nuspręsta:
Atsižvelgus į laidos vedėjos R. Janutienės prašymą, svarstymą atidėti iki š. m. kovo 21 d. posėdžio.
 
2. Svarstyta: D. Bekintienės prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Giružis“
Danutė Bekintienė prašo įvertinti 2010-11-19 laikraščio „Giružis“ publikaciją „Mero užgaida arba Kam Varėna „dzin“. Teigiama, kad buvo pateikta tendencinga, tikrovės neatitinkanti informacija, o teksto konstrukcija ir apipavidalinimu siekta pažeminti D. Bekintienės garbę ir orumą.
Nuspręsta:
2010-11-19 laikraščio „Giružis“ publikacijoje „Mero užgaida arba Kam Varėna „dzin“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Lietuvos dviratininkų bendrijos skundas dėl publikacijų laikraštyje „Vakarų ekspresas“. Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas Linas Vainius  prašo įvertinti 2010-11-25 laikraščio „Vakarų ekspresas“ interneto svetainės www.ve.lt publikaciją „Apie dviratininkus gatvėse. Piktai ir neetiškai“. Teigiama, kad pateikta neteisinga informacija, publikacija savo įžeidžiančia stilistika ir autoriaus siūlomu problemos sprendimo būdu tiesmukai skatina smurtą ir nusikalstamą elgesį keliuose, kiršinami dviratininkai ir automobilininkai. Taip pat prašo įvertinti ir publikaciją „Apie dviratininkus. Atrodo, nepiktai“. Teigiama, kad ji buvo išspausdinta po to, kai Dviratininkų bendrija kreipėsi į redakciją dėl pirmojo straipsnio. Pasak, L. Vainiaus, šios publikacijos įžeidžianti stilistika taip pat neskatina tolerancijos ir supratimo.
Nuspręsta:
2010-11-25 laikraščio „Vakarų ekspresas“ interneto svetainės www.ve.lt publikacijose „Apie dviratininkus gatvėse. Piktai ir neetiškai“, „Apie dviratininkus. Atrodo, nepiktai“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: L. Valavičiaus skundas dėl publikacijos laikraštyje „Sekundė“. Laimas Valavičius prašo įvertinti 2010-12-03 laikraščio „Sekundė“ publikaciją „Mikriukų lyderis nepastebėjo pėsčiosios“. Teigiama, kad apie privačius vežėjus pateikta tikrovės neatitinkanti ir faktais nepagrįsta informacija, be L. Valavičiaus sutikimo paviešinti jo asmens duomenys, nors jis nėra viešas asmuo.
Nuspręsta:
2010-12-03 laikraščio „Sekundė“ publikacijoje „Mikriukų lyderis nepastebėjo pėsčiosios“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 

 2011-03-21 Nr. 5

1. Svarstyta: L. Garnelienės, R. Šalaševičiūtės, V.P. Andriukaičio skundas dėl TV laidos „Kodėl?“
Posėdyje dalyvavo laidos vedėja R. Janutienė ir laidos redaktorius. Klausimas buvo įtrauktas į š.m. vasario 28 d. posėdžio darbotvarkę, tačiau laidos vedėjos R. Janutienės prašymu atidėtas. Skunde teigiama, kad kviečiant pareiškėjus į 2010-09-20 TV3 laidos „Kodėl?“ filmavimą buvo pateikta nepilna ir klaidinga informacija apie laidos formatą, laidos dalyvius ir temas. Taip pat, pasak pareiškėjų, filmuojant laidą buvo vienokia pokalbio seka, o sumontavus laidą žiūrovams pateikta visai kitokia pokalbio versija, t. y. montažo metu buvo iškreiptas filmavimo metu vykusio pokalbio nuoseklumas ir prasmė. Dėl šio skundo kreipėsi Lietuvos radijo ir televizijos komisija ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
Nuspręsta:
2010-09-20 TV3 laidoje „Kodėl?“ buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16 str.
 
2. Svarstyta: V. Šakenytės skundas dėl LTV laidoje „Panorama“ siužeto
Posėdyje dalyvavo LTV naujienų tarnybos direktorius A. Matonis. Viltana Šakenytė prašo įvertinti 2010-11-10 LTV naujienų laidos „Panorama“ siužetą. Teigiama, kad apie D. Kedį buvo pateikta žiūrovus klaidinanti ir mirusį žmogų šmeižianti informacija.
Nuspręsta:
Nesvarstyti siužeto Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką LTV naujienų tarnybai, kad siužetai būtų rengiami atidžiau.
 
3. Svarstyta: Ministro Pirmininko kanclerio D. Matulionio pareiškimas dėl publikacijos dienraštyje „Respublika“
Žurnalistų etikos inspektorės persiųstas skundas. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko kancleris Deividas Matulionis prašo įvertinti 2010-11-20 dienraščio „Respublika“ publikaciją „Finansų karaliukai. Visiškas melas, kad algos mažėja“. Teigiama, kad buvo paskleista melaginga informacija apie aukštų valstybės pareigūnų atlyginimų didėjimą.
Nuspręsta:
2010-11-20 dienraščio „Respublika“ publikacijoje „Finansų karaliukai. Visiškas melas, kad algos mažėja“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: D. Dambrausko skundas dėl publikacijos laikraštyje „Elektrėnų kronika“
Elektrėnų savivaldybės Tarybos narys Danas Dambrauskas prašo įvertinti 2010-12-03 laikraščio „Elektrėnų kronika“ interneto svetainėje www.kronika.lt išspausdintą publikaciją „Beribis politikavimas“. Teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti ir šmeižikiška informacija.
Nuspręsta:
Skundą atmesti ir nesvarstyti, nes redakcija išspausdino D. Dambrausko pateiktą nuomonę-atsakymą  į 2010-12-03 publikaciją „Beribis politikavimas“.
 
 
                
2011-04-18 Nr. 6
 
1. Svarstyta: R. Žiobienės skundai dėl TV3 laidų „Akistata“
Posėdyje dalyvavo UAB „Tele-3“ programų direktorius J. Jefremovas ir advokatė R. Andriulevičiūtė. Regina Žiobienė prašo įvertinti 2010 m. lapkričio 03 d. ir lapkričio 17 d. TV3 laidas „Akistata“. Teigiama, kad, nepaisant teismo sprendimo, buvo rodomi 2010-11-03 d. laidos anonsai, parodyta ir pati laida. R. Žiobienės teigimu, siužetas apie jos garbaus amžiaus mamą buvo parodytas žeminančiame kontekste, paviešinta jos pavardė, informacija apie privatų gyvenimą ir sveikatos būklę. 2010-11-17 d. laidoje, pasak R. Žiobienės, dar kartą buvo pažeistas Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo sprendimas, draudžiantis skelbti jos mamos A. Tumaitienės atvaizdą ir informaciją apie jos privatų gyvenimą bei sveikatos būklę. Buvo pažeista ir R. Žiobienės teisė į privataus gyvenimo apsaugą.
Nuspręsta:
1. 2010-11-03 TV3 laidoje „Akistata“ pateikiant informaciją apie A. Tumaitienę buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 14, 16, 36 ir 57 straipsniai.
2. Sprendimą dėl 2010-03-17 TV3 laidos „Akistata“ priimti gavus atsakymą iš UAB „Tele-3“ ir UAB „TV Pro Media“, ar V. Bužinsko padėjėja rengė skundą Vilniaus apygardos teismui dėl Vilniaus 1-ojo apylinkės teismo sprendimo, draudžiančio skelbti A. Tumaitienės atvaizdą ir informaciją apie jos privatų gyvenimą bei sveikatos būklę, t.y. viešai publikuoti filmuotą medžiagą, kuriose A. Tumaitienė yra užfiksuota žeminančiame kontekste.
 
2. Svarstyta: Vaiko teisių apsaugos kontrolierės skundai dėl TV3 laidų „Akistata“
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė E. Žiobienė prašo įvertinti 2010-09-01 ir 2010-11-03 TV3 laidas „Akistata“. Teigiama, kad laidose informacija apie Vaiko teisių kontrolieriaus tarnybą ir kontrolierę buvo pateikta tendencingai ir pažeidžiant žurnalisto etiką.
Nuspręsta:
1. 2010-09-01 TV3 laidoje „Akistata“ pateikiant informaciją apie Vaiko teisių apsaugos kontrolierę E. Žiobienę buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str.
2. 2010-11-03 TV3 laidoje „Akistata“ pateikiant informaciją apie Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą ir kontrolierę E. Žiobienę buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 straipsniai, 22 str. 2 dalis.
 
 
                                 
2011-05-02 Nr. 7
 
1. Svarstyta: Lietuvos gydytojų sąjungos skundas dėl TV3 laidos „Paskutinė instancija“
Posėdyje dalyvavo UAB „Tele-3“ programų direktorius J. Jefremovas, laidos vedėja R. Janutienė ir žurnalistas T. Grainys. Lietuvos gydytojų sąjunga prašo įvertinti 2011-01-06 TV3 laidos „Paskutinė instancija“ siužetą. Teigiama, kad, kalbant apie skiepus nuo hepatito B, buvo pateikta tiesos neatitinkanti informacija, vienų gydytojų nuomonė pateikta kaip moksliškai pagrįsti įrodymai, o kitų gydytojų nuomonė tendencingai iškraipyta.
Nuspręsta:
2011-01-06 TV3 laidoje „Paskutinė instancija“ buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str.
 
