logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimai - 2013

2013-01-07 Nr. 1

1. Svarstyta: Monitoringo rezultatų pristatymas. N. Venckienės skundo dėl publikacijos “T. Stankūnienė: jie darė viską, kad mus sužlugdytų” (UAB “Diena Media News”, 2011-09-22) svarstymas.
Neringos Venckienės skundas dėl publikacijų UAB “Diena Media News” priklausančiose žiniasklaidos priemonėse buvo svarstomas 2012-09-24 posėdyje. Sprendimas nebuvo priimtas tik dėl vienos publikacijos - “T. Stankūnienė: jie darė viską, kad mus sužlugdytų”. Sprendimą dėl šios publikacijos nuspręsta priimti atlikus monitoringą ir išsiaiškinus, ar Lietuvos žiniasklaidos priemonėse pateikiant informaciją apie taip vadinamąją “pedofilijos bylą” buvo laikomasi nekaltumo prezumpcijos principo.
Nuspręsta: 
1. Įvertinus įmonės “Mediaskopas” atliktą žiniasklaidos tyrimą (laikotarpis 2011 06 28 – 2011 07 12, 2012 03 01–2012 06 30, 2012 09 01–2012 10 30) darytina išvada, kad žiniasklaidos priemonės, pateikdamos informaciją apie D. Kedį ir pedofilijos skandalą, elgėsi pakankamai etiškai ir laikėsi nekaltumo prezumpcijos principo.

2. Publikacijos "T. Stankūnienė: jie darė viską, kad mus sužlugdytų" (2011-09-22, UAB “Diena Media News”) autorės žurnalistės A. Kuznecovaitės teiginyje “/…/kai Drąsius Kedys nužudė Violetą Naruševičienę ir Joną Furmanavičių /…/” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 str.

2013-01-21 Nr. 2

1. Svarstyta: J. Prapiesčio skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas”
Komisija skundą svarstė 2012-11-12 posėdyje. Kadangi Komisija neatlieka tyrimų ir negali nustatyti, ar publikacijoje pateikti faktai atitinka tikrovę, buvo nuspręsta skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. ŽEIT skundo nenagrinėjo ir grąžino Komisijai. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Jonas Prapiestis prašo įvertinti 2012-06-30 dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Viloje – du planai užčiaupti žurnalistę”. Teigiama, kad publikacijoje pateikti teiginiai yra konstatuojamojo ir kaltinamojo pobūdžio, tačiau neparemti faktais, kritiškai neįvertinti informacijos šaltiniai, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2012-06-30 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Viloje – du planai užčiaupti žurnalistę” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: M. Kuprevičiaus skundas dėl publikacijos interneto portale www.balsas.lt
Skundas buvo nagrinėtas 2012-11-26 posėdyje. Kadangi Komisijai iškilo klausimų, į kuriuos galėtų atsakyti tik publikacijos autorė, buvo nuspręsta klausimo svarstymą atidėti ir į posėdį pakviesti žurnalistę N. Dirmienę. Marius Kuprevičius prašo įvertinti 2012-10-20 interneto portalo www.balsas.lt publikaciją “L. Stankūnaitės tėvai: D. Kedys mušė mūsų dukrą”. Teigiama, kad publikacijoje pateikti iškraipyti ir tikrovės neatitinkantys jo liudijimai, duoti Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme, cituojami žodžiai, kurių jis nėra sakęs.
Nuspręsta:
2012-10-20 interneto portalo www.balsas.lt publikacijoje “L. Stankūnaitės tėvai: D. Kedys mušė mūsų dukrą” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str.
 
3. Svarstyta: A. Miškinio skundas dėl publikacijos interneto portale www.vinokuras.lt
Posėdyje dalyvavo Arkadijus Vinokuras. Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Miškinis prašo įvertinti 2012-04-24 interneto portalo www.vinokuras.lt publikaciją “Dalia Grybauskaitė yra frigidiška sterva ir dvasinė (bet nekompetetinga) politinė prostitutė’. Teigiama, kad tai yra viešas Valstybės vadovo įžeidimas.
Nuspręsta:
Įpareigoti posėdžio pirmininkę parengti kreipimąsi į A. Vinokurą, išsakant Komisijos pastabas dėl jo naudojamos leksikos. Kriepimąsi paskelbti Komisijos interneto svetainėje.
 
4. Svarstyta: I. Jonavičienės skndas ir Neįgaliųjų reikalų departameno prie SADM raštas dėl žodžio “daunas” naudojimo žiniasklaidoje
Indrė Jonavičienė teigia, kad TV3 seriale “Be namų”, laidose “X faktorius”, “Šok su manimi”, LNK laidoje “KK2” (2012-11-29) naudojant žodį “daunas” buvo šaipomasi iš šia liga sergančių vaikų. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba persiuntė Neįgaliųjų reikalų departamento prie LR SADM raštą su Lauros Pačėsienės bei Indrės Jonavičienės skundais dėl TV3 serialo “Be namų”.
  
Komisija negali vertinti filmų tekstų ir atskirų pasisakymų tiesioginimae eteryje. Akivaizdu, kad šiandieninė šnekamoji kalba persipynusi su specifine terminologija, kuri naudojama neatkreipiant dėmesio į išsakomų žodžių turinį ir prasmę. Tačiau, Komisijos nuomone, sudėtinga tai vertinti kaip sąmoningą šaipymąsi ar tyčiojimąsi iš sergančių žmonių ar jų artimųjų. Dažniausiai tai būna kalbančiojo asmens kultūros ir/ar išsilavinimo stoka.Atsižvelgdama į pateiktą skundą ir jame nurodytus argumentus, Komisija ragina žiniasklaidos priemones siekti, kad laikraščių puslapiuose ar TV ekranuose neskambėtų skaitytojus ir žiūrovus galintys užgauti žodžiai, kurie naudojami ne pagal jų turinį ir prasmę.
2013-02-04 Nr. 3
 

1. Svarstyta: R. Uždavinienės skundas dėl LRT radijo laidos “Sankryža”
Renata Uždavinienė prašo įvertinti 2012-12-21 LRT radijo laidą “Sankryža”. Teigiama, kad laidos vedėjo V. Kvietkausko pasisakymai apie moteris vairuotojas buvo netolerantiški, neetiški ir įžeidžiantys moteris.
Nuspręsta:
2012-12-21 LRT radijo laidoje “Sankryža” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: VšĮ Europos socialinio fondo agentūra skundas dėl publikacijos žurnale “Literatūra ir menas”
Posėdyje dalyvavo žurnalo “Literatūra ir menas” vyriausiasis redaktorius Kornelijus Platelis ir redaktorius Gytis Norvilas. VšĮ Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis teigia, kad agentūra gavo Karolio Klimkos ir grupės asmenų skundą dėl 2012-11-16 žurnale “Literatūra ir menas” išspausdintos G. Varno spektaklio “Tiksinti bomba” recenzijos “Aš esu pyderas, mama! Ir tuo didžiuojuosi” (aut. V. Gedgaudas). Per agentūrą žurnalas “Literatūra ir menas” gauna Europos Sąjungos paramą. Skunde teigiama, kad recenzija yra neetiška, naudojama per aštri retorika, prašo agentūros imtis priemonių, kad būtų užtikrinta paramos gavėjo, t.y. žurnalo “Literatūra ir menas”, atsakomybė visuomenei. Agentūros direktorius P. Česonis prašo įvertinti publikaciją Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.
Nuspręsta:
2012-11-16 žurnalo “Literatūra ir menas” publikacijoje “Aš esu pyderas, mama! Ir tuo didžiuojuosi” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: I. Povedaiko skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas”
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Ivanas Povedaiko prašo įvertinti 2012-05-14 dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Smurtas prieš artimą – lyg karo nusikaltimas”. Teigiama, kad publikacijoje pateikti faktais neparemti kaltinimai, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2012-05-14 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Smurtas prieš artimą – lyg karo nusikaltimas” buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 dalis.
 
4. Svarstyta: S. Simės skundas dėl publikacijų laikraštyje “Palangos tiltas”
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas Saulius Simė prašo įvertinti 2012-12-14 laikraščio “Palangos tiltas” publikaciją “Būti tikru politiku lemta ne kiekvienam” (aut. A. Ziabkus) ir 2012-12-18 publikaciją “Mintys paraštėse” (aut. L. Jegelevičius). Teigiama, kad publikacijos tendencingos, siekiančios sumenkinti S. Simės, kaip politiko, reputaciją, autorių nuomonė išreikšta nesąžiningai, neetiškai ir asmenį įžeidžiančia forma.
Nuspręsta:
2012-12-14 laikraščio “Palangos tiltas” publikacijoje “Būti tikru politiku lemta ne kiekvienam” ir 2012-12-18 publikacijoje “Mintys paraštėse” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 


2013-02-18 Nr. 4

1. Svarstyta: A. Miškinio skundas dėl LRT televizijos laidos “Šiandien”
Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Miškinis prašo įvertinti 2012-10-24 LRT televizijos laidos “Šiandien” siužetą. A. Miškinio teigimu, laidoje pateiktos informacijos apie centralizuotą šilumos tiekimą negalima vadinti “nei informacine, nei publicistikos, nei analizės, nei pažintine, nei šviečiamąja”. Jo manymu, žiūrovui buvo pateikta tendencinga dezinformacija.
Nuspręsta:
Klausimo svarstymą atidėti. Kreiptis į LRT televiziją, kad paaiškintų kuo remiantis laidoje teigiama, jog “šiuo metu brangiausiai šiluma kainuoja Vilniaus gyventojams”.
 
2. Svarstyta: J. Tranelytės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale www.lrytas.lt
Julija Tranelytė prašo įvertinti 2013-01-31 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Sūnaus smūgis į vilkiką ištaškė moters svajonę dalyvauti dukters vestuvėse”. Teigiama, kad publikacija neetiška, šaipomasi iš nelaimės ir skatinama neapykanta tarp žmonių.
Nuspręsta:
2013-01-31 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Sūnaus smūgis į vilkiką ištaškė moters svajonę dalyvauti dukters vestuvėse” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: A. Račo, P. Gražulio, I. Šiaulienės skundai dėl A. Ramanausko publikacijos www.facebook.com
Posėdyje dalyvavo A. Račas. Artūras Račas prašo įvertinti 2012-12-31 socialiniame tinkle www.facebook.comišspausdintą Algio Ramanausko publikaciją “Metų šūdo” apdovanojimai”. Teigiama, kad tai – nei Visuomenės informavimo įstatymo, nei Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų neatitinkantis tekstas. A. Račo manymu, neetiškai pasielgė ir A. Bačiulis bei A. Užkalnis šį tekstą išplatinę savo paskyrose socialiniame tinkle Facebook. Seimo narys Petras Gražulis mano, kad minimoje publikacijoje buvo apšmeižtas miręs kolega Julius Veselka. Lietuvos siacialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnė Irena Šiaulienė mano, kad publikacijoje komentaras apie premjerą Algirdą Butkevičių yra žeminančio pobūdžio ir prasilenkiantis su žurnalisto etika ir viešo asmens atsakomybe.
Nuspręsta:
1. Vertinti www.facebook.com viešuose profiliuose išreikštas nuomones Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, kadangi tokiu būdu skelbiama informacija yra viešoji informacija, t.y. vieši profiliai, nemokamai prieinami kiekvienam asmeniui su prenumeratos galimybėmis, sukurti su tikslu viešai skleisti savo poziciją ir nuomonę, suburti kuo daugiau prenumeratorių ir sekėjų. Tačiau vertinti tik tuo atveju, kai šių profilių autoriai, t.y. jų skleidžiamos viešosios informacijos rengėjai, yra profesionalūs žurnalistai arba visuomenės informavimo priemonių viešosios informacijos rengėjai. Pagal Visuomenės informavimo įstatymą, profesinės etikos normas, kurių privalo laikytis viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai ir žurnalistai, nustato Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. 2012-12-31 A. Ramanausko publikacijos “Metų šūdo” apdovanojimai” (www.facebook.com) tekste “Metų durnius” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str.
 
3. 2012-12-31 A. Ramanausko publikacijos “Metų šūdo” apdovanojimai” (www.facebook.com) tekste “Metų tango down” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 ir 38 str.
 
4. 2012-12-31 A. Ramanausko publikacijos “Metų šūdo” apdovanojimai” (www.facebook.com) tekste “Metų idiotas” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str.
 
4. Svarstyta: A. Račo skundas dėl A. Užkalnio publikacijos tinklaraštyje www.protokolai.com
Artūras Račas prašo įvertinti 2013-01-02 Andriaus Užkalnio interneto tinklaraštyje www.protokolai.com išspausdintą publikaciją “Ačiū pilnačiai už puikiai prasidėjusius metus”. Teigiama, kad publikacijoje yra tyčiojamasi ir pateikiama A. Račą įžeidžianti informacija.
Nuspręsta:
2013-01-02 A. Užkalnio interneto tinklaraščio www.protokolai.com publikacijoje “Ačiū pilnačiai už puikiai prasidėjusius metus” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 59 str.
 
5. Svarstyta: A. Kiviliaus, J. Jasinsko skundai dėl A. Račo publikacijos tinklaraštyje www.racas.lt
Aivaras Kivilius ir Jurgis Jasinskas prašo įvertinti 2013-01-01 tinklaraštyje www.racas.lt paskelbtą publikaciją “Srutų duobės gyventojų, tai yra, atmatų, sąrašas”. A. Kivilius ir J. Jasinskas mano, kad tekstas neatitinka nei Visuomenės informavimo įstatymo, nei Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų, be sutikimo paskelbti privačių asmenų duomenys.
Nuspręsta:
1. 2013-01-01 tinklaraštyje www.racas.lt paskelbtoje publikacijoje “Srutų duobės gyventojų, tai yra, atmatų, sąrašas”, buvo pažeisti žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str., 22 str. 1 d.
 
2. Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su prašymu nustatyti, ar teisėtai buvo panaudoti asmens duomenys 2013-01-01 tinklaraščio www.racas.lt publikacijoje “Srutų duobės gyventojų, tai yra, atmatų, sąrašas”. Klausimą Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu svarstyti gavus atsakymą iš Inspekcijos.
 

2013-03-25 Nr. 5

1. Svarstyta:J. Dungveckio skundas dėl publikacijos interneto portalewww.lzinios.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. UAB “Lignesa” generalinis direktorius  Jonas Dungveckis prašo įvertinti 2012-04-23 interneto portalo www.lzinios.lt publikaciją “Politika pradvisusi “mailiaus” byla”. Teigiama, kad pateikta šališka, tendencinga ir tikrovės neatitinkanti informacija, J. Dungveckis ir UAB “Lignesa” siejami su nusikalstamais susivienijimais, nors jų atžvilgiu nėra priimta jokių įsiteisėjusių nuosprendžių. 
Nuspręsta:
2012-04-23 interneto portalo www.lzinios.lt publikacijoje “Politika pradvisusi “mailiaus” byla” pateikiant informaciją apie UAB “Lignesa” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str., 22 str. 2 dalis.

