logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2015-10-12 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.
Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Aistė Žilinskienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Estela Luckienė, Ąžuolas Čekanavičius, Viktoras Trofimišinas.

 

SVARSTYTA:
1. Dėl Komisijos darbo reglamento.
Siūloma pakeisti Darbo reglamento 28 punktą, įtvirtinantį, jog skundą pateikusio asmens prašymu jo klausimo nagrinėjamas gali būti uždaras, dalyvaujant tik su skundo nagrinėjimu susijusiems asmenims.
Bendru sutarimu pritarta siūlomiems Darbo reglamento pakeitimams.

 

SVARSTYTA:
2. Joalitos Lynikienės skundas dėl:
- Vilmos Danauskienės publikacijos „Lazdijų gimnazija slapta išsimokėjo naujametes premijas išrinktiesiems“ („15min.lt“, 2015-03-19);
- Vilmos Danauskienės publikacijos „Meras susierzino išgirdęs, kad Lazdijų gimnazija slapta išsimokėjo premijas“ („Lazdijų žvaigždė“, 2015-03-20, Nr. 12/951).
Klausimo svarstyme dalyvavo Joalita Lynikienė.

 

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Vilmos Danauskienės publikacijose „Lazdijų gimnazija slapta išsimokėjo naujametes premijas išrinktiesiems“ („15min.lt“, 2015-03-19) ir „Meras susierzino išgirdęs, kad Lazdijų gimnazija slapta išsimokėjo premijas“ („Lazdijų žvaigždė“, 2015-03-20, Nr. 12/951) pažeistos nebuvo.
Bendru sutarimu nuspręsta kreiptis individualiu kreipimusi į „15min.lt“ ir „Lazdijų žvaigždės“ redakcijas ir atkreipti jų dėmesį, jog žurnalistai, rengdami publikacijas, turėtų išlikti objektyvūs ir nešališki, vengti tendencingai formuoti skaitytojų nuomonę.

 

SVARSTYTA:
3. Jolantos Talandzevičienės skundas dėl Vilmos Danauskienės publikacijos „Ar Veisiejų gimnazijai iškilo grėsmė dėl išlikimo?“ („Lazdijų Žvaigždė“, 2015-01-02, Nr. 1/940).

 

Nuspręsta:
Vilmos Danauskienės publikacijoje „Ar Veisiejų gimnazijai iškilo grėsmė dėl išlikimo?“ („Lazdijų Žvaigždė“, 2015-01-02, Nr. 1/940) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str., nustatantis, jog žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumą, apie tai nurodyti skelbiamoje informacijoje.
Vilmos Danauskienės publikacijoje „Ar Veisiejų gimnazijai iškilo grėsmė dėl išlikimo?“ („Lazdijų Žvaigždė“, 2015-01-02, Nr. 1/940) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7 str., nustatantis, jog, jeigu nėra galimybės tinkamai patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

SVARSTYTA:
4. Kęstučio Jucevičiaus skundas dėl informacijos, paskelbtos žurnalisčių Rūtos Janutienės ir Saulės Pauliuvienės:
- publikacijoje „FNTT vadą klampina ir turtai, ir moterys“ (dienraštis „Lietuvos rytas“, 2014-10-08; internetinis portalas „lrytas.lt“, 2014-10-08);
- programoje „Patriotai“ (televizijos programa „Lietuvos ryto“ televizija“, 2014-10-07, 21.00 val.).
Skundas pradėtas nagrinėti gegužės 11 d., skundo nagrinėjimas buvo atidėtas iki tol, kol Žurnalistų etikos inspektorė atliks tyrimą.

 

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijoje „FNTT vadą klampina ir turtai, ir moterys“ („Lietuvos rytas“, 2014-10-08; internetinis portalas „lrytas.lt“, 2014-10-08) ir programoje „Patriotai“ („Lietuvos ryto“ televizija“, 2014-10-07, 21.00 val.) pažeistos nebuvo.
Bendru sutarimu nuspręsta kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lietuvos rytas“ ir UAB „Lietuvos ryto“ televizija ir atkreipti jų dėmesį, jog žurnalistai, kad ir rengdami ironiško stiliaus publikacijas ir (ar) programas, pateikdami informaciją, privalo paisyti tikslumo.

 

SVARSTYTA:
5. Giedriaus Tarasevičiaus skundas dėl publikacijos „Kaip prokurorai tampa marionetėmis“ („Veidas.lt“, 2014-09-05).
Skundą pradėjo svarstyti ŽLEK 2014-12-01 ir 2014-12-15 posėdžiuose; atidėta iki Žurnalistų etikos inspektorės sprendimo.

 

Nuspręsta: publikacijoje „Kaip prokurorai tampa marionetėmis“ („Veidas.lt“, 2014-09-05) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str., nustatantis, jog, gerbdamas žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:
6. Mindaugo Kukaičio skundas dėl publikacijų interneto svetainėje „Laisvaslaikrastis.lt“. Klausimą pradėjo svarstyti ŽLEK 2014-12-15 posėdyje; atidėta iki Žurnalistų etikos inspektorės sprendimo.

 

Nuspręsta:
publikacijoje „Teisėjai dirba kaip nusikalstamas susivienijimas“ („Laisvas laikraštis“, 2014 m., Nr. 43/498) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str., nustatantis, jog, perteikdamas įvairias nuomones, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę bei etiką.
publikacijoje „Teisėjų mafijai Konstitucija ir įstatymai tėra tik „deklaracijos“ („laisvaslaikrastis.lt“, 2014-07-29) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str., nustatantis, jog, perteikdamas įvairias nuomones, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę bei etiką.

 

SVARSTYTA:
7. Kiti klausimai.
Aptarta galimybė organizuoti praktinį seminarą Tauragės regiono žiniasklaidai. Į seminarą vyks A.Žilinskienė, V.Trofimišinas ir V.Žukienė.