logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

Dėl žurnalistų darbo visuomeninėse institucijose ir/ar dalyvavimo visuomeninėje veikloje

           Visuomenės informavimo etikos komisija ne kartą yra atkreipusi dėmesį, kad žurnalistas visada turi atsižvelgti į savo profesijos reikšmę visuomenėje, nesugriauti visuomenės pasitikėjimo žiniasklaida, nesinaudoti profesijos privalumais ar savo vardu dėl asmeninių motyvų. Kita vertus, žurnalistai, profesionaliu darbu užsitarnavę pagarbą ir pasitikėjimą, dažnai yra kviečiami įsijungti į įvairias veiklas, atstovauti bendruomenei ar tam tikrai grupei institucijose, organizacijose ir pan.

           Visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. vienareikšmiškai pasisakoma dėl žurnalistų dalyvavimo politinėje veikloje ir darbo valstybės tarnyboje: Žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

Dalyvavimas visuomeninėje veikloje nėra prilyginamas dalyvavimui politinėje ir/ar partinėje veikloje. Kiekvienas šalies pilietis turi teisę aktyviai dalyvauti visuomeniniame šalies gyvenime, jungtis į grupes pagal pomėgius, puoselėti bendruomeninius poreikius ar atstovauti savo bendruomenės interesams. Tačiau dalyvaudami visuomeninėje veikloje, žurnalistai turėtų nuolat prisiminti savo profesijos išskirtinumą bei galimybę būti daugiau informuotam ar paskleisti turimas žinias. Būtent Kodekso 23 str. aiškiai pasakyta, jog dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla.

Komisija prašo žurnalistų atkreipti dėmesį į šią Kodekso nuostatą ir rekomenduoja žurnalistams, norintiems įsitraukti į valstybės ir/ar savivaldybių formuojamų institucijų veiklą, atsižvelgti į šiuos principus:

- rinktis dirbti institucijose (komisijose, grupėse, tarybose ...), kurios skirtos nagrinėti visuomeninius, kultūrinius, etinius klausimus ir kuriose dalyvauja daugiau visuomenės (bendruomenės) atstovų;

- nebūti deleguojamiems ar kitaip skiriamiems politinių organizacijų ar politikų;

- žurnalistiniame darbe nesinaudoti vidine informacija, kurią žinoti gali tik tos institucijos nariai;

- viešai nekomentuoti institucijos darbo ir/ar kolegų veiklos;

           - žurnalistas ar redaktorius turėtų nusišalinti nuo temų susijusių su institutu, kurio veikloje dalyvauja, arba prie publikacijos/vaizdo ar garso kūrinio apie institucijos veiklą arba su ja susijusių temų žurnalistui būtina nurodyti savo dalyvavimą institucijos darbe.