2. Svarstyta: D. Ulevičienės, J. Lukšienės skundas dėl publikacijų laikraštyje “Šiaurės rytai”
Danutė Ulevičienė ir Judita Lukšienė prašo įvertinti laikraščio “Šiaurės rytai” publikacijas “Pakeliui į mįslingą gaisrą – avarija” (2013-01-05), “Kas sudegino žmogų?” (2013-01-08), “Tyrėjai gaisro ir žūties vietą apžiūrėjo papildomai?” (2013-01-12). Teigiama, kad publikacijose pateikta netiksli, faktais nepagrįsta informacija, be sutikimo paviešinti D. Ulevičienės asmens duomenys, nesuteikta teisė atsakyti. Teigiama, kad publikacijų autorė A. Gudienė naudojasi savo visuomeniniu statusu ir suvedinėja asmenines sąskaitas su D. Ulevičiene ir jos dukros šeima.  
Nuspręsta:
Nevertinti publikacijų dėl galimo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso straipsnių pažeidimo. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti kreipimąsi į laikraščio redakciją, kuriame išsakyti Komisijos pastabas dėl nepakankamai profesionaliai parengtų publikacijų.

3. Svarstyta: A. Jušinski skundai dėl publikacijų laikraštyje “Vesti Šalči”
Artur Jušinski prašo įvertinti laikraščio “Vesti Šalči” publikacijas “Šalčininkų policijos komisariato kriminalinės policijos viršininko žentas sulaikytas dėl cigarečių kontrabandos” (2012-07-03), “Vagystė, kurios nebuvo” (2012-07-17), “Gerumas už gerumą” (2012-09-18), “Antras bandymas ar antras įspėjimas?” (2012-11-16), “Nauja nepavykusio padegimo versija” (2012-11-20), “Per senųjų metų slenkstį – su senomis nuodėmėmis” (2013-01-08). Teigiama, kad publikacijos tendencingos, nuolatos kartojama ta pati informacija nepateikiant naujų faktų, nuomonė reiškiama neetiškai, siekiant įžeisti A. Jušinski.
Nuspręsta:
Nevertinti publikacijų dėl galimo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso straipsnių pažeidimo. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti kreipimąsi į laikraščio redakciją, kuriame išsakyti Komisijos pastabas dėl publikacijose naudojamos leksikos, kruopštesnės faktų analizės ir žinių atskyrimo nuo asmeninės nuomonės.

4. Svarstyta:Pakruojo rajono savivaldybės merės skundas dėl publikacijos laikraštyje “Šiaulių kraštas”
Pakruojo rajono savivaldybės merė Asta Jasiliūnienė prašo įvertinti 2013-01-05 laikraščio “Šiaulių kraštas” publikaciją “Skęsta pamarys, skęsta Degučiai”. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, neatsižvelgta į prašymą ją patikslinti.
Nuspręsta:
2013-01-05 laikraščio “Šiaulių kraštas” publikacijoje “Skęsta pamarys, skęsta Degučiai” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.   

5. Svarstyta: Kiti klausimai

5.1. UAB “Aramiso skrynia” skundai

Komisija svarstė UAB “Aramiso skrynia” skundus 2012-04-02 posėdyje. Kadangi skundžiamoje “Lietuvos ryto” televizijos laidoje “Super L.T” (2011-11-10), dienraščio “Kauno diena” publikacijoje “I. Budrienė įžvelgia puolimą prieš jos cepelinus” (2011-11-08) ir interneto portalowww.delfi.lt publikacijoje “Sunkiai apsinuodijusi šeima dėl savo kančių kaltina I. Budrienės cepelinus” (2011-09-27) etikos klausimai susiję su pateiktų faktų atitikimu tikrovei, buvo nuspręsta skundus perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, o gavus sprendimą  - įvertinti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba išnagrinėjo skundus ir informavo Komisiją apie priimtus sprendimus.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba nusprendė, kad UAB “Aramiso skrynia” skundai dėl publikacijų dienraštyje “Kauno diena” ir interneto portale www.delfi.lt buvo nepagrįsti.  

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, išnagrinėjusi UAB “Aramiso skrynia” skundą dėl 2011-11-10, “Lietuvos ryto” jos laidos “Super L.T” siužeto, nusprendė, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija. Televizija buvo įpareigota ją paneigti. Televizija informavo, kad įvykdė Inspektorės sprendimą.
Nuspręsta:
1. 2011-11-10 “Lietuvos ryto” televizijos laidoje “Super L.T” siužete apie kavinę “Briedžių medžioklė” buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.

2. 2011-11-08 dienraščio “Kauno diena” publikacijoje “I. Budrienė įžvelgia puolimą prieš jos cepelinus” ir 2011-09-27 interneto portalowww.delfi.lt publikacijoje “Sunkiai apsinuodijusi šeima dėl savo kančių kaltina I. Budrienės cepelinus” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5.2. A. Miškinio skundas dėl LRT televizijos laidos “Šiandien”

Komisija skundą svarstė š. m. vasario 18 d. posėdyje. Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Miškinis prašė įvertinti 2012-10-24 LRT televizijos laidos “Šiandien” siužetą. A. Miškinio teigimu, laidoje pateiktos informacijos apie centralizuotą šilumos tiekimą negalima vadinti “nei informacine, nei publicistikos, nei analizės, nei pažintine, nei šviečiamąja”. Jo manymu, žiūrovui buvo pateikta tendencinga dezinformacija. Buvo nuspręsta klausimo svarstymą atidėti. Kreiptis į LRT televiziją, kad paaiškintų kuo remiantis laidoje teigiama, jog “šiuo metu brangiausiai šiluma kainuoja Vilniaus gyventojams”.

LRT televizijos naujienų tarnybos direktorius A. Matonis atsiuntė raštą, kuriame teigiama, kad televizija pripažįsta, jog buvo padaryta klaida. Ji buvo ištaisyta nedelsiant, t. y. kitą deną, 2012-10-25 laidoje “Panorama”, buvo paskelbtas informacijos paneigimas.
Nuspręsta:
Nesvartyti 2012-10-24 LRT televizijos laidos “Šiandien” siužeto Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nes 2012-10-25 buvo paskelbtas informacijos paneigimas.

2013-04-15 Nr. 6

1. Svarstyta: Lietuvos švietimo profesinės sąjungos skundas dėl   LRT televizijos laidos “Labas rytas, Lietuva”
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Romas Turonis prašo įvertinti 2013-01-28 LRT televizijos laidos “Labas rytas, Lietuva” siužetą. Teigiama kad visuomeninis transliuotojas pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 straipsnio nuostatas, nes buvo transliuojamas neetiškas laidoje dalyvavusios teisininkės komentaras.
Nuspręsta:
Nevertinti 2013-01-28 LRT televizijos laidos “Labas rytas, Lietuva” siužeto Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nes už tiesioginiame eteryje išsakytus komentarus atsako juos išsakęs asmuo.

2. Svarstyta: Lietuvos centrinės kredito unijos skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos žinios” ir interneto portale lzinios.lt
Lietuvos centrinės kredito unijos administracijos vadovas Fortunatas Dirginčius prašo įvertinti 2013-01-29 dienraščio “Lietuvos žinios” ir interneto portalo lzinios.lt publikaciją “Kredito unijas gelbsti šešėlinis verslas”. Teigiama, kad publikacijoje pateikta tendencinga, nepatikrinta ir tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2013-01-29 dienraščio “Lietuvos žinios” ir interneto portalo lzinios.lt publikacijoje “Kredito unijas gelbsti šešėlinis verslas” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 ir 6 str.

3. Svarstyta: T. Valinčiaus skundas dėl publikacijų dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt
Tomas Valinčius prašo įvertinti 2013-01-17 dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Kauno policijos patruliai kyšio iš vairuotojo reikalavo tyčiodamiesi” ir 2013-01-24 interneto portalo lrytas.lt publikaciją “Policijos patruliai vairuotojus reketavo nuolat girtumą rodančiu alkoholio matuokliu”. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenys, nurodyti asmens duomenys, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
2013-01-17 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Kauno policijos patruliai kyšio iš vairuotojo reikalavo tyčiodamiesi” ir 2013-01-24 interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Policijos patruliai vairuotojus reketavo nuolat girtumą rodančiu alkoholio matuokliu” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: N. Venckienės ir L. Kedienės skundas dėl publikacijų interneto portale lrytas.lt
Neringa Venckienė ir Laimutė Kedienė prašo įvertinti interneto portalo lrytas.lt publikacijas “Agurkinių lyderis siejamas ir su D. Kedžiu”, “Kaune užsimota išrauti Agurkinius”, “N. Venckienė grąžino “Sodrai” dukterėčios našlaitės pensiją”, “Nusikaltėlių gaujos prostitucijos tinklus mėto ir mokyklose”, “Prostitucija ir banditų šulai – visuomet šalia”, “Žmona nesužlugdys ministro karjeros”, “N. Venckienė praturtės 178 litais”, “A. Venckui nepavyko įrodyti, kad L. Kedienė yra nepakaltinama”, “Įpūsti pedofilijos skandalą D. Kedžiui padėjo pažintys policijoje”, “Netikros pedofilijos ugnį įžiebė pažintis poilicijoje”, “Kedžiams anūkė nenori net laiškų rašyti”, “Prašo rasti tikruosius L. Stankūnaitės dukters tvirkintojus”, “Pasakos A. Ūso teisme liudytojus pavertė įtariamaisiais”, “N. Venckienė įtariama sukčiavimu”, “Globos netekusi N. Venckienė naudojosi dukterėčios pinigais”. Teigiama, kad pateikta melaginga, N. Venckienės ir L. Kedienės šeimas šmeižianti informacija, nesilaikyta Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3,4, 8 ir 16 straipsnių nuostatų.
Nuspręsta:
Skundo nenagrinėti. Paprašyti, kad jis būtų patikslintas ir sukonkretintas.

5. Svarstyta: Kiti klausimai

5.1. D. Rėklaičio skundas dėl informacijos facebook.com     

Dainius Rėklaitis prašo įvertinti interneto portalo facebook.com A. Užkalnio paskyroje parašytą komentarą.
Nuspręsta:
Skundo nesvarstyti, Komisija nevertina pokalbių socialiniuose tinkluose.

 5.2. I. Abramavičiūtės, I. Ratkevičienės  skundai dėl interneto portalų delfi.lt ir etaplius.lt publikacijų antraščių
 
1. Irena Rukavičienė prašo įvertinti 2013-02-10 interneto portalo delfi.lt publikacijos “B. Genzelis: kartais lietuviškumas – tik trukdanti saviraiškai našta” antraštę. Teigiama, kad ji klaidinanti ir neatspindi publikacijos turinio.
2. Komisijos narė Inga Abramavičiūtė prašo įvertinti 2013-03-04 interneto portalo delfi.lt publikacijos “20 metų nelaisvės žudikėms pasiūlęs prokuroras sulaukė prakeiksmų” antraštę. Teigiama, kad pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
1. Nesvarstyti 2013-02-10 interneto portalo delfi.lt publikacijos “B. Genzelis: kartais lietuviškumas – tik trukdanti saviraiškai našta” antraštės Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nes redakcija pripažino klaidą ir netikslumą ištaisė.

2. 2013-03-04 interneto portalo delfi.lt ir etaplius.lt publikacijos “20 metų nelaisvės žudikėms pasiūlęs prokuroras sulaukė prakeiksmų” antraštė pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 str.

2013-04-29 Nr. 7 

1. Svarstyta: VšĮ Kauno klinikinė ligoninė skundas dėl LNK laidos KK2
Posėdyje dalyvavo laidos kūrėjai Saulius Bartkus ir Mindaugas Sėjūnas. VšĮ Kauno klinikinė ligoninė direktorius Gediminas Abeciūnas prašo įvertinti 2013-01-21 LNK laidos KK2 siužetą. Teigiama, kad apie viešąją įstaigą Kauno klinikinė ligoninė buvo pateikta iškraipyta ir tikrovės neatitinkanti informacija, neetiškai interpretuojami faktai, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, be sutikimo buvo filmuojami ligoninės pacientai ir darbuotojai.
Nuspręsta:
2013-01-21 LNK laidos KK2 siužete apie VšĮ Kauno klinikinė ligoninė nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: A. Gansiniausko skundas dėl publikacijos laikraštyje “Anykšta” ir interneto portale anyksta.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas prašo įvertinti laikraščio “Anykšta publikacijas “Dėl mirusio žmogaus Kavarsko seniūnui širdies neskauda…” (2012-12-20, publikacija buvo ir interneto portale anyksta.lt), “Kelių nuvalyta tiek, kiek pageidavo seniūnai” (2012-12-22), interneto portalo anyksta.lt publikacijas “Kavarsko seniūnas nesijaučia kaltas dėl žmogaus mirties” (2012-12-19), “Kavarsko seniūnas dirba apgraibomis” (2012-12-20). Teigiama, kad publikacijose pateikta iškraipyta informacija, daromos išvados dėl žmogaus mirties priežasties, tačiau neparemtos jokiais faktais, formuojama neigiama nuomonė apie A. Gansiniauską ir taip pažeidžiama jo garbė ir orumas, menkinama dalykinė reputacija.
Nuspręsta:
1. 2012-12-19 interneto portalo anyksta.lt publikacijoje “Kavarsko seniūnas nesijaučia kaltas dėl žmogaus mirties”, 2012-12-20 laikraščio “Anykšta” ir interneto svetainės anyksta.lt publikacijoje “Dėl mirusio žmogaus Kavarsko seniūnui širdies neskauda…” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 ir 38 str.

2. 2012-12-22 laikraščio “Anykšta” publikacijoje “Kelių nuvalyta tiek, kiek pageidavo seniūnai” ir 2012-12-20 interneto portalo anyksta.lt publikacijoje “Kavarsko seniūnas dirba apgraibomis” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: T. Grigalio prašymas dėl publikacijos interneto portale bernardinai.lt
Tomas Grigalis prašo įvertinti 2013-02-25 interneto portalo bernardinai.lt publikaciją “Vytautas Stonkus: ciniškiausia afera – mitas apie užkrečiamą AIDS ligą”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, klaidinama visuomenė. Dėl šios publikacijos kreipėsi ir Juozas Gordevičius.
Nuspręsta:
2013-02-25 interneto portalo bernardinai.lt publikacijoje “Vytautas Stonkus: ciniškiausia afera – mitas apie užkrečiamą AIDS ligą” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: Lietuvos totorių asociacijos skundas dėl publikacijos laikraštyje “Valstiečių laikraštis”
Lietuvos totorių asociacijos pirmininkė Mira Jakubovskaja prašo įvertinti 2013-01-26 laikraščio “Valstiečių laikraštis” publikaciją “Orumas Lietuvos totoriams svarbiau už pinigus”. Teigiama, kad informacija tendencinga, nepateikta kritikuojamos pusės nuomonė.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką laiške laikraščio “Valstiečių laikraštis” redakcijai išsakyti Komisijos pastabas dėl vienpusiškai parengtos publikacijos.
 