2. Svarstyta: VU teisės fakulteto dekano V. Nekrošiaus ir UAB „Verslo žinios“ skundai dėl laidos „Paskutinės instancija“ žurnalistų neetiško darbo renkant informaciją VU teisės fakulteto dekanas prof.habil.dr. V. Nekrošius prašo įvertinti TV3 laidos „Paskutinė instancija“ žurnalistės R. Kalinauskaitės elgesį  2010-11-09 renkant informaciją VU teisės fakulteto patalpose. UAB „Verslo žinios“ prašo įvertinti TV3 laidos „Paskutinė instancija“ žurnalisto ir operatoriaus elgesį renkant informaciją š. m. sausio 28 d. LITEXPO parodų rūmuose „Verslo žinių“ organizuotoje konferencijoje „Gazelė“.
Nuspręsta:
1. TV3 laidos „Paskutinė instancija“ žurnalistė R. Kalinauskaitė rinkdama informaciją 2010 m. lapkričio 09 d. VU teisės fakultete, pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8 str.
2. TV3 laidos „Paskutinė instancija“ žurnalistas T. Grainys rinkdamas informaciją š. m. sausio 28 d UAB „Verslo žnios“ renginyje „Litexpo“ kongresų ir parodų centre, nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros skundas dėl publikacijos interneto svetainėae balsas.lt ir alfa.lt
Posėdyje dalyvavo interneto svetainės alfa.lt publikacijos autorius R. Varnauskas. Žurnalistų etikos inspektorės persiųstas skundas. LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2010-12-13 interneto svetainės balsas.lt publikaciją „Eglės Kusaitės byla – šiek tiek dokumentų“, 2010-12-15 publikaciją „Eglės Kusaitės byla: šiek tiek dokumentų II“, 2010-12-15 interneto svetainės alfa.lt publikaciją „Paviešinti dokumentai verčia abejoti, kam dirba Lietuvos teisėsauga“. Teigiama, kad be prokurorų leidimo buvo paskelbti ikiteisminio tyrimo duomenys, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
2010-12-13 interneto svetainės balsas.lt publikacijoje „Eglės Kusaitės byla – šiek tiek dokumentų“, 2010-12-15 publikacijoje „Eglės Kusaitės byla: šiek tiek dokumentų II“, 2010-12-15 interneto svetainės alfa.lt publikacijoje „Paviešinti dokumentai verčia abejoti, kam dirba Lietuvos teisėsauga“, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: Lietuvos futbolo federacijos ir futbolo draugijos „Žalgiris“ skundai dėl publikacijų www.futbolas.lt
Lietuvos futbolo federacija ir futbolo draugija „Žalgiris“ teigia, kad UAB „Sporto komunikacijos“ priklausančiame interneto portale futbolas.lt buvo išspausdinta informacija, paimta iš LFF ir Vilniaus miesto futbolo draugijos „Žalgiris“ interneto svetainių. Tačiau, skundo autorių teigimu, jų niekas neprašė ir jie nėra davę sutikimo kam nors spausdinti jų informaciją. Jie tai vadina plagijavimu.
Nuspręsta:
1. Interneto portalo futbolas.lt publikacijoje „Septyniolikmečiai ir devyniolikmečiai sužinojo varžovus“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Interneto portalo futbolas.lt publikacijoje „L. Varanavičius pažadėjo „Žalgiriui“ vietą UEFA Europos lygos kvalifikaciniame turnyre“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: R. Masiliūnienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Sekundė“
Raimonda Masiliūnienė prašo įvertinti 2010-12-16 laikraščio „Sekundė“ publikaciją „Pakliuvo po greitosios ratais“. Teigiama, kad publikacijoje buvo pažeisti sąžiningos ir objektyvios žurnalistikos principai, kurie pareiškėjai sukėlė dvasinių išgyvenimų, neišklausyta jos nuomonė.
Nuspręsta:
2010-12-16 laikraščio „Sekundė“ publikacijoje „Pakliuvo po greitosios ratais“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: Komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai
Nuspręsta:
1. L. Slušnį išrinkti Komisijos pirmininku vienerių metų kadencijai.
2. Pavaduotoją išrinkti artimiausio posėdžio metu.
 
 
     
2011-05-16 Nr. 8
 
1. Svarstyta: Televizijos TV3 priskyrimo profesinės etikos  nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai klausimo svarstymas
Posėdyje dalyvavo UAB „Tele-3“ generalinė direktorė L. Blaževičiūtė, advokatų kontoros Eversheds Saladžius advokato padėjėjas N. Zaleckas. Pagal Komisijos reglamentą, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė yra pripažįstama pažeidusi Etikos kodeksą ne mažiau kaip du kartus, Komisija gali pasinaudoti Etikos kodekso 71 str. jai suteikta teise ir svarstyti klausimą dėl visuomenės informavimo priemonės priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. 2011 metais TV3 buvo pripažinta pažeidusi profesinės etikos kodeksą daugiau negu 2 kartus, o skaičiuojant vienerių metų laikotarpyje, t.y. nuo 2010 m. gegužės mėnesio, dar 3 kartus:
1.1  2011-03-21 d. posėdyje 2010-09-20 TV3 laida „Kodėl?“ buvo pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 16 str.
1.2. 2011-04-18 d. posėdyje 2010-09-01 TV3 laida „Akistata“ buvo pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 6 str., pagal du skundus 2010-11-03 TV3 laida „Akistata“ buvo pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 3, 6, 22 str.2 d., 14, 16, 36, 57 str.
1.3. 2011-05-02 d. posėdyje 2011-01-06 TV3 laida „Paskutinė instancija“ buvo pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 5 str.
1.4. 2010-05-31 d. posėdyje 2010-03-23 TV3 laida "Žiūrim, ką turim" buvo pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 3,8 ir 11 str.
1.5. 2010-09-20 d. posėdyje 2010-03-23 TV3 laida "Prieš srovę" buvo pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 37 str.
1.6. 2010-12-13 d. posėdyje 2010-05-05 TV3 laida "Akistata" buvo pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 5, 22 str.2d., 38 str.
Nuspręsta:
Dėl per vienerius metus padarytų šešių profesinės etikos pažeidimų: 2011-03-21 d. posėdyje 2010-09-20 TV3 laida „Kodėl?“ pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 16 str.; 2011-04-18 d. posėdyje 2010-09-01 TV3 laida „Akistata“ pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 6 str., pagal du skundus 2010-11-03 TV3 laida „Akistata“ buvo pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 3, 6, 22 str.2 d., 14, 16, 36, 57 str.; 2011-05-02 d. posėdyje 2011-01-06 TV3 laida „Paskutinė instancija“ pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 5 str.; 2010-05-31 d. posėdyje 2010-03-23 TV3 laida "Žiūrim, ką turim" pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 3,8 ir 11 str.; 2010-09-20 d. posėdyje 2010-03-23 TV3 laida "Prieš srovę" pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 37 str.; 2010-12-13 d. posėdyje 2010-05-05 TV3 laida "Akistata" pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 5, 22 str.2d., 38 str., žiniasklaidos priemonę televiziją TV3 priskirti profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. Sprendimas galioja vienerius metus.
 
2. Svarstyta: LR krašto apsaugos ministerijos skundas dėl publikacijos laikraštyje „Valstiečių laikraštis“
Žurnalistų etikos inspektorės persiųstas skundas. LR krašto apsaugos ministerijos Viešųjų ryšių departamentas prašo įvertinti 2010-11-27 laikraščio „Valstiečių laikraštis“ publikaciją „Ministerijos biurokratams tūkstančiai, o kariams trupiniai“. Teigiama, kad tai tendencingas, įžeidžia stilistika parengtas straipsnis, kuriame pateikiama tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2010-11-27 laikraščio „Valstiečių laikraštis“ publikaciją „Ministerijos biurokratams tūkstančiai, o kariams trupiniai“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: A. Račo skundas dėl publikacijos naujienų portale alfa.lt
Posėdyje dalyvavo A. Račas. Artūras Račas prašo įvertinti 2011-01-10 naujienų portale alfa.lt išspausdintą R. Janutienės publikaciją „Tuk-tuk-tuk“. Prašo įvertinti, ar skunde cituojami R. Janutienės teiginiai ir visa publikacija nepažeidžia Etikos kodekso nuostatų.
Nuspręsta:
2011-01-10 naujienų portale alfa.lt išspausdintoje R. Janutienės publikacijoje „Tuk-tuk-tuk“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 17 str. 1 d.
 
4. Svarstyta: D. Borisenko skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas“
Dmitrij Borisenko prašo įvertinti 2009-02-11 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Žudikai suka savo uodegą“. Teigiama, kad buvo pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, įdėta jo nuotrauka iš teismo salės, nors jis tuo metu buvęs nepilnametis.
Nuspręsta:
Skundo nesvarstyti dėl senaties.
 
5. Svarstyta: Komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimai
Nuspręsta:
I. Abramavičiūtę išrinkti Komisijos pirmininko pavaduotoja vienerių metų laikotarpiui.
                             
 
2011-05-30 Nr. 9
 
1. Svarstyta: Dienraščio "Lietuvos žinios" galimo priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai klausimo svarstymas
Pagal Komisijos reglamentą, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė yra pripažįstama pažeidusi Etikos kodeksą ne mažiau kaip du kartus, Komisija gali pasinaudoti Etikos kodekso 71 str. jai suteikta teise ir svarstyti klausimą dėl visuomenės informavimo priemonės priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. Vienerių metų laikotarpyje dienraštis "Lietuvos žinios" buvo pripažintas pažeidęs Etikos kodeksą 3 kartus: 1) 2010-05-31 posėdyje buvo pripažinta, kad 2010-03-16 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikacijoje „A. Siaurusevičius ir jo būrys įtartini“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 dalis; 2) 2010-09-27 posėdyje buvo pripažinta, kad 2010-06-09 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikacijoje „Sunkmečiu LRT augina konkurentą“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.; 3. 2010-11-08 posėdyje buvo pripažinta, kad dienraštyje „Lietuvos žinios“ išspausdintose A. Lukšo publikacijose „Paskutinė nelaisvės naktis“ (2009-09-04) ir „Lietuvis virš Lamanšo“ (2010-07-23) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas 62 str.
Nuspręsta:
Nepriskirti dienraščio "Lietuvos žinios" profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.
 
2. Svarstyta: R. Žiobienės skundas dėl TV3 laidos "Akistata"
R. Žiobienės teigimu, 2010-11-17 d. laidoje dar kartą buvo pažeistas Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo sprendimas, draudžiantis skelbti jos mamos A. Tumaitienės atvaizdą ir informaciją apie jos privatų gyvenimą bei sveikatos būklę. Buvo pažeista ir R. Žiobienės teisė į privataus gyvenimo apsaugą. Skundas buvo svarstytas 2011-04-18 posėdyje. Svarstymas atidėtas ir nuspręsta sprendimą dėl 2010-11-17 TV3 laidos „Akistata“ priimti gavus atsakymą iš UAB „Tele-3“ ir UAB „TV Pro Media“, ar V. Bužinsko padėjėja rengė skundą Vilniaus apygardos teismui dėl Vilniaus 1-ojo apylinkės teismo sprendimo, draudžiančio skelbti A. Tumaitienės atvaizdą ir informaciją apie jos privatų gyvenimą bei sveikatos būklę, t.y. viešai publikuoti filmuotą medžiagą, kuriose A. Tumaitienė yra užfiksuota žeminančiame kontekste.
Nuspręsta:
2010-11-17 TV3 laidoje „Akistata“ pateikiant informaciją apie A. Tumaitienę buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8, 14, 16 ir 36 straipsniai.
 
