logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris2

Super User

Super User

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Estela Luckienė, Ramutė Šimukauskaitė.

SVARSTYTA

1.I.Valatkienės, S.Gervienės, R.Budvytytės skundai dėl „Lietuvos rytas“ publikacijos „Vienuolės nebaus dėl nudaigoto šuns“ (autorius V. Trainys).

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos „Lietuvos rytas“ publikacijoje „Vienuolės nebaus dėl nudaigoto šuns“ pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA

2.K.Komskio skundas dėl informacijos, paskelbtos 2014-11-11 UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas“ LNK televizijoje transliuotoje UAB „Be tabu ir Ko“ laidoje „KK2“.

Nuspręsta: Bendru sutarimu Komisijos nariai nusprendžia paprašyti UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ pateikti laidos „KK2 penktadienis“ vaizdo įrašą ir, kol nebus susipažinta su minėtu įrašu, atidėti sprendimo šiuo klausimu priėmimą ir antrojo K.Komskio skundo dėl laidos „KK2 penktadienis“ svarstymą.

3 ir 4 darbotvarkės klausimai svarstyti nebuvo.

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Estela Luckienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė.

SVARSTYTA:

1. K.Duderio skundas dėl 2014-10-30 internetiniame portale „siaure.lt“ ir 2014-11-02 internetiniame portale „balsas.lt“ publikuoto žurnalistės Alfredos Gudienės straipsnio „Prieš Vėlines – karių kapinėse iškasti griaučiai“ bei 2014-11-04 internetiniame portale „siaure.lt“ ir 2014-11-04 internetiniame portale „15min.lt“ publikuoto žurnalistės Alfredos Gudienės straipsnio „Biržų vadovams apsispręsti padėjo Rusijos ambasada“.

Klausimo svarstyme dalyvavo Karolis Duderis ir UAB „Šiaurės rytai“ direktorė bei straipsnio autorė Alfreda Gudienė.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Alfredos Gudienės straipsniuose „Prieš Vėlines – karių kapinėse iškasti griaučiai“ ir „Biržų vadovams apsispręsti padėjo Rusijos ambasada“ pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

2. A.Naktinytės skundas dėl 2014-12-06 dienraštyje „Šiaurės rytai“ publikuoto žurnalistės Alfredos Gudienės straipsnio „Siekiant vaiko globos – krikšto detektyvas“.

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Šiaurės rytai“ direktorė bei straipsnio autorė Alfreda Gudienė.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Alfredos Gudienės straipsnyje „Siekiant vaiko globos – krikšto detektyvas“ pažeistos nebuvo. Bendru sutarimu taip pat nuspręsta parašyti individualų kreipimąsi į laikraščio „Šiaurės rytai“ redakciją ir atkreipti dėmesį, jog minėtas straipsnis stokoja tikslumo ir, jog, rašant straipsnius apie panašias visuomenei itin opias problemas, būtina kuo visapusiškiau jas išnagrinėti ir siekti įmanomai didesnio tikslumo.

SVARSTYTA:

3. D.Ulbinaitės skundas dėl 2014-10-29 dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir internetiniame portale „lrytas.lt“ išspausdinto žurnalistės Astos Kuznecovaitės straipsnio „Prezidentė sunerimo, o jos patarėja ėmė veikti“.

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lietuvos rytas“ advokatė Aušra Ižickienė.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Astos Kuznecovaitės straipsnyje „Prezidentė sunerimo, o jos patarėja ėmė veikti“ pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

4. A.Adutavičiaus skundas dėl internetiniame portale „delfi.lt“ publikuotų straipsnių antraščių.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos 2014-11-20 internetiniame portale „delfi.lt“ publikuotame žurnalistės Virginijos Spurytės straipsnyje „Aiškėja tragiškos studentės nužudymo detalės, gali būti daugiau aukų“ pažeistos nebuvo.

5 ir 6 klausimai svarstyti nebuvo, kadangi dėl techninių kliūčių nepavyko peržiūrėti UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ pateikto 2014-11-14 laidos „KK2 penktadienis“ vaizdo įrašo. Bendru sutarimu nuspręsta šių klausimų svarstymą atidėti vėlesniam posėdžiui, kai bus gautas kitas minėtos laidos vaizdo įrašas.

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Marytė Kontrimaitė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė.

SVARSTYTA:

1. Remigijaus Lauručio 2014-11-21 skundas dėl internetiniame portale „tv.lrytas.lt“ paskelbto vaizdo įrašo apie narkotines medžiagas rūkančias močiutes.

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lrytas.lt“ advokatas Paulius Čelkis.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos internetiniame portale „tv.lrytas.lt“ paskelbtame vaizdo įraše apie narkotines medžiagas rūkančias močiutes pažeistos nebuvo. Bendru sutarimu taip pat nuspręsta informuoti Pareiškėją, jog dėl galimos narkotikų reklamos jis gali kreiptis į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o dėl galimo neigiamo poveikio nepilnamečiams - į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą.