5. Svarstyta: A. Račo skundas dėl publikacijos žurnale “Veidas”
Posėdyje dalyvavo žurnalo “Veidas” vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas. Artūras Račas prašo įvertinti 2013-02-11 žurnalo “Veidas” publikaciją “Vadovo išpuoliai ima atsiliepti jo vadovaujamoms ar atstovaujamoms įmonėms ir organizacijoms”. Teigiama, kad skunde išskirtuose publikacijos teiginiuose pateikta tikrovės neatitinkanti ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą pažeidžianti informacija.
Nuspręsta:
2013-02-11 žurnalo “Veidas” publikacijoje “Vadovo išpuoliai ima atsiliepti jo vadovaujamoms ar atstovaujamoms įmonėms ir organizacijoms” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: E. Grinčinaitienės skundas dėl publikacijos interneto portale silutesetazinios.lt
Edita Grinčinaitienė prašo įvertinti interneto portalo silutesetazinios.lt publikaciją “Asociacija “Lamatos žemė”: metai po “didžiojo sprogimo”. Teigiama, kad paskelbta neobjektyvi ir tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką redakcijai, kuriame išsakyti Komisijos pastabas, kad pastebėtos klaidos ir netikslumai turi būti nedelsiant ištaisomi.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
 
7.1. UAB “Tele-3” skundas dėl A. Račo publikacijos

UAB “Tele-3” prašo įvertinti 2013-01-01 A. Račo publikaciją “Srutų duobės gyventojų, tai yra, atmatų, sąrašas”. Teigiama, kad A. Račas grasino visus, kurie dalyvaus TV3 laidose,  įrašyti į jo sudaromą atmatų sąrašą. Teigiama, kad taip buvo pažeista TV3 dalykinė reputacija, toks grasinimas galėjo sulaikyti asmenis nuo dalyvavimo TV3 laidose tuo pažeidžiant asmens teisę laisvai skelbti informaciją.  Prašo įvertinti A. Račo elgesį Žurnalistų ir leidėjų etiko kodekso požiūriu.

Kadangi Komisija jau svarstė minėtą A. Račo publikaciją ir sprendimas priimtas, kad ji pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas, vienbalsiai nuspręsta UAB “Tele-3” skundo nesvarstyti. UAB “Tele-3” nusiųsti priimto sprendimo kopiją. 

7.2. Komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai

Nuspręsta:
1. Komisijos pirmininku išrinkti L. Slušnį.
2. Pirmininko pavaduotoja išrinkti I. Abramavičiūtę.
 
 
2013-05-13 Nr. 8

1. Svarstyta: T. Tomilino skundas dėl LRT laidos “Savaitė”
Posėdyje dalyvavo žurnalistė Joana Lapėnienė ir laidos vedėja Nemira Pumprickaitė. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojas Tomas Tomilinas prašo įvertinti 2013-02-10 LRT televizijos žinių laidos “Savaitė” reportažą. Teigama, kad laidoje nuskambėjo tikrovės neatitinkančios prielaidos, kad T. Tomilinas susijęs arba bendradarbiauja su Rusija. T. Tomilinas pateiktą informaciją traktuoja kaip bandymą apšmeižti jį ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą.
Nuspręsta:
2013-02-10 LRT televizijos žinių laidos “Savaitė” reportaže “Valstybė vis pralaimi informacinį karą dėl strateginių projektų, bet taip ir nepasimoko”, kuriame buvo paminėta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: G. Vaičiūno skundas dėl publikacijos laikraštyje “Šilokarčema”
Gydytojas Gediminas Vaičiūnas prašo įvertinti 2013-01-25 laikraščio “Šilokarčema” publikaciją “Kas pražudė šilutiškių naujagimį?”. Teigiama, kad buvo pateikta vienpusiška informacija, žurnalistė kritiškai nevertino savo informacijos šaltinių ir netikrino faktų.
Nuspręsta:
2013-01-25 laikraščio “Šilokarčema” publikacijoje “Kas pražudė šilutiškių naujagimį?” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: I. Pipirienės skundas dėl publikacijos laikraštyje “Šiaulių kraštas”
Ilma Pipirienė prašo įvertinti 2013-01-28 laikraščio “Šiaulių kraštas” publikaciją “Po kūno kultūros pamokos – į ligos patalą”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija ir nepagrįsti kaltinimai, įžeidžiantys ne tik I. Pipirienę, kūno kultūros mokytoją, bet ir visą Radviliškio Vaižganto progimnazijos bendruomenę.
Nuspręsta:
Nėra pagrindo svarstyti 2013-01-28 laikraščio “Šiaulių kraštas” publikacijos “Po kūno kultūros pamokos – į ligos patalą” dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimo. Įspėti redakciją dėl netikslios publikacijos antraštės.

4. Svarstyta: A. Jaramino skundas dėl publikacijų dienraščiuose “Lietuvos rytas” ir “15 min.”
Audrius Jaraminas prašo įvertinti 2012-11-24 dienraščio “Lietuvos rytas” priedo “Sostinė” publikaciją “Aktyvus vilnietis jau kelia baimę” ir 2012-12-11 interneto portalo “15min.lt” publikaciją “Nauja vaikų žaidimo aikštelė sukiršino kaimymus”. Teigiama, kad publikacijos užsakytos, jų tikslas – nukreipti visuomenės dėmesį nuo savivaldybės padarytų Statybos teisės aktų pažeidimų į pilietį, kuris pradėjo domėtis tais pažeidimais. Teigiama, kad būtent publikacijos sukėlė nesantaiką tarp kaimynų, publikacijų pavadinimai neetiški ir įžeidžiantys, formuojantys išankstinę nuostatą.
Nuspręsta:
1. Nėra pagrindo svarstyti 2012-11-24 dienraščio “Lietuvos rytas” priedo “Sostinė” publikacijos “Aktyvus vilnietis jau kelia baimę” dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimo. Įpareigoti Komisijos pirmininką išsakyti Komisijos pastabas dėl antraštės korektiškumo.
2. 2012-12-11 interneto portalo 15min.lt publikacijoje “Nauja vaikų žaidimo aikštelė sukiršino kaimymus” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: Kauno apygardos prokuratūros skundas dėl publikacijos interneto portale www.lrytas.lt
Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Kęstutis Betingis prašo įvertinti 2013-03-18 interneto portalo lrytas.lt publikaciją “Generolą gali apdeginti name atsiradusi krosnis”. Teigiama, kad publikacijoje apie K. Betingį buvo buvo pateikta šmeižikiška ir tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
Kadangi Komisija netiria, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, skundo svarstymą atidėti, paprašyti patikslinti skundą koks Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimas buvo padarytas.

6. Svarstyta: Advokato K. Virbicko skundas dėl publikacijos interneto portale www.alfa.lt
Posėdyje dalyvavo žurnalistas Rimantas Varnauskas. Advokatas Kęstutis Virbickas prašo įvertinti 2013-03-12 interneto portalo alfa.lt publikaciją “Premjeras Butkevičius knaisiojasi po Kubiliaus stalčius”. Teigiama, kad pateikta A. Butkevičių įžeidžianti informacija.
Nuspręsta:
2013-03-12 interneto portalo alfa.lt publikacijoje “Premjeras Butkevičius knaisiojasi po Kubiliaus stalčius” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
7.1. Kauno apygardos prokuratūros skundas
Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Vladimir Kakoškin prašo įvertinti 2010-02-10 TV3 laidą “Akistata”. Teigiama, kad, atsižvelgus į 2013-03-07 Lietuvos teismo ekspertizė centro išvadą, laidoje buvo piktnaudžiaujama žurnalistų visuomeniniu statusu ir profesinėmis galimybėmis.

Kadangi Komisija svarsto skundus tik dėl vienerių metų laikotarpyje paskelbtų publikacijų ir laidų, vienbalsiai nuspręsta skundo nesvarstyti.

 7.2. UAB “Merkio kraštas” prašymas
 UAB “Merkio kraštas” redakcija prašo įvertinti Varėnos rajono savivaldybės administracijos informaciniame biuletenyje “Savivaldybės žinios” išspausdintą publikaciją.
Nuspręsta:
Klausimą iš esmės nagrinėti artimiausio posėdžio metu.
 
2013-05-27 Nr. 9
 

1. Svarstyta: Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybos skundas dėl TV3 laidos “Prieš srovę”
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos viršininkas Gintaras Bagužis prašo įvertinti 2013-03-05 TV3 laidos “Prieš srovę” siužetą apie Seimo nario N. Puteikio žmonos sužalojimą sudužus viešbučio stogeliui. Teigiama, kad reportaže be pagrindo neigiamame kontekste minimas Migracijos valdybos viršininko G. Bagužio vardas, reporterės ir laidos vedėjos teiginiai išsakyti G. Bagužio adresu yra neteisingi ir užgaulūs, diskredituojantys policijos pareigūną ir klaidinantys visuomenę.
Nuspręsta:
2013-03-05 TV3 laidos “Prieš srovę” siužete apie Seimo nario N. Puteikio žmonos sužalojimą pateikiant informaciją apie Vilniaus apskrities Migracijos valdybos viršininką G. Bagužį nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: R. Skimundrės skundas dėl publikacijos interneto portale delfi.lt
Renata Skimundrė prašo įvertinti 2013-03-20 interneto portalo delfi.lt publikaciją “Pareigūnai išsiaiškino, kad konkursai Vilniaus policijoje buvo laimimi už kyšius”. Teigiama, kad straipsnis parašytas tendencingai, turint išankstinę neigiamą ir šališką nuostatą R. Skimundrės atžvilgiu, pavadinimas suformuluotas kaip teiginys, paviešinti asmens duomenys ir pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
2013-03-20 interneto portalo delfi.lt publikacijoje “Pareigūnai išsiaiškino, kad konkursai Vilniaus policijoje buvo laimimi už kyšius” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

3. Svarstyta: VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt
VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” direktorė Karilė Levickaitė prašo įvertinti 2013-04-04 interneto portalo lrytas.lt publikaciją “Psichikos ligonių nusikaltimai – mokestis už perdėtą humanizmą”. Teigiama, kad naudojamas įžeidus, psichikos sutrikimų turinčių asmenų grupės atžvilgiu nevartotinas žargonas. Tai, K. Levickaitės manymu, skatina neapykantą, didina visuomenės susiskaldymą ir sėja nepagrįstą baimę.
Nuspręsta:
2013-04-04 interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Psichikos ligonių nusikaltimai – mokestis už perdėtą humanizmą” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: Kelmės specialiosios mokyklos skundas dėl publikacijos laikraštyje “Šiaulių kraštas”
Kelmės specialiosios mokyklos direktorius Kęstutis Veineikis prašo įvertinti 2013-03-01 laikraščio “Šiaulių kraštas” publikaciją “Specialiojoje mokykloje – problemos dėl giminių ir nėštumo”. Teigiama, kad pateikta faktais nepagrįsta ir tikrovės neatitinkanti informacija, kuri žemina mokyklos kolektyvą ir įžeidžia jos vadovą.
Nuspręsta:
2013-03-01 laikraščio “Šiaulių kraštas” publikacijoje “Specialiojoje mokykloje – problemos dėl giminių ir nėštumo” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

5. Svarstyta: D. Mikelionio skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Valsčius” ir “Draugas”
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Darius Mikelionis prašo įvertinti Šakių rajono laikraščio “Draugas” publikacijas: “Direktorę po padidinamuoju stiklu darbuotojai pakišo dėl algų, giminystės ryšių ir darbinės įtampos” (2013-01-25), “Nors ne vicemeras rajone, bet visas “Dievas” Socialinių paslaugų centre” (2013-02-05), “Direktorė su komisijos išvadomis nesutinka” (2013-02-26); laikraščio “Valsčius” publikacijas: “Ar pavyks užglaistyti konfliktą” (2013-02-01), “Ar baigsis konfliktas nubaudus direktorę?” (2013-02-26). Prašoma išsiaiškinti, ar publikacijose nebuvo nusižengta Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normoms pateikti nešališką ir objektyvią informaciją, ar nepažeistos publikacijoje minimų Socialinių paslaugų centro darbuotojų privačių asmenų teisės.
Nuspręsta:
1. Laikraščio “Draugas” publikacijose “Direktorę po padidinamuoju stiklu darbuotojai pakišo dėl algų, giminystės ryšių ir darbinės įtampos” (2013-01-25), “Nors ne vicemeras rajone, bet visas “Dievas” Socialinių paslaugų centre” (2013-02-05), “Direktorė su komisijos išvadomis nesutinka” (2013-02-26) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Laikraščio “Valsčius” publikacijose “Ar pavyks užglaistyti konfliktą” (2013-02-01), “Ar baigsis konfliktas nubaudus direktorę?” (2013-02-26) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Komisijos iniciatyva artimiausiame posėdyje svarstyti D. Mikelionio publikaciją “Delfi: “Dėžučių Lietuva: kodėl nemokame džiaugtis ir būti vieningi?”, kuri buvo išspausdinta interneto portale www.manorajonas.lt, Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.

6. Svarstyta: L. Tomkutės-Stravinskienės skundas dėl publikacijos interneto portale kaisiadoriuaidai.lt
Posėdyje dalyvavo interneto portalo kaisiadoriuaidai.lt redaktoriaus pavaduotoja Angelė Rabačiauskienė. Lina Tomkutė-Stravinskienė prašo įvertinti 2013-03-15 interneto portalo kaisiadoriuaidai.lt publikaciją “Tragiška avarija geležinkelio pervažoje”. Teigiama, kad be artimųjų sutikimo minimos avarijoje žuvusio ir sužeisto žmogaus pavardės, pateikta informacija apie žmogaus sveikatos būklę, pateiktos kraupios nuotraukos.
Nuspręsta:
2013-03-15 interneto portalo kaisiadoriuaidai.lt publikacijoje “Tragiška avarija geležinkelio pervažoje” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

7. Svarstyta: UAB “Merkio kraštas” prašymas dėl Varėnos rajono  savivaldybės administracijos biuletenio “Savivaldybės žinios” publikacijos
UAB “Merkio kraštas” vyriausiasis redaktorius Aloyzas Tendzegolskis ir atsakingoji sekretorė Diana Zubavičienė prašo įvertinti 2013-02-19 Varėnos rajono savivaldybės administracijos informaciniame biuletenyje “Savivaldybės žinios” išspausdintą “Varėnos šilumos” direktoriaus V. Guogos publikaciją “Atsakymas į 2013 m. vasario 5 d. “Merkio krašto” laikraštyje išspausdintą straipsnį “Varėnos šiluma” planuoja “politiškai tinkamas” investicijas”. Teigiama, kad ši niekinamo ir kaltinamo pobūdžio publikacija yra atsikirtimas į nepriklausomo rajono laikraščio “Merkio kraštas” kritiką. Teigiama, kad už mokesčių mokėtojų pinigus leidžiamame Savivaldybės administracijos biuletenyje buvo pažeistos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
Nuspręsta:
Kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, kad ji įvertintų, ar Varėnos rajono savivaldybės administracijos informacinis biuletenis “Savivaldybės žinios” leidžiamas nepažeidžiant Visuomenės informavimo įstatymo.
 
