logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2016-01-25 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius, Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė.

 

SVARSTYTA:

 

1.   R. R. skundas dėl programos „Specialus tyrimas“ („LRT televizija“, 2015-10-08).

 

Nuspręsta: programoje „Specialus tyrimas“ („LRT televizija“, 2015-10-08) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 1 str., nustatantis, jog galimybė gauti ir skleisti informaciją, būdama viena iš pagrindinių žmogaus teisių, turi būti gerbiama, tačiau ją įgyvendinant privalu garantuoti visas žmogaus teises ir laisves ir, atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina nuolat siekti jų teisingos pusiausvyros ir 16 str., nustatantis, jog žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas, pateikdamas informaciją, privalo atskirti informaciją, kurios paskelbimą iš tikrųjų pateisina visuomenės (viešasis) interesas nuo informacijos, kuri tik tenkina smalsumą.

 

SVARSTYTA:

 

2. Janinos Lebrikienės skundas dėl programos „TV3 žinios“ („TV3“, 2015-09-13).

 

Klausimo svarstyme dalyvavo Janina Lebrikienė, UAB „TELE-3“ žinių redaktorius Sigitas Babilius ir UAB „TELE-3“ advokatė Rūta Balkevičiūtė – Mačeikienė.

 

Nuspręsta: programoje „TV3 žinios“ („TV3“, 2015-09-13) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str., nustatantis, jog, gerbdamas žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdamas įvairias nuomones, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę bei etiką.

 

SVARSTYTA:

 

3. AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ skundas dėl Skirmanto Malinausko publikacijos „Skirmantas Malinauskas: Prieš penkerius metus padariau kvailystę“ („15min.lt“, 2015-09-10) ir Skirmanto Malinausko išsakytų teiginių programoje „Žvilgsnis“ („Žinių radijas“, 2015-09-14).

 

Klausimo svarstyme dalyvavo Skirmantas Malinauskas ir AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ atstovė Sandra Čereškienė.

 

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Skirmanto Malinausko publikacijoje „Skirmantas Malinauskas: Prieš penkerius metus padariau kvailystę“ („15min.lt“, 2015-09-10) ir Skirmanto Malinausko išsakytuose teiginiuose programoje „Žvilgsnis“ („Žinių radijas“, 2015-09-14) pažeistos nebuvo.

Bendru sutarimu Komisija taip pat nusprendė parengti rekomendacijas žurnalistams dėl galimo interesų konfliktų vengimo, aprašant istorijas, kuriose jiems patiems betarpiškai teko dalyvauti.

 

SVARSTYTA:

 

4. Komisijos 2016 m. veiklos plano svarstymas.

 

Nuspręsta: Bendru sutarimu Komisija patvirtino 2016 m. veiklos planą , kuris bus teikiamas Visuomenės informavimo etikos asociacijos visuotiniam narių susirinkimui.

 

SVARSTYTA:

 

5. Kiti klausimai.

Buvo aptartos publikacijos (programos) ir žurnalistų veiksmai, galimai prieštaraujantys Etikos kodekso reikalavimams, kuriuos Komisija galėtų pradėti svarstyti savo iniciatyva: programos „Prieš srovę“ anonsas („TV3“, 2016-01-19), programa „Emigrantai“ („LRT televizija“, 2016-01-19), Linos Bartkutės publikacija „Dėl sūnaus kovojanti G. Leščinskienė palyginta su A. Bružaite“ („lrytas.lt“, 2016-01-21) ir Andriaus Užkalnio atvaizdas ant koldūnų pakelio.

 

Nuspręsta:  

-       

į kito posėdžio darbotvarkę į traukti klausimus dėl programos „Prieš srovę“ anonso („TV3“, 2016-01-19) ir programos „Emigrantai“ („LRT televizija“, 2016-01-19), o kitus du klausimus nagrinėti bendra tvarka;

-        itin didelio visuomenės dėmesio sulaukusios publikacijos ir (ar) žurnalistų veiksmai, galimai pažeidžiantys Etikos kodekso reikalavimus ir teikiami Komisijos narių iniciatyva, turėtų būti svarstomi skubos tvarka.