3. Svarstyta: J. Garbaravičienės skundas dėl publikacijos žurnale "Panelė"
Posėdyje dalyvavo publikacijos autorius O. Gasanovas. Žurnalistų etikos inspektorės persiųstas skundas. J. Garbaravičienė prašo įvertinti 2010 m. gegužės mėnesio numeryje žurnale "Panelė" išspausdintą publikaciją "Aukštuomenės naujokė". Teigiama, kad informacija publikacijai buvo renkama pažeidžiant etiką, iškraipytos jos mintys, pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, pažeista teisė į privatumą.
Nuspręsta:
2010 m. gegužės mėnesio numeryje žurnale "Panelė" išspausdintoje publikacijoje "Aukštuomenės naujokė" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta:  A. Noselio pareiškimas dėl publikacijos laikraštyje "Alytaus aujienos"
Posėdyje dalyvavo laikraščio "Alytaus naujienos" redaktorius R. Burba. Arūnas Noselis prašo įvertinti 2011-01-18 laikraščio "Alytaus Naujienos" publikaciją "Moksleivę pražudė internetinė pažintis". Teigiama, kad publikacijoje be leidimo buvo paviešinti jo mažametės sesers ir tėvo duomenys.
Nuspręsta:
2011-01-18 laikraščio "Alytaus Naujienos" publikacijoje "Moksleivę pražudė internetinė pažintis" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai: Vilniaus 3-iojo PK persiųstas V. Večerskienės pareiškimas dėl LNK laidos KK2, laikraščio "Šiaurės rytai" paklausimas

5.1. V. Večerskienės pareiškimas dėl LNK laidos KK2
         
Vilniaus m. 3 PK persiuntė V. Večerskienės pareiškimą policijai dėl LNK laidos KK2 žurnalistų elgesio renkant informaciją.
Nuspręsta:
Nevertinti LNK laidos KK2 žurnalistės veiksmų renkant informaciją Nacionaliniame dramos teatre Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.
 
5.2. Laikraščio "Šiaurės rytai" paklausimas
 
Laikraščio "Šiaurės rytai" redakcija prašo paaiškinti, ar neetatinis laikraščio bendradarbis, išrinktas į savivaldybės Traybą, gali rengti publikacijas laikraščiui siaura ir apibrėžta tema.

Komisijos nuomone, Etikos kodekso 25 str. labai aiškiai pasako, kad vykdydamas savo pareigas žurnalistas negali prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius. Jokių išlygų nėra. Jis turi apsispręsti, kokia veikla užsiimti. Taip ir nuspręstą atsakyti redakcijai.
         
 

2011-06-27 Nr. 10 

1. Svarstyta: G. Bogdanskienės skundas dėl TV3 laidos "Tik tarp mūsų"
Gražina Bogdanskienė prašo įvertinti 2010-11-14 TV3 laidą "Tik tarp mūsų". Teigiama, kad siužete apie Romualdą Bogdanską buvo pateikta Gražiną Bogdanskienę žeminanti, nepatikrinta, vienpusiška ir tikrovės neatitinkanti informacija, pažeista G. Bogdanskienės ir jos sūnaus teisė į privataus gyvenimo apsaugą.
Nuspręsta:
2010-11-14 TV3 laidos "Tik tarp mūsų" siužete apie R. Bogdanską nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: LŽPGA skundas dėl "Balticum" televizijos laidos "Naujienos iš vakarų"
Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija prašo įvertinti 2011-01-26 "Balticum" televizijos laidą "Naujienos iš vakarų". Teigiama, kad reporterė A. Dykovienė paskelbė niekuo nepagrįstus kaltinimus asociacijos pirmininkui A. Bargailai, suteikė galimybę UAB "Banginis" direktoriui A. Aušrai vykdyti "šmeižto kampaniją".
Nuspręsta:
2011-01-26 "Balticum" televizijos laidos "Naujienos iš vakarų" siužete apie Nord Stream ir Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos sutartį, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Lietuvos infektologų draugijos skundas dėl publikacijos laikraštyje "Lietuvos žinios"
Lietuvos infektologų draugija prašo įvertinti 2011-01-11 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Skiepai: vieniems - liga, kitiems - pelnas". Teigiama, kad apie skiepus nuo B hepatito buvo pateikta tiesos neatitinkanti informacija, vienų gydytojų nuomonė pateikta kaip moksliškai pagrįsti įrodymai, o kitų tendencngai iškraipyta kaltinant juos susitarimu su farmacinėmis bendrovėmis.
Nuspręsta:
Skundą atmesti ir nesvarstyti, nes pirminis informacijos šaltinis buvo 2011-01-06 TV3 laida "Paskutinė instancija". Ši laida buvo svarstyta ir priimtas sprendimas, kad laidoje buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str.
 
4. Svarstyta: E. Jurkevičiaus skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Seimo narys Evaldas Jurkevičius prašo įvertinti 2011-01-25 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Politikai vėl prašosi psichiatrų". Teigiama, kad publikacijos autorius T. Ignatavičius informaciją apie Seimo narį pateikė neetiškai, žemindamas jo garbę ir orumą, menkindamas dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
2011-01-25 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Politikai vėl prašosi psichiatrų" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: V. Volkovo skundas dėl publikacijos laikraštyje "Šiaulių kraštas"
Vaclovas Volkovas prašo įvertinti 2011-01-21 laikraščio "Šiaulių kraštas" publikaciją "Vyriausybės atstovas užsibarikadavo tualete". Teigiama, kad publikacijoje pateikta V. Volkovo autoritetą žeminati informacija.
Nuspręsta:
2011-01-21 laikraščio "Šiaulių kraštas" publikacijoje "Vyriausybės atstovas užsibarikadavo tualete" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: E. Davidavičienės skundas dėl publikacijos laikraštyje "Širvintų kraštas"
Elena Davidavičienė prašo įvertinti 2011-02-05 laikraščio "Širvintų kraštas" publikaciją "Kodėl išmoka administracijos direktorės Elenos Davidavičienės vyrui tapo "valstybės paslaptimi"?" Teigiama, kad publikacija iliustruota fotomontažo būdu padaryta nuotrauka, kuri žemina jos garbę.
Nuspręsta:
2011-02-05 laikraščio "Širvintų kraštas" publikacijoje "Kodėl išmoka administracijos direktorės Elenos Davidavičienės vyrui tapo "valstybės paslaptimi" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai

7.1. Lietuvos televizijos reklamos sk. paklausimas
 
L.e. p. TV reklamos sk. vadovė A. Paužienė prašo paaiškinti, ar nuo 2011 m. sausio 12 d. atsiradus galimybei TV laidoje transliuoti produkto reklamą, nebus pažeidžiamas Etikos kodekso 32 str. "Žurnalistas neturi reklamai naudoti savo pavardės, atvaizdo ir balso, išskyrus atvejus, kai tokia reklama siekiama socialinių ar humanistinių tikslų". Pvz. tiesioginės informacinės-pramoginės laidos metu ant laidos vedėjo stalo bus padėtas puodelis su aiškiai matomu logotipu.

Komisijos nuomone, situacija, kuri aprašyta paklausime, negali būti vertinama kaip reklama. Etikos kodeksas būtų pažeidžiamas, jeigu laidos vedėjas ragintų naudoti vieną ar kitą produktą.
 
7.2. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos Šiaulių sk. raštas
         
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos Šiaulių skyrius persiuntė I. Radžvilo prašymą dėl laikraščio "Šiaulių naujienos". I. Radžvilas teigia, kad jo netenkina laikraščio "Šiaulių naujienos" turinys, todėl jis yra priverstas atsisakyti prenumeratos.
Nuspręsta:
I. Radžvilo raštą persiųsti laikraščio "Šiaulių naujienos" redakcijai.

 2011-07-25 Nr. 11

1. Svarstyta: S. Žentelio skundas dėl TV3 laidos "Žiūrim ką turim"
Advokatas Saulius Žentelis prašo įvertinti 2010-04-19 ir 2010-11-09 TV3 laidos "Žiūrim ką turim" siužetus. Teigiama, kad buvo paskleista nepatikrinta ir tikrovės neatitinkanti informacija, formuojamas neigiamas įspūdis apie S. Žentelį kaip asmenį, advokatą ir pareigūną.
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti ir pratęsti gavus 2010-11-09 laidos "Žiūrim ką turim" įrašą.
 
2. Svarstyta: A. Matonio skundas dėl publikacijos laikraštyje "Lietuvos žinios"
Audrius Matonis ir grupė žurnalistų prašo įvertinti 2011-02-15 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Trynė suolą tradiciniu būdu". Teigiama, kad publikacijos autorius V. Vasiliauskas, nepaisydamas žurnalistikos ir etikos normų, teismo sprendimo, toliau juodina ir skleidžia dezinformaciją apie žurnalistę R. Miliūtę. Teigiama, kad buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 1, 3, 4, 19, 20, 38, 59, 71 ir 72 straipsniai.
Nuspręsta:
2011-02-15 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Trynė suolą tradiciniu būdu" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3,4 ir 59 straipsniai.
 
3. Svarstyta: Advokatų kontoros "Proventus" skundas dėl publikacijos laikraštyje "balsas.lt Savaitė"
Posėdyje dalyvavo laikraščio "balsas.lt Savaitė" vyiausiasis redaktorius A. Brazauskas. Advokatų kontora Proventus, atstovaujanti UAB "Transekspedicija", prašo įvertinti 2011 m. vasario 14-20 savaitraščio "balsas.lt Savaitė" publikaciją "Kaip reikia slėpti skolas". Teigiama, kad pateikta nepatikrina informacija, kuria nepagrįstai formuojama neigiama nuomonė apie UAB "Transekspedicija", daroma žala įmonės dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
2011 m. vasario 14-20 savaitraščio "balsas.lt Savaitė" publikacijoje "Kaip reikia slėpti skolas" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: A. Naugžemio skundas dėl publikacijų laikraštyje "Laisvas laikraštis"
Pristatė I. Abramavičiūtė: Antanas Naugžemis prašo įvertinti laikraščio "Laisvas laikraštis" publikacijas "Turtas atimamas su notarų pagalba" (2010-07-03) ir "Daugėja ekspolicininko A. Naugžemio aukų" (2011-03-19), "Aferistai ramybę suranda Kauno prokuratūroje" (2008-06-21). Teigiama, kad pateikta tiesos neatitinkanti informacija, paviešinta informacija apie asmeninį turtą.
Nuspręsta:
1. Laikraščio "Laisvas laikraštis" publikacijose "Turtas atimamas su notarų pagalba" (2010-07-03) ir "Daugėja ekspolicininko A. Naugžemio aukų" (2011-03-19) buvo pažeista Žurnalistų ir kleidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.
2. 2008-06-21 publikacijos "Aferistai ramybę suranda Kauno prokuratūroje" nesvarstyti dėl senaties.
         