 
2013-07-01 Nr. 10
 

1. Svarstyta: Jonavos Senamiesčio gimnazijos skundas dėl  “Lietuvos ryto” TV laidos “Reporteris” siužeto ir interneto portalo lrytas.lt publikacijų
Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktorė Rita Čiužienė prašo įvertinti 2013-03-20 “Lietuvos ryto” televizijos laidos Reporteris siužetą, interneto portalo www.lrytas.lt publikacijas “Paauglę jonavietę į kapo duobę stūmė patyčios” (2013-03-21), “Mokinių krepšeliai ir vaikiški kapeliai” (2013-03-21), “Smurtas ir patyčios mokyklose stilistams rūpi labiau nei mokytojams” (2013-03-22), “Į policiją paauglė atvyko su aukos rūbais” (2013-03-22). Teigiama, kad televizijos laidoje ir publikacijose pateikta informacija nepagrįsta faktais, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas vieną iš moksleivių vadinant “smurtautoja”. Televizijos reportaže ir publikacijose gimnazija kaltinama dėl anksčiau įvykusios skaudžios nelaimės – moksleivės savižudybės, nors teisėsaugos institucijos Senamiesčio gimnazijai jokių kaltinimų nebuvo pareiškusios. Gimnazijos direktorės teigimu, žurnalistai į gimnaziją atvyko nesusitarę, nepaisydami gimnazijoje nustatytos tvarkos be leidimo filmavo ir fotografavo mokinius, bandė su jais daryti interviu. Dėl Jonavos Senamiesčio gimnazijos skundo į Komisiją kreipėsi Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir LR švietimo ir mokslo ministerija, kuri prašo įvertinti “Lietuvos ryto” televizijos žurnalistų profesinę etiką.
Nuspręsta:
1. 2013-03-20 “Lietuvos ryto” televizijos laidos Reporteris siužete apie Jonavos Senamiesčio gimnaziją, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Paauglę jonavietę į kapo duobę stūmė patyčios” (2013-03-21), “Mokinių krepšeliai ir vaikiški kapeliai” (2013-03-21), “Smurtas ir patyčios mokyklose stilistams rūpi labiau nei mokytojams” (2013-03-22), “Į policiją paauglė atvyko su aukos rūbais” (2013-03-22), nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: R. Apanavičiaus skundas dėl publikacijos laikraštyje “Karštas komentaras”
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Romualdas Apanavičius prašo įvertinti 2013 m. kovo 29-balandžio 12 d. laikraštyje “Karštas komentaras” išspausdintą Stasio Stungurio publikaciją “Pilsudskinio imperializmo ilgesys… (Atsakant į p. prof. Romualdo Apanavičiaus “studiją” Lietuvybė: keliai ir klystkeliai”. “Karštas komentaras” Nr.3-6)”. Teigiama, kad kritika jo atžvilgiu yra įžeidžianti, pateikta tikrovės neatitinkanti informacija. Taip pat prašo įvertinti laikraščio vyriausiosios redaktorės Giedrės Gorienės elgesį, kuri, be R. Apanavičiaus žinios, nutraukė jo publikacijos “Lietuvybė: keliai ir klystkeliai” spausdinimą ir suteikė galimybę kitam autoriui, t.y. S. Stunguriui, publikacijoje “Pilsudskinio imperializmo ilgesys…” kritikuoti nepilnai paskelbtą straipsnį, įžeidinėti R. Apanavičiaus, pripažinto mokslininko, garbę ir orumą, nors žinojo viso straipsnio turinį ir skelbiamų duomenų patikimumą.
Nuspręsta: 
1. 2013 m. kovo 29-balandžio 12 d. laikraštyje “Karštas komentaras” išspausdintoje S. Stungurio publikacijoje “Pilsudskinio imperializmo ilgesys… (Atsakant į p. prof. Romualdo Apanavičiaus “studiją” Lietuvybė: keliai ir klystkeliai”. “Karštas komentaras” Nr.3-6)” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Laikraščio “Karštas komentaras” redakcija, nutraukusi R. Apanavičiaus publikacijos “Lietuvybė: keliai ir klystkeliai” spausdinimą, nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.

3. Svarstyta: J.I. Švedienės, D. Glodenio ir grupės asmenų skundai dėl publikacijos interneto portalo balsas.lt
Jurgita Inga Švedienė prašo įvertinti interneto portalo www.balsas.lt publikacijas “Neteisėtų gimdymų namuose byla: mirtys, sužalojimai ir placentos valgymas” (2013-02-19), “Krata žinomų režisierių namuose – dėl filmo apie gimdymą” (2013-02-20). Teigiama, kad publikacijoje “Neteisėtų gimdymų namuose byla: mirtys, sužalojimai ir placentos valgymas” pateikiama informacija neatitinka objektyvumo ir nešališkumo principų, kaltinimai neparemti faktais, dauguma duomenų neatitinka tikrovės. J.I. Švedienės teigimu, publikacijoje “Krata žinomų režisierių namuose – dėl filmo apie gimdymą” pateikta informacija taip pat neatitinka tikrovės, iškraipomi ikiteisminio tyrimo duomenys, pažeistas neakaltumo prezumpcijos principas. Dėl publikacijos “Neteisėtų gimdymų namuose byla: mirtys, sužalojimai ir placentos valgymas” šios publikacijos kreipėsi D. Glodenis ir grupė asmenų, kurie taip pat teigia, jog pateikta tikrovės neatitinkanti ir visuomenę klaidinanti informacija, įžeidžianti namuose gimdžiusias šeimas.          Interneto portalo balsas.lt atstovai posėdyje nedalyvavo, paaiškinimo nepateikė.
Nuspręsta:
1. 2013-02-19 interneto portalo www.balsas.lt publikacijoje “Neteisėtų gimdymų namuose byla: mirtys, sužalojimai ir placentos valgymas” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3,6 ir 37 straipsniai.
2. 2013-02-20 interneto portalo www.balsas.lt publikacijoje “Krata žinomų režisierių namuose – dėl filmo apie gimdymą” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: Interneto portalo manorajonas.lt publikacijos svarstymas
Publikacija svarstoma Komisijos iniciatyva. Š.m. gegužės 27 d. posėdyje buvo svarstomas D. Mikelionio skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Valsčius” ir “Draugas”. Komisija, atsižvelgdama į laikraščio “Draugas” redakcijos infomaciją, susipažino su D. Mikelionio publikacija “Delfi: “Dėžučių Lietuva: kodėl nemokame džiaugtis ir būti vieningi?”, išspausdinta jo valdomame interneto portale www.manorajonas.lt, ir nusprendė, kad yra pagrindo publikaciją svarstyti ir įvertinti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.
Nuspręsta:
Publikacijoje “Delfi: “Dėžučių Lietuva: kodėl nemokame džiaugtis ir būti vieningi?” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką D. Mikelioniui išsakant Komisijos pastabas dėl profesionalumo, kolegiškumo ir žurnalistų tarpusavio santykių ugdymo.
 
5. Svarstyta: R. Gajauskaitės prašymas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir prašymas įvertinti jos publikacijas, išspausdintas lakraštyje “Laisvas laikraštis”
Rūta Gajauskaitė prašo įvertinti 2013-01-04 dienraštyje “Lietuvos rytas” išspausdintą A. Kuznecovaitės publikaciją “Teis už mirusiojo šmeižimą”. Teigiama, kad apie R. Gajauskaitę buvo pateikta netiksli informacija, netiksliai interpretuojami R. Gajauskaitės straipsnio “Aidas ar Vaidas?” teiginiai. R. Gajauskaitė prašo įvertinti jos publikacijas “Aidas ar Vaidas?” ir “Tik per griežtai?”, kurios buvo išspausdintos laikraštyje “Laisvas laikraštis” ir atsakyti, ar, remiantis šiomis publikacijomis, galima padaryti tokias išvadas, kokias savo publikacijoje padarė žurnalistė A. Kuznecovaitė.
Nuspręsta:
2013-01-04 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Teis už mirusiojo šmeižimą” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str.
 
6. Svarstyta: Ukmergės savivaldybės tarybos narių viešas laiškas Žurnalistų sąjungai
Komisija aptarė Ukmergės rajono tarybos 7 narių pasirašytą viešą kreipimąsį į Žurnalistų sąjungos pirmininką Dainių Radzevičių dėl paskelbto konkurso atlikti žurnalistinį tyrimą. Teigiama, kad konkursui, kurio tema “Šilumos ūkis Ukmergėje: politinių ir ekonominių interesų įtaka visuomenei” lėšas skyrė bendrovė “E-energija”, kuri bylinėjosi ir pralaimėjo bylą prieš Ukmergės savivaldybę dėl nutrauktos šilumos ūkio nuomos sutarties. Teigiama, kad toks konkursas ir jo finansavimo šaltinis yra ydingi, primena Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatas, kad žurnalistas negali priimti jokių dovanų, kurios gali pakenkti jo nepriklausomumui ir atsiriboti nuo be kokių mėginimų jam įsiteikti dovanomis. Aptarusi situaciją, Komisija pareiškia, jog:
- ne Komisijos kompetencijoje vertini Žurnalistų sąjungos paskelbto konkurso etiškumą,  teikti išankstinį vertinimą Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27 ir 28 str. požiūriu;
- Komisija pritaria Žurnalistų sąjungos pasiūlytai tiriamosios žurnalistikos idėjai, tačiau siūlo ypatingą dėmesį atkreipti į žurnalistinio tyrimo temos parinkimą ir konkurso finansuotojus, kad nekiltų abejonių dėl publikacijų skaidrumo ir nešališkumo.
 
 
2013-07-15 Nr. 11
  

1. Svarstyta: LRS kanceliarijos skundas dėl “Lietuvos ryto” TV laidos “Super L.T.”
LRS kancleris Jonas Milerius prašo įvertinti 2013-04-18 “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Super L.T.” siužetą, laidos žurnalistų darbą rengiant siužetą ir televizijos vadovo veiksmus šalinant “žurnalistų elgesio pasekmes”. Skunde teigiama, kad žurnalistai Seimo kanceliarijos darbuotojams ir lankytojams uždavinėjo klausimus, nesusijusius su veikla, kuriai žurnalistams išduodama akreditacija Seime. Nepaisant to, kad televizijos direktorius buvo įspėtas apie tai, kad žurnalistai pažeidė akreditavimo LRS aprašą, laida buvo parodyta eteryje. Seimo kanclerio teigimu, laidos reportažas parengtas neetiškai, sumontuota vaizdo medžiaga ir komentarai neetiški, televizijos direktoriaus elgesys neetiškas.
Nuspręsta:
2013-04-18 “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Super L.T.” siužete apie Seimo darbuotojų aprangą, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: S. Rachinšteino skundas dėl publikacijų dienraštyje “Lietuvos rytas”
Sergejaus Rachinšteino atstovas advokatas Vaitiekus Novikevičius prašo įvertinti dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijas “Teisėjai tiesia raudonąjį kilimą aferų meistrui” (2013-02-23), “Aferų meistrą glosto dar vienas teisėjas” (2013-03-01), “Aferų meistras dar kartą įrodė: teismai šoka pagal jo užsakytą muziką” (2013-03-02), “Aferų meistrą išgelbės senatis?” (2013-03-22). Teigiama, kad publikacijose pateikta vienpusiška ir tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti S. Rachinšteino garbę ir orumą. Taip pat teigiama, kad tendencingai ir nuosekliai neigiama informacija apie S. Rachinšteiną buvo skelbiama nuo 2005 metų. Prašo išnagrinėti publikacijas, spausdintas 2005-2011 metais. Kadangi Komisija nagrinėja skundus dėl vienerių metų laikotarpyje išspausdintų publikacijų, publikacijų, išspausdintų 2005-2011 metais svarstymas nebuvo įtrauktas į darbotvarkę.
Nuspręsta:
Dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijose “Teisėjai tiesia raudonąjį kilimą aferų meistrui” (2013-02-23), “Aferų meistrą glosto dar vienas teisėjas” (2013-03-01), “Aferų meistras dar kartą įrodė: teismai šoka pagal jo užsakytą muziką” (2013-03-02), “Aferų meistrą išgelbės senatis?” (2013-03-22) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: E. Valicko, J. Valicko ir N. Valickienės skundai dėl publikacijų laikraštyje “Panevėžio rytas” ir interneto portale www.panskliautas.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųsti skundai. Edvinas Valickas prašo įvertinti 2013-04-09 interneto portalo www.panskliautas.lt publikaciją “Sūnaus parodymai advokatui kvepia nuosprendžiu”. Teigiama, kad pateikta klaidinanti ir tikrovės neatitinkanti informacija, pažeista privataus gyvenimo apsauga. Jonas Valickas ir Nijolė Valickienė prašo įvertinti interneto portalo www.panskliautas.lt publikacijas “Garsiosios rokiškėnės byla Panevėžio teisme įstrigo kaip reikiant” (2012-04-26), “Rokiškėno advokato teisme – vėl laiko tempimas“ (2012-09-25), “Teismas iš ryto, medikų pažyma – popiet”, (2012-11-17), “Advokato sūnus teismo už nosies nebevedžios – policija jau paruošė vietą areštinėje ir ieško teisiamojo” (2012-12-07), “Skandalingasis rokiškėnas advokatas tikino apšmeižęs save” (2013-01-24), laikraščio “Panevėžio rytas” publikaciją “Žinomo rokiškėno byla vis stringa” (2012-09-22). Teigiama, kad paskleista neteisinga ir šališka informacija, neišklausyta kritikuojamoji pusė, paskleista informacija apie sveikatos būklę, primenamas buvęs teistumas.
Nuspręsta:
1. 2013-04-09 interneto portalo www.panskliautas.lt publikacijoje “Sūnaus parodymai advokatui kvepia nuosprendžiu” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.2. Interneto portalo www.panskliautas.lt publikacijose “Garsiosios rokiškėnės byla Panevėžio teisme įstrigo kaip reikiant” (2012-04-26), “Rokiškėno advokato teisme – vėl laiko tempimas“ (2012-09-25), “Teismas iš ryto, medikų pažyma – popiet”, (2012-11-17), “Advokato sūnus teismo už nosies nebevedžios – policija jau paruošė vietą areštinėje ir ieško teisiamojo” (2012-12-07), “Skandalingasis rokiškėnas advokatas tikino apšmeižęs save” (2013-01-24), laikraščio “Panevėžio rytas” publikacijoje “Žinomo rokiškėno byla vis stringa” (2012-09-22) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

4. Svarstyta: V. Boreikienės skundas dėl publikacijos interneto portale www.delfi.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Violeta Boreikienė prašo įvertinti 2013-04-16 interneto portalo www.delfi.lt publikaciją “Kaip V. Romanovo Ūkio bankas padėjo pralobti buvusio FNTT vado šeimai”. Teigiama, kad paskelbti konstatuojamojo pobūdžio teiginiai neatitinka tikrovės, šmeižikiško turinio informacija žemina garbę ir orumą.
Nuspręsta:
2013-04-16 interneto portalo www.delfi.lt publikacijoje “Kaip V. Romanovo Ūkio bankas padėjo pralobti buvusio FNTT vado šeimai” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” skundas dėl publikacijų interneto portale www.delfi.lt
VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” direktorė Karilė Levickaitė prašo įvertinti interneto portalo www.delfi.ltpublikacijas “Smūgis kumščiu į smilkinį, vaikymasis su peiliu: ką daryti” (2013-04-24), “STT siautėjęs peiliu ginkluotas vyras: dabar aš čia vadovausiu” (2013-04-28). Teigiama, kad vartojamas įžeidus, psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų grupės atžvilgiu nevartotinas žargonas.
Nuspręsta:
Interneto portale www.delfi.lt išspausdintose publikacijose “Smūgis kumščiu į smilkinį, vaikymasis su peiliu: ką daryti” (2013-04-24), “STT siautėjęs peiliu ginkluotas vyras: dabar aš čia vadovausiu” (2013-04-28) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

6. Svarstyta: UAB “Tysart” skundas dėl publikacijos interneto portale www.balsas.lt
UAB “Tysart” prašo įvertinti 2013-04-13 interneto portalo www.balsas.lt publikaciją “Mokesčių inspekcija susidomėjo A. Rybako koncertu sostinės gėjų klube”. Teigiama, kad pateikta klaidinga informacija, pažeidžianti įmonės dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
2013-04-13 interneto portalo www.balsas.lt publikacijos “Mokesčių inspekcija susidomėjo A. Rybako koncertu sostinės gėjų klube” svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu. Kreiptis į interneto portalo www.balsas.ltredakciją, kad paaiškintų kuo remiantis buvo pateikta informacija apie A. Rybako koncertą gėjų klube.
 