SVARSTYTA:

2-3. K.Komskio skundai dėl informacijos, paskelbtos 2014-11-11 UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas“ LNK televizijoje transliuotoje UAB „Be tabu ir Ko“ laidoje „KK2“ ir 2014-11-14 UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas“ LNK televizijoje transliuotoje UAB „Be tabu ir Ko“ laidoje „KK2 penktadienis“.

Nuspręsta: Programoje „KK2“ (LNK, 2014-11-11) ir „KK2 penktadienis“ (LNK 2014-11-14 ) buvo pažeistos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 23 str. nuostatos, įpareigojančios žurnalistus paisyti kalbos kultūros.

SVARSTYTA:

4. Kęstučio Jucevičiaus skundas dėl informacijos, paskelbtos žurnalisčių Rūtos Janutienės ir Saulės Pauliuvienės publikacijoje „FNTT vadą klampina ir turtai, ir moterys“ (dienraštis „Lietuvos rytas“, 2014-10-08; internetinis portalas „lrytas.lt“, 2014-10-08) ir programoje „Patriotai“ (televizijos programa „Lietuvos ryto“ televizija“, 2014-10-07, 21.00 val.).

Klausimo svarstyme dalyvavo Kęstutis Jucevičius, Kęstučio Jucevičiaus advokatas Laimundas Baršauskas, žurnalistė Saulė Pauliuvienė, žurnalistė Rūta Janutienė ir UAB „Lietuvos ryto“ televizija“ advokatė Aušra Ižickienė.

Nuspręsta: Svarstymo metu šalys pateikė daug papildomos informacijos, kurią taip pat būtina įvertinti. Bendru sutarimu Komisijos nariai nusprendė sprendimo priėmimą dėl K.Jucevičiaus skundo atidėti kitam posėdžiui, kuris įvyks 2015-05-11.

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Marytė Kontrimaitė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Estela Luckienė.

SVARSTYTA:

1. Sauliaus Pidziono skundas dėl internetiniame portale „lrytas.lt“ 2015-01-20 publikuoto negyvo vaiko atvaizdo.

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lrytas“ advokatė Asta Bajorienė.

Nuspręsta: publikuojant internetiniame portale „lrytas.lt“ negyvo vaiko atvaizdą, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos pažeistos nebuvo. Komisija padarys viešą pareiškimą dėl drastiškų nuotraukų publikavimo.

SVARSTYTA:

2. Viktoro Muntiano skundas dėl laikraštyje „Rinkos aikštė“ 2014-09-06 publikuoto žurnalistės Kristinos Kasparavičienės straipsnio „V.Muntianą vėl kankina valdžios troškulys“ ir 2014-10-11 publikuoto žurnalisto Andriaus Bolučio straipsnio „Ponas V.M.: „Nekenčiu, vadinasi, esu“.

E.Luckienė nusišalino nuo šio klausimo svarstymo, nes yra susijusi darbo santykiais su įmone, priklausančia tiems patiems savininkams, kaip ir laikraštis „Rinkos aikštė“.

Klausimo svarstyme dalyvavo V.Muntianas.

Nuspręsta: straipsnyje „V.Muntianą vėl kankina valdžios troškulys“ (laikraštis „Rinkos aikštė“, 2014-09-06) buvo pažeistos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. nuostatos, įpareigojančios žurnalistus kritikuojamam asmeniui suteikti atsakymo teisę, t.y. galimybę pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją; Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str. nuostatos, įpareigojančios žurnalistus aiškiai atskirti žinias ir nuomones.

SVARSTYTA:

3. Kęstučio Jucevičiaus skundas dėl informacijos, paskelbtos žurnalisčių Rūtos Janutienės ir Saulės Pauliuvienės publikacijoje „FNTT vadą klampina ir turtai, ir moterys“ (dienraštis „Lietuvos rytas“, 2014-10-08; internetinis portalas „lrytas.lt“, 2014-10-08) ir programoje „Patriotai“ (televizijos programa „Lietuvos ryto“ televizija“, 2014-10-07, 21.00 val.). Klausimas pradėtas svarstyti 2015-04-28 posėdyje.

Klausimo svarstyme dalyvavo Žurnalistų etikos inspektorės patarėjas Deividas Velkas.

Nuspręsta: Komisijos nariai nusprendžia atidėti sprendimo šiuo klausimu priėmimą iki Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos tyrimo pabaigos.

SVARSTYTA:

4. Dėl vykstančių teisminių bylinėjimųsi (informacijos pristatymas).

V.Popandopula trumpai pristatė šiuo metu vykstančius teisminius procesus, į kuriuos yra įtraukta Komisija ir Asociacij. Visi tyrimai vyksta dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos (ŽLEK) priimtų sprendimų.