5. Svarstyta: V. Zinevičienės skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.lrytas.lt
Violeta Zinevičienė prašo įvertinti 2011-02-13 interneto svetainės www.lrytas.lt publikaciją "Naktiniame klube - lietuviški "vaginos" monologai". Teigiama, kad publikacijos autorė B. Strelkūnaitė suteršė rimto veikalo "Vaginos monologai" įvaizdį panaudojusui frazę nešvankaus straipsnio antraštėje.
Nuspręsta:
Atkreipti žurnalistės dėmesį į tai, kad ruošiant publikacijas būtina labiau įsigilinti į naudojamų frazių turinį ir prasmę.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai
 
6.1. Dėl politinės reklamos laikraštyje "Žeimenos krantai"
 
LR Vyriausioji rinkimų komisija persiuntė politinių partijų skundą dėl rinkimų į Švenčionių rajono savivaldybės tarybą metu užsakytos politinės reklamos laikraštyje "Žeimenos krantai". Skunde teigiama, kad 2011-02-19 laikraštyje buvo išspausdinta skundą pasirašiusių politinių partijų reklama, tačiau tą pačią dieną išėjo dar  vienas leidinys tuo pačiu numeriu, kuriame buvo tik Liberalų ir centro sąjungos ir nepriklausomo kandidato J. Fiedorovič reklama, o kitų politinių partijų reklamos nebuvo Klausiama, ar laikraščio leidėjai pasielgė etiškai.
Nuspręsta:
Klausimo svarstymą atidėti iki kol bus pateikti 2011-02-19 laikraščių "Žeimenos krantai" egzemplioriai.
 
2011-08-29 Nr. 12
 
1. Svarstyta: LR Sveikatos apsaugos ministerijos skundas dėl TV3 laidos "Prieš srovę"
LR sveikatos apsaugos ministerija prašo įvertinti 2011-01-04 TV3 laidą "Prieš srovę". Teigiama, kad apie ministeriją ir jai pavaldžių institucijų darbą buvo pateikta neobjektyvi, tendencinga ir todėl sąmoningai visuomenę klaidinanti informacija.
Nuspręsta:
2011-01-04 TV3 laidoje "Prieš srovę" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8 ir 11 straipsniai.
 
2. Svarstyta: G. Degučio skundas dėl publikacijos laikraštyje "Lietuvos žinios"
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų centro filialo direktorius G. Degutis prašo įvertinti 2011-02-02 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Garsaus mediko skundas - išbandymas ligoniams". Teigiama, kad jau publikacijos antraštėje formuojama neigiama nuomonė apie G. Degutį, o publikacijoje pateikiama šmeižikiška, tikrovės neatitinaknti ir faktais neparemta informacija.
Nuspręsta:
2011-02-02 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Garsaus mediko skundas - išbandymas ligoniams" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str.
 
3. Svarstyta: L. Kučinskienės skundas dėl publikacijos laikraštyje "Panevėžio balsas"
Lina Kučinskienė prašo įvertinti 2010-06-12 laikraščio "Panevėžio balsas" publikaciją "Susipyko dėl užžėlusios kūdros". Teigiama, kad buvo pažeista teisė į privatų gyvenimą ir atvaizdą. Dėl šios publikacijos kreipėsi ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
Nuspręsta:
Sprendimą priimti gavus išsamesnį redakcijos paaiškinimą.
 
4. Svarstyta:  K. Girniaus skundas dėl publikacijos laikraštyje "Gimtoji žemė"
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. K. Grinius prašo įvertinti 2010-07-20 laikraščio "Gimtoji žemė" publikaciją "Mieli rajono žmonės". Teigiama, kad viešosios informacijos rengėjas nevykdė pareigos patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą, nesuteikta galimybė pasiaiškinti, nebuvo paskelbtas paneigimas.
Nuspręsta:
2010-07-20 laikraščio "Gimtoji žemė" publikacijoje "Mieli rajono žmonės" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Soliariumų paslaugų teikėjų asociacijos skundas dėl publikacijos interneto svetainėse balsas.lt, eli.lt
Soliariumų paslaugų teikėjų asociacija prašo įvertinti 2011-03-11 interneto svetainėse www.balsas.lt ir www.eli.lt išspausdintą publikaciją "Įdegęs kūnas be saulės. Ką turėtumėte žinoti?". Teigiama, kad menkinama soliariumų teikiama paslauga ir paslaugų teikėjų dalykinė reputacija, publikacijos autorės G. Zemenskaitės teiginiai nepagrįsti jokia moksline dokumentacija.
Nuspręsta:
2011-03-11 interneto svetainėje www.eli.lt išspausdintoje publikacijoje "Įdegęs kūnas be saulės. Ką turėtumėte žinoti?" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Interneto svetainės www.balsas.lt publikacijos nesvarstyti, nes pirminis informacijos šaltinis buvo www.eli.lt.
 
6. Svarstyta: Politinių partijų skundas dėl politinės reklamos laikraštyje "Žeimenos krantai"
LR Vyriausioji rinkimų komisija persiuntė politinių partijų skundą dėl rinkimų į Švenčionių rajono savivaldybės tarybą metu užsakytos politinės reklamos laikraštyje "Žeimenos krantai". Skunde teigiama, kad 2011-02-19 laikraštyje buvo išspausdinta skundą pasirašiusių politinių partijų reklama, tačiau tą pačią dieną išėjo dar vienas leidinys tuo pačiu numeriu, kuriame buvo tik Liberalų ir centro sąjungos ir nepriklausomo kandidato J. Fiedorovič reklama, o kitų politinių partijų reklamos nebuvo. Klausiama, ar laikraščio leidėjai pasielgė etiškai.

Publikacija buvo svarstoma praėjusio posėdžio metu. Sprendimas nebuvo priimtas, nes Komisija neturėjo laikraščio egzempliorių. Skundą pasirašiusių partijų atstovas laikraščius pateikė.
Nuspręsta:
Nežinodama visų aplinkybių ir neturėdama informacijos apie komercinius susitarimus, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija negali priimti objektyvaus sprendimo. Ginčas tarp redakcijos ir politinių partijų galėtų būti sprendžiamas teisme.
 

2011-09-12 Nr. 13 

1. Svarstyta: K. Stadaliaus skundas dėl LNK laidos "24 valandos"
Kęstas Stadalius prašo įvertinti LNK laidą "24 valandos", kurioje buvo pasakojama apie konfliktą tarp kaimynų Prienų rajono Būdninkų kaime dėl nušautų šunų. K. Stadalius teigia, kad laidoje pateikta tendencinga ir visuomenę klaidinanti informacija, nepateikta įvykio dalyvių ir liudininkų nuomonė.
Nuspręsta:
LNK laidoje "24 valandos", kurioje buvo pasakojama apie konfliktą tarp kaimynų Prienų rajono Būdninkų kaime dėl nušautų šunų, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: V. Bruzgio skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos žinios"
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Vidmantas Bruzgys prašo įvertinti 2011-03-07 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Sistema "KGB-kontrabanda-GP": atakuoja". Teigiama, kad pateikti neteisingi, klaidinantys ir užgaulūs teiginiai nesuteikiant teisės atsakyti, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, padaryta žala jo, kaip statutinio valstybės pareigūno, reputacijai.
Nuspręsta:
2011-03-07 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Sistema "KGB-kontrabanda-GP": atakuoja" buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d., 38 str.
 
3. Svarstyta: L. Naruševičiūtės skundas dėl publikacijos žurnale "Panelė"
Lina Naruševičiūtė prašo įvertinti 2011 m. kovo mėnesio žurnalo "Panelė" publikaciją "Įtartinai pašėlęs senelis". Teigiama, kad straipsnyje yra įžeidžiama ne tik ji, bet ir neįgalus garbaus amžiaus žmogus, kuris tikėjosi, kad bus rašoma apie jį, kaip apie menininką, o žurnalistas daugiausia dėmesio skyrė jo seksualiniams santykiams. Taip pat teigiama, kad publikacija iliustruota jos nuotraukomis be jos sutikimo, tuo pažeidžiama teisė į privatų gyvenimą.
Nuspręsta:
2011 m. kovo mėnesio žurnalo "Panelė" publikacijoje "Įtartinai pašėlęs senelis" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 36 str.
 
4. Svarstyta: Varėnos rajono savivaldybės mero skundas dėl publikacijų laikraštyje "Merkio kraštas"
Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas (dabar - jau buvęs meras)  prašo įvertinti laikraščio "Merkio kraštas" publikacijas, kuriose, pasak mero, daromas spaudimas naujai išrinktos savivaldybės tarybos nariams, jie žeminami ir šmeižiami: "Feljetonas" (2011-03-18), "Matom viešojo kelio pradžią" (2011-03-25), "Slidi situacija" (2011-03-29), "Socialdemokratai", "Seniūnas" ir "Dėmesys" (2011-04-01), "Laukiame mero rinkimų" (2011-04-05).
Nuspręsta:
Laikraščio "Merkio kraštas" publikacijose "Feljetonas" (2011-03-18), "Matom viešojo kelio pradžią" (2011-03-25), "Slidi situacija" (2011-03-29), "Socialdemokratai", "Seniūnas" ir "Dėmesys" (2011-04-01), "Laukiame mero rinkimų" (2011-04-05) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: T. Komskienės skundas dėl publikacijos laikraštyje "Tėviškės žinios"
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos socialinė pedagogė Tatjana Komskienė prašo įvertinti laikraščio "Tėviškės žinios" publikaciją "Ponios nieko nežinojo". Teigiama, kad paskleista tikrovės neatitinkanti ir šmeižikiška informacija.
Nuspręsta:
Atsižvelgti į laikraščio "Tėviškės žinos" redakcijos prašymą ir publikacijos svarstymą atidėti iki rugsėjo 26 d.
 