 
2013-08-05 Nr. 12
 

1. Svarstyta: A. Krištupienės skundas dėl LNK laidos “24 valandos”
Antanina Krištupienė prašo įvertinti 2013-01-14 LNK laidos “24 valandos” siužetą. Teigiama, kad laidoje pateikta neteisinga informacija, A. Krištupienės ir sesers konfliktas pateiktas su pašaipa.
Nuspręsta:
2013-01-14 LNK laidos “24 valandos” siužete apie dviejų seserų konfliktą nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: Raseinių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos skundas dėl publikacijos interneto portale www.manoraseiniai.lt
Posėdyje dalyvavo UAB “Media44” direktorius Giedrius Petrauskas. Raseinių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Edgaras Juška prašo įvertinti 2013-05-02 interneto portalo www.manoraseiniai.ltpublikaciją “Jaunimo užimtumas”. Teigiama, kad publikacija tendencinga ir vienpusiška, pateikta tikrovės neatitinkanti, Jaunimo reikalų tarybos dalykinę reputaciją bei jos narių garbę ir orumą žeminanti informacija.
Nuspręsta:
Nevertinti 013-05-02 interneto portalo www.manoraseiniai.lt publikacijos “Jaunimo užimtumas” Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nes redakcija klaidą pripažino ir ištaisė. Įspėti redakciją dėl nepakankamos žurnalistų kvalifikacijos ir profesionalumo. 

3. Svarstyta: V. Dilio skundas dėl publikacijos laikraštyje “Mūsų Ignalina”
Vygantas Dilys prašo įvertinti 2013-04-05 laikraščio “Mūsų Ignalina” publikaciją “Kaip pilnatis rajono tarybos posėdį darkė”, 2013-04-19 ir 2013-05-04 laikraščio redakcijos skiltyje “168 valandos” išspausdintas žinutes. Teigiama, kad publikacijoje pateikta V. Dilį kritikuojanti informacija, tačiau nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
1. 2013-04-05 laikraščio “Mūsų Ignalina” publikacijoje “Kaip pilnatis rajono tarybos posėdį darkė” buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d., 59 str.
2. Laikraščio “Mūsų Ignalina” redaktorius J. Baltakis dirbdamas ir Ignalinos rajono savivaldybės Taryboje, pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 str.

4. Svarstyta: G. Biržytės skundas dėl publikacijų interneto portale www.delfi.lt
Festivalio “Afrikos dienos” organizatorė Giedrė Biržytė prašo įvertinti interneto portalo www.delfi.lt publikacijas “Vilniuje gyvenantis afrikietis: lietuviams reikia pamiršti okupaciją ir mokytis atvirumo” (2013-01-23), “Vilniaus merija sprendžia, kurį rajoną atiduoti afrikiečiams” (2013-05-24). Teigiama, kad publikacijų antraštės yra priešinančios visuomenę, formuluojamos sąmoningai taikant į jautriausią visuomenės baimę – artimą “kitokių” kaiminystę, kurstoma tautinė nesantaika.
Nuspręsta:
Interneto portalo www.delfi.lt publikacijose “Vilniuje gyvenantis afrikietis: lietuviams reikia pamiršti okupaciją ir mokytis atvirumo” (2013-01-23), “Vilniaus merija sprendžia, kurį rajoną atiduoti afrikiečiams” (2013-05-24) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: R. Boravskio skundas dėl publikacijų interneto portale www.lrytas.lt
“Ekspertai.eu” direktorius Rolandas Boravskis prašo įvertinti interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27). Teigiama, kad publikacijoje buvo paviešinti ikiteisminio tyrimo duomenys, pateikta informacija apie nepilnamečius, nesuteikta teisė atsakyti kaltinamajai pusei. Taip pat prašoma įvertinti publikaciją “Po mįslingos baltarusio R. Voinickio žūties – šokiruojanti tiesa” (2013-04-11). Teigiama, kad šioje publikacijoje taip pat atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenys, pateikta melaginga informacija.
Nuspręsta:
1. Interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 51 str.
2. Kadangi Komisijos nariai nespėjo išsamiai susipažinti su žurnalistės A. Kuznecovaitės pateikta papildoma informacija, atidėti interneto portalo www.lrytas.lt publikacijos “Po mįslingos baltarusio R. Voinickio žūties – šokiruojanti tiesa” (2013-04-11) svarstymą iki kito posėdžio.

6. Svarstyta: S. Velečkos skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas”
Saulius Velečka prašo įvertinti 2013-01-24 dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Įklampino kvaišalai”.Teigiama, kad buvo pateikta neteisinga informacija.
Nuspręsta:
Kadangi Komisijos nariai nespėjo išsamiai susipažinti su žurnalistės A. Kuznecovaitės pateikta papildoma informacija, atidėti 2013-01-24 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijos “Įklampino kvaišalai” svarstymą iki kito posėdžio.

7. Svartyta: Kiti klausimai
 
7.1. UAB “Tysart” skundas

Skundas buvo svarstytas liepos 15 d. posėdyje. UAB “Tysart” prašė įvertinti 2013-04-13 interneto portalowww.balsas.lt publikaciją “Mokesčių inspekcija susidomėjo A. Rybako koncertu sostinės gėjų klube”. Teigiama, kad pateikta klaidinga informacija, pažeidžianti įmonės dalykinę reputaciją. Kadangi interneto portalo balsas.lt redakcija nepateikė jokio paaiškinimo, buvo nuspręsta atidėti sprendimo priėmimą ir kreiptis į interneto portalowww.balsas.lt redakciją, kad vis dėlto paaiškintų kuo remiantis buvo pateikta informacija apie A. Rybako koncertą gėjų klube. Žurnalistė N. Dirmienė el. laiške lakoniškai paaiškino, kad tokią informaciją suteikė gėjų klubo lankytojas.       
Nuspręsta:
2013-04-13 interneto portalo www.balsas.lt publikacijoje “Mokesčių inspekcija susidomėjo A. Rybako koncertu sostinės gėjų klube” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 ir 7 str.

7.2. P. Tamošausko raštai dėl pastebėtų Etikos kodekso pažeidimų         

Povilas Tamošauskas prašo įvertinti interneto portalų publikacijas, kuriose, jo manymu, yra klaidingai pateikiami įvairių tyrimų duomenys. Kadangi Komisija nėra įgaliota tirti ir nustatinėti, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, P. Tamošausko skundus atmesti kaip nepriklausančius Komisijos kompetencijai. 

 
                                                                           
2013-09-09 Nr. 13
 

1. Svarstyta: Advokato E. Vaičiuko skundas dėl publikacijų laikraštyje “Valstiečių laikraštis” ir interneto portale www.valstietis.lt
Advokatų kontoros “Borenius/Švirinas ir partneriai” advokatas Evaldas Valčiukas, atstovaujantis LR žemės ūkio rūmams, prašo įvertinti laikraštyje “Valstiečių laikraštis” ir interneto portale www.valstietis.lt išspusdintas publikacijas: Jaunieji ūkininkai rūmams – rakštis”(2013-02-15), “Rūmų vadovus užgriuvo priekaištų lavina” (2013-03-01, 2013-03-02), “Rūmų vavadovų kompetencijos stoka” (2013-03-15, 2013-03-16), ”Žemės ūkio rūmų darbuotojų kreipimasis dėl LR žemės ūkio rūmų vadovų savivalės” (2013-04-17), “Kritika gelbėjo rūmų vadovus” (2013-04-27), “Rūmų tarybos posėdyje stigo pakantumo” (2013-05-03, 2013-05-04). Teigiama, kad publikacijose pateikiama tendencinga informacija apie Žemės ūkio rūmus ir vadovus, žurnalisto Albino Čapliko nuomonė ir išvados yra subjektyvios.
Nuspręsta:
Nebalsuoti dėl galimo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimo laikraščio “Valstiečių laikraštis” ir interneto portalo www.valstietis.lt publikacijose: Jaunieji ūkininkai rūmams – rakštis”(2013-02-15), “Rūmų vadovus užgriuvo priekaištų lavina” (2013-03-01, 2013-03-02), “Rūmų vavadovų kompetencijos stoka” (2013-03-15, 2013-03-16), ”Žemės ūkio rūmų darbuotojų kreipimasis dėl LR žemės ūkio rūmų vadovų savivalės” (2013-04-17), “Kritika gelbėjo rūmų vadovus” (2013-04-27), “Rūmų tarybos posėdyje stigo pakantumo” (2013-05-03, 2013-05-04). Įpareigoti Komisijos pirmininką laiške laikraščio ir interneto portalo redakcijoms išsakyti Komisijos pastabas dėl nepakankamai profesionaliai parengtų publikacijų.

2. Svarstyta: Advokato E. Rapolo skundas dėl publikacijos laikraštyje “Naujos tėviškės žinios”, interneto portaluose www.delfi.lt ir www.lrytas.lt
Advokatų profesinės bendrijos “Magnusson ir partneriai” advokatas Evaldas Rapolas, atstovaujantis Algirdą Šiušą, prašo įvertinti 2013-05-13 interneto portalo www.delfi.lt publikaciją “Drama mokykloje: sūnaus gautu pažymiu nepatenkinta mokytoja išplūdo kolegę?”, 2013-05-14 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Vandžiogalą šiurpino mokytojų peštynės: moterys plūdosi ir stumdėsi vaikų akyse”, 2013-05-15 laikraščio “Naujos tėviškės žinios” publikaciją “Bendravimo pamoka” Vandžiogalos vidurinėje”. Teigiama, kad publikacijose pateikiama neobjektyvi ir nepatikrinta informacija, pateikta informacija apie nepilnametį asmenį.
Nuspręsta:
2013-05-13 interneto portalo www.delfi.lt publikacijoje “Drama mokykloje: sūnaus gautu pažymiu nepatenkinta mokytoja išplūdo kolegę?”, 2013-05-14 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Vandžiogalą šiurpino mokytojų peštynės: moterys plūdosi ir stumdėsi vaikų akyse”, 2013-05-15 laikraščio “Naujos tėviškės žinios” publikacijoje “Bendravimo pamoka” Vandžiogalos vidurinėje” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

3. Svarstyta: R. Boravskio skundas dėl publikacijų interneto portale www.lrytas.lt
“Ekspertai.eu” direktorius Rolandas Boravskis prašo įvertinti interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27). Teigiama, kad publikacijoje buvo paviešinti ikiteisminio tyrimo duomenys, pateikta informacija apie nepilnamečius, nesuteikta teisė atsakyti kaltinamajai pusei. Taip pat prašoma įvertinti publikaciją “Po mįslingos baltarusio R. Voinickio žūties – šokiruojanti tiesa” (2013-04-11). Teigiama, kad šioje publikacijoje taip pat atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenys, pateikta melaginga informacija. R. Boravskio skundas buvo svarstomas š.m. rugpjūčio 05 d. posėdyje. Sprendimas buvo priimtas tik dėl publikacijos “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus”, o publikacijos “Po mįslingos baltarusio R. Voinickio žūties – šokiruojanti tiesa” svarstymas buvo atidėtas, nes Komisijos nariai nespėjo išsamiai susipažinti su žurnalistės A. Kuznecovaitės atsiųsta papildoma medžiaga.
Nuspręsta:
1. Interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Po mįslingos baltarusio R. Voinickio žūties – šokiruojanti tiesa” (2013-04-11) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.2. Atsižvelgiant į žurnalistės A. Kuznecovaitės informaciją, kad interneto portalo “ekspertai.eu” žurnalistai ją persekioja, įžeidinėja, siekia sukurti jos, kaip nepatikimos žurnalistės, įvaizdį, publikuoja dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt straipsnius savo portale, nors leidimo neturi, ir prašymą įvertinti susidariusią situaciją ir jos nurodytas publikacijas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nuspręsta paprašyti A. Kuznecovaitės patikslinti prašymą, t.y. nurodyti, kurioje konkrečios publikacijos vietoje yra pažeisti konkretūs Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso straipsniai.

4. Svarstyta: S. Velečkos skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas”
Saulius Velečka prašo įvertinti 2013-01-24 dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Įklampino kvaišalai”.Teigiama, kad buvo pateikta neteisinga informacija. Skundo svarstymas buvo įtrauktas į š.m. rugpjūčio 05 d. posėdžio darbotvarkę, tačiau svarstymas atidėtas, nes Komisijos nariai nespėjo išsamiai susipažinti su žurnalistės A. Kuznecovaitės pateikta papildoma informacija.
Nuspręsta:
2013-01-24 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Įklampino kvaišalai” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.   

5. Svarstyta: R. Kačinausko skundas dėl publikacijos interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Renatas Kačinauskas prašo įvertinti 2013-05-06 interneto portalo www.laisvaslaikrastis.lt” publikaciją “Kodėl “antisisteminis” prezidentinis ruporas gina klaną?”. Teigiama, kad pateikta neteisinga informacija, R. Kačinauskui nesuteikta teisė paaiškinti ar pakomentuoti.
Nuspręsta:
2013-05-06 interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt” išspausdintoje K. Apanavičiūtės publikacijoje “Kodėl “antisisteminis” prezidentinis ruporas gina klaną?” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 59 str.         

