logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris

Penktadienis, 23 rugsėjo 2022 14:49

Viešas laiškas portalo alfa.lt redakcijai

Visuomenės informavimo etikos komisija nagrinėdama skundus dėl galimai pažeistų Visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau - Kodeksas) normų stengiasi įvertinti visas aplinkybes, susijusias su skundžiamomis publikacijomis. Suprantamas skundą teikiančių asmenų nepasitenkinimas pastebėtais trūkumais ar kritiška autoriaus pozicija. Tačiau vertindama žurnalistų darbą bei žiniasklaidos skelbiamos informacijos svarbą visuomenei Komisija atsižvelgia ne tik į savo darbo, bet ir į nacionalinių bei tarptautinių teismų praktiką ir vadovaujasi šiais laiko ir kompetentingų institucijų patikrintais sprendimais.

 

Nagrinėdama AB ,,Ignitis“ skundą dėl portale alfa.lt paskelbtų Avydo Jockaus publikacijų „Dalį Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro bloko statybos išlaidų apmokės rangovai“ (2022-04-20), „Proveržio paketas ir žalioji korupcija – neteisėta veikla įtariami elektros tinklų operatoriai ir fiktyvūs žaliosios energijos gamintojai“ (2022-04-29) ir „Ignitis grupė“ apgavo energetikos ministrą – dėl netesėtų pažadų vilniečių laukia dar vienas kraupus šildymo sezonas“ (2022-05-04) Komisija nenustatė, kad šiose publikacijose buvo pažeistos Kodekso normos.

 

Komisija atkreipė dėmesį, kad publikacijose keliamos problemos yra labai svarbios didžiajai daliai šalies gyventojų, o žurnalisto vartojamos meninės raiškos formos neperžengia etikos reikalavimų. Autorius atliko didelį tyrimą ir surinko daug medžiagos. Kita vertus, žurnalistas ne visuomet nurodo informacijos šaltinius ir nepakankamai aiškiai atskiria savo nuomonę nuo pašnekovų išsakytų minčių. Autoriaus siekis perteikti kuo daugiau informacijos, net ir labai reikšmingos visuomenei, neatleidžia nuo pareigos išlaikyti objektyvų toną be išankstinio skirstymo į ,,gerus“ ir ,,blogus“. Perteikdamas kitų asmenų poziciją, žurnalistas nedaro aiškios takoskyros tarp savo, kaip autoriaus, nuomonės ir trečiųjų asmenų žodžių, tuo sudarydamas galimybę vienos konflikto šalies pateiktą nuomonę traktuoti kaip faktą.

 

Žurnalisto pirmutinė pareiga - pateikti tikslią, nešališką informaciją, todėl bet koks manipuliavimas informacija, ją nutylint ar pasakant tik dalį jos, byloja apie tam tikrą profesionalių įgūdžių stoką ir etikos normų ignoravimą.

 

Komisija ragina alfa.lt redakciją atidžiau vertinti publikacijas, kuriose keliami visuomenei aktualūs, itin svarbūs klausimai, užtikrinti, kad tokiose publikacijose būtų kuo daugiau įvairių nuomonių, aiškiai įvardinti šaltiniai, vengti išankstinių nuostatų ir kategoriškų teiginių.