6. Svarstyta:  M. Nastaravičiaus skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Mindaugas Nastaravičius prašo įvertinti 2011-04-12 dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "Gyvenimo būdas" publikaciją "Pigios batų kopijos gali ir pakenkti". Teigiama, kad yra pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 30 str., nes publikacijoje reklama neatskirta nuo žurnalistinio turinio.
Nuspręsta:
Žurnalistas neturi savo pavardės naudoti  reklamai (net ir netiesiogiai), nes tai prieštarauja etiškos žurnalistikos principams. Priminti žurnalistei L. Valonytei Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 30 ir 32 straipsnius ir rekomenduoti ateityje vengti savo pavardės susiejimo su reklaminėmis publikacijomis.
 
7. Svarstyta: L. Kučinskienės skundas dėl publikacijos laikraštyje "Panevėžio balsas"
Lina Kučinskienė prašo įvertinti 2010-06-12 laikraščio "Panevėžio balsas" publikaciją "Susipyko dėl užžėlusios kūdros". Teigiama, kad buvo pažeista teisė į privatų gyvenimą ir atvaizdą. Dėl šios publikacijos kreipėsi ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
Nuspręsta:
2010-06-12 laikraščio "Panevėžio balsas" publikacijoje "Susipyko dėl užžėlusios kūdros" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8 str.

2011-09-26 Nr. 14

1. Svarstyta: Kino centro "Garsas" direktorės skundas dėl Aukštaitijos televizijos laidos "Gėdos stulpas"
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Kino centro "Garsas" direktorė G. Pučinskienė prašo įvertinti 2011-02-21 UAB "Aukštaitijos televizija" laidoje "Gėdos stulpas" pateiktą informaciją. Teigiama, kad laidoje kalbinės, vaizdinės ir garsinės išraiškos priemonės, jų pateikimo būdas ir forma buvo neetiški.
Nuspręsta:
2011-02-21 UAB "Aukštaitijos televizija" laidoje "Gėdos stulpas" pateikiant informaciją apie kino centrą "Garsas" ir jo direktorę G. Pučinskienę, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: Kauno neįgaliųjų iš vaikystės globos draugijos skundas dėl publikacijos laikraštyje "Kauno diena"
Kauno neįgaliųjų iš vaikystės globos draugijos pirmininkė S. Mikniūnienė prašo įvertinti 2011-03-05 laikraščio "Kauno diena" publikaciją "Karnavalo nakties vaikai". Teigiama, kad straipsnyje pateikiamas pernelyg supaprastintas, vulgarus ir visuomenei tik neigiamas emocijas keliantis neįgalių asmenų aprašymas. S. Mikniūnienės nuomone, pažeistos ne tik bejėgiškos būklės asmenų, bet ir jų artimųjų teisės.
Nuspręsta:
2011-03-05 laikraščio "Kauno diena" publikacijoje "Karnavalo nakties vaikai" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: A. Jušinski skundas dėl publikacijos laikraštyje "Šalčios žinios"
Artur Jušinski prašo įvertinti 2011-04-01 laikraščio "Šalčios žinios" publikaciją "Teisininkas gali laikinai netekti vairuotojo teisių". Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, nekaltumo prezumpcijos principą pažeidžianti informacija.
Nuspręsta:
2011-04-01 laikraščio "Šalčios žinios" publikacijoje "Teisininkas gali laikinai netekti vairuotojo teisių" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: A. D. Ališauskaitės skundas dėl publikacijų laikraštyje "Anykšta"
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Aurimė Daiva Ališauskaitė prašo įvertinti laikraščio "Anykšta" publikacijas, išspausdintas 2008, 2009 ir 2011 metais. Kadangi Komisija svarsto skundus tik dėl vienerių metų laikotarpyje išspausdintų publikacijų, bus vertinama 2011-01-27 publikacija ”Šiupinys" ir 2011-03-10 publikacija "Nepastebėjo žmonos sesers nėštumo". Skunde teigiama, kad žurnalistas neturėjo teisės abejoti ir daryti išvadų dėl jos psichikos sveikatos būklės ("Šiupinys"), o publikacijoje "Nepastebėjo žmonos sesers nėštumo" buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2011-01-27 laikraščio "Anykšta" publikacijoje ”Šiupinys" ir 2011-03-10 publikacijoje "Nepastebėjo žmonos sesers nėštumo" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: R. Vičkaus skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.balsas.lt
Rokas Vičkus prašo įvertinti 2011-04-13 interneto svetainės www.balsas.lt publikaciją "Legendinis Vilniaus "Žalgiris" žada vėl sutraukti minias sirgalių". Teigiama, kad buvo pateikta klaidinanti ir nepatikrinta informacija.
Nuspręsta:
Atkreipti redakcijos dėmesį į tai, kad informacija turio būti renkama ir tikrinama atidžiau, neatsakingas žurnalistų darbas klaidina ir piktina skaitytojus.
 
6. Svarstyta: T. Komskienės skundas dėl publikacijos laiklraštyje "Tėviškės žinios"
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos socialinė pedagogė Tatjana Komskienė prašo įvertinti 2011-04-05 laikraščio "Tėviškės žinios" publikaciją "Ponios nieko nežinojo". Teigiama, kad paskleista tikrovės neatitinkanti ir šmeižikiška informacija.
Nuspręsta:
2011-04-05 laikraščio "Tėviškės žinios" publikacijoje "Ponios nieko nežinojo" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
 
7.1. LR Prezidento kanceliarijos  persiųstas S. Petraičio laiškas
 
Saulius Petraitis teigia, kad LNK projektas "Aš myliu Lietuvą" žeidžia jo, kaip Lietuvą mylinčio piliečio dvasią. Mano, kad yra šaipomasi iš sąvokos "meilė Lietuvai", viešai rodoma nepagarba Tėvynei.
 
Komisija nevertina per televizijas rodomų projektų turinio, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas.
 
7.2. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento paklausimas
 
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas teigia, kad leidinyje "Panorama", kuris platinamas kartu su dienraščiu "Lietuvos rytas", žurnalu "Žmonės" ir kitais būdais, pateikti alkoholinių gėrimų nuolaidų kuponai. Pasak tarnybos, Alkoholio kontrolės įstatymas draudžia naudoti tokius alkoholinių gėrimų pardavimų būdus. Klausiama, ar leidinys "Panorama" yra visuomenės informavimo priemonė.
 
Tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas turėtų kreiptis į LR kultūros ministeriją.
 
7.3. UAB "Corner Group" pretenzija
 
UAB "Corner Group" teigia, kad UAB "TV Vision" neteisėtai rinko informaciją apie jų įmonės darbuotojų darbą.
 
Komisija vertina tik visuomenės informavimo priemonėse pasirodžiusias konkrečias laidas ir publikacijas. Šiuo atveju kol kas nėra ką vertinti, nes, kaip matyti iš rašto, tik buvo renkama informacija. Komisija svarstytų skundą, jeigu UAB "Corner Group" kreiptųsi dėl konkrečios laidos ar publikacijos turinio, tuo pačiu, pagal galimybes, būtų įvertintas ir informacijos rinkimo būdo etiškumas.
 
7.4. Viešųjų pirkimų tarnybos paklausimas

 Viešųjų pirkimų tarnyba prašo pakomentuoti jų klausimą/atsakymą: 
"Klausimas: Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas. Ar žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir leidėjai pažeidę Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą ir panašiai, būtų laikomi padarę rimtą profesinį pažeidimą kaip jis apibrėžtas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punkte?

Atsakymas: Ne. Šiuo metu žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas ir leidėjas būtų laikomas padaręs rimtą profesinį pažeidimą (kaip jis apibrėžtas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punkte) tuo atveju, jeigu pažeistų Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą (tokius pažeidimus nustato Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija)."

Komisijos nuomone, atsakymas turėtų būti: viešosios informacijos rengėjas ir leidėjas būtų laikomas padaręs rimtą profesinį pažeidimą (kaip jis apibrėžtas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punkte) tuo atveju, jeigu Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija, remiantis Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str., viešosios informacijos rengėją būtų priskyrusi profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. 

2011-10-10 Nr. 15
                  
1. Svarstyta: N. Zajančkovskajos, Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos "Galiu gyventi" skundai dėl LTV laidos "Žurnalisto tyrimas"
 Posėdyje dalyvavo LTV direktorius R. Paleckis.
 
1.1. N. Zajančkovskajos skundas
 
Nadežda Zajančkovskaja prašo įvertinti 2011-01-19 LTV laidą "Žurnalisto tyrimas". Teigiama, buvo paskelbta klaidinga, faktais neparemta informacija. Taip pat informuoja, kad 2011-03-30 laidos vedėja R. Sinkevičienė ir operatorius, be išankstinio susitarimo, neprisistatę ir negavę leidimo filmuoti, įsiveržė į N. Zajančkovskajos darbo kabinetą ir reikalavo kalbėtis privataus gyvenimo klausimais. 

1.2. Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos "Galiu gyventi" skundas
 
Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos "Galiu gyventi" Tarybos pirmininkas Girvydas Duoblys prašo įvertinti 2011-02-09 LTV laidą "Žurnalisto tyrimas". Teigiama, kad laidoje nuolatos buvo painiojami specialūs terminai, pasisakančiųjų citatos nepagrindė laidos vedančiosios daromų išvadų, buvo pateikta vienpusiška ir tendencinga informacija.
Nuspręsta:
1. Paprašyti N. Zajančkovskajos patikslinti skundą dėl 2011-01-19 LTV laidos "Žurnalisto tyrimas".
2. 2011-02-09 LTV laidoje "Žurnalisto tyrimas" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: A. Sprindžiūno skundas dėl publikacijos dienraštyje "Respublika"
Andrius Sprindžiūnas prašo įvertinti 2011-04-21 dienraščio "Respublika" publikaciją "Žydai ir save muša". Teigiama, kad buvo pasityčiota iš religinės judėjų bendrijos jų religinės šventės kontekste, pašiepiama Lietuvos žydų bendruomenė ir kurstoma nesantaika šios bendruomenės viduje.
Nuspręsta:
2011-04-21 dienraščio "Respublika" publikacijoje "Žydai ir save muša" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Lietuvos sentikių bažnyčios, Bažnyčios Aukščiausiosios tarybos skundas dėl publikacijos laikraštyje "Litovskij kurjer"
Posėdyje dalyvavo publikacijos autorius A. Ivanov. Lietuvos sentikių bažnyčios Aukščiausiosios tarybos pirmininko pavaduotojas Jevgenij Grigorjev prašo įvertinti 2011-05-05 laikraščio "Litovskij kurjer" publikaciją "Vilko metas". Teigiama, kad straipsnis, kuriame yra kritikuojamas Lietuvos sentikių bažnyčios Aukščiausiosios tarybos narys, Zarasų sentikių bendruomenės pirmininkas A. Volkov, yra vienpusiškas, tendencingas ir nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
Pasiūlyti p. A. Volkov kreiptis į laikraščio "Litovskij kurjer" redakciją ir pasinaudoti atsakymo teise. Jeigu p. A. Volkov nebus sutekta galimybė išsakyti savo nuomonę, Komisija svarstys skundą Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. 
 