Viena tokių bylų, į kurią įtraukta Komisija, yra byla dėl ŽLEK 2014-01-27 priimto sprendimo, kuriuo žurnalistė R.Šeštokienė buvo pripažinta pažeidusi žurnalistinę etiką, nes tuo pat metu dirbo laikraštyje „Mano Druskininkai“ ir Druskininkų savivaldybės administracijoje. Komisijos nariai išsakė nuomones, jog žurnalistams, siekiant nešališkumo nušviečiant įvykius ir vengiant dviprasmybių, būtina vengti sąsajų su politine veikla ar valdžios ir valdymo institucijomis. Pirmininkės siūlymu nuspręsta parengti viešą Komisijos dėl darbo žiniasklaidoje ir politikoje.

5. Dėl Komisijos veiklos gairių.

Komisija išklausė V.Trofimišino parengtas Komisijos veiklos gaires, joms iš esmės pritarė ir pasiūlo autoriui parengti priemonių plano projektą, kuriame būtų numatyti Gairėse aptartos veiklos įgyvendinimas.

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Marytė Kontrimaitė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Estela Luckienė.

SVARSTYTA:

1. Alvydo Veberio skundas dėl Dainiaus Sinkevičiaus publikacijos „Skandalas Aukštaitijoje“ („Skandalas Šiauliuose“) („Delfi.lt“, 2014-11-22).

Nuspręsta: Bendru sutarimu nuspręsta, jog Dainiaus Sinkevičiaus publikacijoje „Skandalas Aukštaitijoje“ („Skandalas Šiauliuose“) („Delfi.lt“, 2014-11-22) Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

2. Sergej Rachinštein skundai dėl publikacijos „Aferisto parašas buvo tapęs paklausia preke“ („Lietuvos rytas“, 2014-11-28, Nr. 231/7195).

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lietuvos rytas“ advokatė Aušra Ižickienė.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijoje „Aferisto parašas buvo tapęs paklausia preke“ („Lietuvos rytas“, 2014-11-28, Nr. 231/7195) pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

3. Leonoros Žukienės skundas dėl Andriaus Užkalnio publikacijos „Mes jus visus išmokysim gražiai elgtis“ („Lrytas.lt“, 2014-11-25).

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lrytas.lt“ advokatė Asta Bajorienė.

Nuspręsta: Andriaus Užkalnio publikacijoje „Mes jus visus išmokysim gražiai elgtis“ („Lrytas.lt“, 2014-11-25) Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos pažeisto nebuvo. Komisija kreipsis į „Lrytas.lt“ redakciją ir atkreips jos dėmesį, jog net ir šaržuojant, būtina paisyti etikos, negalima žeminti ir šaipytis.

SVARSTYTA:

4. Giedriaus Stakeliūno skundas dėl publikacijos „Pakaunės sodų bendrijai apkarto policininko kaimynystė“ („Laikinoji sostinė“, 2014-11-08; „Lrytas.lt“, 2014-11-09).

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lietuvos rytas“ advokatė Aušra Ižickienė.

Nuspręsta: tam, kad šis skundas būtų tinkamai išnagrinėtas, būtina įvertinti publikacijoje nurodytų faktinių aplinkybių atitikimą tikrovei. Siūloma sulaukti Etikos inspektorės sprendimo, kuriame bus įvertintos straipsnyje nurodomos faktinės aplinkybės ir tik tuomet priimti sprendimą dėl skundo.

Bendru sutarimu Komisijos nariai nusprendžia atidėti sprendimo dėl G.Stakeliūno skundo priėmimą iki bus gautas Etikos inspektorės išvados.

SVARSTYTA:

4. Kiti klausimai.

Sprendimų priimta nebuvo.

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Marytė Kontrimaitė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Estela Luckienė.

SVARSTYTA:

1. Giedriaus Stakeliūno skundas dėl publikacijos „Pakaunės sodų bendrijai apkarto policininko kaimynystė“ („Laikinoji sostinė“, 2014-11-08; „Lrytas.lt“, 2014-11-09). Klausimas pradėtas svarstyti 2015-05-25 posėdyje.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijoje „Pakaunės sodų bendrijai apkarto policininko kaimynystė“ („Laikinoji sostinė“, 2014-11-08; „Lrytas.lt“, 2014-11-09) pažeistos nebuvo. Komisija parengs individualų kreipimąsi į UAB „Lietuvos rytas“ ir atkreips šio viešosios informacijos rengėjo dėmesį, jog, rengiant publikacijas apie problemines ir konfliktines situacijas, būtina pateikti kuo daugiau įvairių nuomonių ir užtikrinti kuo tikslesnį faktinių aplinkybių atspindėjimą.

SVARSTYTA:

2. Plungės lopšelio – darželio „Rūtelė“ darbuotojų skundas dėl publikacijos „Kas vyksta lopšelyje – darželyje „Rūtelė“?“ („Plungės žinios“, 2015-02-06, Nr. 10/1277).

