logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2015-10-26 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.
Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Aistė Žilinskienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Estela Luckienė, Ramutė Šimukauskaitė, Viktoras Trofimišinas.

 

SVARSTYTA:

1. R.Ramanauskienės skundas dėl Mortos Pipirienės publikacijos „Laikraščio redaktorė – teisiamųjų suole“ („Tauragės žinios“, 2015-05-29, Nr. 21/282; „taurageszinios.lt“, 2015-05-29).

Klausimo svarstyme dalyvavo VšĮ „Tauragės žinios“ teisininkas Kristijonas Paliutis.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Mortos Pipirienės publikacijoje „Laikraščio redaktorė – teisiamųjų suole“ („Tauragės žinios“, 2015-05-29, Nr. 21/282; „taurageszinios.lt“, 2015-05-29) pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:
2. V.Karbauskio skundas dėl:
- Tomo Raulynavičiaus publikacijos „Radybos – 30 naujų telefonų“ („Tauragės žinios“, 2015-07-24, Nr. 29/290);
- Tomo Raulynavičiaus publikacijos „Švogerių“ įmonėje – struktūriniai pertvarkymai“ („Tauragės žinios“, 2015-07-24, Nr. 29/290).
Klausimo svarstyme dalyvavo VšĮ „Tauragės žinios“ teisininkas Kristijonas Paliutis ir V.Karbauskis.

Nuspręsta:
Tomo Raulynavičiaus publikacijoje „Švogerių“ įmonėje – struktūriniai pertvarkymai“ („Tauragės žinios“, 2015-07-24, Nr. 29/290) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str., nustatantis, jog, gerbdamas nuomonių įvairovę, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas pateikia kuo daugiau vienas nuo kito nepriklausomų asmenų nuomonių, ypač, kai viešojoje informacijoje atsiliepiama į aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus;
Dėl Tomo Raulynavičiaus publikacijos „Radybos – 30 naujų telefonų“:
- atidėti sprendimo priėmimą ir paprašyti „Tauragės žinių“ redakcijos pateikti įrodymus, jog buvo
bandoma susisiekti su pareiškėju;
- atskirai pateikti klausimą publikacijos autoriui T.Raulynavičiui dėl galimo interesų konflikto.

 

SVARSTYTA:
3. G.Žiemelio skundas dėl Romualdo Bakučio publikacijos „10 svarbiausių dalykų, kuriuos pasakė prezidentė“ („alfa.lt“, 2015-06-04).
Klausimo svarstyme dalyvavo G.Žiemelio advokatas Ronaldas Kontautas, UAB „Alfa media“ advokatė Viktorija Budreckienė ir Romualdas Bakutis.
Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Romualdo Bakučio publikacijoje „10 svarbiausių dalykų, kuriuos pasakė prezidentė“ („alfa.lt“, 2015-06-04) pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:
4. G.Žiemelio skundas dėl Tomo Dapkaus publikacijos „Prezidentūra pasirinko kandidatą į naujus generalinius prokurorus“ („alfa.lt“, 2015-06-03).
Klausimo svarstyme dalyvavo G.Žiemelio advokatas Ronaldas Kontautas, UAB „Alfa media“ advokatė Viktorija Budreckienė ir Tomas Dapkus.
Nuspręsta: atidėti sprendimo dėl Tomo Dapkaus publikacijos „Prezidentūra pasirinko kandidatą į naujus generalinius prokurorus“ („alfa.lt“, 2015-06-03) priėmimą iki Etikos inspektorė išnagrinės analogišką pareiškėjo skundą ir nustatys publikacijoje minimų aplinkybių atitiktį tikrovei.

SVARSTYTA:
5. Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio sen. Seniūno Vidmanto Dambrausko skundas dėl publikacijos „Kodėl mums turėtų rūpėti, kas myli Kapčiamiestį?“ („Lazdijų žvaigždė“, 2015-06-26, Nr. 26/965). Klausimo svarstymas pradėtas 2015-09-28 posėdyje.
Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijoje „Kodėl mums turėtų rūpėti, kas myli Kapčiamiestį?“ („Lazdijų žvaigždė“, 2015-06-26, Nr. 26/965) pažeistos nebuvo.


SVARSTYTA:
6. Kiti klausimai.
Šiuo klausimu sprendimų priimta nebuvo.