4. Svarstyta:  LR Seimo kanceliarijos skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos žinios"
LR Seimo kancleris Jonas Milerius prašo įvertinti 2011-05-17 laikraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Plačiai užmerktos STT akys". Teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2011-05-17 laikraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Plačiai užmerktos STT akys" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: G. Ruzgos skundas dėl publikacijos laikraštyje "Utenos diena"
Gediminas Ruzgas prašo įvertinti 2011-05-24 laikraštyje "Utenos diena" išspausdintą publikaciją "Sekmadienį - tikra "Baltramiejaus naktis" bare". Teigiama, kad buvo pažeista teisė į privataus gyvenimo apsaugą, nes buvo paskelbti jo asmens duomenys.
Nuspręsta:
2011-05-24 laikraštyje "Utenos diena" išspausdintą publikacijoje "Sekmadienį - tikra "Baltramiejaus naktis" bare" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta:  A. Grigalio skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
 Antanas Grigalis prašo įvertinti 2011-05-12 dienraščio "Lieuvos rytas" publikaciją "Vyrą domino tiktai berniukai". Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2011-05-12 dienraščio "Lieuvos rytas" publikacijoje "Vyrą domino tiktai berniukai" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 

 
2011-10-24 Nr. 16
 
1. Svarstyta: I. Degutienės skundas dėl LNK laidos "Abipus sienos"
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. LR Seimo pirmininkė Irena Degutienė prašo įvertinti 2011-01-18 LNK laidą "Abipus sienos", kuri buvo anonsuojama žodžiais "Kaip pavogti Seimo milijoną?". Teigiama, kad anonsuose ir laidoje Seimo pirmininkės atvaizdas daug kartų buvo gretinamas su pateikiama informacija apie iš Seimo kasos dingusius pinigus taip sudarant įspūdį, kad Seimo pirmininkė yra prisidėjusi prie vagystės. Skunde teigiama, kad laidoje buvo bandoma sąmoningai pakenkti I. Degutienės, kaip Seimo pirmininkės dalykinei reputacijai, pažeisti jos šeimos garbę.
Nupręsta:
2011-01-18 LNK laidoje "Abipus sienos" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: V. Juršėno skundas dėl publikacijų laikraštyje "Žeimenos krantai"
Posėdyje dalyvavo laikraščio "Žeimenos krantai" redaktorė G. Romanova. Valentino Juršėno atstovė advokatė Inga Kučinskaitė prašo įvertinti laikraščio "Žeimenos krantai" publikacijas, išspausdintas 2010-2011 metais. Kadangi Komisija svarsto skundus dėl vienerių metų laikotarpyje išspausdintų publikacijų, posėdyje bus vertinamos publikacijos: "Kas ir ką persekioja" Ir kas už viso to stovi? (2010-12-18, 2011-01-29), "Be advokato sunku būti ir prokuroru" (2011-03-05), "Blogi popieriai, kai kaltinimus kuria su valstybe save tapatinantys asmenys" (2011-04-30), "Policininko V. Juršėno privataus kaltinimo byla tapo valstybinio kaltinimo byla prieš tarybos narį R. Klipčių" (2011-06-04). Teigiama, kad buvo pateikta žeminančio pobūdžio, nepatikrinta, faktais neparemta informacija, nesuteikta atsakymo teisė, nuolatos pasirodančiomis publikacijomis daromas spaudimas savo teises ginančiam V. Juršėnui. Skunde teigiama, kad prie 2011-06-04 publikacijos buvo išspausdinta V. Juršėno ir advokatės nuotrauka, kuri padaryta ir išspausdinta be jų sutikimo.
Nuspręsta:
Publikacijas "Kas ir ką persekioja" Ir kas už viso to stovi? (2010-12-18, 2011-01-29), "Be advokato sunku būti ir prokuroru" (2011-03-05), "Blogi popieriai, kai kaltinimus kuria su valstybe save tapatinantys asmenys" (2011-04-30), "Policininko V. Juršėno privataus kaltinimo byla tapo valstybinio kaltinimo byla prieš tarybos narį R. Klipčių" (2011-06-04) įvertinti kaip neprofesionaliai parengtas. Dėl to įspėti redakciją.
 
3. Svarstyta: UAB "Anra Investicija" skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos žinios"        
UAB "Anra Investicija" direktorius Roman Šechter prašo įvertinti 2011-04-12 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Užsieniečius aptarnauja prekeiviai oru". Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti ir faktais neparemta, sąmoningai įmonę šmeižianti informacija.
Nuspręsta:
2011-04-12 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Užsieniečius aptarnauja prekeiviai oru" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos tarybos skundas dėl publikacijos laikraštyje "Kauno diena"
Posėdyje dalyvavo UAB "Diena media news" atstovė E. Vėlavičiūtė. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokykos tarybos pirmininkė M. Šinkūnienė prašo įvertinti 2011-05-31 laikraščio "Kauno diena" publikaciją "Pelninga ir tuščia klasė". Teigiama, kad buvo pateikta tiesos neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2011-05-31 laikraščio "Kauno diena" publikacijoje "Pelninga ir tuščia klasė" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: J. Norvilo skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Jonas Norvilas prašo įvertinti 2011-05-28 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Kova dėl vaiko". Teigiama, kad žurnalistas pateikė šališką informaciją, pažeidė jo ir dukros teisę į privatų gyvenimą, įtaria, kad galėjo būti skatinamas rasizmas, nes buvo nuolatos pabrėžiama jo žmonos tautybė.
Nuspręsta:
2011-05-28 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Kova dėl vaiko" nebuvo pažeistas "Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: J. Jatautienės skundas dėl publikacijos laikraštyje  "Utenos diena"
Janina Jatautienė prašo įvertinti 2011-04-04 laikraščio "Utenos diena" publikaciją "Mažametę dukrą ir motiną terorizavusi moteris neteko laisvės". Teigiama, kad buvo pažeista jos ir anūkės teisė į privatų gyvenimą.
Nuspręsta:
2011-04-04 laikraščio "Utenos diena" publikacijoje "Mažametę dukrą ir motiną terorizavusi moteris neteko laisvės" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 


2011-11-07 Nr. 17 

1. Svarstyta: J. Sikorskio skundas dėl Dzūkijos TV Žinių laidos siužeto
Jonas Sikorskis prašo įvertinti 2011-04-01 Dzūkijos televizijos Žinių laidos siužetą. Teigiama, kad buvo pateikta jį šmeižianti ir tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2011-04-01 Dzūkijos televizijos Žinių laidos siužete apie Alytaus miesto savivaldybės socialiniame būste gyvenantį J. Sikorskį nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: AB bankas Snoras skundas dėl publikacijų dienraštyje "Kauno diena" ir interneto svetainėse "kauno.diena.lt", "klaipeda.diena.lt", "diena.lt"
Posėdyje dalyvavo UAB "Diena Media News" atstovė E. Vėlavičiūtė. AB bankas Snoras prašo įvertinti dienraščio "Kauno diena" ir interento svetainės kauno.diena.lt publikacijas "Tyrimas: į bankrotą "Žalgirį" stūmė "Snoras" (2010-10-18), "A. Sabonis atskleidė "Snoro" banko melą" (2010-10-19), "A. Sabonis: mus apgavo" (2010-10-23), "Rūpėjo tik "Žalgirio" akcijos" (2010-11-11), "Snoro" veikla" pernelyg rizikinga" (2011-01-19), "Ką nori nuslėpti "Snoras"?, "kaunodiena.lt" - "Ką norėjo nuslėpti "Snoras"?) (2011-01-22), "Snoras" pelnėsi iš "Žalgirio" (2011-01-25), "Snoro" vadas bijo teismo?" ("kauno.diena.lt", 2011-02-08). Teigiama, kad publikacijose tendencingai pateikiama tikrovės neatitinkanti, faktais nepagrįsta informacija, žeminanti dalykinę AB bankas Snoras reputaciją. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba persiuntė AB bankas Snoras skundą dėl 2011-05-11 interneto svetainėse "kauno.diena.lt", "klaipeda.diena.lt", "diena.lt" išspausdintų publikacijų "Žalgirio" ir "Snoro" ginčas dar nebaigtas". Teigiama, kad nepaisant AB bankas Snoras palankaus teismo sprendimo, publikacijoje pateikiama tikrovės neatitinkanti ir banko reputaciją žeminanti informacija.
Nuspręsta:
1. Dienraščio "Kauno diena" publikacijose "Tyrimas: į bankrotą "Žalgirį" stūmė "Snoras" (2010-10-18), "A. Sabonis atskleidė "Snoro" banko melą" (2010-10-19) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 5, 38 straipsniai.
2. Dienraščio "Kauno diena" publikacijoje "Ką nori nuslėpti "Snoras"? ir interneto svetainės "kauno.diena.lt" publikacijoje "Ką norėjo nuslėpti "Snoras"? (2011-01-22) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 5 straipsniai. 
3. Interneto svetainės kauno.diena.lt publikacijoje "Snoro" vadas bijo teismo?" (2011-02-08) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5, 6 straipsniai.
4. Dienraščio "Kauno diena" ir interneto svetainių kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, diena.lt publikacijose "A. Sabonis: mus apgavo" (2010-10-23), "Rūpėjo tik "Žalgirio" akcijos" (2010-11-11), "Snoro" veikla" pernelyg rizikinga" (2011-01-19), "Snoras" pelnėsi iš "Žalgirio" (2011-01-25), "Žalgirio" ir "Snoro" ginčas dar nebaigtas" ("kauno.diena.lt", "klaipeda.diena.lt", "diena.lt", 2011-05-11) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta:  G. Jevgrafovienės skundas dėl publikacijų interneto svetainėje www.ekonomika.lt
Gražina Jevgrafovienė prašo įvertinti interneto svetainės www.ekonomika.lt publikacijas "Neskaidrus Raudonojo Kryžiaus dosnumas" (2011-06-14), "Aukas Raudonasis Kryžius pasiliko sau?" (2011-06-20). Teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti, nepatikrinta informacija, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
Interneto svetainės www.ekonomika.lt publikacijose "Neskaidrus Raudonojo Kryžiaus dosnumas" (2011-06-14), "Aukas Raudonasis Kryžius pasiliko sau?" (2011-06-20) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: V. Komskio skundas dėl publikacijos laikraštyje "Šilokarčema"
Posėdyje dalyvavo laikraščio "Šilokarčema" redaktorė K. Toleikienė. Virginijus Komskis prašo įvertinti 2011-06-14 laikraščio "Šilokarčema" publikaciją "Mero garbės reikalus išspręsti pasiūlėm taikai, bet...". Teigiama, kad buvo sąmoningai paskelbtos netikslios ir neteisingos žinios siekiant skaitytojams apie V. Komskį sudaryti neigiamą nuomonę.
Nuspręsta:
2011-06-14 laikraščio "Šilokarčema" publikacijoje "Mero garbės reikalus išspręsti pasiūlėm taikai, bet..." nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: V. Jankausko skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.racas.lt.
Posėdyje dalyvavo publikacijos autorius A. Račas. Individualios įmonės "Du broliai" savininkas Vaidotas Jankauskas prašo įvertinti 2011-05-04 interneto svetainės www.racas.lt publikaciją "Lietuviško verslo kasdienybė: "Du broliai". Teigiama, kad buvo pateikta netiksli informacija apie ind. įm. "Du broliai".
Nuspręsta:
2011-05-04 interneto svetainės www.racas.lt publikacijoje "Lietuviško verslo kasdienybė: "Du broliai" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: Kalvarijų savivaldybės mero skundas dėl nuotraukos interneto svetainėje ww. kalvarijietis.lt
Kalvarijų savivaldybės mero V. Aleknavičiaus rašte teigiama, kad interneto svetainė www.kalvarijietis.lt savinasi Kalvarijos savivaldybės oficialią informaciją (nors nėra jokių keitimosi informacija ar viešinimo sutarčių), ji iškraipoma ir dažnai perredaguojama, nenurodomas nuotraukų autorius. Prašo įvertinti 2011-07-26 interneto svetainės www.kalvarijietis.lt publikaciją "Primename kalvarijiečiams, kaip išvengti nelaimių vandenyje" iliustruojančią nuotrauką. Teigiama, kad ji neturi nieko bendro su publikacijos tema, todėl kenkia joje pavaizduoto klebono A.J. Pasilausko autoritetui, žemina nuotraukos autorių, menkina savivaldybės interneto svetainės patikimumą, klaidina visuomenę.
Nuspręsta:
2011-07-26 interneto svetainės www.kalvarijietis.lt publikaciją "Primename kalvarijiečiams, kaip išvengti nelaimių vandenyje" iliustruojanti nuotrauka nepažeidžia  Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 