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijoje „Kas vyksta lopšelyje – darželyje „Rūtelė“?“ („Plungės žinios“, 2015-02-06, Nr. 10/1277) pažeistos nebuvo. Komisija taip pat nutarė kreiptis į „Plungės žinių“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog, aprašant konfliktines situacijas, visuomet būtina išklausyti ir pateikti kitą nuomonę, kol nebaigtas tyrimas, nereikėtų viešinti konflikte įpainiotų asmenų vardų, būtina kritiškai vertinti informaciją ir prašyti „Plungės žinių“ redakciją šį Komisijos kreipimąsi paskelbti savo laikraštyje.

SVARSTYTA:

3. ).Utenos „Juventus“ klubo skundas dėl publikacijų „Buvusiems „Juventus“ varžovams mesti įtarimai dėl lažybų“ („BasketNews.lt“, 2015-02-21) ir „Juventus“ BBL aštuntfinalyje pralaimėjo tyčia?“ („15min.lt“, 2015-02-21

Klausimo svarstyme dalyvavo „Basketnews.lt“ vyr. redaktorius Jonas Miklovas.

Nuspręsta: publikacijose „Buvusiems „Juventus“ varžovams mesti įtarimai dėl lažybų“ („BasketNews.lt“, 2015-02-21) ir „Juventus“ BBL aštuntfinalyje pralaimėjo tyčia?“ („15min.lt“, 2015-02-21) Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

4 – 5. Gintaro Skorupsko skundai dėl Tomo Dapkaus paskleistos informacijos programoje „Alfa savaitė“ („LNK“, 2015-01-18, 19.30 val.) ir Tomo Dapkaus publikacijos „Dešimčių milijonų schemos: kaip šokdinama apvogta valstybė“ („Alfa.lt“, 2015-01-21).

Ą.Čekanavičius pareiškė nusišalinąs nuo šių klausimų svarstymo, nes yra susijęs su UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB „Alfa Media“.

Klausimo svarstyme dalyvavo Gintaro Skorupsko atstovas advokato padėjėjas Justinas Jarusevičius. Komisija taip pat gavo Tomo Dapkaus ir UAB „Alfa Media“ prašymus atidėti klausimo svarstymą, kadangi Tomas Dapkus bus išvykęs į užsienį.

Bendru sutarimu Komisijos nariai nusprendė šiame posėdyje išklausyti J.Jarusevičiaus paaiškinimus ir atidėti tolimesnį skundų svarstymą iki kito posėdžio, kuomet galės dalyvauti publikacijų autorius Tomas Dapkus.

SVARSTYTA:

6 – 9. Gedimino Žiemelio skundai dėl Mindaugo Veličkos publikacijos „Ambasadoriaus jubiliejus baigėsi skandalu“ („Alfa.lt“, 2015-01-05), publikacijos „Kas sieja Žiemelį ir galingą Rusijos saugumo generolą?“ („Alfa.lt“, 2015-01-26), Andriaus Gabrieliaus publikacijos „Ar bepiločius orlaivius Lietuvai galės gaminti su Rusijos saugumo generolu dirbantis verslininkas?“ („Alfa.lt“, 2015-03-05) ir Gyčio Pankūno publikacijos „Žiemeliui norima užtrenkti dar vienus aerodromo vartus“ („Alfa.lt“, 2015-05-08).

Ą.Čekanavičius pareiškė nusišalinąs nuo šių klausimų svarstymo, nes yra susijęs su UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB „Alfa Media“.

Klausimo svarstyme dalyvavo Gedimino Žiemelio advokatas Ronaldas Kontautas, UAB „Alfa Media“ advokatė Viktorija Budreckienė, „Alfa.lt“ vyr. redaktorius Tadas Marčiukaitis ir „Alfa.lt“ žurnalistas Gytis Pankūnas.

Nutarta: kadangi „Alfa.lt“ raštiški paaiškinimai dėl G.Žiemelio skundų buvo gauti tik prieš pat Komisijos posėdį, Komisijos nariai nespėjo su jais susipažinti. Todėl tam, kad Komisijos nariai spėtų tinkamai susipažinti su šiais paaiškinimais, siūloma sprendimo nagrinėjamu klausimu priėmimą atidėti kitam posėdžiui. Bendru sutarimu Komisijos nariai nusprendžia sprendimo priėmimą šiuo klausimu atidėti kitam posėdžiui.

10. Kiti klausimai.

Sprendimų priimta nebuvo.

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Ąžuolas Čekanavičius, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Estela Luckienė.

SVARSTYTA:

1. Gintaro Skorupsko skundai dėl Tomo Dapkaus paskleistos informacijos programoje „Alfa savaitė“ („LNK“, 2015-01-18, 19.30 val.) ir dėl Tomo Dapkaus publikacijos „Dešimčių milijonų schemos: kaip šokdinama apvogta valstybė“ („Alfa.lt“, 2015-01-21). Klausimas pradėtas svarstyti 2015-06-08 posėdyje.

