logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2019-05-28 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. T.G. skundas dėl laikraščio „Banga“ redaktorės Vilijos Butkuvienės įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė, pasidalindama savo sūnaus įrašu socialiniame tinkle „Facebook“, visuomenės informavimo etikos nuostatų nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

2. VšĮ „Kantri medija“ skundas dėl publikacijos „Druskininkai yra mūsų!“ („Druskonis“, 2018-10-12).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Druskininkai yra mūsų!“ („Druskonis“, 2018-10-12) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. A.R. skundas dėl publikacijos „Landsbergių partijos Protas, Garbė ir Moralė, Šūdas ant dviejų kojų – Algis Ramanauskas negali nesmirdėti“ (ldiena.lt, 2019-01-27).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Landsbergių partijos Protas, Garbė ir Moralė, Šūdas ant dviejų kojų – Algis Ramanauskas negali nesmirdėti“ (ldiena.lt, 2019-01-27) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių.

 

SVARSTYTA:

4. I.Š. skundas dėl Dano Nagelės publikacijos „Moterys raginamos vienytis prieš vyrus“ (respublika.lt, 2019-02-13).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Dano Nagelės publikacijoje „Moterys raginamos vienytis prieš vyrus“ (respublika.lt, 2019-02-13) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. V.S. skundas dėl Broniaus Kukulskio publikacijos „Partinėms „darbo biržoms“ išsilavinimo nereikia“ (raseiniaitv.lt, 2018-03-14).

NUSPRĘSTA: Broniaus Kukulskio publikacijoje „Partinėms „darbo biržoms“ išsilavinimo nereikia“ (raseiniaitv.lt, 2018-03-14) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

6. UAB „Gintarinė vaistinė“ skundas dėl UAB „Alfa Media“ ir UAB „Alfa Media“ direktoriaus Neriaus Gasparavičiaus veiksmų.

NUSPRĘSTA: UAB „Alfa Media“, siekdama reklamos užsakymų jos valdomam portalui alfa.lt, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 1 straipsnį, nustatantį, jog galimybė gauti ir skleisti informaciją, būdama viena iš pagrindinių žmogaus teisių, turi būti gerbiama, tačiau ją įgyvendinant privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves, ir, atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina nuolat siekti teisingos jų pusiausvyros, ir 11 straipsnį, nustatantį, jog, norėdami gauti informacijos, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi informacijos šaltiniui daryti spaudimo ar siūlyti už ją atlyginti, taip pat piktnaudžiauti savo visuomeninu statusu ir profesinėmis galimybėmis.

 

SVARSTYTA:

7. M.A. skundas dėl publikacijos „Didžiausia Raseinių rajono afera. Nuostolius dengia gyventojai“ („Naujas rytas“, 2019-02-14).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Didžiausia Raseinių rajono afera. Nuostolius dengia gyventojai“ („Naujas rytas“, 2019-02-14) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Naujas rytas“ ir atkreipti jos dėmesį, jog, skelbiant gyventojams svarbią ir viešąjį interesą turinčią informaciją, visuomet itin svarbu yra nurodyti skelbiamos informacijos šaltinį ir tinkamai užtikrinti nuomonių įvairovę.

 

SVARSTYTA:

8. M.A. skundas dėl publikacijos „Apie prostituciją, Bautronį, konservatorius ir Vaičių“ („Naujas rytas“, 2019-01-17).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo parėmimą ir paprašyti UAB „Naujas rytas“ papildomai pateikti paaiškinimus į šiuos klausimus: 1) ar buvo tikrinama paskelbta informacija, ar publikacija yra paremta vieninteliu informacijos šaltiniu?; 2) kokiu būdu buvo identifikuoti pokalbio dalyviai; 3) ar publikaciją iliustruojanti nuotrauka yra tikra, ar tai montažas. Jeigu tai fotomontažas, kodėl tai nepažymėta, o jeigu tai tikra nuotrauka, kodėl nenurodytas jos autorius?

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl ŽEIT grąžinto G.V. skundo.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog Komisija nėra kompetentinga išnagrinėti jo skundą ir persiųsti jam ŽEIT atsakymą.

 

- Dėl A.I. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka, o programos „TV pagalba“ rengėjus paprašyti pateikti paaiškinimus dėl galimo Kodekso 7 str. pažeidimo.

 

- Dėl L.G. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka ir persiųsti jį nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT dėl galimo VIĮ nuostatų pažeidimo.

 

           - Dėl publikacijos „Skundusiųjų lūkesčiai neišsipildė: Dzūkijos TV profesinės etikos nepažeidė“ (dzukijostv.lt, 2019-05-21).

           NUSPRĘSTA: pradėti tyrimą Komisijos iniciatyva dėl galimo Kodekso 8 str. pažeidimo.