2011-11-21 Nr. 18 

1. Svarstyta: D. Šarlauskienės skundas dėl LNK laidos "KK2"
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Daiva Šarlauskienė prašo įvertinti 2011-03-15 LNK laidos "KK2" siužetą apie VĮ Šilutės miškų urėdija urėdo (pareigūno, viešo asmens) naudojimąsi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Teigiama, kad toks reportažas buvo rengiamas pagal D. Šarlauskienės pateiktą medžiagą. Vėliau, pasak D. Šarlauskienės, įtakojant urėdui, buvo pakeistas jau pradėtas rodyti laidos anonsas ir siužeto turinys - kaltinamaja tapo žurnalistams informaciją suteikusi D. Šarlauskienė. D. Šarlauskienė mano, kad laidos rengėjai pasityčiojo iš jos pilietiškos pozicijos, ją išjuokė. Teigiama, kad jos, kaip privataus asmens, kritika peržengė etikos ribas. 
Nuspręsta:
2011-03-15 LNK laidos "KK2" siužete apie VĮ Šilutės miškų urėdija urėdo naudojimąsi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: LR VRM skundai dėl publikacijų dienraštyje "Lietuvos žinios" ir interneto svetainėje www.lzinios.lt
LR vidaus reikalų ministerija prašo įvertinti dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijas: "Nešvarūs valstybės vidaus reikalai" (2011-05-18), "Penktadienis - VRM nedarbo diena" (2011-08-09), "Ministro savaitgalis pajūryje" (2011-09-17), "VRM grietinėlė lepinosi Maltoje" (2011-09-21). Publikacijos buvo patalpintos ir interneto svetainėje www.lzinios.lt. Teigiama, kad buvo pateikta netiksli ir neteisinga informacija, nuomonė neatskirta nuo žinios, nesuteikta teisė atsakyti. VRM įgaliotos atstovės I. Urbonės pasirašytuose skunduose teigiama, kad per daugiau nei pusmetį buvo atspausdinta virš 20 panašių žurnalistės R. Skatikaitės publikacijų, kurios yra nukreiptos prieš VRM. Todėl minisetrija turi pagrindo įtarti, kad laikraštis vykdo tam tikrą kampaniją prieš VRM, o tai yra netoleruotina ir nesudarinama su žurnalistų etika.
Nuspręsta:
1. Dienraščio "Lietuvos žinios" ir interneto svetainės www.lzinios.lt publikacijoje "Ministro savaitgalis pajūryje" (2011-09-17) buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.      
2. Dienraščio "Lietuvos žinios" ir interneto svetainės www.lzinios.lt publikacijose "Nešvarūs valstybės vidaus reikalai" (2011-05-18), "Penktadienis - VRM nedarbo diena" (2011-08-09), "VRM grietinėlė lepinosi Maltoje" (2011-09-21) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3 Svarstyta: LR VRM skundas dėl publikacijų dienraštyje "Respublika"ir interneto svetainėje www.respublika.lt
LR vidaus reikalų ministerija prašo įvertinti 2011-08-10 dienraščio "Respublika" publikaciją "Kada turėjo trauktis ministras R. Palaitis? Ministro R. Palaičio mašina lėkė kaip erelio". Publikacija buvo patalpinta ir interneto svetainėje www. respublika.lt. Teigiama, kad buvo pateikta netiksli, neteisinga ir sąmoningai skaitytojus klaidinanti informacija, nuomonė neatskirta nuo žinios. Taip pat teigiama, kad informacija buvo renkama neetiškais būdais ir kad ministerija įžvelgia suplanuotą žiniasklaidos kampaniją prieš Vidaus reikalų ministeriją ir jos vadovus.
Nuspręsta:
2011-08-10 dienraščio "Respublika" ir interneto svetainės www.respublika.lt publikacijoje "Kada turėjo trauktis ministras R. Palaitis? Ministro R. Palaičio mašina lėkė kaip erelio" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: LR VRM skundas dėl publikcijos laikraštyje "Vakaro žinios", interneto svetainėse www.respublika.lt, www.atn.lt
LR vidaus reikalų ministerija prašo įvertinti 2011-08-11 laikraštyje "Vakaro žinios", interneto svetainėse www.respublika.lt ir www.atn.lt paskelbtą publikaciją "Erelis. R. Palaitis - pakirptais sparnais". Teigiama, kad buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, nors ministerija buvo išplatinusi pranešimą ir įspėjusi žurnalistus ir redaktorius apie tai, kad informacija neatitinka tikrovės. Komisijai pateikta tik "Vakaro žinių" publikacija. Dėl jos ir bus priimtas sprendimas.
Nuspręsta:
2011-08-11 laikraštyje "Vakaro žinios" publikacija "Erelis. R. Palaitis - pakirptais sparnais" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: LR VRM skundas dėl publikacijų laikraštyje "Vakarų ekspresas" ir interneto svetainėje www.ve.lt
LR vidaus reikalų ministerija prašo įvertinti 2011-08-11 laikraščio "Vakarų ekspresas" publikaciją "Raimundas Palaitis - tikrai ne erelis". Publikacija buvo patalpinta ir interneto svetainėje www.ve.lt. Teigiama, kad paskelbta netiksli ir neteisinga informacija, nuomonė neatskirta nuo žinios. Informacija paskelbta nepaisant ministerijos išplatinto pranešimą apie tai, kad informacija neatitinka tikrovės.
Nuspręsta:
2011-08-11 laikraščio "Vakarų ekspresas" ir interneto svetainės www.ve.lt publikacijoje "Raimundas Palaitis - tikrai ne erelis" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta:  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento skundas dėl publikacijos laikraštyje "Sekundė"
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas persiunčia Prano Kalpoko raštą dėl 2011-06-29 laikraščio "Sekundė" publikacijos 'Ilgaamžiškumo paslaptis - gera nuotaika ir degtinė". P. Kalpoko manymu, laikraštis propaguoja alkoholį kaip vaistą. Narkotikų tabako ir lakoholio kontrolės departamentas pritaria R. Kalpoko nuomonei ir mano, kad žurnalisto ir leidėjo elgesys sutikus publikuoti tokio turinio straipsnį prasilenkia su etika.
Nuspręsta:
Nėra pagrindo teigti, kad publikacijoje yra propaguojamas alkoholio vartojimas. Atkreipti redakcijos dėmesį į tai, kad publikacijos antraštė yra per daug tiesmukiška, ateityje panaši informacija turėtų būti pateikiama labiau apgalvotai, kad niekam nekiltų minčių, jog yra skatinamas alkoholio vartojimas.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
 
7.1. R. Povilaičio skundas
Nuspręsta:
Skundo nesvarstyti, nes jame keliami klausimai nepriklauso Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos kompetencijai.
 
7.2. UAB "Krištoliniai vandenys" skundas
Nuspręsta:
Skundo nesvarstyti, nes jame keliami klausimai nepriklauso Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos kompetencijai.
 