Klausimo svarstyme dalyvavo Tomas Dapkus, UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB „Alfa Media“ advokatė Viktorija Budreckienė, Gintaro Skorupsko atstovas advokato padėjėjas Justinas Jarusevičius.

Ą.Čekanavičius pareiškė nusišalinąs nuo šių klausimų svarstymo, nes yra susijęs su UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB „Alfa Media“.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos programoje „Alfa savaitė“ („LNK“, 2015-01-18, 19.30 val.) ir publikacijoje „Dešimčių milijonų schemos: kaip šokdinama apvogta valstybė“ („Alfa.lt“, 2015-01-21) pažeistos nebuvo.

Bendru sutarimu Komisijos nariai nusprendžia kreiptis į UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB „Alfa Media“ ir atkreipti šių viešosios informacijos rengėjų dėmesį, jog, siekiant didesnio skaidrumo bei vengiant galimų dviprasmybių, publikacijose būtina nurodyti apie galimas savo savininkų sąsajas ir (ar) konkurenciją su publikacijose minimais asmenimis ir (ar) jų verslu.

SVARSTYTA:

2. Laimono Jako skundas dėl Ramunės Ramanauskienės publikacijų „Pinigų Tauragės verslininkui negrąžino, tačiau žada, kad viskas bus gerai“ („Tauragės kurjeris“, 2015-02-18) ir „Vilniaus politikas pagrasino Tauragės žurnalistams“ („Tauragės kurjeris“, 2015-02-23).

Klausimo svarstyme dalyvavo „Tauragės kurjerio“ redaktorė ir autorė Ramunė Ramanauskienė bei laikraščio direktorius Renaldas Malychas.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijose „Pinigų Tauragės verslininkui negrąžino, tačiau žada, kad viskas bus gerai“ („Tauragės kurjeris“, 2015-02-18) ir „Vilniaus politikas pagrasino Tauragės žurnalistams“ („Tauragės kurjeris“, 2015-02-23) pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

3. Tomo Pukelio skundas dėl Karolinos Stažytės publikacijos „Čiurlionio gatvėje – mįslingos šunų mirtys“ (Tauragės kurjeris“, 2015-01-30, Nr. 8).

Kausimo svarstyme dalyvavo „Tauragės kurjerio“ žurnalistė Karolina Stažytė, redaktorė Ramunė Ramanauskienė ir direktorius Renaldas Malychas.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijoje „Čiurlionio gatvėje – mįslingos šunų mirtys“ (Tauragės kurjeris“, 2015-01-30, Nr. 8) pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

4. Vilniaus m. savivaldybės Naujosios Vilnios poliklinikos skundas dėl žurnalisto Šarūno Rubino veiksmų.

Klausimo svarstyme dalyvavo Naujosios Vilnios poliklinikos teisininkė Alicija Burbo ir vyr. buhalterė Tatjana Garbaliauskienė.

Nuspręsta: Parašyti Naujosios Vilnios poliklinikai išaiškinimą, jog asmuo, prisistatantis žurnalistu, privalo nurodyti, kokiam leidiniui ir (ar) redakcijai jis atstovauja, ir, jog žurnalistas neturėtų atlikinėti tyrimo dėl projekto, kuriame jis pats dalyvavo ar kurio baigtimi yra asmeniškai suinteresuotas.

SVARSTYTA:

5. Visvaldo Nekrašo skundas dėl publikacijos „Prisidirbęs gydytojas buvusią pacientę kaltina šmeižtu ir reketu“ („Plungės žinios“, 2015-03-03, Nr. 16/1283).

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijoje „Prisidirbęs gydytojas buvusią pacientę kaltina šmeižtu ir reketu“ („Plungės žinios“, 2015-03-03, Nr. 16/1283) pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

6. Eglės Simonos Mončės skundas dėl Aurelijos Žutautienės publikacijos „Atsargiai – girtuokliai samdiniai“ („Balsas.lt“ („Akistata“), 2014-08-02).

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijoje „Atsargiai – girtuokliai samdiniai“ („Balsas.lt“ („Akistata“), 2014-08-02) pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

7. Gedimino Žiemelio skundai dėl Mindaugo Veličkos publikacijos „Ambasadoriaus jubiliejus baigėsi skandalu“ („Alfa.lt“, 2015-01-05), publikacijos „Kas sieja Žiemelį ir galingą Rusijos saugumo generolą?“ („Alfa.lt“, 2015-01-26), Andriaus Gabrieliaus publikacijos „Ar bepiločius orlaivius Lietuvai galės gaminti su Rusijos saugumo generolu dirbantis verslininkas?“ („Alfa.lt“, 2015-03-05) ir dėl Gyčio Pankūno publikacijos „Žiemeliui norima užtrenkti dar vienus aerodromo vartus“ („Alfa.lt“, 2015-05-08). Klausimas pradėtas svarstyti 2015-06-08 posėdyje.