6. Svarstyta: R. Jankauskienės skundas dėl publikacijos lakraštyje “Darbas”
Ramūnė Jankauskienė prašo įvertinti 2013-05-25 laikraščio “Darbas” skiltyje “Kriminalinis šiupinys” pateiktą informaciją. Teigiama, kad neigiamoje jos atžvilgiu informacijoje nesilaikyta konfidencialumo ir privataus gyvenimo neliečiamumo principo.
Nuspręsta:
2013-05-25 laikraščio “Darbas” skiltyje “Kriminalinis šiupinys” pateiktoje informacijoje “Nemeikšiūnai” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

7. Svarstyta: Kiti klausimai 

7.1. UAB “Lrytas” raštas dėl Komisijos 2013-08-05 d. sprendimo         

Komisija gavo UAB “Lrytas” direktoriaus R. Baltaduonio raštą, kuriame teigiama, kad: 1) š.m. rugpjūčio 05 d. Komisijos sprendimas dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 51 str. pažeidimo publikacijoje “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27), yra neteisėtas ir nepagrįstas. Siūlo jį peržiūrėti; 2) sprendime nėra nurodyta, kas padarė pažeidimą – žurnalistas ar viešosios informacijos rengėjas; 3) neteisingai publikacija priskiriama interneto portalui www.lrytas.lt.
Nuspręsta:
1. Nėra pagrindo persvartyti 2013-08-05 Komisijos sprendimo dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 51 str. pažeidimo interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27). 

2. Atsižvelgus į gautą papildomą informaciją, iš dalies pakeisti 2013-08-05 posėdžio sprendimą, papildant, kad jis taikomas ir dienraščiui “Lietuvos rytas”: “Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.ltpublikacijoje “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 51 str.”. 

7.2 “Ekspertai.eu” raštas dėl Komisijos 2013-08-05 d. sprendimo

“Ekspertai.eu” skyriaus redaktorė R. Kalinauskaitė prašo paaiškinti, ką Komisija nusprendė svarstant “Ekspertai.eu” direktoriaus R. Boravskio skundą dėl interneto portalo www.lrytas.lt publikacijos “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27) dėl Etikos kodekso 39 str. pažeidimo ir ar pavyko išsiaiškinti ar ikiteisminio tyrimo duomenys pateikti su prokuroro leidimu.
 
Komisija jau yra priėmusi sprendimą dėl šios publikacijos, buvo nuspręsta, kad pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 51 str. Kitų pažeidimų nenustatyta.
 
 
 
 
2013-09-23 Nr. 14
 

1. Svarstyta: Z. Zubovienės skundas dėl LNK laidos “24 valandos”
Zita Zubovienė prašo įvertinti 2013-04-22 LNK laidos “24 valandos” siužetą. Teigiama, kad paskleista ją ir jos šeimą įžeidžianti melaginga informacija, pažeistas privataus gyvenimo neliečiamumo principas.
Nuspręsta:
2013-04-22 LNK laidos “24 valandos” siužete pateikiant informaciją apie Z. Zubovienę nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

2. Svarstyta: UAB “Norvelita” skundas dėl publikacijos laikraštyje “Alio, Raseiniai”
UAB “Norvelita” generalinis direktorius Vidmantas Globis prašo įvertinti 2013-03-07 laikrščio “Alio, Raseiniai” publikaciją “Finansinis pyragas – suraikytas”. Teigiama, kad paskleista tikrovės neatitinkanti ir įmonės dalykinę reputaciją menkinanti informacija, neišspausdintas paneigimo tekstas. Dėl publikacijos kreipėsi ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
Nuspręsta:
2013-03-07 laikraščio “Alio, Raseiniai” publikacijoje “Finansinis pyragas – suraikytas” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: LR Seimo nario A. Ačo skundas dėl publikacijos laikraštyje “Alio, Raseiniai”
LR Seimo narys Remigijus Ačas prašo įvertinti 2013-06-06 laikraštyje “Alio, Raseiniai” prie publikacijos “Politiniai našlaičiai ieško įtakingo tėtušio” išspausdintą nuotraukos fotomontažą. Teigiama, kad fotomontaže iškraipytas R. Ačo atvaizdas, fotomontažas padarytas neetiškai ir yra pažeidžiantis R. Ačo dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
2013-06-06 laikraščio “Alio, Raseiniai” redakcija prie publikacijos “Politiniai našlaičiai ieško įtakingo tėtušio” išspausdinusi publikaciją iliustruojantį nuotraukos fotomontažą, nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.     

4. Svarstyta: Druskininkų savivaldybės administracijos skundai dėl publikacijų laikraštyje “Druskonis”    
Posėdyje dalyvavo laikraščio “Druskonis” atstovės Rosita Bočienė ir Violeta Ambrozienė, vienos iš publikacijų autorius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys. Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė prašo įvertinti 2013 m. birželio 14-20 laikraščio “Druskonis” publikaciją “Ką jie daro su mūsų vaikais?” ir 2013 m. birželio 28-liepos 04 d. publikciją “Druskininkai tampa unikaliu pavyzdžiu kaip galima telkti valdžią vienose rankose”. Teigiama, kad publikacijose pateikta tiesos neatitinkanti, subjektyvi ir jokiais įrodymais neparemta informacija, formuojamas neigiamas valstybinės institucijos įvaizdis.
Nuspręsta:
1. 2013 m. birželio 14-20 laikraščio “Druskonis” publikacijoje “Ką jie daro su mūsų vaikais?” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

2. Nėra pagrindo svarstyti 2013 m. birželio 28-liepos 04 d. publikcijos “Druskininkai tampa unikaliu pavyzdžiu kaip galima telkti valdžią vienose rankose” Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nes publikacijoje pateikta nuomonė. Nuomonė išreikšta korektiškai.

5. Svarstyta: E. Kasnauskio skundas dėl publikacijos laikraštyje “Šilalės artojas”
Evaldas Kasnauskis prašo įvertinti 2013-05-28 laikraščio “Šilalės artojas” publikaciją “Sukčiaus apgautas įspėja: būkite atsargūs”. Teigiama, kad pateikta šmeižikiška ir tikrovės neatitinkanti informacija, pažeista teisė į privatų gyvenimą.
Nuspręsta:
2013-05-28 laikraščio “Šilalės artojas” publikacijoje “Sukčiaus apgautas įspėja: būkite atsargūs” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
         
6. Svarstyta: A. Tamaliūno skundas dėl publikacijos interneto portale www.klaipeda.diena.lt
Andrius Tamaliūnas pašo įvertinti 2013-03-21 interneto portalo www.klaipeda.diena.lt publikaciją “Neringiškis merą apkaltino protekcija”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, paskelbti asmens duomenys, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
Kadangi Komisija nespėjo išsamiai susipažinti su dienraščio “Klaipėda” redakcijos pateikta medžiaga, klausimo svarstymą atidėti ir įtraukti į artimiausio posėdžio darbotvarkę.

7. Svarstyta: N. Dūmanienės skundas dėl publikacijos laikraštyje “Anykšta”
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Nijolė Dūmanienė mano, kad laikraščio “Anykšta” redakcija neteisėtai 2013-05-13 d. numeryje skiltyje “Sentencija” išspausdino jos pasakytą posakį ir nuotrauką.
Nuspręsta:
Laikraščio “Anykšta” redakcija skiltyje “Sentencija” (2013-05-13) išspausdindama N. Dūmanienės nuotrauką ir posakį nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.

8. Svarstyta: Kiti klausimai

8.1. “Ekspertai.eu” skundas
“Ekspertai.eu” direktorius Rolandas Boravskis prašo įverinti žurnalistų elgesį renkant informaciją Vilniaus apygardos teismo rūmuose š.m. gegužės 30 d. Teigiama, kad buvo persekiojama E. Kusaitė, prašo įvertinti “Lietuvos ryto” televizijos žurnalistų darbą ir A. Kuznecovaitės elgesį, pateikia nuorodą į “Aikštės TV” filmuotą medžiagą.

Komisija aptarė gautą skundą. Kadangi nebuvo nurodyta, kurioje “Lietuvos ryto” televizijos laidoje buvo transliuotas reportažas, nuspręsta iš “Ekspertai.eu” paprašyti papildomos informacijos.

 

 
2013-10-07 Nr. 15
 

1. Svarstyta: VšĮ “Kauno klinikinė ligoninė” skundas dėl LNK laidos “Diagnozė: Valdžia”
VšĮ “Kauno klinikinė ligoninė” direktorius Gediminas Abeciūnas prašo įvertinti 2013-02-27 LNK televizijos laidą “Diagnozė: Valdžia”. Teigiama, kad laidos vedėja ir dalyviai nuosekliai ir sistemingai skleidė negatyvią, tendencingą ir tikrovės neatitinkančią informaciją apie VšĮ “Kauno klinikinė ligoninė” ir jos darbuotojus, pažeidžiant jų garbę ir orumą, nesilaikant nekaltumo prezumpcijos principo.
Nuspręsta:
2013-02-27 LNK televizijos laidoje “Diagnozė: Valdžia” buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 dalis.

2. Svarstyta: Druskininkų savivaldybės administracijos skundas dėl publikacijos laikraštyje “Druskininkų naujienos”
Posėdyje dalyvavo laikraščio “Druskininkų naujienos” redaktorius ir publikacijos autorius Romas Sadauskas. Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė prašo įvertinti 2013-06-27 laikraščio “Druskininkų naujienos” publikaciją “Didžiagrybiška Druskininkų šeimininko garbė”. Teigiama, kad publikacijoje pateiktos faktais nepagrįstos prielaidos, kurios klaidina visuomenę, diskredituoja instituciją, formuoja neigiamą jos įvaizdį visuomenėje, įžeidžia jos vadovą.
Nuspręsta:
2013-06-27 laikraščio “Druskininkų naujienos” publikacijoje “Didžiagrybiška Druskininkų šeimininko garbė”nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: A. Tamaliūno skundas dėl publikacijos dienraštyje “Klaipėda’” ir interneto portalewww.klaipeda.diena.lt
Andrius Tamaliūnas pašo įvertinti 2013-03-21 dienraščio “Klaipėda” ir interneto portalo www.klaipeda.diena.ltpublikaciją “Neringiškis merą apkaltino protekcija”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, paskelbti asmens duomenys, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2013-03-21 dienraščio “Klaipėda” ir interneto portalo www.klaipeda.diena.lt publikacijoje “Neringiškis merą apkaltino protekcija” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 4. Svarstyta: UAB “Point Media” pareiškimas dėl publikcijų laikraščiuose “Vakarų ekspresas” ir “Respublika”
UAB “Point Media” (buv. UAB “Gerų idėjų namai”) prašo įvertinti 2013-07-08 laikraščio “Vakarų ekspresas” ir 2013-07-09 dienraščio “Respublika” publikaciją “Neringos konkursai – įtarimų šešėlyje”, 2013-07-10 dienraščio “Respublika” publikaciją “Dėl Neringos pirkimų sunerimo Vilnius”. Teigiama, kad leidėjai pažeidė Etikos kodekso 59 str. ir kritinius straipsnius skelbia tam, kad suvestų asmenines sąskaitas.
Nuspręsta:
1. 2013-07-08 laikraščio “Vakarų ekspresas” ir 2013-07-09 dienraščio “Respublika” publikacijoje “Neringos konkursai – įtarimų šešėlyje” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. 2013-07-10 dienraščio “Respublika” publikacijoje “Dėl Neringos pirkimų sunerimo Vilnius” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos skundas dėl publikacijos laikraštyje “Santaka”
Posėdyje dalyvavo laikraščio “Santaka” redaktorė Dangyra Apanavičienė. Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algirdas Bagušinskas ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Evaldas Janulionis prašo įvertinti 2013-05-30 laikraščio “Santaka” publikaciją “Rajono valdžia ignoravo ir gabiausius, ir premjerą”. Teigiama, kad pateikta tiesos neatitinkanti informacija, prašoma įvertinti laikraščio redaktorės ir publikacijos autorės aitikimą bendrosioms etikos normoms.
Nuspręsta:
2013-05-30 laikraščio “Santaka” publikacijoje “Rajono valdžia ignoravo ir gabiausius, ir premjerą” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

6. Svarstyta: S. Jačėno skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale www.lrytas.lt
Sigutis Jačėnas prašo įvertinti 2013-07-14 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.ltpublikaciją “Garsi Jačėnų šeima išsibarstė”. Teigiama, kad žurnalistė Ligita Valonytė neįspėjo, kad jo žodžiai bus paskelbti visuomenės informavimo priemonėje.
Nuspręsta:
2013-07-14 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Garsi Jačėnų šeima išsibarstė” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

7. Svarstyta: N. Jurčiukonytės skundas dėl publikacijų Lietuvos žiniasklaidoje
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Nacionalinio socialinės integracijos instituto direktorė Neringa Jurčiukonytė prašo įvertinti publikacijas: “Neįsileiskite čigonų” (“Kėdainių garsas”, 2013-06-08), “Neįsileiskite į namus romų” (“Rinkos aikštė”, 2013-06-08), “Geriau neįsileiskite” (“Naujos tėviškės žinios”, 2013-06-11), “Policija primygtinai prašo neįsileisti į namus čigonų” (www.delfi.lt, 2013-06-06), “Policija ragina neįsileisti į namus romų tautybės žmonių” (www.balsas.lt, 2013-06-06). Teigiama, kad išplatinta informacija, kurioje diskriminuojami romų tautybės žmonės.
Nuspręsta:
Klausimą svarstyti iš esmės gavus Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą šiuo klausimu.

 8. Svarstyta: Kiti klausimai

 8.1. Ekspertai.eu skundas
 “Ekspertai.eu” direktorius Rolandas Boravskis prašo įverinti žurnalistų elgesį renkant informaciją Vilniaus apygardos teismo rūmuose š.m. gegužės 30 d. Pateikia nuorodą į “Aikštės TV” filmuotą medžiagą. Teigiama, kad buvo persekiojama E. Kusaitė, ypač prašo įvertinti “Lietuvos ryto” televizijos žurnalistų darbą ir A. Kuznecovaitės elgesį, kuri, pasak Ekspertai.eu direktoriaus R. Boravskio, į kamerą rodė ”nepadorų gestą”.
Nuspręsta:
1. Žurnalistai, rinkdami informaciją Vilniaus apygardos teismo rūmuose š.m. gegužės 30 d., nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.     
 2. Nesvarstyti Ekspertai.eu skundo dalies dėl žurnalistės A. Kuznecovaitės elgesio, nes tai nesusiję su jos profesine veikla.
 
  
                                                                                     
2013-10-21 Nr. 16
 

1. Svarstyta: E. Čepaitienės skundas dėl radijo stoties “Laisvoji banga” laidos
Eglė Čepaitienė prašo įvertinti 2013-07-23 radijo stoties “Laisvoji banga” laidą “Vietoj pietų”. Teigiama, kad laidos vedėjas Ginas Dabašinskas pokalbį su Marija Aušrine Pavilioniene vedė neprofesionaliai ir pažeisdamas profesinę etiką.
Nuspręsta:
2013-07-23 radijo stoties “Laisvoji banga” laidoje “Vietoj pietų” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: R. Pace skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos žinios”
Rūta Pace prašo įvertinti 2013-07-11 dienraščio “Lietuvos žinios” publikaciją “Lietuvoje parduodama net kūlgrinda”. Teigiama, kad žurnalistas Denisas Nikitenka neprisistatė, jos neinformavo, kad pokalbis įrašinėjamas ir kad informacija bus išspausdinta visuomenės informavimo priemonėje.
Nuspręsta:
2013-07-11 dienraščio “Lietuvos žinios” publikacijoje “Lietuvoje parduodama net kūlgrinda” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: L. Perminienės skundas dėl publikacijos dienraštyje  “Lietuvos žinios”
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. VSDFV Vilniaus skyriaus ryšių su visuomene specialistė Leonilija Perminienė prašo įvertinti 2013-07-08 dienraščio “Lietuvos žinios” publikaciją “Pensiją galima pasididinti”. Teigiama, kad publikacijos autorius Kazimieras Šliužas su L. Perminiene nekalbėjo, straipsnio turinio nederino, savavališkai panaudojo kituose leidiniuose publikuotų jos straipsnių medžiagą, tačiau nenurodė pirminių šaltinių. Taip pat teigiama, kad straipsnyje manipuliuojama L. Perminienės vardu ir pareigomis, publikacijoje yra dalykinių klaidų ir netikslumų.
Nuspręsta:
Atidėti sprendimo priėmimą, kreiptis į dienraščio “Lietuvos žinios” redakciją, kad suteiktų papildomos informacijos dėl publikacijoje naudojamų šaltinių.

