logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2015-12-21 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Estela Luckienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius, Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė.

 

SVARSTYTA:

1. Viliaus Semeškos skundas dėl publikacijos „Konservatoriaus V.Semeškos kerštas: už kitokią nuomonę G.Kuneikienė išmesta iš partijos“ („Mano Druskininkai“, 2015-10-08, Nr. 22).

Klausimo svarstyme dalyvavo Vilius Semeška.

Nuspręsta:  publikacijoje „Konservatoriaus V.Semeškos kerštas: už kitokią nuomonę G.Kuneikienė išmesta iš partijos“ („Mano Druskininkai“, 2015-10-08, Nr. 22) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str., nustatantis, jog, gerbdamas žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones bei Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d., nustatanti, jog, kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t.y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina apie tai pranešti visuomenei.

 

SVARSTYTA:

2. Juozo Šarkaus, Viliaus Semeškos, Valdo Trinkūno ir Karolio Kaklio skundas dėl publikacijų „Savivaldybės Tarybos darbui trukdo opozicijos nesutarimai“ („druskininkai.lt“, 2015-05-27), „Komitetų posėdžiuose – bendruomenei aktualūs klausimai ir opozicijos šou prisidengiant rinkėjais“ („druskininkai.lt“, 2015-08-25), „Opozicijos nepasitenkinimą Tarybos posėdyje sukėlė gyventojams svarbūs klausimai ir kreipimasis į Vyriausybę dėl mašalų populiacijos mažinimo“ („druskininkai.lt“, 2015-09-01), „Komitetų posėdžiuose – socialinio būsto fondo plėtros ir kiti gyventojams svarbūs klausimai“ („druskininkai.lt“, 2015-09-24).

Posėdyje  dalyvavo Juozas Šarkus, Vilius Semeška, Valdas Trinkūnas, Karolis Kaklys ir Druskininkų savivaldybės administracijos advokatas Julius Petrulionis.

Nuspręsta:  atidėti šio klausimo svarstymą iki Etikos inspektorė išnagrinės analogišką pareiškėjų skendą ir nuspręs, ar Druskininkų savivaldybės interneto svetainė laikytina visuomenės informavimo priemone.

Bendru sutarimu nuspręsta atlikti papildomą tyrimą dėl laikraštyje „Mano Druskininkai“ iš Druskininkų savivaldybės interneto svetainės perspausdinamų publikacijų.

 

SVARSTYTA:

3. S.D. skundas dėl Dovilės Jablonskaitės publikacijos „Į ligoninę Utenoje kraujuojanti nėščioji skubėjo dukart – pagalbos nesulaukė ir persileido“ („15min.lt“, 2015-06-04).

Klausimo svarstyme dalyvavo Pareiškėjas S.D.

Nuspręsta:  Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Dovilės Jablonskaitės publikacijoje „Į ligoninę Utenoje kraujuojanti nėščioji skubėjo dukart – pagalbos nesulaukė ir persileido“ („15min.lt“, 2015-06-04) pažeistos nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į „15min“ ir atkreipti jų dėmesį, jog, rašant specifinėmis temomis, būtina pasigilinti į aprašomas temas ir vartoti tikslius terminus; taip pat publikacijose reikėtų suteikti galimybę pasisakyti ir kritikuojamam asmeniui, ne tik įstaigos vadovui.

 

SVARSTYTA:

4. N.L.dėl nuotraukos publikacijoje „Valdžios „atsiprašymas“ arba Valdo kolektyvas“ („Giružis“, 2015-09-11, Nr. 36/990).

Klausimo svarstyme dalyvavo Pareiškėjas N.L.

Nuspręsta:  publikacijoje „Valdžios „atsiprašymas“ arba Valdo kolektyvas“ („Giružis“, 2015-09-11, Nr. 36/990) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 56 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai neturi skelbti dirbtinai deformuotų nuotraukų montažų, neteisingų parašų po nuotraukomis, galinčių įžeisti jose pavaizduotus asmenis, ir, jog žurnalistai neturi skelbti garso ir vaizdo montažų, iškraipančių pasakojančio mintis ar įvykius.

 

SVARSTYTA:

5. G.K. skundas dėl Andriaus Grygelaičio publikacijos „Tarybos narys krepšinio turnyrą pavertė šou“ („Santaka“, 2015-05-16, Nr. 57/3628).

Posėdyje dalyvavo publikacijos autorius Andrius Grygelaitis ir „Santakos“ vyr.redaktorė Dangyra Apanavičienė.

Nuspręsta: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Andriaus Grygelaičio publikacijoje „Tarybos narys krepšinio turnyrą pavertė šou“ („Santaka“, 2015-05-16, Nr. 57/3628) pažeistos nebuvo;

Kreiptis individualiu kreipimusi į laikraščio „Santaka“ redakciją ir atkreipti dėmesį, jog rengiant kritines publikacijas, visuomet būtina paisyti kitos nuomonės ir sudaryti visas sąlygas, kad ji taip pat būtų išklausyta. Taip pat žurnalistams reiktų vengti galimo interesų konflikto ir nerengti publikacijų apie renginius, kuriuose jie yra aktyvūs dalyviai.


SVARSTYTA:
6. Kiti klausimai.

Kiti klausimai svarstyti nebuvo.