Ą.Čekanavičius pareiškė nusišalinąs nuo šių klausimų svarstymo, nes yra susijęs su UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB „Alfa Media“.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijose „Ambasadoriaus jubiliejus baigėsi skandalu“ („Alfa.lt“, 2015-01-05), „Kas sieja Žiemelį ir galingą Rusijos saugumo generolą?“ („Alfa.lt“, 2015-01-26), „Ar bepiločius orlaivius Lietuvai galės gaminti su Rusijos saugumo generolu dirbantis verslininkas?“ („Alfa.lt“, 2015-03-05) ir „Žiemeliui norima užtrenkti dar vienus aerodromo vartus“ („Alfa.lt“, 2015-05-08) pažeistos nebuvo.

Komisijos nariai taip pat bendru sutarimu nusprendžia parengti portalui „Alfa.lt“ individualų kreipimąsi ir atkreipti jo dėmesį į Komisijos pastebėtus publikacijų trūkumus.

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

Nuspręsta:

  1. dėl politinės reklamos Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa“ informuoti R.Dragūnavičių, kad politinės reklamos klausimai yra VRK kompetencija.

  2. Dėl L.Plagienės prašymo - informuoti Pareiškėją, kad Komisija neturi įgaliojimų reikalauti, kad kaltu pripažinto asmens duomenys būtų pašalinti iš publikacijų.

Antradienis, 07 liepos 2015 12:46

Apie mus

Viešosios informacijos rengėjų ir leidėjų savitvarkos organizacijos – Visuomenės informavimo etikos asociacijos – veiklos teisinis pagrindas yra Seimo 2014 m. lapkričio 25 d. priimta Visuomenės informavimo įstatymo pataisa (įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.). Visuomenės informavimo etikos asociacija įsteigta 2015 m. sausio 27-ąją. Jos steigėjos – viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir žurnalistus vienijančios organizacijos: Lietuvos žurnalistų sąjunga, Lietuvos žurnalistų draugija, Interneto žiniasklaidos asociacija, Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, Regioninių televizijų asociacija, Lietuvos kabelinės televizijos asociacija, Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija.

 

Visuomenės informavimo etikos asociacijos siekis – užtikrinti profesinės etikos normų laikymąsi, visuomenės informavimo etikos principų puoselėjimą visuomenės informavimo veikloje, ugdyti visuomenės sąmoningumą vertinant visuomenės informavimo procesus.

 

Asociacijos sprendimus visuomenės informavimo etikos srityje priima Visuomenės informavimo etikos komisija, kurią sudaro 7 steigėjų deleguoti atstovai (po 1 nuo kiekvienos organizacijos).

 

Visuomenės informavimo įstatymas priskiria Komisijai šias funkcijas:

- rūpintis viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų profesinės etikos ugdymu;

- nagrinėti profesinės etikos pažeidimus, kuriuos padarė viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai informuodami visuomenę;

- nagrinėti asmenų skundus dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos, galimai pažeidus Kodekso nuostatas;  

- nagrinėti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų tarpusavio ginčus dėl Kodekso pažeidimų;

- bendradarbiaujant su valstybės įstaigomis ir institucijomis užtikrinti visuomenės raštingumo naudojantis visuomenės informavimo priemonėmis plėtrą, informacijos kritinio vertinimo ir analizės principų sklaidą;

- organizuoti renginius visuomenės informavimo srities profesinės etikos klausimais, dalyvauti įgyvendinant valstybės institucijų strateginio planavimo programas, veiklos planus.

 

Iki įsteigiant Visuomenės informavimo etikos asociaciją žurnalistų ir leidėjų savitvarkos organizacijos funkcijas vykdė Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija.

 

Iš istorijos

 

Visuomenės informavimo etikos Komisijos pirmtakė – Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija veiklą pradėjo 1996 m., įsigaliojus Visuomenės informavimo įstatymui, kuriame ne tik pirmąkart buvo apibrėžtos viešosios informacijos rengėjų teisės ir pareigos, bet kalbama ir apie žiniasklaidos savivaldą, jos veiklos principus, profesinės etikos standartus nustatantį Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą (pagal Visuomenės informavimo įstatymo 2014 m. lapkričio 25 d. pataisas, visuomenės informavimo etikos standartus nustato naujas Visuomenės informavimo etikos kodeksas).

 

Pirmos redakcijos Visuomenės informavimo įstatyme apie Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją buvo pasakyta tik tiek, kad ji nagrinėja žurnalistų ir leidėjų etikos taisyklių pažeidimus, padarytus informuojant visuomenę, ir kad Komisiją sudaro ir jos darbo tvarką nustato žurnalistų organizacijų atstovų susirinkimas, o nariai skiriami 2 metams. Įstatymo leidėjai nenustatė, kokios organizacijos turėtų deleguoti atstovus į Komisiją – tai sprendė pačių žurnalistų organizacijų atstovai.