4. Svarstyta: J. Kenstavičiaus skundas dėl publikacijos laikraštyje “Alio, Raseiniai’
Jordanas Kenstavičius prašo įvertinti 2013-07-04 laikraščio “Alio, Raseiniai” publikaciją “Po antklode – R. Ačas su J. Kenstavičiumi”. Teigiama, kad redakcija elgėsi nesąžiningai pateikdama tikrovės neatitinkančią informaciją, nors UAB “Norvelita” buvo atsakiusi į visus žurnalisto A. Dambrausko klausimus. J. Kenstavičiaus manymu, publikacijoje teiginiai neparemti jokiais faktais ir paskelbti norint pažemintį J. Kenstavičiaus garbę ir orumą.
Nuspręsta:
2013-07-04 laikraščio “Alio, Raseiniai” publikacijoje “Po antklode – R. Ačas su J. Kenstavičiumi” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str.

5. Svarstyta: A. Paškevičiaus skundas dėl publikacijos laikraštyje “Lazdijų žvaigždė”
Artūras Paškevičius, jo broliai Saulius ir Giedrius prašo įrvertinti 2013-07-05 laikraščio “Lazdijų žvaigždė” publikaciją “Išsiblaivęs lazdijiškis smurtu apkaltino pareigūnę žmoną”. Teigiama, kad publikaciją iliustruojanti nuotrauka, nieko bendro neturinti su publikacijos antrašte ir turiniu, įžeidžia A. Paškevičiaus mirusio tėvo atminimą, artimųjų jausmus. O vietoje atsiprašymo, 2013-07-12 d. buvo išspausdinta dar viena juos įžeidžianti žurnalistės Vilmos Danauskienės publikacija “Laikraštis – ne paveikslas, jį reikia skaityti”.
Nuspręsta:
Laikraščio “Lazdijų žvaigždė” redakcija išspausdinusi 2013-07-05 publikaciją “Išsiblaivęs lazdijiškis smurtu apkaltino pareigūnę žmoną” iliustruojančią nuotrauką, pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8, 16 ir 19 str.

6. Svarstyta: LR Seimo nario M. Adomėno skundas dėl publikacijos interneto portale kauno.diena.lt
Seimo narys Mantas Adomėnas prašo įvertinti 2013-06-26 interneto portalo kauno.diena.lt publikaciją “Vietoj posėdžių salės – Afrika”. Teigiama, kad straipsnio autorius pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, socialiniame tinkle rastą informaciją naudojo vienašališkai ir tendencingai, norėdamas diskredituoti M. Adomėną.
Nuspręsta:
2013-06-26 interneto portalo kauno.diena.lt publikacijoje “Vietoj posėdžių salės – Afrika” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.  

 
2013-11-11 Nr. 17
 

1. Svarstyta: AB “Lietuvos dujos”, J. Nairanausko skundai dėl LNK Žinių laidos
Posėdyje dalyvavo AB “Lietuvos dujos” teisininkas J. Stašinskas, advokato padėjėjas K. Gudas. AB “Lietuvos dujos” advokatas Ramūnas Audzevičius prašo įvertinti 2013-07-11 LNK Žinių laidos reportažą apie neva Žygaičių bendruomenei mokamą AB “Lietuvos dujos” kompensaciją už priešinimąsi skalūninių dujų žvalgybai. Teigiama, kad paskelbta nepatikrinta informacija, nesuteikta teisė atsakyti, nepaskelbtas informacijos patikslinimas net ir po to, kai AB “Lietuvos dujos” išplatino viešą pareiškimą, kurį citavo kitos žiniasklaidos priemonės. Minėtą LNK žinių laidos reportažą prašo įvertinti ir Jonas Nairanauskas. Teigiama, kad apie jį ir Žygaičių bendruomenę paskleista tikrovės neatitinkanti, šališka informacija, žeminanti J. Nairanausko ir bendruomenės garbę ir orumą, apie juos formuojama neteisinga visuomenės nuomonė kaip apie “Gazprom” šalininkus, kuriems mokama už priešinimąsi skalūninių dujų žvalgybai ir gavybai.
Nuspręsta:
1. 2013-07-11 LNK Žinių laidos reportaže apie neva Žygaičių bendruomenei mokamą AB “Lietuvos dujos” kompensaciją už priešinimąsi skalūninių dujų žvalgybai, AB “Lietuvos dujos” atžvilgiu buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 dalis.
2. 2013-07-11 LNK Žinių laidos reportaže apie neva Žygaičių bendruomenei mokamą AB “Lietuvos dujos” kompensaciją už priešinimąsi skalūninių dujų žvalgybai, J. Nairanausko atžvilgiu nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: A. Juozaičio skundas dėl publikacijos interneto portale delfi.lt
Arūnas Juozaitis prašo įvertinti 2013-01-21 interneto portalo delfi.lt publikaciją “Juozaičių žygiai energetikoje: žlugusi valstybinė įmonė ir saviems perleistas verslas”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, žeidžianti A. Juozaičio garbę ir orumą, žurnalistas G. Černiauskas netinkamai įvertino savo informacijos šaltinius, sąmoningai siekė pateikti melagingą ir tendencingą informaciją ir iškraipyti faktus, kūrė dirbtinas sąsajas tarp A. Juozaičio ir neskaidraus verslo pasaulio. Taip pat skunde teigiama, kad UAB DELFI neišspausdino prašomo informacijos paneigimo teksto.
Nuspręsta:
2013-01-21 interneto portalo www.delfi.lt publikacijoje “Juozaičių žygiai energetikoje: žlugusi valstybinė įmonė ir saviems perleistas verslas” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.        

3. Svarstyta: Druskininkų savivaldybės administracijos skundas dėl publikacijos laikraštyje “Druskonis”
Druskininkų savivaldybės administracijos rašte, kurį pasirašė Violeta Grigorienė, prašoma įvertinti 2013 m. liepos 26-rugpjūčio 01 d. laikraščio “Druskonis” publikaciją “Apskųstas pinigų švaistymas”. Teigiama, kad paskleista faktais nepagrįsta informacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, diskredituojamas institucijos ir joje dirbančių asmenų vardas, formuojamas neigiamas įvaizdis visuomenėje.
Nuspręsta:
1. 2013 m. liepos 26-rugpjūčio 01 d. laikraščio “Druskonis” publikacijoje “Apskųstas pinigų švaistymas” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Atsižvelgus į informaciją apie Druskininkų savivaldybės įsteigtos viešosios įstaigos “Druskininkų švietimo centras” leidžiamą ir biudžeto pinigais finansuojamą laikraštį “Mano Druskininkai”, įpareigoti Komisijos pirmininką parengti viešą keipimąsi dėl pastebimos tendencijos regionuose nepriklausomą žiniasklaidą stumti į užribį naudojantis biudžeto lėšomis ir savivaldybės, kaip įstaigos, teikiamomis galimybėmis.           

4. Svarstyta: M. Baltrušaitytės skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt
Lietuvos žurnalistų sąjungos Etikos komisijos persiųstas skundas. Monika Baltrušaitytė prašo įvertinti 2013-04-22 interneto portalo lrytas.lt publikaciją “Prieš mirtį liepsnose – laiškas lrytas.lt redakcijai”. Teigiama, kad smulkmeniškai aprašant savižudybę, minint žuvusiojo ir jo šeimos narių vardus buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 49 straipsnis. Teigiama, kad publikacija buvo išsspausdinta ir dienraštyje “Lietuvos rytas”.
Nuspręsta:
Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Prieš mirtį liepsnose – laiškas lrytas.lt redakcijai” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16, 38 ir 49 straipsniai.

5. Svarstyta: A. Monid skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt
Aleksandr Monid prašo įvertinti 2013-07-30 interneto portalo lrytas.lt publikaciją “Vilnietis pademonstravo kaip per 20 minučių surasti pavogtą telefoną”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
2013-07-30 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Vilnietis pademonstravo kaip per 20 minučių surasti pavogtą telefoną” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

6. Svarstyta: Kiti klausimai

 6.1. A. Mois skundasAnna Mois prašo įvertinti socialiniame tinkle Facebook patalpintą Saugirdo Vaitulionio komentarą jos atžvilgiu. Teigia, kad komentaras yra įžeidžiantis ir neetiškas.
Nuspręsta:
Skundą atmesti, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija nesvarsto pokalbių ir komentarų socialiniuose tinkluose.
 
 
2013-11-25 Nr. 18
 

1. Svarstyta: L. Marčenko skundas dėl LNK žinių laidos siužeto
LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus persiųstas skundas. Liucija Marčenko prašo įvertinti 2013-06-27 LNK žinių laidos reportažą. Teigiama, kad reportaže apie į ligoninę pristatytą neblaivų paauglį, buvo filmuojamas ir žinių laidoje parodytas jos neįgalus sūnus, žurnalisto komentaras taip pat leido aiškiai ir nedviprasmiškai suprasti, jog girtas buvo būtent jos sūnus. L. Marčenko teigimu, tokia informacija padarė didelės žalos jos vaikui.
Nuspręsta:
2013-06-27 LNK žinių laidos reportaže apie į ligoninę pristatytą neblaivų paauglį, buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 13 str. 1 d., 51 str.

2. Svarstyta: LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus skundas dėl publikacijų laikraščiuose ir televizijų laidose
LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba prašo įvertinti: 1) dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijas “Pareigūnai sukrėsti: septyni vaikai buvo priversti gyventi krūmynuose” (2013-07-22), “Krūmuose Klaipėdoje gyvenę vaikai globos namuose neužsibuvo” (2013-07-24); 2) interneto portalo delfi.lt publikacijas “Dvi moterys su septyniais vaikais mėnesį gyveno Klaipėdos krūmynuose” (2013-07-22), “Klaipėdos “maugliai” pabėgo nuo vaiko teisių saugotojų” (2013-07-24); 3) dienraščio “Klaipėda” publikaciją “Uostamiestyje – “mauglių” buveinė” (2013-07-22); 4) laikraščio “Santarvė” publikaciją “Krūmuose gyvenę vaikai prieglobstį ras Mažeikių globos namuose” (2013-07-22), 5) laikraščio “Kauno diena” publikaciją “Krūmuose gyvenę vaikai iškeliavo į valdiškus namus” (2013-07-23); 6) interneto portalo 15min.lt publikaciją “Krūmuose Klaipėdoje vasarojusios daugiavaikės mažeikiškės neteko vaikų” (2013-07-22); 7) LNK televizijos 2013 m. liepos 22 ir 24 žinių laidose, Info TV ir “Lietuvos ryto” televizijos 2013-07-24 žinių laidose šia tema pateiktą informaciją. Vaikai buvo filmuojami, fotografuojami ir kalbinami. Teigiama, kad toks žurnalistų elgesys, vaikų vadinimas “maugliais” ir kt. galėjo iššaukti neigiamą vaikų reakciją, agresiją, sukelti neigiamų išgyvenimų.
Nuspręsta:
1. LNK televizijos 2013 m. liepos 22 ir 24 Žinių laidose, Info TV ir “Lietuvos ryto” televizijos 2013-07-24 Žinių laidų siužetuose apie krūmuose Klaipėdoje gyvenusius vaikus, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 
2. Dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijose “Pareigūnai sukrėsti: septyni vaikai buvo priversti gyventi krūmynuose” (2013-07-22), “Krūmuose Klaipėdoje gyvenę vaikai globos namuose neužsibuvo” (2013-07-24) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 
3. Interneto portalo www.delfi.lt publikacijose “Dvi moterys su septyniais vaikais mėnesį gyveno Klaipėdos krūmynuose” (2013-07-22), “Klaipėdos “maugliai” pabėgo nuo vaiko teisių saugotojų” (2013-07-24) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
4. Interneto portalo www.15min.lt publikacijoje “Krūmuose Klaipėdoje vasarojusios daugiavaikės mažeikiškės neteko vaikų” (2013-07-22) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
5. Dienraščio “Klaipėda” publikacijoje “Uostamiestyje – “mauglių” buveinė” (2013-07-22) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
6. Laikraščio “Santarvė” publikacijoje “Krūmuose gyvenę vaikai prieglobstį ras Mažeikių globos namuose” (2013-07-22) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
7. Dienraščio “Kauno diena” publikacijoje “Krūmuose gyvenę vaikai iškeliavo į valdiškus namus” (2013-07-23) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

3. Svarstyta: S.V. Freakley skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Lietuvos rytas”, “Respublika, interneto portaluose lrytas.lt, respublika.lt
Advokatų kontoros “Borenius/Švirinas ir partneriai” advokatas Žygimantas Pacevičius, atstovaujantis Simon Vincent Freakly, prašo įvertinti: 1) dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijas “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01), “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (2013-05-24), “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29), pranešimą prieš 2013-05-24 “Lietuvos ryto” televizijos žinių laidos įrašą; 2) dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijas “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16), “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10), “Smulkmena tampa dūmų uždanga aferoms” (2013-05-27), “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29). Teigiama, kad publikacijose buvo pateikta nepatikrinta ir tikrovės neatitinkanti informacija, nesiremta keliais informacijos šaltiniais, nuomonė neatskirta nuo faktų, metami nepagrįsti kaltinimai.
Nuspręsta:
Atidėti skundo svarstymą iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas šiuo klausimu.