2011-12-05 Nr. 19 

1. Svarstyta: Seimo nario A. Salamakino skundas dėl TV3 ir LNK Žinių laidų siužetų
Seimo narys Algimantas Salamakinas prašo įvertinti televizijų TV3 ir LNK 2011-06-08 Žinių laidose pateiktą informaciją apie darbo grupės, rengusios Seimo narių veiklos garantijų įstatymo projektą, išvadas. Teigiama, kad buvo pateikta netiksli ir iškraipyta informacija, A. Salamakino ir E. Kūrio atsakymai į žurnalistų klausimus spaudos konferencijos metu apie Seimo narių atlyginimą buvo pateikti kaip darbo grupės išvados.
Nuspręsta:
2011-06-08 TV3 ir LNK Žinių laidose nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
         
2. Svarstyta: Advokatų kontoros Bernotas ir Dominas Glimstedt ir UAB "Vakarų medienos grupė" skundai dėl publikacijų dienraštyje "Lietuvos žinios"
Advokatų kontora Bernotas ir Dominas Glimstedt prašo įvertinti dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijas "Baltarusijos disidentų išdavystėje - verslo pėdsakas (2011-08-12), "Už disidento galvą - milijoninės investicijos?" (2011-08-26). Publikaciją "Už disidento gavlą - milijoninės investicijos?" prašo įvertinti ir UAB "Vakarų medienos grupė". Teigiama, kad formuojama neigiama ir žeidžianti nuomonė apie E. Bernotą, advokatų kontorą "Bernotas ir Dominas Glimstedt" ir UAB "Vakarų medienos grupė", be jokio pagrindo Lietuvos teisingumo ministerijos duomenų apie A Beliacką perdavimas Baltarusijai siejamas su UAB "Vakarų medienos grupė" verslo sandoriu Baltarusijoje. Daromos niekuo nepagrįstos išvados, kad naudos galėjo gauti ir advokatų kontora "Bernotas ir Dominas Glimstedt" ir (arba) E. Bernotas ir A. Bernotienė.
Nuspręsta:
Klausimą pabaigti svarstyti gavus papildomos informacijos iš Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir publikacijų autorės.
 
3. Svarstyta: T. Barščio skundas dėl publikacijos dienraštyje "Kauno diena"
Tautvydas Barštys prašo įvertinti 2011-07-22 dienraščio "Kauno diena" publikaciją "Žiegždrių medikės: T. Barštys buvo mūsų pacientas". Teigiama kad buvo pateikta vienašališka, tendencinga ir nepatikrinta informacija, sąmoningai siekta diskredituoti ir pažemti T. Barštį visuomenės akyse.
Nuspręsta:
 2011-07-22 dienraščio "Kauno diena" publikacijoje "Žiegždrių medikės: T. Barštys buvo mūsų pacientas" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 1, 16 ir 53 straipsniai.
 
4. Svarstyta: R. Linausko skundas dėl publikacijos dienraštyje "Vilniaus diena"
Raimundas Linauskas prašo įvertinti 2011-07-21 dienraščio "Vilniaus diena" publikaciją "Mūšio laukas - Maišiagala". Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, įdėta R. Linausko ir jo tetos nuotrauka be jų sutikimo.
Nuspręsta:
2011-07-21 dienraščio "Vilniaus diena" publikacijoje "Mūšio laukas - Maišiagala" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: J. Vitko skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Julija Vitko prašo įvertinti 2011-07-16 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Gimdymo drama kelyje: pribuvėja tapo tėvas". Teigiama, kad buvo pateikta vienpusiška nuomonė, nesuteikta teisė gydytojai J. Vitko paaiškinti situacijos aplinkybių.
Nuspręsta:
2011-07-16 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Gimdymo drama kelyje: pribuvėja tapo tėvas" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
         
6. Svarstyta:  Žmogaus teisių centro prašymas dėl nuotraukos interneto svetainėje demotyvacija.lt
Žmogaus teisių centras prašo įvertinti interneto svetainėje www.demotyvacija.lt patalpintą nuotrauką "Tingūs žydai".
Nuspręsta:
Perduoti skundą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, nes tai jos kompetencijos klausimas.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
 
7.1. Kauno visuomenės sveikatos centro raštas dėl publikacijos interneto svetainėje www.lrytas.lt
 
Skunde teigiama, kad 2011-08-18 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijoje "Fekalijose maudytis (ne)draudžiama?" buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, prašo ją paneigti.
Nuspręsta:
Publikacijos nesvarstyti, raštą vertinti kaip informaciją Komisijai.
 
7.2. A. Patacko raštas dėl publikcijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
 
 Rašte kalbama apie 2011-08-27 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijos "Prezidentės globotinė teisėja - jos varžovė?" autoriaus A. Karaliūno etiką, remdamasis savo patirtimi, A. Patackas įspėja visus dėl minėtos publikacijos teiginių patikimumo ir dėl būsimų šio žurnalisto publikacijų kritiško vertinimo.
Nuspręsta:
Publikacijos nesvartyti, raštą vertinti kaip informaciją Komisijai.
 
7.3. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento persiųstas V. Šiaudvyčio skundas dėl LTV laidos "Stilius"
 
 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas persiunčia V. Šiaudvyčio skundą dėl 2011-07-02 LTV laidos "Stilius" siužeto su rūkančiu R. Tuminu. Teigiama, kad valstybinė televizija propaguoja tabaką, o ne kultūrą.
Nuspręsta:
Skundą atmesti ir nesvarstyti, nes interviu su rūkančiu žmogumi ar vaizdų su rūkančiu žmogumi rodymas negali būti vertinamas kaip tabako propaganda.
 

2011-12-19 Nr. 20      

1. Svarstyta: N. Zajančkovskajos skundas dėl LTV laidos "Žurnalisto tyrimas" Posėdyje dalyvavo LTV direktorius R. Paleckis. 2010-10-10 Komisija svarstė Nadeždos Zajančkovskajos skundą dėl 2011-01-19 LTV laidos "Žurnalisto tyrimas". Buvo teigiama, buvo paskelbta klaidinga, faktais neparemta informacija. Taip pat buvo informuojama, kad 2011-03-30 laidos vedėja R. Sinkevičienė ir operatorius, be išankstinio susitarimo, neprisistatę ir negavę leidimo filmuoti, įsiveržė į N. Zajančkovskajos darbo kabinetą ir reikalavo kalbėtis privataus gyvenimo klausimais. Buvo nuspręsta paprašyti patikslinti skundą, ar kovo 30 d. žurnalistės rinkta informacija buvo panaudota laidoje, ar apskritai buvo dar viena laida ta pačia tema. N. Zajančkovskaja patikslino skundą. Teigiama, kad tema buvo pratęsta 2011-04-06 laidoje, kurioje toliau skelbiama klaidinga ir tendencinga informacija, sąmoningai klaidinami žiūrovai.
Nuspręsta:
2011-01-19 ir 2011-04-06 LTV laidoje "Žurnalisto tyrimas" pateikiant informaciją apie N. Zajančkovskają nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: Advokatų kontoros Bernotas ir Dominas Glimstedt ir UAB "Vakarų medienos grupė" skundai dėl publikacijų dienraštyje "Lietuvos žinios"
Advokatų kontora Bernotas ir Dominas Glimstedt prašo įvertinti dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijas "Baltarusijos disidentų išdavystėje - verslo pėdsakas (2011-08-12), "Už disidento galvą - milijoninės investicijos?" (2011-08-26). Publikaciją "Už disidento gavlą - milijoninės investicijos?" prašo įvertinti ir UAB "Vakarų medienos grupė". Teigiama, kad formuojama neigiama ir žeidžianti nuomonė apie E. Bernotą, advokatų kontorą "Bernotas ir Dominas Glimstedt" ir UAB "Vakarų medienos grupė", be jokio pagrindo Lietuvos teisingumo ministerijos duomenų apie A Beliacką perdavimas Baltarusijai siejamas su UAB "Vakarų medienos grupė" verslo sandoriu Baltarusijoje. Daromos niekuo nepagrįstos išvados, kad naudos galėjo gauti ir advokatų kontora "Bernotas ir Dominas Glimstedt" ir (arba) E. Bernotas ir A. Bernotienė.
Nuspręsta:
Dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijose "Baltarusijos disidentų išdavystėje - verslo pėdsakas (2011-08-12), "Už disidento galvą - milijoninės investicijos?" (2011-08-26) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Lietuvos žurnalistų sąjungos skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos žinios" ir interneto svetainėse   lzinios.lt, alfa.lt
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius prašo įvertinti 2011-06-06 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Žurnalistai ir tarsi žurnalistai". Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, ji kenkia dalykinei Lietuvos žurnalistų sajungos reputacijai. Publikacija buvo išspausdinta ir interneto svetainėse lzinios.lt, alfa.lt.
Nuspręsta:
Skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
4. Svarstyta: LR VRM skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos žinios" ir interneto svetainėje lzinios.lt
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija prašo įvertinti 2011-08-29 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Mafija po partijos sparnu". Teigiama, kad buvo pateikta neteisinga ir netiksli informacija, nuomonė neatskirta nuo žinios, nesuteikta atsakymo teisė. Publikacija buvo išspausdinta ir interneto svetainėje lzinios.lt.
Nuspręsta:
2011-08-29 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Mafija po partijos sparnu" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 38 str.
 
5. Svarstyta:  AB "Lietuvos energija" skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas" ir interneto svetainėje lrytas.lt
AB "Lietuvos energija" prašo įvertinti 2011-08-22 dienraščio "Lietuvos rytas" ir 2011-08-21 interneto svetainės lrytas.lt publikaciją "Energetikų energija - ir iš jogos, ir iš alaus". Teigiama, kad buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, kenkianti įmonės dalykinei reputacijai, nuomonė reiškiama neetiškai, ji neatskirta nuo žinios.
Nuspręsta:
2011-08-22 dienraščio "Lietuvos rytas" ir 2011-08-21 interneto svetainės lrytas.lt publikacijoje "Energetikų energija - ir iš jogos, ir iš alaus" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: K. Slavinsko skundai dėl publikacijų laikraštyje "Biržiečių žodis"
Biržų rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Slavinskas prašo įvertinti laikraščio "Biržiečių žodis" publikacijas "K. Slavinskas ir S. Griciūnienė rinkėjams veltui nedirbo" (2011-09-09), "Santykius su žiniasklaida gerino už biudžeto pinigus" (2011-10-14), "Nesusipratimai dėl telefono numerio" (2011-10-18). Teigiama, kad buvo skleidžiama tendencinga, tikrovės neatitinkanti ir K. Slavinsko kaip politiko reputacijai kenkianti informacija, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
Nėra pagrindo svarstyti publikacijų Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Pasiūlyti K. Slavinskui kreiptis į redakciją ir pasinaudoti atsakymo teise, o redakcijai - suteikti galimybę K. Slavinskui išsakyti savo nuomonę.
 
7. Svarstyta: I. Lesytės skundas dėl publikacijos laikraštyje "Plungės žinios"
Irma Lesytė prašo įvertinti 2011-06-12 laikraščio "Plungės žinios" publikaciją "Įsiutęs dėl muzikos kaimynas pakvietė ginkluotą pagalbą". Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, paviešinus pavardes ir įdėjus nuotraukas buvo pažeista teisė į privatų gyvenimą.
Nuspręsta:
2011-06-12 laikraščio "Plungės žinios" publikacijoje "Įsiutęs dėl muzikos kaimynas pakvietė ginkluotą pagalbą" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.