 

Pirmuoju Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininku 1996 m. rugsėjį buvo išrinktas Lietuvos žurnalistikos centro direktorius, žurnalistas ir rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras Laimonas Tapinas, daugiausiai prisidėjęs prie šalies visuomenės informavimo priemonių etinio elgesio normų kūrimo. Pirmosios komisijos nariais tapo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą priėmusių organizacijų atstovai: Lietuvos žurnalistų sąjunga delegavo Bronių Raguotį ir Vytautą Žemaitį, Lietuvos žurnalistų draugija – Marytę Kontrimaitę ir Rimantą Pleikį (jį pakeitė Robertas Grigas), Lietuvos periodinės spaudos leidėjų asociacija – Dalią Daugirdienę ir Sigitą Židonį, Radijo ir televizijos asociacija – Hubertą Grušnį ir Aivarą Prancūzevičių, Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai atstovavo Nijolė Steiblienė ir Rytis Juozapavičius.

 

Komisijos veiklos finansavimą pagal įstatymą užtikrino Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (ši tvarka išliko iki pat 2015 m., kada įsigaliojo dabartinė Įstatymo redakcija). Komisijai taip pat buvo patikėta teikti Seimui Žurnalistų etikos inspektoriaus kandidatūrą.

 

Nauja Visuomenės informavimo įstatymo redakcija, priimta 2000 m., pakoregavo Komisijos veiklą. Įstatymas apibrėžė Komisijos statusą, nurodydamas kad tai yra viešosios informacijos rengėjų ir platintojų savitvarkos institucija. Buvo išvardytos ir 12 organizacijų, turinčių teisę skirti į Komisiją po 1 atstovą: Lietuvos žmogaus teisių centras, Lietuvos psichiatrų asociacija, Lietuvos vyskupų konferencija, Lietuvos periodinės spaudos leidėjų asociacija, Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, Lietuvos kabelinės televizijos asociacija, Regioninių televizijų asociacija, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Lietuvos žurnalistų draugija, Lietuvos žurnalistikos centras, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Tarptautinės reklamos asociacijos Lietuvos skyrius. Įstatymų leidėjai gerokai praplėtė Komisijos darbų barą – šalia profesinės etikos pažeidimų nagrinėjimo Komisijai buvo pavesta prižiūrėti, kaip viešosios informacijos rengėjai ir platintojai laikosi įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų kino filmų, videofilmų bei videoprogramų viešo rodymo, tiražavimo ir platinimo, erotinio pobūdžio renginių viešo rodymo, erotinio bei smurtinio pobūdžio spaudinių platinimo tvarkos reikalavimų bei kaip platinamoje viešoje informacijoje laikomasi įstatymų nuostatų, draudžiančių tautinės, rasinės, religinės, socialinės ar lyčių neapykantos kurstymą, šmeižtą ir dezinformaciją.

 

Šios naujos funkcijos ne tik reikalavo iš Komisijos narių daug ištvermės (peržiūrint didžiulį kiekį pornografinio turinio medžiagos), bet ir mažai derėjo su žurnalistų ir leidėjų savitvarkos idėja (daugeliui buvo asmeniškai nepriimtina tokios specifinės „žiniasklaidos“ peržiūra, net ir iš pareigos).

 

Naujoje 2006 m. priimtoje Visuomenės informavimo įstatymo redakcijoje šios funkcijos buvo perduotos Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, kuri šiam darbui galėjo pasitelkti ekspertus.

 

Kartu įstatymų leidėjai padidino Komisijos narių skaičių iki 15. Teisė skirti atstovus į Komisiją buvo suteikta Nacionalinei rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijai bei dviem menkai žinomoms organizacijoms - Regioninės spaudos leidėjų asociacijai ir Žurnalų leidėjų asociacijai. Jų atstovai Komisijos darbe nedalyvavo, organizacijos buvo išbrauktos iš galinčių deleguoti atstovus į Komisiją, o Seimas 2008 m. nustatė, kad Komisiją sudaro 14 narių (naujai įrašyta Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija, o vietoje Tarptautinės reklamos asociacijos Lietuvos skyriaus tokia teisė suteikta Komunikacijos ir reklamos agentūrų asociacijai).

 

Teisė skirti savo atstovą į Komisiją 2010 metais suteikta Interneto žiniasklaidos asociacijai. Komisiją vėl sudarė 15 narių, kurių kadencija truko trejus metus.