4. Svarstyta: N. Jurčiukonytės skundas dėl publikacijų Lietuvos žiniasklaidoje
Komisija skundą svarstė š.m. spalio 07 d. posėdyje. Buvo nuspręsta skundą svarstyti iš esmės gavus Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą dėl galimos diskriminacijos dėl tautybės. Nacionalinio socialinės integracijos instituto direktorė Neringa Jurčiukonytė prašo įvertinti publikacijas: “Neįsileiskite čigonų” (“Kėdainių garsas”, 2013-06-08), “Neįsileiskite į namus romų” (“Rinkos aikštė”, 2013-06-08), “Geriau neįsileiskite” (“Naujos tėviškės žinios”, 2013-06-11), “Policija primygtinai prašo neįsileisti į namus čigonų” (www.delfi.lt, 2013-06-06), “Policija ragina neįsileisti į namus romų tautybės žmonių” (www.balsas.lt, 2013-06-06). Teigiama, kad išplatinta informacija, kurioje diskriminuojami romų tautybės žmonės.
Nuspręsta:
Publikacijose “Neįsileiskite čigonų” (“Kėdainių garsas”, 2013-06-08), “Neįsileiskite į namus romų” (“Rinkos aikštė”, 2013-06-08), “Geriau neįsileiskite” (“Naujos tėviškės žinios”, 2013-06-11), “Policija primygtinai prašo neįsileisti į namus čigonų” (www.delfi.lt, 2013-06-06), “Policija ragina neįsileisti į namus romų tautybės žmonių” (www.balsas.lt, 2013-06-06), nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

5. Svarstyta: Kiti klausimai
 5.1. Anykščių rajono savivaldybės mero skundas
Anykščių rajono savivaldybės mero Sigučio Obelevičiaus skunde teigiama, kad interento portalo “Nykščiai” redakcija pažeidžia Visuomenės informavimo įstatymą, LR Konstituciją, piliečių lygybės, lygių teisių principus diskriminuodama ir cenzūruodama savivaldybės darbuotojų teisę laisvai reikšti mintis. Teigiama, kad visi portalo skaitytojai gali laisvai komentuoti publikacijas, išskyrus savivaldybės darbuotojus - jiems yra skirtas specialus langelis.
Nuspręsta:
Skunde keliamų klausimų svarstymas nepriklauso Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos kompetencijai. Skundą perduoti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. 

5.2. Kauno apskrities VPK NTV ENTS raštas
 Kauno apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius prašo įvertini UAB DELFI redakcijos elgesį atsisakant pateikti informaciją teisėsaugos institucijoms.
Nuspręsta:
Klausimo nesvarstyti, nes tai ne Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos kompetencijos klausimas.  
 
 
2013-12-02 Nr. 19
 

1. Svarstyta: Generalinės miškų urėdijos skundas dėl TV3 laidos “Prieš srovę”
Posėdyje dalyvavo žurnalistė Audrė Kudabienė. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius prašo įvertinti 2013-05-07 TV3 laidą “Prieš srovę”. Teigiama, kad laidoje buvo pateikta neteisinga, visuomenę klaidinanti informacija, išvados daromos nepateikus pilnos informacijos, pateiktos vienašališkos ir subjektyvios nuomonės. Tokiu būdu, pareiškėjo A. Vancevičiaus nuomone, yra diskredituojama Generalinė miškų urėdija, menkinama jos dalykinė reputacija. Tuo pačiu prašoma įvertinti ir 2012-05-22 TV3 laidą “Prieš srovę”. Kadangi Komisija svarsto tik vienerių metų laikotarpyje transliuotas laidas, 2012-05-22 laidos svarstymas į darbotvarkę neįtrauktas.
Nuspręsta:
2013-05-07 TV3 laidoje “Prieš srovę” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas

2. Svarstyta:

3. Svarstyta: N.H. Cooper skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Lietuvos rytas”, “Respublika”, “Vakaro žinios”, interneto portaluose lrytas.lt, respublika.lt
Posėdyje dalyvavo UAB “Respubliko leidiniai” direktorė Diana Veleckienė, žurnalistė Monika Burlytė, N. Cooper atstovė advokato padėjėja Monika Milušauskaitė ir viešųjų ryšių agentūros “Publicum FComm” specialistė Rita Norutienė. Neil Hunter Cooper atstovas advokatas Žygimantas Pacevičius prašo įvertinti: 1) dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijas “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” (2013-05-23), “Konsultantų neršykla veikia” (2013-05-27), “Laiko ženklai” (dienraštis “Lietuvos rytas”, 2013-05-31), “Snoras” bijo judinti krepšinio garsenybę A. Sabonį” (portalas lrytas.lt, 2013-06-03), “Švaistymo maratone – dar nematyti greičiai” (2013-06-17); 2) dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijas “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16), “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10), “Vidutinė alga “Snore” – 13 500 litų” (2013-01-13), “Teismas judina “Snoro” administratorių” (2013-05-08), “N. Kuperio apetitas nedingsta” (2013-05-09), “Pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį žmogų namo”, interneto portale “O. Strikulienė: pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį “Snoro” žmogų namo” (2013-05-13), “Snoras” jau išparduodamas dalimis”, portale “Snoro” turto neužtenka net algoms” (2013-05-21), “Smulkmena tampa dūmų uždanga feroms” (2013-05-27), “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29), “Algos kosminės, bet Lietuva dar ne kosmose” (2013-05-30); 3) dienraščio “Vakaro žinios” publikacijas “N. Kuperis rado kuo pasigirti” (2013-05-09), “Pagyros” (2013-05-11), “N. Kuperis gauna algą už muilo burbulus” (2013-05-23), “Pinigų tratinimas “Snore” muša rekordus” (2013-06-18). Teigiama, kad pateikti faktais neparemti teiginiai, jie reiškiami neetiškai ir nesąžiningai, nesuteikta atsakymo teisė.
Nuspręsta:
1. S.V. Freakley ir N.H.Cooper skundus iš esmės svarstyti artimiausio posėdžio metu.
2. Kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą dėl galimo Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimo 2013-11-30 dienraščio “Respublika” publikacijoje “Ar tie mus teisia?”      

4. Svarstyta: VšĮ “Europos žmgaus teisių fondas” skundas dėl publikacijos interneto portaledelfi.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. VšĮ “Europos žmogaus teisių fondas” teisininkas Valdemaras Guzovskis prašo įvertinti 2013-06-16 interneto portalo www.delfi.ltpublikaciją “Pavydus lenkas gyvsidabriu bandė nunuodyti visus žmonos gimines”. Teigiama, kad straipsnio pavadinime pažeidžiamas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas, nes nusikaltimą padariusį asmenį vienareikšmiškai sieja su jo tautybe.
Nuspręsta:
2013-06-16 interneto portalo www.delfi.lt publikacijoje “Pavydus lenkas gyvsidabriu bandė nunuodyti visus žmonos gimines” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: M. Kuprevičiaus, I. Abramavičiūtės skundai dėl publikacijų interneto portale delfi.lt
Marius Kuprevičius prašo įvertinti 2013-08-27 interneto portalo www.delfi.lt publikaciją “Panevėžio teismas suėmė Biržų moksleivio žudiką D. Miliuką ir jo draugės tėvą”, Komisijos narė Inga Abramavičiūtė prašo įvertinti 2013-08-30 interneto portalo www.delfi.lt publikaciją “Nepilnametį nušovusio D. Miliuko istorija: miestelio gaujos vado titulą praradęs stileiva bandė susigrąžinti pozicijas?”. Teigiama, kad straipsnių pavadinimuose pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
Kadangi redakcija klaidas pripažino ir ištaisė, nevertinti interneto portalo www.delfi.lt publikacijų “Panevėžio teismas suėmė Biržų moksleivio žudiką D. Miliuką ir jo draugės tėvą” (2013-08-27), “Nepilnametį nušovusio D. Miliuko istorija: miestelio gaujos vado titulą praradęs stileiva bandė susigrąžinti pozicijas?” (2013-08-30) Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.

6. Svarstyta: A. Balčiūnės skundas dėl publikacijų dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interento portalelrytas.lt
Aušrinė Balčiūnė prašo įvertinti dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijas “Antstolę įžeidinėję N. Venckienės šalininkai sės į teisiamųjų suolą” (2013-04-25), “Garliavos byla – finišo tiesiojoje” (2013-06-10). Teigiama, kad publikacijose atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenys, paskelbti A. Balčiūnės (ir kitų asmenų) vardai ir pavardės, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas. Taip pat teigiama, kad pateikti Mato Morkevičiaus duomenys, nors jis yra nepilnametis. Publikacijos buvo išspausdintos ir interneto portale www.lrytas.lt.
Nuspręsta:
Interneto portalo www.lrytas.lt publikacijose “Antstolę įžeidinėję N. Venckienės šalininkai sės į teisiamųjų suolą” (2013-04-25), “Garliavos byla – finišo tiesiojoje” (2013-06-10) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

 
 
 
2013-12-16 Nr. 20
 

1. Svarstyta: S.V. Freakley skundas dėl publikacijų laikraščiuose  “Lietuvos rytas” ir “Respublika”, interneto portaluose lrytas.lt, respublika.lt
Posėdyje dalyvavo advokatas Žygimantas Pacevičius, advokato padėjėja Monika Mališauskaitė. Skundas buvo svarstytas š.m. lapkričio 25 d. posėdyje. Kadangi daugumoje publikacijų žurnalistų profesinės etikos klausimai kaip niekur kitur yra susiję su pateikiamos informacijos atitikimu tikrovei, klausimo svarstymas buvo atidėtas iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas šiuo klausimu. Advokatų kontoros “Borenius/Švirinas ir partneriai” advokatas Žygimantas Pacevičius, atstovaujantis Simon Vincent Freakly, prašo įvertinti: 1) dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijas “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01), “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (2013-05-24), “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29), pranešimą prieš 2013-05-24 “Lietuvos ryto” televizijos žinių laidos įrašą; 2) dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijas “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16), “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10), “Smulkmena tampa dūmų uždanga aferoms” (2013-05-27), “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29). Teigiama, kad publikacijose buvo pateikta nepatikrinta ir tikrovės neatitinkanti informacija, nesiremta keliais informacijos šaltiniais, nuomonė neatskirta nuo faktų, metami nepagrįsti kaltinimai.
Nuspręsta:
1. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 8 straipsniai.
2. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (2013-05-24) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.
3. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 38 straipsniai.
4. “Lietuvos ryto” televizijos interneto portale tv.lrytas.lt prieš 2013-05-24 “Lietuvos ryto” televizijos žinių laidos įrašą paskelbtame informaciniame pranešime nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
5. Dienraščio “Respublika” publikacijoje “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 8 str., 22 str. 2 d.
6. Dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 6 straipsniai.
7. Dienraščio “Respublika” publikacijoje “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6 straipsniai.
8. Nevertinti Dienraščio “Respublika” publikacijos “Smulkmena tampa dūmų uždanga aferoms” (2013-05-27) Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nes publikacija yra interviu su politologu A. Krupavičiumi.

2. Svarstyta: N.H. Cooper skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Lietuvos rytas”, “Respublika”, “Vakaro žinios”, interneto portaluose lrytas.lt, respublika.lt
Skundas buvo svarstytas š.m. gruodžio 02 d. posėdyje. Išklausyti posėdyje dalyvavę N.H. Cooper, dienraščio “Respublika” ir “Vakaro žinios” atstovai. Svarstymas nebaigtas, nuspręsta svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu. Neil Hunter Cooper atstovas advokatas Žygimantas Pacevičius prašo įvertinti: 1) dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijas “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” (2013-05-23), “Konsultantų neršykla veikia” (2013-05-27), “Laiko ženklai” (dienraštis “Lietuvos rytas”, 2013-05-31), “Snoras” bijo judinti krepšinio garsenybę A. Sabonį” (portalas lrytas.lt, 2013-06-03), “Švaistymo maratone – dar nematyti greičiai” (2013-06-17); 2) dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijas “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16), “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10), “Vidutinė alga “Snore” – 13 500 litų” (2013-01-13), “Teismas judina “Snoro” administratorių” (2013-05-08), “N. Kuperio apetitas nedingsta” (2013-05-09), “Pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį žmogų namo”, interneto portale “O. Strikulienė: pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį “Snoro” žmogų namo” (2013-05-13), “Snoras” jau išparduodamas dalimis”, portale “Snoro” turto neužtenka net algoms” (2013-05-21), “Smulkmena tampa dūmų uždanga feroms” (2013-05-27), “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29), “Algos kosminės, bet Lietuva dar ne kosmose” (2013-05-30); 3) dienraščio “Vakaro žinios” publikacijas “N. Kuperis rado kuo pasigirti” (2013-05-09), “Pagyros” (2013-05-11), “N. Kuperis gauna algą už muilo burbulus” (2013-05-23), “Pinigų tratinimas “Snore” muša rekordus” (2013-06-18). Teigiama, kad pateikti faktais neparemti teiginiai, jie reiškiami neetiškai ir nesąžiningai, nesuteikta atsakymo teisė.
Nuspręsta:
Dėl didelės skundo medžiagos apimties, svarstymą pratęsti ir sprendimą priimti artimiausio posėdžio metu.

3. Svarstyta: L. Perminienės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos žinios”
Skundas buvo svarstytas š. m. spalio 21 d. posėdyje. Kadangi dienraščio “Lietuvos žinios atstovai posėdyje nedalyvavo ir paaiškinimų nepateikė, o Komisijai iškilo neaiškumų, buvo nuspręsta atidėti sprendimo priėmimą, kreiptis į dienraščio “Lietuvos žinios” redakciją, kad suteiktų papildomos informacijos dėl publikacijoje naudojamų šaltinių. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. VSDFV Vilniaus skyriaus ryšių su visuomene specialistė Leonilija Perminienė prašo įvertinti 2013-07-08 dienraščio “Lietuvos žinios” publikaciją “Pensiją galima pasididinti”. Teigiama, kad publikacijos autorius Kazimieras Šliužas su L. Perminiene nekalbėjo, straipsnio turinio nederino, savavališkai panaudojo kituose leidiniuose publikuotų jos straipsnių medžiagą, tačiau nenurodė pirminių šaltinių. Taip pat teigiama, kad straipsnyje manipuliuojama L. Perminienės vardu ir pareigomis, publikacijoje yra dalykinių klaidų ir netikslumų.
Nuspręsta:
2013-07-08 dienraščio “Lietuvos žinios” publikacijoje “Pensiją galima pasididinti” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Laiške redakcijai atkreipti publikacijos autoriaus dėmesį į tai, kad, rašant socialiai jautriomis temomis, publikacijas reikėtų rengti atsakingiau, konsultuotis su specialistais.

4. Svarstyta: Interneto portalo etaplius.lt publikacijos svarstymas
Š.m. balandžio 15 d. posėdyje buvo svarstomas Komisijos narės Ingos Abramavičiūtės prašymas įvertinti 2013-03-04 interneto portalo delfi.lt publikacijos “20 metų nelaisvės žudikėms pasiūlęs prokuroras sulaukė prakeiksmų” antraštę. Teigiama, kad pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas. UAB Delfi paaiškino, kad publikacija perspausdinta iš interneto portalo etaplius.lt. Komisija nusprendė, jog 2013-03-04 interneto portalodelfi.lt ir etaplius.lt publikacijos “20 metų nelaisvės žudikėms pasiūlęs prokuroras sulaukė prakeiksmų” antraštė pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 str. Interneto portalo valdytoja VšĮ “Šiauliai plius” apskundė sprendimą, Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino Komisijos sprendimą dalyje dėl interneto portalo etaplius.lt publikacijos. Komisija nusprendė persvarstyti publikaciją, nes teismas sprendimą panaikino dėl formalių priežasčių - VšĮ “Šiauliai plius” nebuvo informuota apie posėdį.
Nuspręsta:
2013-03-04 interneto portalo etaplius.lt publikacijos “20 metų nelaisvės žudikėms pasiūlęs prokuroras sulaukė prakeiksmų” antraštė pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 str.