 

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos veiklos pradžioje nariai buvo skiriami vieniems metams, vėliau – trejų metų kadencijai. Pirmininko kadencijos trukmė nesikeitė – Komisija turėjo pirmininką rinkti (dažniausiai – perrinkti) kasmet. Pirmasis Komisijos pirmininkas – Laimonas Tapinas. Jam netikėtai susirgus, jį pavadavo žurnalistas Vidas Mačiulis. Vėliau Komisijai vadovavo Leonas Remeika, Albertas Žostautas, Gintaras Songaila, Edita Žiobienė, Linas Slušnys.

 

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija 2014 m. gruodžio 16-ąją surengė paskutinį posėdį.

 

Įstatymui pasikeitus

 

Visuomenės informavimo įstatymo pataisos (įsigaliojusios nuo 2015 m. sausio 1 d.) stipriai pakoregavo beveik dvidešimtmetį egzistavusį žiniasklaidos savitvarkos modelį – savitvarka patikėta nepriklausomai asociacijai, kurios steigėjai yra su žiniasklaida susijusios organizacijos.

 

Įstatymas nubrėžė svarbiausias visuomenės informavimo etikos gaires ir užtikrino nepriklausomą veiklos finansavimą iš metinių įmokų už transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą (LŽLEK veikla buvo finansuojama iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo lėšų). Įstatymas numato, jog Visuomenės informavimo etikos asociacija pati nustato tvarką ir kriterijus, kuriais remiantis į Asociaciją priimami nauji nariai. Įstatyme numatyta, kad Komisija kasmet iki kovo 30 d. pateikia viešą ataskaitą.

 

Pirmą kartą nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai Komisijos nariams – jais gali būti tik aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir 5 metų veiklos patirtį visuomenės informavimo srityje turintis asmuo.

 

Visuomenės informavimo etikos komisija savo darbą pradėjo susirinkusi į pirmąjį posėdį 2015 m. vasario 24 d. Komisiją sudarė 7 nariai: Ąžuolas Čekanavičius (Lietuvos radijo ir televizijos asociacija), Marytė Kontrimaitė (Lietuvos žurnalistų draugija), Estela Luckienė (Regioninių televizijų asociacija), Ramutė Šimukauskaitė (Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija), Viktoras Trofimišinas (Lietuvos žurnalistų sąjunga), Aistė Žilinskienė (Interneto žiniasklaidos asociacija), Vaiva Žukienė (Lietuvos kabelinės televizijos asociacija). Komisijos pirmininke išrinkta V. Žukienė, pavaduotoju – V. Trofimišinas.

 

Tais pačiais metais dėl ligos iš Komisijos pasitraukusią M. Kontrimaitę pakeitė LŽD deleguota atstovė Gražina Viktorija Petrošienė. Regioninių televizijų asociacija 2016 m. vietoje atsistatydinusios Komisijos narės E. Luckienės delegavo Stasį Baublį.

 

2018 m. kovo 28 d. darbą pradėjo naujos Kadencijos komisija, kurios sudėtis nepakito. Komisijos pirmininku išrinktas Viktoras Trofimišinas, pavaduotoja – Vaiva Žukienė.

 

Visuomenės informavimo etikos asociacijos gretas papildžius Regioninių radijo stočių asociacijai padidėjo ir Komisijos narių skaičius – iki 8. Regioninių radijo stočių asociacija 2019 m. birželį į Komisiją delegavo Valdą Latožą.

 

Parengė Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas

 

Straipsnyje pasinaudota medžiaga iš V. Mačiulio str. Ketvirtoji valdžia nori būti pirmąja. – In: Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija 2009-2011. (Spaudos, radijo ir TV rėmimo fondo leidinys).

Pirmadienis, 06 liepos 2015 16:01

Pateikti skundą

Atmintinė ketinantiems kreiptis į Komisiją su skundu ATSISIŲSTI

 

Skundo nagrinėjimo schema ATSISIŲSTI

 

Skundo forma (*.doc). Ją galite ATSISIŲSTI, užpildyti ir čia pat išsiųsti Komisijai

 

Visuomenės informavimo etikos asociacija pateikė LR Seimui Žurnalistų etikos inspektoriaus kandidatūrą. Į šias pareigas siūloma Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė. 
Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė gimė 1971 metais.

1994 metais jai buvo suteiktas lietuvių filologijos bakalauro laipsnis Vilniaus universitete, o 1997 – ir lietuvių filologijos magistro. 
Nuo 1998 iki 2007 metų Ramanauskaitė-Tiumenevienė dirbo referente personalui AB Lietuvos telegramų agentūroje ELTA. 
2007 metais ji tapo šios agentūros, pervadintos į AB Lietuvos naujienų agentūrą ELTA, generaline direktore. 
Moteris puikiai kalba rusų, vokiečių, danų kalbomis, be to, moka angliškai ir lenkiškai.
Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 49 str.2d. Inspektorių 5 metams skiria Seimas iš kandidatų, kuriuos pasiūlo organizacijos, kurios vienija viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir žurnalistus ir kurių narių veiklai taikomos Kodekso normos.